Sagittaria sagittifolia    Pilblad


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), sjöar och vattendrag, allmän i Dalälven med tillhörande sjösystem , 1987 (PDm)
Bäsingen (12G 4g , [6672580, 1534920] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hovnäs (12G 4i , [6674540, 1544750] ), grund lerbotten, spridd , 2018 (LBr)
Bysjön vid Åshuvudet (12G 5h , [6675250, 1537710] ), ler- och sandbotten, strand, spridd , 2018 (LBr)
Åshuvud åt öster (12G 5h , [6675350, 1537900] ), lerbotten, betad strand, spridd , 2018 (LBr)
Årängsåns utlopp, ovan vägen (12G 5h , [6675920, 1538150] ), hästbetad strand och lerbotten, riklig , 2018 (LBr)
Sisselbo mot Österviken (12G 5i , [6676890, 1542960] ), grund lerbotten, spridd , 2018 (LBr)
Gåsbosjöns utflöde vid landsvägsbron (12G 5i , [6678110, 1541370] ), lerbotten, spridd , 2018 (LBr)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.), (12G 5j , [6675161, 1547590] ), blottad lerstrand i hydrolittoralen ca 4 m bred naken zon med ävjebroddsvegetation, noterad , 2017 (Peter Ståhl)
Tyttbo, Stadarna (artp.), (12G 5j , [6675693, 1549637] ), betad strandäng, blottad lerstrand i hydrolittoralen ca 3 m bred söndertrampad lerstrand med gles ävjebroddsvegetation, noterad , 2017 (Peter Ståhl)
Rossen SV (artp.), (12G 7g , [6686530, 1534390] ), strand, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
FOLKÄRNA

Erik Larsgården (artp.), (12G 2f , [6663719, 1528082] ), noterad , 2017 (Lennart Iselius)
Brovallen vid Erik Larsgården och Kärrsjön (12G 2f , [6663752, 1527991] ), näringsrik åsgravssjö, spridd , 2015 (LBr)
Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ), strand, 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670477, 1532714] ), strand, 2015 (DABS)
Åsgarn (lst. Rapp 2008:15), (12G 5f , [6678250, 1526840] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
GRYTNÄS

Saxbo (12G 5d , [6676720, 1516850] ), källområde i odlingsmark, 2016 (DABS)
GARPENBERG

Björsjöns SO-ände v. bryggan (12G 5e , [66789, 15218] ), täml.oligotrof sjö på sandbotten, sparsam , 1988 (TLj & LBr)
HEDEMORA

Hyttbacken (12G 5b , [6676980, 1506770] ), dammkant, 2011 (DABS)
SÖ om Nås. Lustån (12G 5c , [66789, 15104] ), i ån, 15 ex , 1988 (HPe)
Nås (12G 5c , [66792, 15105] ), i damm, 20 ex , 1988 (HPe)
Vattenkant S om Grådö (artp.), (12G 6c , [6680477, 1512504] ), 2015 (Raul Vicente)
Ö Brunna vid Hovran (12G 6c , [66825, 15117] ), grunt vatten, 50 ex , 1988 (HPe)
Viggen vid Viggenäs (12G 7b , [66897, 15063] ), i vatten, ca 15 ex , 1988 (HPe)
Sörbo vid Hovran (12G 7c , [66858, 15145] ), sjöstrand, carexbälte, spridd , 1990 (HPe)
Holmsjön (12G 7c , [6687, 1513] ), I vatten, spridd , 1991 (HPe)
Trollbosjön (12G 7d , [6687, 1515] ), I vatten, fåtal , 1991 (HPe)
Trollbosjön (12G 7d , [6688, 1515] ), I vatten, fåtal , 1991 (HPe)
Norshyttedammen (12G 8b , [66930, 15066] ), i vatten, 20-tal , 1988 (HPe)
HUSBY

Fatburen (lst. Rapp 2008:15), (12G 8c , [6693700, 1513700] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Brovall (artp.), (12G 8c , [6694390, 1514550] ), noterad , 2019 (Dennis Nyström)
Brovall (artp.), (12G 8c , [6694394, 1514520] ), noterad , 2020 (Dennis Nyström)
Kloster (12G 8e , [6694820, 1520020] ), damm, 2013 (JJa)
Svinösjön (12G 9c , [6696, 1513] ), I vatten, fåtal , 1991 (HPe)
Amungen (13G 0b , [6700070, 1508660] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Långshyttan (13G 0c , [6704, 1513] ), strandkant vid näringsrik å, ~15 ex , 1987 (SJa)
Lången (lst. Rapp 2008:15), (13G 0c , [6704130, 1514180] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Lången (lst. Rapp 2008:15), (13G 0d , [6703130, 1517630] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
STORA SKEDVI

Erikslund (12F 9j , [6697883, 1496547] ), bäckravin, 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Uppbo - Hyen i dammen o.kanalen (12G 9a , [6698, 1503] ), näringsrika mader-starrfält, t.rikl. , 1987 (TLj)
Uppbotjärn (12G 9a , [66983, 15039] ), betad,långgrund dystrand, t.rikligt , 1989 (SJa)
Hyen (lst. Rapp 2008:15), (12G 9a , [6699410, 1503210] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Hyen (lst. Rapp 2008:15), (13G 0a , [6700090, 1503930] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
SÄTER

