Saxifraga adscendens ,  klippbräcka

DALARNES FLORA 1949

Saxifraga adscendens L. - LINDMAN 1926 (Samuelsson 1915).

S. Enviken Lemonberget 1 ex. 1915! (SAM. 29). V. Lima Limberget i 'Getskäret'! - Även uppg. för Lybergsgnupen (FoRssL. II: 2 p. 175, förut i S.T.A. 08 p. 23 ss. »klippbräcka»), men tydl. åsyftas här S. groenlandica.

Tillägg 1960

S. adscendens. - *B. Grangärde Limberget, talr. (upptäckt 1952 Bj.).

Tillbaka