Salix myrtilloides ,  odonvide

DALARNES FLORA 1949

Salix myrtilloides L. - WISTRÖM 1898: K. G. Zetterström [1886].

s. inom övre Dlr. Ö. Vän jan V om Ogsjön, n. Tandsjön (Vd); Älvdalen Porfyrverket (Zm: l.c.); N om Asplok, n. Tyrinäs, Nornäs, m. Särnavägen o. Näckån, 0 om Mossesjön (VEST.). V. Transtrand Fiskarheden i 'Stormyren' (Hdn enl. Sfn). - Övriga uppg. (Hamra o. Särna: FLOD.) gälla olika hybrider, så möjl. ock ett par av de nyssnämnda. - T i l I ä g g: Ore Dalfors v. 'Oxnäsdammen' (enl. Rqt).

S. myrtilloides X repens. - FLODERUS 1931 (Vesterlund 1918).

Ö. Älvdalen Nornäs (Vd). V. Transtrand Fiskarheden (Hdn, det. Flod.), Kyrkbyn v. 'Jersgården' (Sfn, det. Hdn).

Tillägg 1960

S. myrtilloides. - Av lok. i D.FI. äro Tandsjön, Tyrinäs, Hållan [mln Särnavägen o. Näckån] o. Skarptägt [Ö. om Mossesjön] förut pub). (SKÄRM. 18), de båda sista där enklare formulerade än hos VEST. (citerad i D.Fl.).

Tilläg 1970

S. myrtilloides. - Ö. Älvdalen n. Åsbron, nu spolierad (FÄRJE 68).

V.Transtrand Lomkölen [Ö om Branäs] o. Josvallstjärn (Sj.).

[S. hastala nämnd fr. Avesta (OSSIANNILSSON p. 422); obestyrkt.]

Tillbaka