Salix fragilis    Knäckepil


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), stränder, ursprungligen förvildad, spridd efrer Dalälven mrd tillhörande sjöar och tillflöden, (8 lokaler) , 1987 (PDm)
Rosse hyttruin (artp.), (12G 5h , [6675980, 1537914] ), åstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
FOLKÄRNA

Svartån, S om ån (artp.), (12G 3e , [6666029, 1523334] ), 2015 (Janolof HermanssonUrban Gunnarsson)
AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ), vägkant, 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669720, 1521769] ), skogsmark, 2015 (DABS)
HUSBY

Berga, infotavlan (artp.), (12G 9b , [6699824, 1508639] ), vid älven, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Kloster (12G 9d , [6695040, 1519550] ), igenväxt ö, 2017 (JJa)
SILVBERG

Grängshammar (12F 8g , ), stränder, spridd ca 800 m utefter ån , 1988 (THe)
Grängshammar (artp.), (12F 8g , [6693350, 1483080] ), 2009 (Ralf Lundmark)
STORA TUNA

Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ), promenadväg och lövskogar, 2012 (SNy)
TORSÅNG

Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ), vägkanter och stränder, 2013 (SNy)
VIKA

Rensbyn,Malmbäcken (13F 1i , [67085, 14945] ), ~refl~ ,bäckens nedre lopp samt stranden, ,frekvens m.allm. 2000 (SBm)
Vid bron, Vika kyrktjärn (artp.), (13F 2j , [6710595, 1495179] ), noterad , 2018 (Kerstin Frostberg)
Vika, Kyrkbytjärn, Utloppet (artp.), (13F 2j , [6710604, 1495167] ), noterad , 2018 (Dennis Nyström)
ASPEBODA

Vassbo (13F 2g , [6712207, 1484984] ), kulturmarker, 2018 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Hinsnoret (13F 2i , [6713844, 1490167] ), slänt mot sjön, en buske , 2016 (IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729220, 1482430] ), upplag i sankmark, 2011 (JJa & IPt)
SVÄRDSJÖ

Borgärdet ,Nära fotbollsplan (13G 7b , [6736670, 1505300] ), fuktdrog, enstaka, förvildad här och på ett par andra ställen på rutan , 2008 (JWk)
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Smedjebacken (12F 3f , [6669, 1478] ), vägkant, ruderatmark, sjöstrand, 2015 (MNo)
Österdalarna

BJURSÅS

Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ), gräsmark, 2014 (JJa)
Bodarnas badplats (13F 7g , [6735130, 1482630] ), utfyllnad, 2011 (JJa)
Bodarna (13F 7g , [67356, 14820] ), gräsbevuxna vägkanter, 1 ex , 2000 (JJa)
Bodarna (13F 7g , [6735730, 1481760] ), vägkant, 2000 (JJa)
Rog (13F 7h , [6736650, 1487160] ), vägkant längs gamlal tomter, 2008 (JJa & IPt)
LEKSAND

Noret, v älven (13F 7b , [67350, 14554] ), strandkant nedom branta S-vända strandbrinkar, några grova träd,ymn.m.småbuskar , 1987 (TLj)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739340, 1470650] ), gräsmark, 2008 (JJa)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742415, 1453885] ), ängsmark,strandnära, 2016 (DABS)
RÄTTVIK

Tinaviken ,vid fågeltorn (13F 9c , [67493, 14604] ), strand, 1 ex , 1996 (MKp)
Tina (artp.), (13F 9c , [6749430, 1460700] ), noterad , 2017 (Anders Helander)
BODA

Ensen/f.d. Ens-sågen (14F 2d , [67605, 14681] ), slänt inom det f.d. sågverksområdet, ett kraftigt träd med flera stammar , 2007 (GHa)
Västerdalarna

JÄRNA

Kvarnåker, Grådan (13E 2e , [6713291, 1423683] ), älvstrand, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
ÄPPELBO

Nyåkern (13E 1a , [67080, 14012] ), gårdsplan, 1995 (IJo)

Dalarnes Flora