Salix lapponum ,  lappvide

DALARNES FLORA 1949

Salix lapponum L. (S. liinosa). - HISINGER 1819 (Linne 1734).

a. ned till Älvdalen o. Malung, ta. ännu i höglandet kring Siljan, eljest spr.-t.s. Känd fr. alla snr utom Garpenberg o. Gustafs. S. By o. Folkärna e- 1:i lok., ned till Sundsbacken (At) resp. Kärrsjön (Lr) ; Grytnäs Östanbyn (Lr) ; Avesta (Ind.) ; Hedemora Gästgivaremyran (IND.) ; St. Norn (östsidan, Dn), Vikmanshytlan (Be: WISTR.) =Bya! o. Västanå (Dn), Hyttbäcken (Sj.), Högåstjärn (Dn); Husby Myckelbyn!, Långshyttan (IND.), V om Västervik (Sj.); St. Skedvi Fjägeråsen (v. Budtjärn)!, Storsveden (utg., Si.), Gammelgårdssjön!, Lövåsen! (WISTR.) etc.!; Säter Gessån!, Lerviken!, n. Aspen!; Silvberg Pannlappen (Sj.), Skenshyttan (At), »Silfbergs kapell» (Hm); St. Tuna Hästberg (1 ex., Bj.); Skräcka-(Fnd.), Sellnäs- o. Kviddsjöarna, Baggbo (Bn), Oles fäb. (Tj.), Hemsjön (Fr.); Holm!; Borlänge Lusmyren (Bn); Torsång Tyllahagen!, Bromsmossen (AI); Aspebodo A. stn, Olsbacka (Afl; Vika Knektbo (S,j.); Hosjötrakten o. övriga sur spr. (Svärdsjö högre delar ta.). B. IMlingsbo NI. bruk!, prästgården Öv. Malingsbo (Siv.); Söderbärke Kolpeho (AI), Lugnet n. kyrkbyn (G. Ahlm enl. Lb.); X orrbärke Sundet v. Saxen (Bj.), Hagge, Flogen (At), Skarsviken (Sht: CED.), Öv. Starbo (enl. uppg.: Kgn) ; Ludvika o. Grangärde spr. Ö., V., F. ta.-a. främst i högre tr. (jfr ovan), mindre i söder (i Äl-GagnefFloda-Sdfsnäs spr.) liksons närmast Siljan (0: Sollerön?). - »Gråvidesnårens» ojämf. viktigaste art; >öt`Åver alt i alla sidlenle fjäll» (LIN.), på fjällen dock rätt ojärnnt spr. (jfr SAMT. 17 p. 117).

»ssp. leucophvlla» i Dir. (FRIES, B.N. 1840 p. 183) är vanlig f.

S. lapponum X myrtilloides. - [AVISTRÖM, se anm.]; VESTERLUND 1926 (id. 1916).

Ö. Vänjan Nybodarna, n. Tandsjön, kyrkoherdeboställets utskog (V(); Älvdalen m. Särnavägen o. Nackån [n. Ilållbov illen], Nornäs o.fi. (VEST.). V. Tronstrand Fiskarheden! (vid. Enand.).

A n in. »S. versifolia» fr. Särnasjön o. fjordarna därovan (KRÖN. 43), citerad som denna hybrid (WVISTR. 98), godtogs aldrig av HARTM. o. Var säkert någon annan (aur.Xlapp.'?); densamma fr. Städjan (IvER.) ännu mer oviss.

Även S. lapp.Xmyrt.X repens uppges för Dir. (FLOD.).

S. Iapponum X repens. - FLODERUS 19311 (E. Boman 1885).

S. By Hedesjön!; Folkärna Ön! (det. Nlarkl.); Vika Sandviken n. Korsnäs (Bom.). Ö. Mora Morastrand (Flod.)'. Även uppg. för Bodu N. Ockran (Gn). - i ss. S aren.X lapp.X repens.

Tillägg 1960

S. lapponum. - S. *Garpenberg n. Herrg:n (Psn), Finnh:n mot Jämtbo 1 ex. (Sj.); Säter Fiskbäcken (Dn); Silvberg [Tyskbo] Dammsjön (Bj.); St. Tuna Finsås' o. Hyttings fäb. (Tr); Torsång Tronsjö (Tr).

S. lapponum x myrtilloides. - - - SKÄRMAN 1918 (Vesterlund 1916). - Fynden i D.FI. härav oberörda, utom: Fiskarheden (Sam.: SKÄRM.).

SBT .81 1987

Salix lapponum, lappvide. Sundborn V om Sundbornsån, ca 1 km N om Backa bro!

Tillbaka