Sagittaria sagittifolia ,  pilblad

DALARNES FLORA 1949

Sagittaria sagittifolia L. - KRÖNINGSSVÄRD 1843 (Linne 1734).

ta. upp till c. 100 ni, längs Dalälven dock ± a. ända t.o.m. Siljan, högre s. (ungef. som föreg. men ej ovan Orsasjön). S. karaktärsväxt för älven o. lagunsjöarna (här vant. massvis), f.ö. i älv- o. slättbygd:s flesta sjöar, även Rinn (i flera vikar). Når i By upp till Hedesjön (Lon. 38), i Folkärna till Brunnsjön (Lr)', i Grytnäs till Nävden o. Björnsjön (Lr)1. Övriga lok.: Garpenberg d:o, Dormen (Lr)1; Husby Simonsbosjön (Lr)', Bysjön!1 o. sjöarna kring Långshyttan!'; St. Skedvi Ned. Klingen!; Säter Ljustern (Al., Dn) ; Silvberg (Hm), »ta.» (Ads.), Grängshammar (At) ; Aspeboda Vallsfors (At) ; St. Kopparberg L. Vällam, Bergsgården i Varpan (Jn) ; Falun Trumbäcken (Hsm), Ostanforsån (C. Ericsson o.a.)!; Sundborn Backa!; Svärdsjö Toftan, Säckan (Aul.), Svärdsjön n. kyrkan (Sng) o. Österbyn! B. Södero. Norrbärke Barken m. grannskap ta. (CED. o.a.) ; Grangärde Stensbo i Väsman (Lr), Finnsviken i Bysjön (Ht). Ö. älvbygden nedom Siljan ± a.; Siljans vikar t.ex. vid Rättvik (Joh.), Leksand fl. (Wndt), Alviken!', Limå (Pn), Sollerö-bron!, Mora-Noret! o.fl. fram till Lillån v. Orsa kyrkby (Bk o.a.). Övriga lok.: Leksand Styrsjön!', Opplimen!1; Rättvik Enån (Kk o.a.)!'; även uppg. för Ljugaren (Gn); Ore Dalfors (Vd: SAM. 20); Mora älven upp till Morkarlby (Ld) o. Ona (Fdn); Vän jan Finnbodarna i Van, Landbobyn i ån (Vd). V. Västerdalälven (m. grannskap) spr. upp till Malungs kyrkbygd, här fl., nordligast i Bullsjön (Håk.). I övrigt: Nås Bysjön (At); Malung Bondsälviken i Glimsjön (Bmn), högsta fyndort, 372 m. - Finnes i alla skepnader, på högre nivå dock mest som flytbladsväxt (ofta steril). - 0: Enviken, Malingsbo, Ludvika, Bjursås(?), Boda(?), Våmhus, Älvdalen, Hamra, Säfsnäs, Lima etc. - 1 SAM. 25 (o. Lon. 38) ; häri f.ö. många sydliga lok.

f. xanthandra Holmb.: med huvudf. i Hedemora Trollbosjön (At: SAM. 20)! o. Borlänge Bysjön

Tillägg 1960

Sagittaria sagittifolia. - S. Svärdsjö Linghed i Vinnerån (G. Berggren). B. *Ludvika Våghalsen på 'Sugen' (G. En); Grangärde Bysjön fl. (Br, Bj.). Ö. Mora Kråkberg i ån (H. v. P.), Sästjärn (Fd). V. Malung Vallerås (i Hån o. Seshån: Er.).

Tillägg 1970

Sagittaria sagittifolia. - Ö. Orsa Sandhed-tjärnen (Bj.).

SBT .81 1987

Sagittaria sagittifolia, pilblad. Enligt Dalarnes flora i Runn "i flera vikar". Följande lokaler på O-sidan av Runn känner vi till: Vika viken nedanför Staberg; Färnviken! Torsång Truttjärn! Leksand Limsjön vid utloppet, riklig tillsammans med Nuphar lutea x pumila (LK). Hybriden nämnd i Dalarnes flora.

Tillbaka