Salix lapponum    Lappvide


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), kärr,stränder, spridd, (7 lokaler) , 1987 (PDm)
GUSTAFS

500 m NV om Svartsjön (12F 9h , [669656, 148735] ), nästan uttorkad kärr, 2011 (DABS)
STORA TUNA

N om Åselby fäbodar ca 1/2 km NV (12F 9d , [66985, 14673] ), liten myr,i vitmossa med tuvull, 1989 (IAn)
TORSÅNG

Bromsmossens östra kant (artp.), (13F 2h , [6712872, 1487374] ), kant av medelrikkärr, 2011 (Crister Albinsson)
Bromsmossens östra kant (artp.), (13F 2h , [6712872, 1487374] ), kant av medelrikkärr, 2011 (Beatrice Hagvall OlssonCrister Albinsson)
VIKA

Kråknäsmossen,körväg från Taxåsen NV ut på mossen (13F 1i , [67086, 14928] ), ~refl~ ,väg , mittsträng o omgivande diken, ,frekvens m.allm. 2000 (SBm)
Holkmossen 12 km NV Långshyttan (artp.), (13G 2a , [6710457, 1502241] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Kristoffer Hylander)
ASPEBODA

Aspeboda golfbana vid Aspan (13F 2g , [671462, 148454] ), björksumpskog och starrkärr, spridd , 2005 (LBr)
SVÄRDSJÖ

Olarsviken, Isalaåns utlopp (13G 7b , [673876, 150689] ), strandäng, finns spridd runt sjön, särskilt praktfulla här , 2008 (JWk)
Hötjärnsbäcken, vid Gryfsvägen (14G 1b , [675507, 150547] ), bäckmiljö, lövdominerad sumpskog, 2003 (NGu)
Västerbergslagen

GRANGÄRDE

Hästberg (12F 7b , [6689334, 1459530] ), strand, 2016 (IPt)
Österdalarna

GAGNEF

Rosen - Garntjärnen (13F 0b , [6700447, 1458737] ), myr med bäck, 2015 (IPt)
Flytta (13F 2a , [67116, 14520] ), ~refl~ ,myr,tjärn, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67117, 14596] ), ~refl~ ,rikkärr, ,frekvens ej bedömd 2002 (IPt)
S om Svedjan,yta ca 500 m x 200 m,gräns mot älvstrand och släntfot mot åkrar (13F 2c , [67143, 14623] ), ~refl~ ,örtrik blandskog med C.vesicariakärr, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Vid sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [672048, 146091] ), ~refl~ ,myr med våtpartier begränsad av väg , sjöstrand och dike, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
BJURSÅS

Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [673539, 148095] ), myrmark, 2010 (JJa & IPt)
SILJANSNÄS

Brahammar, Brasån (13E 6i , [673316, 144193] ), strandäng mot ån, spridd , 2008 (IPt & MNo)
LEKSAND

Yxbodarna (13E 6j , [673179, 144856] ), fäbodvall, 2009 (IPt & RNy)
Östanholsviken, Stenbygården (13F 9b , [67463, 14583] ), nära stranden, 2 buskar , 1989 (MKp)
RÄTTVIK

Drafsarna (13F 9d , [674988, 146621] ), kanten av tjärn, flertal , 2011 (GHa)
Stigen mot Gumsv˘d (14F 0e , [67507, 14713] ), myr, fåtal , 2016 (GHa)
500 m V Grötlösan (14F 2c , [67608, 14622] ), liten myr, enstaka , 2017 (GHa)
V Halstjärnen (14F 3c , [67677, 14613] ), sumpig strand, fåtal, frekvens t. allm. , 2007 (GHa)
Tjällassen (14F 3g , [67651, 14842] ), ~refl~ ,myr, enstaka ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Bingsjön (artp.), (14F 3i , [6768892, 1491318] ), noterad , 2017 (Michael Löfroth)
Nävertjärnen (14F 5e , [67750, 14748] ), ~refl~ ,myr, ,frekvens t.allm. 2007 (GHa)
Gunnilåsen (14F 5g , [67789, 14815] ), ~refl~ ,dike i myr, enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
BODA

