Rumex acetosella var. acetosella ,  bergsyra

DALARNES FLORA 1949

Rumex acetosella L. - KRÖNINGSSVÄRD 1831 (Linne 1734).

a. (el. allest.) i alla snr; fl. uppstig. på fjällen, t.ex. Slugufjällets lappläger (Fd), Storvätteshognas rengärde, massvis! (SAM. 17). - Starkt kulturgynnad, på många håll trol. blott synantrop. - Häri inbegripes R. tenuifolius (Wallr.) Löve; nästan alla herb.-belägg äro den [R, U].

Tillbaka