Galleri
Rumex crispus -- Krusskräppa
Artlokaler
Folkärna , Brillingsnäs