Rönningen (14F 2d , [67615, 14674] ), myr/f.d. torvtäkt, enstaka , 2012 (GHa)
Styggforsån (14F 3d , [67661, 14656] ), kärrtallskog, frekvens:m.a , 1986 (TLj)
Gäddtjärnen (14F 3d , [67678, 14665] ), ~refl~ ,tjärn med omgivande sankmark/myr, ,frekvens t.allm. 2007 (GHa)
300 m SO Grönockran (14F 3e , [676838, 147053] ), ~refl~ ,kanten av periodvis vattenfylld dödisgrop, enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ), ~refl~ ,rik-kärr, ,frekvens t.allm. 2000 (GHa)
700 m SV Stängsdiken ,"Långdiken". (14F 4d , [67711, 14654] ), ~refl~ ,NO delen av odikad myr. gropar efter torvtäkt, ,frekvens t.allm. 2001 (GHa)
Äsplok (14F 4e , [67744, 14707] ), ~refl~ ,göl/vattensamling utan synligt avlopp. I lokalen räknas också den omgivande glesa skogen in, ,frekvens t.allm. 2006 (GHa)
Abborrtjärnen (14F 4f , [67717, 14772] ), myr, enstaka , 2007 (GHa)
NV Stora Luttungstjärn (14F 5f , [677525, 147799] ), ~refl~ ,sankmark, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
ORE

Nördertjärn (14F 5d , [67780, 14651] ), torvtäkt, enstaka , 2013 (GHa)
Ockeråns mynning i Oresjön (14F 5d , [67782, 14682] ), myr, spridd , 2013 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67796, 14674] ), sumpmark/myr, enstaka , 2008 (GHa)
Arvheden (14F 6c , [67828, 14632] ), myr, enstaka , 2010 (GHa)
Östanvik, liten udde söder om Storön (14F 6d , [67833, 14697] ), strandskog, enstaka , 2017 (GHa)
Skålmyra (14F 6d , [67843, 14669] ), sankmark, enstaka , 2012 (GHa)
Skärudden (14F 6e , [67831, 14701] ), strandsnår, rikligt , 2015 (GHa)
Nedersjön (14F 6g , [678451, 148073] ), sankmark, enstaka , 2007 (GHa)
Långänget (14F 7d , [67882, 14665] ), sankmark, enstaka , 2017 (GHa)
Sälen (14F 7e , [67897, 14700] ), f.d. fäbod, enstaka , 2013 (GHa)
Dalfors vid f.d. jvgstationen (14F 7f , [67883, 14785] ), strandsnår, rikligt , 2009 (GHa)
Brabodmyren 3 km V Böle (artp.), (14F 7f , [6788852, 1475077] ), myrkomplex/topogent kärr, 1988 (LBr)
800 m SO Lindbodarna (14F 8d , [67903, 14656] ), sankmark troligen fd myrslog, flertal , 2017 (GHa)
Nöttjärnsån (14F 8e , [67916, 14708] ), ~refl~ ,sankmark, väl spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Tarmtjärnen (14F 9b , [67971, 14593] ), kanten av liten göl, enstaka , 2016 (GHa)
Idsjön (14F 9c , [67990, 14602] ), strandsnår, några få buskar , 2016 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14681] ), ~refl~ ,källdrag, enstaka ,frekvens t.allm. , 2015 (GHa)
Nöttjärnen (14F 9e , [67957, 14709] ), ~refl~ ,sankmark, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Myrkant O Svartesåsen (14F 9e , [67986, 14702] ), källdrag, rikligt , 2015 (GHa)
Tungsen (14F 9g , [67958, 14842] ), slänt mot sjö, enstaka , 2013 (GHa)
Idån (15F 0c , [68007, 14609] ), längs ån, rikligt , 2010 (GHa)
Gråtåmyren (15F 0c , [68033, 14622] ), myr, enstaka , 2017 (GHa)
Laxtjärnskojan (15F 1b , [68095, 14599] ), strandsnår, enstaka , 2015 (GHa)
Tansen, vid dammen (15F 1c , [68087, 14639] ), strandsnår, flertal , 2014 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14763] ), myr, enstaka , 2016 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [682218, 146596] ), vägkant, 2009 (JJa & BCa & IPt)
ORSA

Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7h ), ,frekvens ej bedömd 1988 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens allm. 1986 (JEd)
Djuptjärnen (14F 5b , [67782, 14593] ), strand, 2007 (GHa)
Grunuflot 12 km VSV Furudal (artp.), (14F 6a , [6780452, 1450572] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Jan Schröder)
Hästbacken (14F 6b , [678237, 145858] ), myr, enstaka , 2013 (GHa)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ), 1989 (JEd)
Torsmobron (14F 7a , [678737, 145065] ), strandäng, enstaka , 2011 (GHa)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ), örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag, 1986 (JEd)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ), 1996 (BOr & PJn)
Uggelbo (15E 1h , [680748, 143730] ), övergiven odling, flertal , 2014 (GHa)
Koppången strax O väg E45 (artp.), (15E 1i , [6806038, 1444797] ), skogsbilvägkant mot skogsbryn, 2014 (Crister Albinsson)
Kapellet (huggarkoja/jaktkoja) (15E 2g , [681090, 143420] ), snårskog, flertal , 2014 (GHa)
Lusbodammen (15E 2g , [68145, 14310] ), strandsnår, enstaka , 2014 (GHa)
Råstensbäcken (15E 3e , [68196, 14208] ), myrar, väl spridd , 2015 (GHa)
Sotbo (15E 3g , [68175, 14306] ), myr, flertal , 2014 (GHa)
Jämtkölen (15E 4e , [68204, 14207] ), myrar, väl spridd , 2015 (GHa)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [682096, 142891] ), vägkanter, barrskog och strand, spridd , 2017 (LBr)
SOLLERÖ

Utanmyra (14E 1g , [675734, 143404] ), gräsbevuxen myrmark, 2013 (DABS)
Norrvikens östra sidan (artp.), (14E 1g , [6757550, 1434000] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
MORA

Siljansfors försökspark (14E 0e , ), myrkanter,sjöstränder, fuktig skogsmark, allmän , 1982 (Göran Thor)
Kråkberg (artp.), (14E 3g , [6769575, 1431109] ), noterad , 2017 (Ulf Gärdenfors)
Kråkbergs badplats (artp.), (14E 3g , [6769620, 1431000] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Oxeråsen so nr 4 (artp.), (14E 4a , [6771103, 1401233] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Oxeråsen so nr 2 (artp.), (14E 4a , [6771120, 1401311] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Spångmyren (artp.), (14E 4c , [6774440, 1412490] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.), (14E 5f , [6775900, 1429470] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Negerbyn (14E 9d , [67976, 14189] ), snår längs å, spridd , 2014 (GHa)
Bredänget (14F 4b , [67708, 14565] ), ~refl~ ,talldrågmosse och rikare källdråg, ,frekvens ej bedömd 2000 (DABS)
Dyverdalens fäbod (15E 2d , [68106, 14189] ), fäbodvall, 1996 (BOr & PJn)
Sexan (artp.), (15E 5e , [6829683, 1421094] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ), 1996 (BOr & PJn)
VÅMHUS

Eggling (14E 6e , [6780970, 1420681] ), myr, 2014 (DABS)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [679762, 141902] ), å, barrskog, myr och gårdsplan, spridd , 2017 (LBr)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ), 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ), fäbodvall, 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (artp.), (15E 3c , [6817270, 1410620] ), 1986 (Bengt Oldhammer)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ), fäbodvall, 1996 (BOr & PJn)
VENJAN

Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ), gräsmark, 2015 (DABS)
Gävunda (13E 8c , [6741501, 1410675] ), ängsmark, 2015 (DABS)
Stutt (14D 2j , [676267, 139648] ), gräsmark, 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ), fäbodvall, 2003 (LBr)
ÄLVDALEN

