Sedum spurium ,  kaukasiskt fetblad

DALARNES FLORA 1949

Sedum spurium M. B

Förv. el. utplanterad. S. By Näs bruk (Dn), Kyrkbyn, Grönsinka (Slv.); Säter Knutsbo (banvall, Dn); Vika Staberg (1885 A. W. Sundelöf); Torsdng Storsund (1908 Hsm); Aspeboda Stråtjärn (At); Falun n. Krondiket (Hsm). B. Söderbärke Skogsbyn (ödetomt), Dalvik (stenbacke, At), Nor (Fd); Norrbärke »ovan sjön Leran på en stenmur» (1910 Lkt); Ludvika 'Kniphälla' v. staden, 'Djupa' v. Brunnsvik (F d); Grangärde Kyrkbyn (Fd). - Även på många kyrkogårdar etc.

Tillägg 1960

S. spurium. - Ofta ngt förv. på tippar, kring tomter o. kyrkog:r; exv *Garpenberg Herrg:n (Sj.), *Silvberg Magnilbo (Bj.), Ludvika Gräsberg (på varp: Bj.), *Nås Lindesnäs (Gs) etc.

Tillbaka