Scirpus radicans    Bågsäv


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Långholmen (12G 4h , [66725, 15393] ), vid lågvatten i Bysjöns blottlagda stränder utanför starrbältet, rikligt med små plantor , 1994 (PDm)
Fullsta (12G 4h , [66737, 15396] ), sjöstrand, ett fåtal , 1984 (PDm)
Fullsta i naturreservatet (12G 4h , [66740, 15391] ), översvämningsområde vid Bysjön, mindre grupper flerstädes , 1989 (PDm)
Drällsholmen (12G 4i , [66727, 15405] ), vid lågvatten i Bysjöns blottlagda stränder utanför starrbältet, rikligt med små plantor , 1994 (PDm)
Arnön (12G 4i , [66731, 15400] ), grunt vatten, rikligt , 1986 (PDm)
Arnön (DALH.1989), (12G 4i , [66731, 15400] ), översvämningsmark vid östra stranden, stort bestånd , 1986 (PDm)
Fullsta vid älvvik 1944 (Lr) * Bysjön (DALH.1989), (12G 4i , [66742, 15401] ), tidvis torrlagd vik, 100-tals ex , 1989 (PDm)
Leknäs i bäcken 1944 (Lr) * Leknäs, vik av Dalälven (DALH.1989), (12G 4i , [66744, 15424] ), översvämmad betesmark, två medelstora bestånd , 1989 (PDm)
Leknäs i bäcken 1944 (Lr) * Leknäs, vik av Dalälven (DALH.1989), (12G 4i , [66745, 15422] ), översvämmad betesmark, två medelstora bestånd , 1989 (PDm)
Leknäs vid Österviken (DALH.1989), (12G 4i , [66749, 15432] ), betesmark, enstaka spridda ex , 1989 (PDm)
Härsingen, norra stranden (artp.), (12G 4j , [6674757, 1546890] ), älvstrand, lera och gyttja, ävjebroddsvegetation, 2013 (Peter Ståhl)
Bysjön vid Åshuvudet (12G 5h , [6675350, 1537800] ), tidvis torrlagd lerstrand, riklig men hårt beatd , 2013 (LBr)
Åshuvud åt öster (12G 5h , [6675350, 1537900] ), lerbotten, betad strand, riklig , 2018 (LBr)
Kyrkbyn vid Bysjöns nordände (DALH.1989[LD]), (12G 5h , [66757, 15369] ), översvämmad lerstrand, flerstädes i mindre grupper , 1989 (PDm)
Kyrkbyn (12G 5h , [66757, 15369] ), grund vik, rikligt , 1986 (PDm)
Bysjöns vik vid kyrkan (12G 5h , [6675700, 1537220] ), lerstränder, tidvis torrlagda, riklig , 2013 (LBr)
vid Bysjön SV om By kyrka (artp.), (12G 5h , [6675740, 1537114] ), noterad , 1989 (Stefan Ekman, Tommy Knutsson)
Norråns utlopp i Bysjön (12G 5h , [6675770, 1538240] ), strand och lerbotten, stora bestånd , 2018 (LBr)
Årängsåns utlopp, ovan vägen (12G 5h , [6675920, 1538150] ), hästbetad strand och lerbotten, riklig , 2018 (LBr)
Rosse, Ånans utlopp (DALH.1989), (12G 5h , [66760, 15381] ), betesmark, en mindre grupp , 1989 (PDm)
Sisselbo mot Djup vid Österviken (12G 5i , [6676640, 1543170] ), grund lerbotten, stort bestånd , 2018 (LBr)
Sisselbo mot Österviken (12G 5i , [6676890, 1542960] ), grund lerbotten, riklig , 2018 (LBr)
Österviken vid Noret (12G 5i , [6678020, 1541770] ), tidvis torrlagd lerstrand, riklig , 2013 (LBr)
Gåsbosjöns utflöde vid landsvägsbron (12G 5i , [6678110, 1541370] ), lerbotten, spridd , 2018 (LBr)
Österviken nedanför Backa (12G 5i , [6678540, 1542370] ), tidvis torrlagd lerstrand, riklig , 2013 (LBr)
Österviken vid Bengtsbo (Backa) (12G 5i , [6678580, 1542280] ), betad strandäng, lerbotten, spridd , 2018 (LBr)
Leknäs älvvik och Österviken (44 24 . 49 32) (DFl), (12G 5i , [66795, 15422] ), översvämningsmark, flerst.i spridda grupper , 1988 (PDm)
Tyttbo, Vreten, sågbäckens mynning (artp.), (12G 5j , [6675121, 1547446] ), älvstrand, lerig (mjäla) i hydrolittoral i liten vik med bäckutflöde, ca 10 m bred zon, rätt brant slänt, 2013 (Peter Ståhl)
Tyttbo, Vreten, sågbäckens mynning (artp.), (12G 5j , [6675121, 1547446] ), blottad lerstrand med ävjebroddsvegetation, 20 stjälkar/strån/skott , 2018 (Peter Ståhl)
Vreten, Sågbäckens mynning (artp.), (12G 5j , [6675140, 1547456] ), blottad lerstrand i hydrolittoralen, 10 plantor/tuvor , 2017 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.), (12G 5j , [6675161, 1547590] ), älvstrand, lerig (mjäla) fuktig botten (hydrolittoral) nedom vasstarrbården, ca 2 m bred zon, 2013 (Peter Ståhl)
FOLKÄRNA