Skärmyr (14D 5g , [677833, 138256] ), liten bäck med anslutande juncellaäng, spridd , 2016 (LBr)
Tjärnmyr, Risberg (artp.), (14D 5i , [6775560, 1390182] ), fattigt sluttningskärr som övergår i myr och gungfly., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Mossjön/Skepphussjön, infart SV om näset (artp.), (14D 5j , [6779918, 1397669] ), sjöstrand, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Tennan vid Tennbo (artp.), (14D 6g , [6784915, 1382803] ), åstrand, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tennån (14D 6h , [678117, 138593] ), å med stränder, spridd , 2017 (LBr)
Tvåråberg, skog i södra delen av byn, runt brunnen (artp.), (14D 6i , [6780300, 1392177] ), granskog, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Johanne Maad, Ulf Swenson)
Dysån, kulturreservat (artp.), (14D 6j , [6783061, 1397612] ), sankmark utmed ån, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg)
Marddal fäbod (artp.), (14D 7h , [6788620, 1386319] ), vägkant, dike, skogstomt, skogskant med bäck, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.), (14D 7j , [6786042, 1396293] ), noterad , 2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Rämmasjön i V (artp.), (14D 7j , [6789696, 1397557] ), myrkant, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Skålåns dalgång 12 km NNV Vasselbodarna (artp.), (14D 8g , [6794983, 1384444] ), myrkomplex/mad vid vattendrag, 1993 (Kristoffer Hylander)
Reningsverket älvstranden (artp.), (14D 9i , [6797058, 1394417] ), fuktig gräsmark, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Marumor, korvsjö (artp.), (14D 9j , [6797097, 1399736] ), grund, gammal älvfåra och strandskog., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Myrar vid Mickeltjärn 15 km SO Älvdalen (artp.), (14E 6d , [6781562, 1416570] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Michael Löfroth)
NV om Småtjärnarna, längs vägen (artp.), (14E 7a , [6787746, 1402076] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Överängstjärnen (14E 7b , [678646, 140953] ), grund, klar tjärn, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodsfljoten åt NO (14E 7c , [678963, 141155] ), vägdike, bäck, spridd , 2017 (Lars Frölander m.fl)
Nybolsbäcken nära Gasusänget (14E 7c , [678969, 141264] ), sumpskog, spridd , 2017 (LBr)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ), strandvall,sandig, 2009 (DABS)
Hållstugan SSO om (artp.), (15D 0g , [6803368, 1381260] ), sjökantzon, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [680365, 139965] ), skogsmark och hygge med myr, spridd , 2016 (LBr & IPt)
Lövnäs 1km NO (15D 1d , [680630, 136943] ), sjöstrand, 2012 (HLe)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ), vägren och örteik barrskog vid bäck, 2003 (LBr)
Rensjöblik nära toppen (15D 3g , [681869, 138488] ), liten tjärn med gungflyn, spridd , 2016 (LBr)
Rivsjövasslans utlopp ur Rivsjön (15D 4h , [68217, 13899] ), frodig strandvegetation, 2003 (LBr)
S om Tjytjysblik (15D 4j , [68214, 13967] ), vägkant,torr tallhed, 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ), örtrikt hygge/ vägkant/bäck, 2003 (LBr)
Risbergskogen, 2 km NO om Risberg fäbod (artp.), (15E 0a , [6804376, 1403193] ), skogsbäck och kärr, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Rotälven, Ö stranden, 250 m N om Vägåmålsskär (andra sidan) (artp.), (15E 0a , [6804636, 1404782] ), strand längs älven, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lars Fröberg, Karin Martinsson, Lennart Persson)
Jöllen (artp.), (15E 1a , [6808298, 1404469] ), älväng och strand, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Rällans stränder (15E 6a , [683200, 140167] ), vändplan samt intilliggande myr och granskog, 2003 (LBr)
HAMRA

Oreälven (artp.), (15E 6g , [68333, 14329] ), våtmarksstrand vid vattendrag samt blandmyr, enstaka förekomst , 1991 (JAs)
Våtmark vid Orebäcken 14 km SV Tandsjöborg (artp.), (15E 6g , [6833673, 1432998] ), våtmarkskomplex/strand vid vattendrag, 1991 (Johan Abenius)
N om Trubbingen (artp.), (15E 7g , [68362, 14324] ), kärr och sumpskog, enstaka förekomst , 1991 (JAs)
Kärr vid Trubbingen 13 km SV Tandsjöborg (artp.), (15E 7g , [6836325, 1432308] ), kärrkomplex/soligent kärr, 1991 (Johan Abenius)
Tandsjöborg (artp.), (15E 8i , [6844204, 1442736] ), 2015 (Lars Bruks)
Råbergs kvarn (15F 5a , [682579, 145396] ), kanten av damm, flertal , 2009 (GHa)
Sjöändan (16E 0h , [685005, 143965] ), strand av å, 2008 (IPt)
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854217, 1438361] ), sjöstrand, myr, 2012 (IPt)
Västerdalarna

FLODA

Björbo, Forsen (13E 1h , [6705348, 1438637] ), älvstrand, 2015 (IPt)
NÅS

Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695572, 1428373] ), sjöstrand, 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [670288, 142978] ), lagun, strandkärr, skogsbryn, 1998 (DABS)
Utanhed S om älven (13E 0g , [6703939, 1432377] ), fäbodstig, 2015 (IPt)
JÄRNA

