Rumex acetosella var. tenuifolius    Rödsyra


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Högberget i Bodarne (12G 6h , [66815, 15369] ), överallt på hällmark, 1995 (PDm)
Drakberget (12G 6h , [66825, 15351] ), överallt på hällmark, 1995 (PDm)
Fornby klint (12G 7g , [66856, 15347] ), överallt på hällmark, 1995 (PDm)
Andersbo fäbodar (12G 7h , [6686930, 1538630] ), Gräsmark och vägkanter vid fd fäbod, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
VIKA

Hosjö kapell (13F 3j , [6719400, 1497550] ), torrbacke på sand mm, spridd , 2020 (LBr)
SUNDBORN

Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ), strandkärr och damm, spridd , 2016 (LBr)
Västerbergslagen

GRANGÄRDE

Stor-Olles (12F 9b , [6695421, 1459844] ), upplagsplan skogsbilväg, 2015 (IPt)
Österdalarna

GAGNEF

Myrheden (13F 2c , [6712890, 1463140] ), gamla lastkajen vid järnvägen, t.rikligt , 2014 (IPt)
ORE

Digerholsmyren (14F 5d , [6775740, 1469020] ), vändplan, några tiotal , 2013 (GHa)
ORSA

Larsberget åt SO (15E 5f , [6826000, 1428890] ), hygge mm, spridd , 2020 (LBr)
VENJAN

Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ), ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 1997 (DABS)
ÄLVDALEN

Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786260, 1407950] ), vägrenar, ängsbackar, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Blekkustugan, 1 km in på vägen mot (artp.), (15D 3e , [6818620, 1374575] ), vägkant, 2012 (Bo Eriksson)
Klitten (artp.), (15D 5h , [6827635, 1388931] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Mossiberg (artp.), (15D 5j , [6826400, 1395200] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Skärberg (artp.), (15E 4a , [6824493, 1400838] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Västerdalarna

JÄRNA

Vägkors till Vakern (13E 0c , [6702337, 1413570] ), ~refl~ ,grusplan, enstaka ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Vansbro station (13E 2c , [6711550, 1413350] ), ~refl~ ,bangård, 1999 (HLe)
MALUNG

Husgrupp 150 m S Jan Massas (12D 8i , [66923, 13912] ), ~refl~ ,gamla inägor och skog, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
S.Mon (13D 6g , [67322, 13849] ), ~refl~ ,järnväg med tillhörande järnvägsbank, ,frekvens t.allm. 2004 (MNo)
Fjällsocknarna

IDRE

Idrefjäll åt öst (16C 3i , [6867080, 1344100] ), vägslänter och öppen naturmark, sparsam , 2016 (LBr)
Gård SO Nadden (16C 5g , [6875660, 1334830] ), gårdsplan och ängsmark, spridd , 2019 (LBr)
Björnliden Södra (artp.), (16C 6e , [6884960, 1320424] ), noterad , 2020 (Helena Malmestrand)
Ulvsätern (16C 7f , [6887360, 1329340] ), fäbodvall, spridd , 2020 (LBr)
Grundagssätern (16C 7i , [6886620, 1340040] ), vägkanter och ängsmark, spridd , 2020 (LBr)
intill vägskälet mellan Pråaktastigen o Kungsleden (16C 9d , [68957, 13192] ), ~refl~ ,liten tjärn, ,frekvens t.allm. 2001 (JPo)

Dalarnes Flora