Salix daphnoides ssp. daphnoides    Daggvide


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA TUNA

Lusmyren (artp.), (13F 1f , [6705739, 1479317] ), 3-4 ex, 3-4 ex , 1983 (Bengt Oldhammer)
Lusmyren (artp.), (13F 1f , [6705739, 1479317] ), litet ex på lertippen , 1981 (Bengt Oldhammer)
TORSÅNG

St.Ornäs, nära Ornässtugan (13F 2h , [67100, 14861] ), vid stranden, 1 ex , 1994 (E.Ljungstrand)
Österdalarna

LEKSAND

Noret nedom kyrkan (13F 7a , [67352, 14549] ), i strandgrus, 1 stort ex. , 1993 (TLj)
SOLLERÖ

Trasön (14E 0g , [67548, 14329] ), 1 stort ex , 1986 (AAd)
Trasön (artp.), (14E 1g , [67550, 14328] ), ett stort ex , 1989 (Bengt Oldhammer)
Rattholmen (14E 2g , [67602, 14348] ), i strandgruset nära högvattenlinjen, 6 halvannan meter höga buskar ca 1964 (E. Johansson: FÄRJE 1966) * 6 stora buskar , 1989 (AAd)
MORA

Åränget, Österdalälven (14E 3f , [6767209, 1429930] ), strand, krypande längs backen samt vissa ex 3 meter höga , 2010 (BOr)
Revel Åränget (artp.), (14E 3f , [67673, 14298] ), 2010 (Bengt Oldhammer)
Åränget, Österdalälven (14E 3f , [6767358, 1429906] ), strand, t.rikligt , krypande längs backen samt vissa ex 3 meter höga , 2010 (BOr)
Revel Åränget (artp.), (14E 3f , [6767395, 1429846] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Norr om Hemus (artp.), (14E 3f , [6767427, 1429801] ), limnisk strandvåtmark på sandbotten, 100 plantor/tuvor , 2017 (Artur Larsson, Gabriel Tjernberg)
Älven nedom Selja, 1960-t (Fe) * Åränget vid stranden mittemot Öna (14E 3f , [67675, 14296] ), mest småbuskar och fläckvis rikligt längs 500 m 1971 (AGr, GRAN.1984) * , 1989 (EOl)
Åränget, Österdalälven (14E 3f , [6767503, 1429738] ), revel i älven, 2010 (BOr)
Östnor vid älven, 1960-t (Fe) * ovan vattenverket vid Riset (14E 3f , [6769, 1426] ), ett dussin ex varav några stora 1971 (AGr, GRAN.1984) * svårt skadad av bäver 1986 (AGr) * ca 7 ex , 1989 (EOl)
Sanda vid badplatsen, 1 ex 1971 (AGr, GRAN.1984) * 0! 1986 (AGr) * strax intill N infarten till båtplat-sen i Sanda (14E 3g , [6765, 1433] ), sjökant, 1 ex 2 m högt , 1990 (BOr)
Sandholmen naturreservat (artp.), (14E 3g , [6765111, 1433271] ), 50 plantor/tuvor , 2020 (Per Ax)
Sandholmen naturreservat (artp.), (14E 3g , [6765155, 1433321] ), 300 plantor/tuvor , 2020 (Per Ax)
Sandholmen (14E 3g , [67652, 14332] ), flera kraftiga buskar 1971 (AGr, GRAN.1984) * rikligt , 1989 (EOl)
Sandholmen naturreservat (artp.), (14E 3g , [6765328, 1433166] ), 100 , 2020 (Per Ax)
Tingsnäs udde (artp.), (14E 3g , [6766015, 1432898] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Tingsnäs udde (artp.), (14E 3g , [6766015, 1432898] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Öna, 1960-t (Fe) * älvstranden S Gödslan (14E 3g , [67666, 14303] ), 1 stor och flera små buskar 1971 (AGr, GRAN. 1984) * ca 15 buskar hårt skattade av röjning , 1989 (EOl)
Sandängarna, ca 1840 (FRIES 1840, ZETT.1842, KRÖN.1843 o a) * ”ymnigt nog men mest i buskform och m l m lågväxt”, ca 1890 (Hng) * vid Tuvans bostadsområde (14E 3g , [6767, 1431] ), flera småbuskar men betydligt decimerad 1971 (AGr) * vid brofästet och vid Tuvans kiosk, enstaka , 1989 (EOl)
Kråkberg vid Orsasjön, ca 1910-t (Sam, FLOD.1931) * från norra Sandängarna till Vensnäsudden (14E 3g , [6769, 1431] ), spridd och riklig med både större och mindre buskar 1971 (AGr) * sandstrand strax nedanför högvattenlinjen, rikligt , 1989 (LBr, EOl)
Orsasjön, Kråkberget (artp.), (14E 3g , [6769488, 1431092] ), sbf, botanikdagarna, exkursion , 1993 (Lennart Karlén)
Näsuddens badplats på Skåludden i norra utkanten av byn Kråkberg (artp.), (14E 3g , [6769550, 1431100] ), på fuktigare parti på sandstrand, 5 plantor/tuvor , 2006 (Charlotte Wigermo, Erik Ljungstrand, Bengt Nilsson, Åke Svensson)
Kråkbergs badplats (artp.), (14E 3g , [6769562, 1431115] ), noterad , 2016 (Uno Pettersson)
Kråkbergs badplats (artp.), (14E 3g , [6769562, 1431116] ), noterad , 2017 (Dennis Nyström)
Kråkbergs badplats (artp.), (14E 3g , [6769569, 1431101] ), 5 , 2017 (Ragnar Hall, Tomas Carlberg)
Kråkberg (artp.), (14E 3g , [6769575, 1431109] ), noterad , 2017 (Ulf Gärdenfors)
Kråkbergs badplats (artp.), (14E 3g , [6769579, 1431109] ), noterad , 2020 (Lennart Sundh)
Alderängarna (14E 4f , [67703, 14262] ), klapperstrand vid älven, 1 ex 1982 och , 1988 (BOr)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770387, 1425992] ), 1982 (Bengt Oldhammer)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Ö grustäkt (artp.), (12E 3d , [6665670, 1418024] ), noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
FLODA

Hagen (13E 1j , [6709, 1446] ), dike/kant mot älv, 2-3 m högt , 2002 (BOr)
Hagen (artp.), (13E 1j , [6709062, 1446474] ), i dike/kant mot älven 2-3 m hög, 2003 (Bengt Oldhammer)
JÄRNA

Nära Ö.utfarten från byn (13E 2e , [6714, 1423] ), sandtag, 2001 (BEn)
LIMA

Svartåsen (14C 4h , [6770850, 1336320] ), gräsbevuxen vägkant, 2014 (DABS)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Bålsjön-w (artp.), (15D 8a , [6843068, 1352713] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)

Dalarnes Flora