Salix myrtilloides    Odonvide


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

ORE

Källbäcken (mellan Källan och Mörttjärnen) (14F 7e , [67859, 14725] ), slänt mellan väg och myr, fåtal , 2011 (GHa)
ORSA

Djurbergsbäcken o Öradtjärn på S-sidan (14E 7j , [67889, 14490] ), kärrkant, 1990 (JEd & LBr)
VENJAN

Gåstjärnskölen ( , ), fattigkärr, t.riklig , 1993 (LBr)
ÄLVDALEN

Stamnsmyr (14D 5g , [677882, 138189] ), öppet intermediärkärr, en buske vid västra, övre kanten , 2016 (LBr)
HAMRA

Slipstenstjärn ,vid Sundsjöån (15E 6j , [68345, 14480] ), strandkärr, 1981 (PSt)
300 m V Västbacka 9 km VSV Hamra (artp.), (15E 6j , [68345, 14480] ), kärr, antal ej bedömt , 1985 (JAs)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Fännjästfljot (15D 4c , [6820380, 1362584] ), rikkärrskant, en buske , 2009 (LBr)
Fännjästfljoten vid "Blåsenborg" (15D 4c , [682039, 136259] ), rikkärr i skogskant, spridd , 2009 (LBr)
Kimbäcken vid Hornbergets NO-sluttning (15D 8d , [68419, 13696] ), kärr bland ris ,svagt rikpåverkad fastmatta, t.rikligt , 1992 (DABS)
Kimbäcken vid Hornbergets NO-sluttning (15D 8d , [68422, 13690] ), kärr bland ris ,svagt rikpåverkad fastmatta, rikligt , 1992 (DABS)
Kryptjärn (15D 8d , [68440, 13669] ), myrkanter, rikligt , 1992 (JEd & LBr)
Myrar N om Kimtjärn (15D 8e , [6841, 1370] ), rismyr, t.rikligt , 1992 (DABS)
Trygåsvallen (16D 0d , [68541, 13690] ), myrkanter, rikligt , 1992 (JEd & LBr)
Myr 800 m O. Öguvallen (16D 1a , [68568, 13538] ), myrkant med ris och glesa tallar, några buskar , 2002 (LBr)
Trygåskölen (16D 1d , [68550, 13674] ), riskärr, några ex , 1992 (DABS)

Dalarnes Flora