Salix fragilis ,  knäckepil

DALARNES FLORA 1949

Salix fragilis L. - BERGMAN 1822 (Hiilphers 1757)1.

Odlad o. ngt förv. (delvis som neofyt?), mest i låglandet. S. spridda lok. i flertalet snr (ej Gustafs, Silvberg, Borlänge?) upp till Enviken Klockarnäs v. ån (Env.) o. Balungstrand v. stigen till Våckelberget (1 hanträd, At, Ehr.). De flesta uppg. (varav några publ. hos W1STR.) torde gälla planterade träd. Klart förv. i Grytnäs fl. (LOH. 42), St. Skedvi v. Hyn (Hm) o.fl.!, Torsång v. Runn fl. (At). B. i alla snr; förv. i Söder- o. Norrbärke fl. kring Barken, t.ex. S. kyrkby (CED.) o. Västerby (At) resp. Vedön (Kgn) o. Smedjebacken (även v. ån, CED.); Ludvika (ib.) v. Gorlången etc. (Fd); Grangärde Noret (buske v. stranden) ! Ö., V. några lok. upp till Morastrand!, Orsa kyrkby (At) o. Transtrands kyrkby (v. Bompa, 1 ex.)! Förv.(?) v. Rättvik stn! o. Lindesnäs (par buskar v. ån)! Ett väldigt pilträd i Äppelbo v. Granån (FORSSL. 11:4 p. 111) måste väl höra hit. - Oftast hon-ex.; både hon- o. hanex. i By Leknäs!, Folkärna Jäder (Lr) etc. - 'Även publ. (HiiLPn. p. 476) ss. Pil (Salix 882) ; detta n:r är dock S. hastata (hos LiN. 1755), tydl. avses 883 (=S. frag.).

Tillägg 1960

S. fragilis. - S. även i *Gustafs (Solvarbo v. ravin 1 ex., Tr) o. *Borlänge (se föreg.). B. Ludvika Lyviken förv. (Bj.). Ö. fåtaligt förv., åtm. på stranden v. Rättvik stn (D.FI.) o. Vikarbyn (At).

Tillbaka