Salix myrsinites    Glansvide


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

RÄTTVIK

N delen av Tranumyren (14F 1d , [675996, 146683] ), myr, enstaka , 2011 (GHa)
BODA

Ockerbergsmyren (14F 4d , [67726, 14694] ), rikkärr, enstaka , 2001 (GHa)
Ockerbergsmyren (14F 4d , [677262, 146928] ), rikkärr och rik sumpskog, riklig och spridd , 2010 (LBr)
Andmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [677296, 146819] ), rik skogsmyr, riklig , 2007 (LBr)
Andmyren (14F 4d , [67732, 14682] ), rikkärr, ett 10-tal ex , 1987 (LBr)
Andmyren (14F 4d , [67732, 14683] ), rikkärr, tiotals , 2000 (GHa)
Andmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [677323, 146832] ), rik skogsmyr, riklig , 2007 (LBr)
Blästmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [677374, 146918] ), rikkärr mer eller mindre tallbevuxet, riklig , 2007 (LBr)
V om Ockerån,där stigen korsar sockengränsen (14F 4d , [67746, 14698] ), tallskog, i övre kanten av bäxkravin, enst. , 2000 (GHa)
Myr NO Skarpgården (14F 4d , [677494, 146767] ), rikkärr, riklig , 2010 (LBr)
ORE

Sjugelmyren (14F 5d , [677719, 146738] ), rikkärr, spridd , 2007 (LBr)
Lill-Eldsmor (14F 5d , [67773, 14674] ), rikkärr, enstaka , 2010 (GHa)
Västerdalarna

MALUNG

Blästmyran (13D 8f , [6742, 1376] ), rikmyr, 1 ex. , 1995 (LBr)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Myr N Djuptjärnen (16C 0i , [685252, 134107] ), rikkärr, vid källa, en stor buske , 2013 (LBr)
Myr SO Brattåsen (16C 0j , [685055, 134633] ), rikkärr, riklig vid källor , 2007 (LBr)
V och NV om Rörmyrvallen , kring Örebäcken (16C 0j , [6851, 1348] ), rikkärr, flerst. o rikligt , 1989 (DABS)
300m NV Rörmyrvallen (16C 0j , [685161, 134832] ), rikkärr med enbevuxna kantzoner, spridd , 2009 (LBr)
Tyskvallen, 1 km norrut (16D 0b , [6854252, 1355934] ), öppet rikkärr, några få ex , 2011 (LBr)
Finskäggkölen vid Höstet (16D 1b , [68565, 13589] ), fastmatte-rikkärr, sparsamt , 1992 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ), 1992 (DABS)
Trygåskölen (1) (artp.), (16D 1d , [6855381, 1367443] ), källflöden i myr, noterad , 2016 (Niklas Lönnell, Jan Edelsjö)
Trygåskölen (16D 1d , [685539, 136748] ), rikkärr med källor, mycket riiklig , 2008 (LBr)
Trygåskölen (2) (artp.), (16D 1d , [6855535, 1367379] ), källflöden i myr, noterad , 2016 (Niklas Lönnell, Jan Edelsjö)
IDRE

Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
Röskåsen, ca 200 m österut (16C 0b , [685097, 130816] ), litet rikt backkärr, sparsamt , 2011 (LBr)
Nära Röskåsen (16C 0b , [68512, 13079] ), rikkärr, 1986 (DABS)
Storgjotkölen, SO-delen (artp.), (16C 2c , [6861975, 1312105] ), vid göl i rikkärr, noterad , 2016 (Niklas Lönnell, Jan Edelsjö)
V om Storgjotkölen ,fl! (16C 2c , [6862, 1311] ), rikkärr i fastmattor, fl.o.mkt.rikl! , 1988 (LNo & JEd)
Storgjotkölen (16C 2c , [68620, 13120] ), rikkärr, spridd och rikligt , 1986 (DABS)
Kvarnbäcken nedom Storgjotkölen (16C 2c , [68623, 13121] ), örtrikt bäckdråg, spars! , 1988 (LNo & JEd)
1,2 km NNV Storgjotkölen (16C 2c , [68634, 13115] ), rikkärrkant, t.rikl! , 1988 (LNo & JEd)
N.Tranubergets NO-sida (16C 3f , [68664, 13254] ), rikkärr, rikl! , 1988 (DABS)
Diftalsbergets NO-sluttning (1 lok) (16C 3g , [68679, 13306] ), rikt bäckdråg m.bl.a.Cypripedium, enst! , 1988 (DABS)
Skärbo (16C 4d , [687001, 131893] ), rikkärr, rik sumpskog, riklig , 2007 (LBr)
Skärbo , ca 200 m mot NNV (16C 4d , [68704, 13187] ), rika fastmattekärr (i barrskog), 1988 (DABS)
Stockbäckkölen i V (16C 4e , [6870070, 1320740] ), rikkärr i skogskant, riklig , 2007 (LBr)
Stockbäckkölen - 1 ställe! (16C 4e , [68706, 13207] ), ockrakärr, 1988 (DABS)
Myr NO Kölsmyran (16C 4e , [687474, 132470] ), källflöde i rikmyr, lokalt riklig , 2008 (LBr)
Lappvallen, 2 km NV Lövåsen (16C 7d , [688813, 131982] ), sluttande, fast rikkärr med källflöden. lustig rundbladig form, en fläck , 2015 (LBr)
200 m NO 769-tjärnen N Småsjöarna N Harundsjön (16C 7j , [688743, 134661] ), kalkrikt källflöde på öppen myr, rikligt , 2008 (LBr)
2 km S om Fjätbodarna (16D 6a , [6882, 1351] ), rikkärr, mkt riklig , 1994 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna Ö om vägen (16D 6a , [6883, 1351] ), rik skogsmark, spridd och rikligt , 1994 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ), 1994 (DABS)
Myr 1,5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [688329, 135178] ), rikkärr, källdråg och sumpskog, lokalt riklig , 2008 (LBr)
Fjätbodarna, Ö om väg 1,7 km S-ut (artp.), (16D 6a , [6883302, 1351803] ), rikkärrskant, noterad , 2016 (Niklas Lönnell, Jan Edelsjö)
Böltjärnsåsens östsluttning (17C 0h , [690302, 133974] ), rikkärr, sparsam , 2009 (LBr)

Dalarnes Flora