Salix triandra ,  mandelpil

DALARNES FLORA 1949

Salix triandra L. (S. tmy ldalina). - LILJEBLAD 1798 (id. 1797).

ta. längs Dalälven upp till älvmötet, eljest s. till Siljan. S. By Näckenbäck, Lamön, Born (överallt enst.) !; Folkärna Utsund!, Herrön (E. Julin), Jäder (Lr), Ön (IND.)! o. vidare genom alla snr längs älven ta.(-a.) åtm. till Repbäcken!; särsk. i Husby »mycket» (LILJ., SAM. 25b), här även v. Amungen (spars.) ! I övrigt: Garpenberg Gruvsjön (efter sänkn., Lr) ; Hedernora Bro (IND.), Brunnsjön (Lr) ; Österby (Dn) o. Pershyttan v. Viggen!; Säter Ljusterån [fl. upp till] Säters dal (IND., SAM. 10)!; Gustafs Solvarboån! (WISTR.); Torsång Tronsjö v. Runn!; Vika Lönnemossa (enst. i sump)!' B. Ludvika Storgården (1 hanbuske, inkommen de sista åren: Fd), Lekomberg (på slig v. stranden, 1948 Bi.). Ö. Gagnet älvstränderna ymn. (Hd (:) WISTR.) t.ex. Sifferbo (FORSSL. II: 10 p. 214), Bodarna, Djurås o. Mjälgen!, Björka (Ir), v. kyrkan (Ind. enl. Krok); Leksand Yttermo (l.c. 1: 9 p. 163), Norell (Arn.); Siljansnäs Fornby v. Siljan!'; Rättvik Enåns mynning!' V. Nås v. älven omkr. kyrkan!' - Blev särsk. ymnig efter 1860 års vårflod (IND.) ; flera lok. hos WIsTR. - Förv. i Ore v. Framnäs (Rqt), så(?) ock v. Falun Tegelbruket (1948 Fd). - ' (FLOD. 31).

Som åtm. odlade förekomma: S. triandra X iminalis (FLOD.), S. albaX fragilis (ib.) t.ex. v. Leksand (Ecs.), S. fragilis X triandra v. Avesta (IND.).

Tillägg 1960

S. triandra. - B. Ludvika Norsen (Bj.), Glåningen (Gösta Eriksson), båda på slig (1958). Ö. *Älvdalen (mln Kittan o.) Liden 1 ex. nära bäck (Fe, jfr FÄRJE).

Tillägg 1970

S. triandra. - B. *Norrbärke Staren på slig (G. & H. En). Ö. *Mora Spjutmo fl. längs älven (PERSS.).

SBT .81 1987

S. triandra, mandelpil. St. Tuna S om byn Tälnbäcken, vid bron över bäcken från Möckelmossen till nedre Glian! Leksand Ytteråkerö, riklig längs älven (LK).

Tillbaka