Sönnberget 400 m V (12E 9c , [6699975, 1413230] ), fdf slåtteräng/fuktäng, 2008 (HLe)
100 m V Herrgårdsön (13E 0c , [6703127, 1413017] ), ~refl~ ,älvstrand med kärr, ,frekvens t.allm. 1996 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ), ~refl~ ,älvstrand, 2009 (HLe)
Vansbro reningsverk 100 m S (13E 2c , [671155, 141335] ), ~refl~ ,kärr med rikare partier, 2000 (HLe)
Bäck utlopp i Nissjön (13E 3b , [6718627, 1409367] ), ~refl~ ,bäck, ,frekvens t.allm. 1996 (HLe)
Flögforsen (13E 3c , [671631, 141128] ), ~refl~ ,älvstrand, 2010 (HLe)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ), älvstrandskog, 2012 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ), vattenloka, 2017 (IPt)
500 m N Van längs älvens östra sida (13E 4b , [6724870, 1408954] ), ~refl~ ,älvstrand med sand, ,frekvens t.allm. 2006 (HLe)
500 m N Karabudkölen (13E 5c , [6729781, 1411218] ), ~refl~ ,backkärr med bäck, ,frekvens t.allm. 2007 (HLe)
ÄPPELBO

Ärten NV (12E 7a , [6687854, 1403201] ), å i blandbarrskog, 2015 (HLe)
Putten SO (13E 0a , [670230, 140451] ), ~refl~ ,kärr, 2010 (HLe)
Nederholmen 200 m NV (13E 0b , [670477, 140813] ), ~refl~ ,älvstrand, 2010 (HLe)
Lämåsen/Noret (13E 2a , [671008, 140064] ), åstrand, 2014 (HLe)
Porstjärnsmyran (13E 2a , [671310, 140281] ), bäck, 2013 (HLe)
MALUNG

Acksjön NV:a delen (12D 8i , [66923, 13920] ), ~refl~ ,sjö med stränder, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
Vålön (13D 2i , [67121, 13924] ), ~refl~ ,ö med stränder, fuktiga strandskogar och sanka gräsmarker, ,frekvens t.allm. 2003 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ), slåttrad fäbod och strandkant, 2016 (BGM)
Norr om Grådön (13D 4h , [67244, 13889] ), ~refl~ ,frodig våt ängsmark nära älven, ,frekvens t.allm. 2005 (BGM)
Södra änden av Petsjön (13D 5d , [67259, 13686] ), sjö och strandkant, 2006 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ), fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant, 2017 (BGM)
vägslut O om Hunumoren (13D 5j , [6726846, 1399049] ), ~refl~ ,vägkant, dike, ,frekvens ej bedömd 2002 (HLe)
S.Mon (13D 6g , [67322, 13849] ), ~refl~ ,järnväg med tillhörande järnvägsbank, ,frekvens allm. 2004 (MNo)
Niställingens nordligaste vik (13D 7e , [673869, 137047] ), ~refl~ ,myr och sjöstrand, ,frekvens ej bedömd 2004 (BGM)
Gamla Megrinntäkten (13D 8e , [6741562, 1373989] ), avslutad grustäkt, 2014 (MNo)
Gravberget (13D 9f , [67458, 13788] ), ~refl~ ,vägkant, ett tiotal buskar ,frekvens allm. , 2009 (BGM)
Håkölen-Rörkölen 8 km V Öje (artp.), (13D 9h , [6746478, 1386834] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Jenny Lonnstad)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ), myr, 2014 (HLe)
LIMA

Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ), ängsmark, 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677085, 133632] ), gräsbevuxen vägkant, 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ), vägkant och dike, 2012 (HLe)
Kråkbrickan 1 km V (14C 5i , [6778496, 1344856] ), kärr, 2012 (HLe)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ), vägdike, 2012 (HLe)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ), bäck med ruderatmark, 2012 (HLe)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ), lövskog vid å, 2012 (HLe)
Orrliden, S om (artp.), (14C 7j , [6788790, 1348340] ), myrkant, vid bäck, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Närdalen 500 m NO (14C 8i , [679129, 134236] ), blandskog, 2012 (HLe)
Lusnäs (14D 0b , [675226, 135974] ), ~refl~ ,fäbod och strand, ,frekvens m.allm. 1996 (LBr)
Öster om Rissätra, kraftledning (14D 0d , [6750705, 1369476] ), skogsbilvägkant, 2014 (IPt)
V.Lillmon (14D 0d , [6752753, 1369343] ), våtäng, 2014 (IPt)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.), (14D 2d , [6760152, 1367344] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.), (14D 2e , [6764769, 1371619] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.), (14D 3d , [6769270, 1369128] ), vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark, noterad , 2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Gesjöflöten 19 km NV Lima (artp.), (14D 4a , [6770855, 1351990] ), myrkomplex/mad vid vattendrag, 1986 (LBr)
TRANSTRAND