Jädersjön vid Jäder - flera platser längs sjöns östra strand. (12G 3f , [66656, 15270] ), rik strandvegetation med bl.a. S?, 50-tal , 1989 (LBr)
Sonnboviken (12G 3f , [6667, 1526] ), några ruggar , 1995 (DABS)
Jädersjön vid Kungsgården (12G 3f , [66697, 15274] ), långt ute i vass/starrbältet, en tuva , 1989 (TLj & LBr)
Nordanbäcken vid Jädersjön 1944 (Lr) * Jäder vid Nordanbäck (12G 4f , [66704, 15271] ), längs yttre säv/starrbältet, spridd - riklig ,( 6 lokaler ) , 1989 (TLj & LBr)
Nordanbäcken vid Jädersjön 1944 (Lr) * Jäder vid Nordanbäck (12G 4f , [66705, 15269] ), längs yttre säv/starrbältet, spridd - riklig ,( 6 lokaler ) , 1989 (TLj & LBr)
Nordanbäcken vid Jädersjön 1944 (Lr) * Jäder vid Nordanbäck (12G 4f , [66706, 15269] ), längs yttre säv/starrbältet, spridd - riklig ,( 6 lokaler ) , 1989 (TLj & LBr)
Nordanbäcken vid Jädersjön 1944 (Lr) * Jäder vid Nordanbäck (12G 4f , [66707, 15270] ), längs yttre säv/starrbältet, spridd - riklig ,( 6 lokaler ) , 1989 (TLj & LBr)
Nordanbäcken vid Jädersjön 1944 (Lr) * Jäder vid Nordanbäck (12G 4f , [66708, 15270] ), längs yttre säv/starrbältet, spridd - riklig ,( 6 lokaler ) , 1989 (TLj & LBr)
Nordanbäcken vid Jädersjön 1944 (Lr) * Jäder vid Nordanbäck (12G 4f , [66709, 15270] ), längs yttre säv/starrbältet, spridd - riklig ,( 6 lokaler ) , 1989 (TLj & LBr)
Slåtterängsåns västsida (12G 4f , [66728, 15278] ), betad strand med vass och starr, ca 25 ex , 1989 (TLj & LBr)
Slåtterängsån - västra stranden. (12G 4f , [66731, 15278] ), rik strandvegetation, 10-tal , 1989 (LBr)
Bollsjön mot Dickasjön 1938 (LOH.1938) * Dickasjöns sydände (12G 4f , [66734, 15277] ), betad strand med vass och starr, 15 ex , 1989 (TLj & LBr)
HEDEMORA