Ljustern strand + sjö (artp.), (12F 8j , [6691987, 1495767] ), grundbotten i intermediär sjö, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
GUSTAFS

Långhag (12F 9i , [6697545, 1494954] ), vägkant, älvstrand, 2015 (IPt & SNy)
SILVBERG

Stora Ulvsjön/ Halldammen (12F 8g , [6692230, 1481900] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Grängshammar, Smeddammen (12F 8g , [66932, 14830] ), damm med dybotten,genomströmmas av en å, 1988 (THe)
STORA TUNA

Dalbäckens utlopp (13F 1g , [6706130, 1483532] ), bäck och strandbrink, 2015 (SNy)
Hemsjön (13F 2f , [6712070, 1475551] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Bysjön,Sjöberget (artp.), (13F 2f , [6712570, 1477720] ), noterad , 2017 (Gunnar Bäck)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6713390, 1477870] ), sjöstrand och jv-bank, 2012 (SNy)
Bysjön (13F 2f , [6713498, 1477827] ), strand o vattenmiljö, 2018 (SNy)
Nedre Glian (13F 2f , [6714990, 1476460] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
TORSÅNG

Kanotstadion, (13F 0h , [6702237, 1486540] ), älvstrand, 2013 (SNy)
Nedre Kårtyllasjön (13F 0h , [67025, 14874] ), sjö, 1986 (SNy)
Övre Kårtyllasjön (13F 0h , [6702840, 1487320] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ), vägkanter och stränder, 2013 (SNy)
Dalvik,Backtäktsbäckens nedre lopp 100-150 m Ö om landsvägen (13F 1i , [67058, 14917] ), ~refl~ , ,frekvens m.allm. 2000 (SBm)
Faxens utlopp i Ösjön v.Ornäs (13F 2h , [67102, 14857] ), näringsrik å o. sjöstrand, t.rikl. , 1988 (TLj)
VIKA

Kyrkbytjärn (lst. Rapp 2008:15), (13F 2j , [6711240, 1495350] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Knivaåns mynning (13F 3j , [67156, 14983] ), stränder vid djup sjövik, 2000 (JJa & BCa)
SUNDBORN

Sundbornsån v.Backa (båda sidor) (13F 4j , [6722, 1498] ), eutrofa dystränder, 1988 (JEd)
SVÄRDSJÖ

Småbåtshamnen (13G 7b , [6736500, 1505880] ), grunt vatten, 2008 (JWk)
ENVIKEN

Vilholmen , rastplats (13F 8j , [6742930, 1497326] ), ängsmark/ liten damm, 2018 (IPt & SNy)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749470, 1497410] ), sjö, 2009 (DABS)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Lindbacka (12F 0i , [6653824, 1491819] ), stranden, 2008 (GJn)
Sörbo (12F 1h , [6658685, 1489018] ), strand, sjö, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Mäsen (artp.), (12F 1i , [6657070, 1492520] ), sjökant, 2005 (Per Elvingson)
Larsbosjön (12F 3h , [6666360, 1488350] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ), sjö, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Leran (12F 3f , [6669790, 1475240] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Leran (12F 4e , [6670, 1472] ), i vatten, 1998 (DABS)
GRANGÄRDE

Sunnansjö ,Bysjön, Olsnäsets Ö strand (12F 5a , [66771, 14540] ), 1992 (GWn)
Bysjön, S delen (DF60), (12F 5a , [66788, 14535] ), fåtal , 1987 (OPe)
SV Saxen (12F 6b , [6683862, 1456367] ), sjö, 2017 (IPt & SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Lindbyn, vid reningsverket (13F 2a , [6710270, 1454470] ), älven, t.rikligt , 2003 (IPt)
V-dalälven genom hela rutan , Nysähl - Björka (13F 2b , [67122, 14584] ), ~refl~ ,älv samt älvstrand, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Del av V-Dalälven genom rutan 38 22, 39 22 (13F 2c , [67138, 14622] ), ~refl~ ,älv med vattenveg. o strandveg., ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Edstjärnen (lst. Rapp 2008:15), (13F 3c , [6716800, 1460750] ), näringspåverkad sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Gräv (13F 4b , [6721478, 1458624] ), åkerloka, 2012 (IPt)
Moje (13F 4c , [67204, 14608] ), i sjö o bäck/dike, rikligt , 2003 (IPt)
Vid sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [6720480, 1460910] ), ~refl~ ,myr med våtpartier begränsad av väg , sjöstrand och dike, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Mojesjön (13F 4c , [67215, 14607] ), sjö, rikligt , 2005 (IPt)
ÅL

Helgsjön (13F 5d , [6725854, 1467989] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
BJURSÅS

