Salix triandra    Mandelpil


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Ö. Strandmora (12G 4g , [66724, 15336] ), älvstrand, 1 buske , 1985 (PDm)
Hovnäs (12G 4i , [66743, 15441] ), älvstrand, 1 stor buske , 1986 (PDm)
Gålsbo (12G 4j , [66745, 15466] ), älvstrand, 1 buske , 1986 (PDm)
Ö-sidan av Åshuvudet (artp.), (12G 5h , [6675243, 1537839] ), noterad , 1989 (Stefan Ekman, Tommy Knutsson)
Lugnet (12G 5h , [66755, 15375] ), sjöstrand, 3 små ex , 1986 (PDm)
Svedbo vid Österviken (12G 5i , [66770, 15424] ), strandparti, 1 ex. , 1987 (PDm)
Björk,vid Östersjön (12G 5i , [66770, 15429] ), strand, flera buskar , 1994 (PDm)
Sisselbo,vid Östersjön (12G 5i , [66771, 15429] ), strand, flera buskar , 1994 (PDm)
GRYTNÄS

Krylbo, mittemot Isakboholmen (artp.), (12G 3e , [6669327, 1522611] ), lerstrand vid sötvatten, 3 plantor/tuvor , 2020 (Janolof Hermansson)
Saxbo (12G 5d , [6677320, 1517220] ), utfyllnad vid sjöstrand, 2016 (DABS)
GARPENBERG

Garpenberg (artp.), (12G 7e , [6687932, 1521819] ), noterad , 1985 (Per Hansson)
Garpenberg (artp.), (12G 7e , [6687932, 1521819] ), noterad , 1985 (Per Hansson)
HEDEMORA

Grådöholn eft.betesstränderna (12G 5c , [66794, 15120] ), fuktig sänka, enst.buskar , 1988 (TLj & LBr)
Brunnsjön ,S delen (12G 6b , [66837, 15079] ), mjälastrand i beteshage längs högvattenlinjen, enst.buskar , 1988 (TLj & LBr)
Hällatornet (artp.), (12G 6c , [6683558, 1511823] ), noterad , 2020 (Viktor Björkert)
Hälla, Parkeringen (artp.), (12G 6c , [6683780, 1511714] ), 1 plantor/tuvor , 2017 (Anders Carlberg, Håkan Persson)
Hovran, P-platsen. (artp.), (12G 6c , [6683790, 1511692] ), noterad , 2016 (Birgitta Davidsson, Gunnar Siljestrand)
Hovran (artp.), (12G 6c , [6683792, 1511700] ), noterad , 2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Hovran, p-plats till tornet (artp.), (12G 6c , [6683800, 1511717] ), 2014 (Ulf JohanssonRoger Kaufmann)
Hovran, Hälla, Parkeringen (artp.), (12G 6c , [6683835, 1511701] ), 2014 (Dennis Nyström)
Hovran (artp.), (12G 6c , [6683871, 1511685] ), 2014 (Ulf JohanssonThomas Strid)
Sörbogrundet i Hovran (12G 7c , [6685810, 1513300] ), rikligt , 1993 (TLj)
HUSBY

Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ), liten holme i sjön, 2018 (IPt & SJa)
Storhagen (13G 0b , [6701577, 1508380] ), gräsmark/strand/sjö, 2018 (DABS)
SÄTER

Ljustern strand + sjö (artp.), (12F 8j , [6691987, 1495767] ), limnisk strandvåtmark sjöstrand, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
STORA TUNA

Idkerberget (6695040), (12F 9d , [6695040, 1467670] ), på gammal gruvslig, 2014 (SNy)
Lilla Holmsjön (artp.), (13F 0g , [6702741, 1484839] ), noterad , 2019 (Stig-Åke Svenson)
Lusbäcken nära riksv (13F 1f , [6706722, 1478263] ), fuktig ängsmark, 2014 (SNy)
Färjegårdar v gamla brofästet (13F 1g , [6705991, 1482368] ), stränder o öppen mark mot älven, 2015 (SNy)
Dalbäckens utlopp (13F 1g , [6706130, 1483532] ), bäck och strandbrink, 2015 (SNy)
Mellsta (13F 2f , [6710, 1476] ), älvstranden, enstaka , 1988 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ), promenadväg och lövskogar, 2012 (SNy)
Mörtsjöfältets bergtäkt Gimsbärke (13F 3e , [6715790, 1472299] ), ruderatmarker i bergtäkten i dike, 2020 (SNy)
TORSÅNG

Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ), byväg och sjöstrand, 2012 (SNy)
Tylla gravgård (13F 0h , [6704697, 1487104] ), slänt mot älven, 2020 (SNy)
Gc-väg Torsång vid Skomsarbymyrans utlopp (13F 1h , [6705210, 1486727] ), vid vattnet, 2020 (SNy)
ASPEBODA

Vassbo (13F 2g , [6712400, 1484782] ), strand och vatten v Lilla Aspan, 2018 (SNy)
Österdalarna

GAGNEF

V-dalälven genom hela rutan , Nysähl - Björka (13F 2b , [67122, 14584] ), ~refl~ ,älv samt älvstrand, ,frekvens ej bedömd 2002 (IPt)
Bodarna (Dfl.49), (13F 2c , [6714970, 1462630] ), älvslänt, spridd längs älven , 2002 (IPt)
Ganefs kyrkby SO om (artp.), (13F 3b , [6719239, 1459725] ), noterad , 2012 (Rolf-Göran Carlsson, Inge Palmqvist, Kurt-Anders Johansson)
Kyrkbyn ,NV om flottbrons N landfäste (13F 3b , [6719260, 1459730] ), älvstrand, 2009 (IPt)
V-dalälven,Åkerängstabron (13F 3c , [6715005, 1462670] ), strand, 2011 (IPt)
LEKSAND

Lissänget (13F 6c , [6732485, 1460115] ), ängsmark/strand, 2014 (IPt)

Dalarnes Flora