Hovran, nära reningsverket (12G 6c , [66829, 15117] ), stranden, 25 ex , 1989 (HPe)
Sjön Hovran (12G 6c , [66829, 15117] ), i vatten, 25 st. , 1989 (HPe)
Hovran i Smörhålet (12G 6c , [66831, 15139] ), strandkant, ett mindre bestånd , 1991 (HPe o a)
Broåns=Nibbleåns utlopp i Hovran, Dalälven. Synlig från fågeltornet- Nås därifrån vid lågvatten, annars båt. (12G 6c , [66837, 15119] ), I utloppet på mycket näringsrik å, där slambankar bildas, 1989 (MDv)
Nibbleåns utlopp 1947, 1 löst ex, tillfälligt? (Lr) * Broåns utlopp i Hovran (12G 6c , [66837, 15119] ), slambankar i näringsrik å, minst 5 st stora tuvor 1989 (MDv) * även utanför mynningen, rikligt , 1991 (LBr)
Hovran på Sörbogrundet (12G 6c , [66845, 15136] ), i strandkärr med vasstarr, sparsamt , 1991 (LBr)
Sörbogrundet (12G 7c , [6685930, 1512820] ), lerstränder, tidvis torrlagda, spridd, ställvis riklig , 2013 (LBr)
Norshyttedammen (DF), (12G 8b , [66931, 15067] ), sjöstrand med vass, 3 ex. , 1989 (HPe)
Norshyttedammen 1958 (Tr) * (12G 8b , [66931, 15067] ), strandbete, 3 ex , 1989 (HPe)
HUSBY

Fatburen (12G 8c , [66939, 15131] ), i näringsrikt dike, bland stor igelknopp m fl eutrofarter, t.rikl , 1991 (LBr & MDv)
Fatburen (12G 8c , [66939, 15134] ), sjöstrand, bland stor igelknopp m fl eutrofarter, t.rikl , 1991 (LBr & MDv)
Dalälven vid Guntjärn (12G 8c , [66942, 15144] ), i älvkanten i grunt vatten med bl a säv, ca 20 ex , 1992 (HPe)
Svinösjön vid utloppet (12G 9c , [66964, 15136] ), eutroft gungfly, rikligt , 1991 (LBr,HPe & MDv)
STORA SKEDVI

Uppbo vid Åsgården (12G 9a , [66986, 15035] ), i näringsrik dikesdamm, rikligt , 1992 (LBr)
VIKA

Stämhöjdens NR, ViKa (artp.), (13F 4j , [6721880, 1498600] ), noterad , 2016 (Aimon Niklasson)
STORA KOPPARBERG

Hosjöholmen på den större öns norra strand (13F 4j , [6720820, 1497700] ), grund, tidvis torrlagd strand, ett tiotal plantor , 2020 (LBr)
Backa 500 m SSV (artp.), (13F 4j , [6722065, 1498305] ), åstrand, noterad , 1987 (Jörgen Josefsson)
SUNDBORN

Sundbornsån vid Backa bro, 1974 (Lr) * Sundbornsåns västsida (WIS.& MOR.1987), (13F 4j , [67220, 14983] ), eutrofa strandkärr, svagt betade, täta bestånd och ytterligare enstaka ex , 1988 (JEd, LBr & BCa)
Sundbornsåns V-sida vid Backa N. om bron. spridd 300 m längs stranden. (13F 4j , [67221, 14983] ), strandkärr,näringsrikt, tidigare betat vass.starrkärr, med inslag av storigelknopp, sprängört mm, >100 ex , 1988 (JEd)
Sundbornsån vid Backa bro, 1974 (Lr) * Sundbornsåns västsida (WIS.& MOR.1987), (13F 4j , [67223, 14983] ), eutrofa strandkärr, svagt betade, täta bestånd och ytterligare enstaka ex , 1988 (JEd, LBr & BCa)
Backa våtmark mot Sundbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ), strandkärr mot ån, riklig vid båtplats , 2016 (LBr)
Prästholmen i Hobbornsjön (13F 4j , [67243, 14975] ), strandbete, t.riklig , 1990 (TLj)
Hyttnäs,vid Sundbornsån (13F 5j , [6725, 1498] ), långgrund dystrand, ca 25 ex. , 1996 (TLj)

Dalarnes Flora