Scirpus radicans ,  bågsäv

DALARNES FLORA 1949

Scirpus radicans Schkuhr. - LOHAMMAR 1934: id. 1933.

S. By Fullsta v. älvvik, Leknäs i bäcken (1944 Lr) ; Folkärna Nordan-bäcken v. Jädersjön (l.c.), Vanån i dike (1944 Lr), Bollsjön mot Dickasjön (Lon. 38 e); Hedemora Nibbleåns utlopp 1 löst ex. 1947 (Lr), tillf.? Ö. Gagnef Bäsna v. Hemtjärn (1934 Bn). - Trol. på alla st. nyligen invandrad

Tillägg 1960

Sc. radicans. - S. Hedemora Norshyttedammen (ca 10 ex. 1958 Tr). - Förekomst i Jädersjön illustrerad (N. i D. p. 257, fig. 10).

SBT .81 1987

S. radicans, bågsäv. Sundborn och Vika Sundbornsån vid Backa bro, V-sidan, ett rikt bestånd i stranden. Arten identifierades här av Lohammar under en exkursion med GW i september 1974. Den måste ha funnits på lokalen i åtskilliga år. Första fyndet i Sundbornsåns vattensystem.

Tillbaka