Björnbäcken vid vägen Rörbäcksnäs-Stöten (14C 8i , [679365, 134134] ), örtrik åstrand, 2012 (HLe)
Horrmundberget (artp.), (14D 4d , [6770644, 1367712] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
300m SV om Gusjösätern (14D 4e , [67742, 13749] ), ~refl~ ,intermediärt till fattigkärr med angränsande tjärn, ,frekvens allm. 2007 (UGu)
Råbäcken/Gammelsätersvägen (14D 5b , [6775306, 1359830] ), blandskog vid bäck, 2012 (HLe)
Hemfjällstangen norra delen (14D 5c , [6777608, 1360260] ), gräsmark, 2012 (HLe)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6784090, 1359910] ), kärr, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Östra Långstrand (artp.), (14D 6c , [6780125, 1364707] ), 2015 (Ingela KällÚn)
Brändsätern, NV om (artp.), (14D 6c , [6781000, 1360970] ), kärr i ungskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjället, NNV Mill-Larssätern (artp.), (14D 6c , [6783092, 1360275] ), sluttande myr, 2015 (Urban Gunnarsson)
Lindvallen, SO om Josmyran (artp.), (14D 6c , [6783870, 1360570] ), myr, öppen, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ), backkärr med bäckar och barrskog, 2012 (HLe)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [678037, 137094] ), igenvuxen gräsmark, 2013 (DABS)
Gruven (14D 7a , [6786358, 1354890] ), blandskog, 2012 (HLe)
Bäck mot V Köarsfjället (14D 7a , [6787356, 1354796] ), bäck i björkskog, 2012 (HLe)
Västra Sälsätern (artp.), (14D 7b , [6786100, 1358640] ), bäckravin, 2008 (Håkan Gustafsson)
Synddalen, SV om (artp.), (14D 8a , [6792490, 1352180] ), kärr, öppet, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.), (14D 9b , [6799290, 1358150] ), 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [680222, 135356] ), älvstrand, 2012 (HLe)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Atlasruta (15C 3i ), ,frekvens ej bedömd 1993 (DABS)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ), 1993 (DABS)
Atlasruta (15C 5f ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ), ,frekvens ej bedömd 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ), 1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ), 1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6i ), 1991 (DABS)
Stora Göljån (15C 6j , [68325, 13458] ), eroderad strand, enstaka , 2012 (GHa)
Atlasruta (15C 7e ), 1991 (DABS)
Fulufjällets NP, näset mellan Rörsjöarna (artp.), (15C 7g , [6838369, 1334041] ), liten dunge med ängsbjörkskog vid större bäck, 2008 (MBm)
Njupeskär (artp.), (15C 7g , [6839788, 1334982] ), noterad , 2016 (Matthis Kaby)
Njupeskär (artp.), (15C 7g , [6839840, 1334690] ), noterad , 2017 (Åke Berg)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [683733, 133861] ), frodig ängsgranskog, spridd , 1996 (LBr)
Fulufjällets NP (artp.), (15C 7h , [6839735, 1335125] ), noterad , 2017 (Owe Rosengren, A Martin Fransson, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Njupeskär, Fulufjället (artp.), (15C 7h , [6839769, 1336048] ), myr och äldre barrskog, noterad , 2017 (Johan Svedholm)
Atlasruta (15C 7i ), 1989 (DABS)
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ), fäbodvall, 2004 (LBr)
Avundskölen 11 km V Mörkret (artp.), (15C 8f , [6843341, 1326716] ), myrkomplex/soligent kärr, 1993 (Per-Olof Nystrand)
Atlasruta (15C 8h ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ), 1989 (DABS)
Trollvasslan nedströms landsvägen (15C 8i , [684024, 134151] ), bäckdäld, spridd , 2010 (LBr)
Fulan, nedströms fallet (15C 9g , [684930, 133209] ), åstrand och fuktig strandskog, spridd , 2013 (LBr)
Atlasruta (15C 9i ), 1989 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ), 1989 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ), 1993 (LBr & JEd)
Hägnåskölen nära bäcken (15D 4a , [682315, 135284] ), öppet rikkärr och bäckstrand, spridd , 2015 (LBr)
Fännjästfljot (15D 4c , [6820681, 1362634] ), medelrikkärr med järnockra, spridd , 2009 (LBr)
Långnäskölen (15D 6c , [68336, 13609] ), ~refl~ ,fattigkärr med inslag av artrikare höljor och tjärnar., ,frekvens ej bedömd 2006 (HLe)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ), 1992 (DABS)
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ), 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ), 1992 (DABS)
