Salix myrtilloides    Odonvide


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

ORE

Källbäcken (mellan Källan och Mörttjärnen) (14F 7e , [67859, 14725] ), slänt mellan väg och myr, fåtal , 2011 (GHa)
ORSA

Djurbergsbäcken o Öradtjärn på S-sidan (14E 7j , [67889, 14490] ), kärrkant, 1990 (JEd & LBr)
Koppångens NR (artp.), (15E 0j , [6804563, 1445678] ), noterad , 1993 (Sofia Lund)
VENJAN

Gåstjärnskölen ( , ), fattigkärr, t.riklig , 1993 (LBr)
ÄLVDALEN

Stamnsmyr (14D 5g , [6778820, 1381890] ), öppet intermediärkärr, en buske vid västra, övre kanten , 2016 (LBr)
HAMRA

300 m V Västbacka 9 km VSV Hamra (artp.), (15E 6j , [68345, 14480] ), kärr, antal ej bedömt , 1985 (JAs)
Slipstenstjärn ,vid Sundsjöån (15E 6j , [68345, 14480] ), strandkärr, 1981 (PSt)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Öretjärnen, 1,5 km N om Pannkölssätern (artp.), (15C 3j , [6819712, 1348168] ), myr och tjärn med gungfly, noterad , 2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Vattuslåttern, myr norr om (artp.), (15C 4j , [6824674, 1349753] ), rikare kärr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Fännjästfljot (15D 4c , [6820380, 1362584] ), rikkärrskant, en buske , 2009 (LBr)
Fännjästfljoten vid "Blåsenborg" (15D 4c , [6820390, 1362590] ), rikkärr i skogskant, spridd , 2009 (LBr)
Yttersätern, 500 m V om, 200 m S om vägen (artp.), (15D 5d , [6829658, 1365622] ), zon mellan myr och fuktig granskog, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Galsjön, S om Kråknäset vid vägen till Bruket (artp.), (15D 7b , [6837667, 1358300] ), myr, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Särnabron (artp.), (15D 8c , [6844565, 1360568] ), strandvåtmark, noterad , 2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Kimbäcken vid Hornbergets NO-sluttning (15D 8d , [68419, 13696] ), kärr bland ris ,svagt rikpåverkad fastmatta, t.rikligt , 1992 (DABS)
Kimbäcken vid Hornbergets NO-sluttning (15D 8d , [68422, 13690] ), kärr bland ris ,svagt rikpåverkad fastmatta, rikligt , 1992 (DABS)
Kryptjärn (15D 8d , [68440, 13669] ), myrkanter, rikligt , 1992 (JEd & LBr)
Myrar N om Kimtjärn (15D 8e , [6841, 1370] ), rismyr, t.rikligt , 1992 (DABS)
Trygåsvallen (16D 0d , [68541, 13690] ), myrkanter, rikligt , 1992 (JEd & LBr)
Myr 800 m O. Öguvallen (16D 1a , [68568, 13538] ), myrkant med ris och glesa tallar, några buskar , 2002 (LBr)
Trygåskölen (16D 1d , [68550, 13674] ), riskärr, några ex , 1992 (DABS)

Dalarnes Flora