Saxifraga adscendens    Klippbräcka


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA TUNA

Hönsarvsberget nära Ötjärn (13F 2g , [67128, 14819] ), översilad kalkklippa i exponerat läge, ett 10-tal ex , 2003 (SNy, TLj)
VIKA

Lunåbergets sydsluttning (13G 1a , [67082, 15017] ), berghäll på hygge, 10-tal ex , 1986 (BCa)
SUNDBORN

”Lapptjärn”, ca 1870-t (L. Rosengren enl An: IND.1879, meddelad ss. S. tridactylites men ansågs i DFl (1949) som osäker och misstänktes kunna vara S. adscendens) = Laktjärns sydsida ( till 13F 5j 32 04) (13F 5i , [67281, 14949] ), på åtskilliga kalkhaltiga flyttblock utspridda över några ha i en nyligen avverkad örtrik gransluttning
mot sjön, minst 300 ex 1988- , 1989 (JEd)
Laktjärn (artp.), (13F 5j , [6728158, 1495059] ), uppe på ett rikt flyttblock nere mot sjön, 16 plantor/tuvor , 2020 (Urban Gunnarsson)
Laktjärnens S-sida 250 m VSV Ö-änden=lokalens Ö-gräns! (13F 5j , [67282, 14954] ), på kalkrika flyttblock på hygge, minst 400 ex totalt , 1989 (JEd)
Västerbergslagen

GRANGÄRDE

Limberget, Tuna-Hästberg (artp.), (12F 7d , [6689150, 1466350] ), ca 100 m söder om anrikningsverket tvärbrant östvänd häll med urkalksten., 1987 (Anders Janols)
Limbergets västsida mot Rämen, 500 m V bruket (12F 7d , [66893, 14658] ), brant västvänd kalkklippa, 28 ex , 1989 (LBr & TLj)
Limberget, 1952 (Bj) * ca 100 m S om anrikningsverket (12F 7d , [66897, 14662] ), tvärbrant östvänd häll med urkalksten, ca 15 ex 1987 (AJs) * , 1988 (SNy)

Dalarnes Flora