N om Kimtjärn till landsvägen (" 0-0- till 2-0-") (15D 8e , [6841, 1370] ), myrar, bäck samt småtjärnar, 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ), 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ), 1992 (DABS)
Svartjärnen, strax SV väständen (16C 0g , [685185, 133375] ), myr mot sjön, spridd , 2014 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ), 1989 (DABS)
Älvrosfjärdens O-sida (artp.), (16C 1j , [6856030, 1348276] ), noterad , 2017 (Margareta Edqvist)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ), 1989 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ), ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor, ,frekvens allm. 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ), 1992 (DABS)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ), 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ), 1992 (DABS)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [684991, 130795] ), 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [685132, 130902] ), frodig bäckzon, 1996 (DABS)
Stensjösätern åt NO (16C 1d , [685609, 131698] ), fattigmyr och tallskog, spridd , 2016 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68590, 13381] ), ~refl~ant,tallhed resp örtsänka i tallhed, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68581, 13440] ), ~refl~ ,vändplan,tallskog och lok, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68630, 13384] ), ~refl~ tallmark / vägkant, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Idresjön SO Häggesundet (16C 2i , [686138, 134310] ), strandkärr, spridd , 2009 (LBr)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ), ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ), 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ), 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ), 1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ), 1988 (DABS)
Skurflon 2 km N Idre (artp.), (16C 3h , [6866771, 1338469] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Johan Abenius)
Idrefjäll åt öst (16C 3i , [686691, 134408] ), vägslänter och öppen naturmark, spridd , 2016 (LBr)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ), 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 3j ), 1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ), 1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ), 1988 (DABS)
Nipfjället, parkeringen (artp.), (16C 4i , [6873578, 1343442] ), noterad , 2011 (Dennis Nyström)
Nipfjällets NR, sommarparkeringen (artp.), (16C 4i , [6873589, 1343438] ), 2015 (Per Johansson)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ), 1994 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ), 1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 5f ), 1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ), 1990 (DABS)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ), örtrik bäckdäld, 1994 (DABS)
Kungsledens korsning med vägen Storsätern-Elgå (16C 7c , [68885, 13141] ), ~refl~ ,vägkant, ,frekvens ej bedömd 1999 (JPo)
Atlasruta (16C 7d ), 1990 (DABS)
Myr vid Dyllenleden (16C 7d , [688769, 131701] ), bäck med källdråg, sparsamt , 2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ), 1990 (DABS)
Atlasruta (16C 7i ), 1991 (DABS)
Silverfallet (artp.), (16C 8c , [6892000, 1314500] ), bäckravin, 2007 (David Göransson)
Långfjällets naturreservat (artp.), (16C 8c , [6892138, 1314459] ), 2013 (Johan Dahlberg)
Grövelsjön (artp.), (16C 8d , [6891974, 1317666] ), 1995 (Krister Wahlström)
Hällsjövålen (16C 8g , ), 1987 (HLe & UGn)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13479] ), ~refl~ ,igenväxande ängsmark, ,frekvens allm. 1999 (BCa)
Hovdbäcken (16C 9g , [689891, 133006] ), källflöde, 2007 (NGu)
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ), 1994 (DABS)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ), 1994 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ), 1987 (DABS)
Lillfjäten, 150 m S-SSO (artp.), (16D 5a , [6876505, 1352582] ), buskrikt medelrikkärr, 2013 (Crister Albinsson)
Lillfjäten syd (artp.), (16D 5a , [6876529, 1352564] ), 2012 (Ulla-Britt Andersson)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ), 1994 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ), 1994 (DABS)
Stor-Fjätan (artp.), (16D 7a , [6887555, 1352555] ), skogsmark, 1994 (Staffan Åström)
Brattbäcksvålen, Östra branten (17C 1f , [6905, 1327] ), 1987 (HLe & UGn)

Dalarnes Flora