Lustebo (13F 6f , [6731781, 1477876] ), vattensamling, 2015 (JJa)
SILJANSNÄS

Alviks badplats (artp.), (13E 7j , [6737504, 1448922] ), noterad , 2016 (Ellinor Delin)
Almo, Busken (artp.), (13E 7j , [6738140, 1448455] ), noterad , 2019 (Niklas Aronsson)
Båthamnen/Badplatsen, Almo (artp.), (13E 7j , [6738154, 1448361] ), noterad , 2018 (Glenn Costello)
Gassarvet (13F 7a , [6739410, 1451018] ), väg ned till sjöstrand, 2017 (JJa & MNo)
LEKSAND

Karlsarvet, Sundets båtplats (13F 6a , [6733498, 1454833] ), strankant, 2020 (Kicki Marcus)
Dragsänget (13F 6c , [6731184, 1461162] ), betad strand, 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6731570, 1463300] ), strandkant, 2014 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738174, 1452840] ), sjö, 2017 (IPt & SNy)
Limsjön (13F 7b , [6735878, 1457059] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Opplimen (13F 8b , [6742010, 1459120] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Siljan, badplatsen vid Tällberg (artp.), (13F 9a , [6745726, 1454853] ), tämligen näringsfattig sjö, 2008 (AJn)
Atlasruta (13F 9b ), ,frekvens t.allm. 1999 (LKn)
Laknäs, Ol-Ersviken (artp.), (13F 9b , [6747099, 1455260] ), noterad , 2013 (Martin Stoltze)
RÄTTVIK

Tina (artp.), (13F 9c , [6749430, 1460700] ), noterad , 2017 (Anders Helander)
Tina (artp.), (13F 9c , [6749430, 1460700] ), noterad , 2018 (Anders Helander)
ORSA

Lisselheds badplats, Orsasjön (artp.), (14E 4g , [6773887, 1434791] ), 2014 (Johan Svedholm)
Kyrkbyn v.Lillån mot Bunk (DF), (14E 5g , [6779, 1434] ), näringsrika åstränder, fl.o.rikl. , 1988 (JEd)
Lillån (artp.), (14E 5g , [6779417, 1434537] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Lunden (artp.), (14E 5h , [6776017, 1435736] ), 50 plantor/tuvor , 2018 (Bengt Oldhammer)
SOLLERÖ

Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753662, 1431879] ), strandäng i blandskog, 2017 (IPt & SNy)
Sollerön camping vid V brofästet (artp.), (14E 0g , [6754243, 1433640] ), sandbotten sjön siljan, 2014 (Kerstin Frostberg)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ), strandkant, 2013 (DABS)
Nördervik (14E 1g , [6757900, 1433700] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
MORA

Siljansfors försökspark ,NV delen av Jugen (14E 0e , [6751, 1420] ), dybotten i sjö, 1982 (Göran Thor)
Garsås (artp.), (14E 0j , [6754688, 1446282] ), noterad , 2020 (Bengt Westman)
Fudalsviken (artp.), (14E 1i , [6759027, 1440724] ), 1987 (Bengt Oldhammer)
Per-Nilshar (artp.), (14E 2g , [6761898, 1432520] ), 10 , 2019 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.), (14E 4g , [6770254, 1434230] ), 1982 (Bengt Oldhammer)
Västerdalarna

NÅS

Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429780] ), lagun, strandkärr, skogsbryn, 1998 (DABS)
JÄRNA

Gruckåns utlopp i V-dalälven (13E 1c , [67060, 14129] ), älv-sandbotten, ~50 ex , 1989 (HLe & UGn)
Härjtiån (13E 1c , [67075, 14138] ), å, ~5 ex , 1989 (HLe & UGn)
V-dalälven vid Lerbäcken (13E 1c , [67087, 14133] ), älv-sandbotten, ~10 ex , 1989 (HLe & UGn)
V-dalälven södra stranden V Bomled (13E 2c , [6710650, 1414540] ), ~refl~ ,örtrik älvstrand, 1998 (HLe)
Vansbro reningsverk (13E 2c , [6711140, 1414390] ), älvstrand, 2000 (HLe)
Långviken (13E 2c , [6714430, 1413590] ), älvstrand, 2002 (HLe)
ÄPPELBO

Grossheden ,V-Dalälven (13E 1a , [67076, 14035] ), älv, 1997 (IJo)
MALUNG

Bullsjön (13D 6g , [6731830, 1384880] ), sjö vid älven, flera stora bestånd utefter stranden , 2008 (MNo)
Mosjöarna (13D 6g , [67328, 13841] ), bäck "dike", 100-tals , 1996 (MNo)
Oxbäcktjärn (13D 8i , [67445, 13943] ), tjärn, rikligt , 1997 (BGM)
Öje Lisskvarn (13D 8j , [6744850, 1396140] ), sjö, enstaka , 2015 (MNo)
Öje Vandrarhemmet (artp.), (13D 9i , [6745166, 1394216] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand, noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Öje (artp.), (13D 9i , [6745293, 1394227] ), noterad , 2016 (Linnea Helmersson)
Öjesjön, Oxbäcktjärnen (13D 9j , [67464, 13991] ), sjö, strandkant, 2016 (BGM)

Dalarnes Flora