Rumex crispus    Krusskräppa


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

N.Strandmora (12G 4g , [66725, 15336] ), jordhögar, ca 10 ex , 1987 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671468, 1539860] ), ladugårdstun, betesmark, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Nylandet, öster om (artp.), (12G 5h , [6678573, 1536165] ), betesmark, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Åshaga (12G 6g , [66819, 15338] ), vägkant, 1 ex , 1986 (PDm)
Morshyttan (12G 6g , [66827, 15317] ), bangården, 1 ex , 1987 (PDm)
FOLKÄRNA

Brovallen vid Erik-Larsgården (12G 2f , [6663, 1528] ), strand mot gräsmatta, 1989 (JEd)
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Brillingsnäs (12G 4f , [6672070, 1529980] ), vägslänt, rikligt , 2010 (IPt & JEd)
HEDEMORA

Hamre intill gård (12G 7c , [66866, 15116] ), f.d.svinhage, enst. , 1988 (TLj & LBr)
STORA SKEDVI

Gussarvshyttesjön (13F 0i , [6703438, 1494816] ), 2016 (Bonnie Nilzon)
Ingarvshyttan (13F 0j , [6700, 1495] ), åkerkant, 1991 (JEd & TLj)
GUSTAFS

Ljusterbrovägen .400 m V bron (12F 9i , [66959, 14945] ), vägkant i odlingsmark, 1 ex. , 1987 (TLj)
SILVBERG

Grängshammar (artp.), (12F 8g , [6693350, 1483080] ), 2009 (Ralf Lundmark)
S om Grängen,många lokaler (12F 8g , [66937, 14834] ), ogräs i betesvallar, 1988 (THe)
STORA TUNA

Yttre Baggbo (13F 0e , [6700820, 1472800] ), vägdike mot häck, 1 ex , 2011 (IPt & SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Islingsby 450 m vsv (artp.), (13F 1g , [6707850, 1481430] ), vägkanter, skogsbryn, 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.), (13F 1g , [6707950, 1481400] ), gräsmark, 2009 (Håkan Lernefalk)
Ornäs (13F 1h , [67096, 14852] ), betad vall -ratad, rikl. , 1988 (TLj)
Medbackens skola (artp.), (13F 2f , [6711381, 1479975] ), ruderatmark, 2006 (Hans Rydberg)
VIKA

200 m SO om Kråkmossbäckens utlopp i Runn (13F 1i , [67091, 14921] ), igenväxt åkerväg, fåtal , 1998 (SBm)
Strand (artp.), (13F 1j , [6707430, 1496966] ), 1990 (Niklas Lönnell)
ASPEBODA

Vassbo (13F 2g , [67120, 14847] ), gräsmark i hästhage, 1 ex. , 1987 (TLj)
Ö om lilla Aspan eft.Olsbackavägen (13F 2h , [67129, 14853] ), uppschaktade jordhögar int.åkerholme, enst. , 1987 (TLj)
STORA KOPPARBERG

Främbyviken (13F 3i , [6718, 1491] ), schaktmark v.sjön, enst. , 1988 (JEd)
Slussen (13F 3i , [6719, 1492] ), vägkant o ruderatmark, 4 ex , 1986 (TLj)
Ingarvet, gamla tippen (13F 4h , [67207, 14892] ), ruderatmark, enstaka , 1986 (JEd)
Ingarvet f.d.soptipp (13F 4h , [67209, 14891] ), fuktig nyschaktad lera, rikl! , 1988 (JEd & o.a)
Tiskens SV-sida (13F 4i , [67200, 14910] ), ruderatmark, enstaka , 1986 (JEd)
Slussen mot Tisken (13F 4i , [67200, 14916] ), gräsmark - trol.f.d. tomtmark, enst. , 1988 (JEd)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Falun, Lugnet n.Lugnetskolan (13F 4i , [67219, 14918] ), cykelvägkant på jord, 1 ex. , 1988 (TLj)
Högtäkt (13F 4i , [67238, 14916] ), hästhage, enst. , 1988 (TLj)
SUNDBORN

