Salix myrsinites ,  glansvide

DALARNES FLORA 1949

Salix myrsinites L. - KINDBERG 1877 (P. Olsson 1859).

s., dels i siluromr., dels i de nordl. fjälltr. Ö. Boda 0 om Ovanmyra (Glr), O om Kärvsåsen i 2 myrar! (SAM. 22, FLOD.). F. Idre Röskåsen!, Dikesmyran!, [Fjätdalen på gränsen till Idre (Er: BIRG. 08), i Härjed.?]; Salfjället (Olss.), Hällsjövåla! (SAM. 17), Gröthån (FLD) =ovan Nersthån (ARw.). - Kalkväxt.

S. myrsinites X nigricans.

F. Idre Fjätervåla (1875 An [R], det. Enand. o. Flod.). - Även andra myrsinites-ex. höra kanske hit.

Tillägg 1960

Salix myrsinites. - F. Idre Fjätbodarna 1 km N-ut (Bj.).

Tillägg 1970

Salix myrsinites. - F. Idre Skärbo (Bj.).

Tillbaka