Öv.Krokfors (13F 4j , [67225, 14979] ), gräsmark (f.d.tomt el.åker) n.lv., enst , 1988 (JEd)
Backa, skogsområde N-ut (artp.), (13F 4j , [6723358, 1498643] ), noterad , 2019 (Ralf Lundmark)
SVÄRDSJÖ

Gråsala strax N skolan (13F 6j , [67335, 14992] ), åkervall, enst. , 1988 (JEd)
Toftbyn - Gråsala (13F 6j , [6734, 1499] ), 1988 (JEd)
Boda (13G 6a , [6733, 1503] ), åkerkant, enstaka , 1987 (JEd & TLj)
Hillersbodabäcken, vid bron (artp.), (13G 6b , [6732616, 1507052] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Ön ,Kejsars (13G 7b , [6736290, 1506880] ), ruderat, fåtalig , 2008 (JWk)
Linghed, 250 m SV om affären (artp.), (13G 8a , [6740543, 1502701] ), ruderatmark vid potatisåker, noterad , 2017 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, Torbjörn Rynéus, m.fl.)
Smedsnäset (artp.), (13G 8b , [6740331, 1505407] ), vägkant, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Storsand (artp.), (12F 3g , [6669123, 1483766] ), gårdsområde, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
LUDVIKA

Marnästjärn,eft.stig S tjärn (12F 3d , [66696, 14662] ), gräsmark nära tomter, 1 ex. , 1987 (TLj)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Norrvik (12F 5c , [66770, 14612] ), stallbacke och betesäng, 2004 (HWk)
Österdalarna

BJURSÅS

200 m från ProsOlles hus längs stigen till Slätthagen (13F 6e , [67330, 14734] ), halvsandig foderåker i södersluttning, snärjmåra och jordrök, 5 ex , 1996 (MBe)
Gopa (13F 6e , [67340, 14741] ), ~refl~ ,kanten av halvsandig foderåker i södersluttning, ,frekvens m.allm. 1999 (MBe)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ), betesmark, 2010 (JJa & IPt)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ), gräsmark, 2009 (JJa)
LEKSAND

Ullvi, 150 m V f.d.manometerfabr. (13F 6b , [67328, 14591] ), dikeskant, 1 ex , 1986 (TLj)
RÄTTVIK

Gärdebyn ,vid Lustigsgården (14F 0c , [67509, 14626] ), vägkant, 1 ex , 1986 (TLj)
Vikarbyn v.Vikarbygrillen (14F 1b , [67552, 14570] ), sandig vägkant, 1 ex. , 1988 (TLj)
Övre Gärdsjö,kring Södergårdarna (14F 1d , [67570, 14691] ), gödselstad o gammal vall, enstaka , 1986 (TLj)
Nedre Gärdsjö (14F 1d , [67580, 14685] ), beteshage/dike, ca 10 ex , 1986 (TLj)
BODA

Ovanmyra, 200 m S affärn (14F 2d , [67641, 14684] ), jordhög, flera ex , 1985 (TLj)
ORSA

Skeer (artp.), (14E 4h , [6774818, 1436706] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Orsa stn (14E 5h , [67787, 14361] ), spårområde, 1 ex. , 1988 (JEd)
MORA

Hindriksheden (14E 3h , [6767130, 1435250] ), vägkant, 2010 (SJo)
Gopshus, Kumbelvägen 6 (artp.), (14E 5d , [6776690, 1415180] ), noterad , 2019 (Ralf Lundmark)
ÄLVDALEN

Ålderbergskitt, 500 m S om Risberg (artp.), (14D 5i , [6775444, 1390585] ), potatisland, träda, noterad , 2017 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Karin Martinsson)
Blybergs kraftstation, N (artp.), (14E 6c , [6782424, 1410621] ), noterad , 2019 (Ralf Lundmark)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ), fäbodvall, 2004 (RBr)
Västerdalarna

LIMA

Tandådalen (artp.), (14C 7j , [6788100, 1348600] ), grusplan, vid parkeringsplats, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
TRANSTRAND

Västra Sälsätern (artp.), (14D 7b , [6786100, 1358640] ), bäckravin, 2008 (Håkan Gustafsson)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Särksjösätern (artp.), (15C 4j , [6824894, 1348631] ), fäbodmiljö, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)

Dalarnes Flora