Rubus arcticus    Åkerbär


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Fullsta (12G 4h , [66738, 15397] ), fuktäng, rikligt , 1984 (PDm)
Fullsta (DFl-49), (12G 4i , [66738, 15406] ), sumpskog, rikligt , 1985 (PDm)
Femmyrmossen (12G 5i , [66757, 15403] ), fuktig skogsmark, rikligt , 1984 (PDm)
GARPENBERG

Skogshögskolan NO Herrgårdsdammen (12G 7e , [66850, 15222] ), grusvägkant, sparsamt , 1990 (JEd)
HEDEMORA

Vid ladorna på Sörbogrundet (12G 6c , [6684, 1513] ), rikligt , 1984 (BDr)
Hällagrundet (DFl 60), (12G 6c , [66845, 15132] ), gammal hagmark, stort best.75 x 4 m ca 100 m från älven,samt mindre best.ut mot älvfåran , 1988 (HPe)
Hällagrundet (12G 6c , [66846, 15130] ), lövskog, flertal ex. , 1986 (ADv)
VIKA

Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ), backe vid gammal igenvuxen herrgårdsträdgård, ca 10 ex , 1997 (JJa & BCa)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ), beteshage, 2009 (HLe)
STORA KOPPARBERG

Samuelsdals f.d.golfbana (13F 3h , [67181, 14896] ), i åkerkant, rikl. , 1989 (GRo)
Harmsarvet (13F 4h , [6720152, 1487577] ), gammal vall ,våtparty, 2011 (DABS)
Falun ,Myran (13F 4i , [67213, 14922] ), t.rikl. , 1988 (SJa)
Myckelmyran (13F 4i , [6721319, 1492090] ), diken och fuktiga marker, flerst. , 2002 (TLj)
Myrans våtmarker Falun (artp.), (13F 4i , [6721396, 1492175] ), noterad , 2020 (Kalle Bergström)
Myckelmyra (artp.), (13F 4i , [6722000, 1493890] ), 2006 (Elsa Wärnfeldt)
Milspåret (artp.), (13F 4i , [6723843, 1492449] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Täpporna S.om Grycken (artp.), (13F 5h , [6726058, 1485592] ), noterad , 2016 (Bo karlstens)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ), ängsvägkant, 2012 (JJa)
SUNDBORN

600 m NNO vägkors.i Skuggarvet,inäga (13F 5i , [67270, 14940] ), igenväxande ängsmark, 1000-tals , 1989 (BCa)
Skuggarvet n, vägskälet i NO (13F 5i , [67271, 14938] ), vägdike, 1988 (JEd)
Skuggarvet mot NO (13F 5i , [67276, 14942] ), försumpad beteshage fd. åker, 1991 (JEd & LBr)
Hyttnäsreservatet (13F 5j , [6725650, 1498260] ), strandskog längs ån, riklig , 1996 (TLj)
Abborfäbodarna (13F 5j , [67299, 14967] ), f.d. slåtterkärr, rikligt , 1985 (LBr)
Tofta brunn (13G 5a , [6726354, 1502079] ), sjöstrand, 2014 (IPt)
SVÄRDSJÖ

Hålsmyren, 4 km S om Enviken (artp.), (13F 7j , [6739000, 1497230] ), noterad , 2016 (Ulf Gärdenfors)
Fårön, Svärdsjö (artp.), (13G 7b , [6735956, 1506190] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
"Mln Borgärdet o Ön , nedanför ""Englunds""" (13G 7b , [6736120, 1506410] ), soligt skogsbryn, fåtalig , 2008 (JWk)
SV om Kyrkogården (13G 7b , [6736750, 1506020] ), lövskog, rikligt , 2008 (JWk)
Aderistjärnen (artp.), (13G 8c , [6743730, 1511678] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Avelbergsvägen (14G 0b , [67537, 15066] ), ~refl~ ,vägkant, 2008 (NGu)
ENVIKEN

Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ), gräsmark, 2009 (DABS)
Lemmonberget vid landsvägen (14F 1i , [67571, 14939] ), vägkant mot åker, 1 krypex. , 1990 (JEd)
Bingsjökvarn (14F 3i , [67682, 14936] ), björksumpskog o.vägkant, rikl.fl. , 1988 (TLj)
Grejsans fäbod (14F 3j , [67679, 14961] ), fuktig ängsmark, sparsam , 1987 (LBr)
1,5 km O Grejsans fäbod (14F 3j , [67681, 14978] ), fuktig skogsmark / vägkant, sparsam , 1987 (LBr)
Lekarmyren vid gamla vägen (artp.), (14F 3j , [6768271, 1497789] ), vägkant, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Öster om L.Korrtjärnen, vägkorsningen (14G 0a , [6752339, 1500449] ), vägkanter, t.rikligt , 2009 (RLu & Gun Ingmarsson)
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Söppenmyran längs Kolbäcksån 300 m (12F 3f , [6669, 1477] ), strandskg / sumpskog, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Söppenmyren (artp.), (12F 3f , [6669330, 1476960] ), 2004 (Göran Persson)
LUDVIKA

Knutsbo, norr om (artp.), (12F 3d , [6668963, 1466932] ), 10 m2 , 2017 (Thorild Jonsson)
Kraftledningen öster om Gröna stigen (artp.), (12F 3d , [6669096, 1467204] ), 2 mē , 2019 (Pelle Adenäs)
Österdalarna

BJURSÅS

Lustebo (13F 6f , [6731781, 1477876] ), vägkant, 2015 (JJa)
LEKSAND

Räcktja (artp.), (13F 5b , [6727800, 1459390] ), 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
RÄTTVIK

Bingsjö på 2 ställen (14F 3i , [6767, 1491] ), vägkanter mot ängsmark, 2 bestånd , 1988 (TLj & LBr)
Bingsjö Arnbergsgården (artp.), (14F 3i , [6767141, 1491599] ), noterad , 2016 (Michael Löfroth)
Bingsjö (14F 3i , [67676, 14916] ), slåtterlindor, 2007 (DABS)
Bingsjön, stigen mot fågeltornet (14F 3i , [67685, 14914] ), gammal linda, rikligt , 2018 (GHa)
Finnbacka längs gamla byvägen i S (14F 4h , [67702, 14872] ), intill f.d. damm,numera igenväxt, t.rikl. , 1988 (TLj & LBr)
Flytåsen (14F 7i , [67865, 14902] ), vägkanter, fl. , 1988 (TLj & LBr)
BODA

100 m Ö transf.stn (14F 4d , [67726, 14657] ), igenväxande myrlinda, 50-100 ex. , 1998 (GHa)
ORE

Lernäs (udde i Oresjön) (14F 6d , [67827, 14670] ), björksumpskog, rätt rikligt , 1985 (LBr)
Östanviks (f.d.) järnvägsstation (14F 7d , [67851, 14693] ), grässvål, några tiotal , 2012 (GHa)
Långänget/Oreälven (14F 7d , [67880, 14663] ), strandäng, flertal , 2017 (GHa)
Källbäcken (14F 7e , [67850, 14720] ), banvall, rikligt , 2014 (GHa)
500 m V Källan (14F 7e , [67857, 14716] ), övergiven odling, tiotals , 2010 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67855, 14756] ), sumpdrag på hygge, sparsamt , 1985 (LBr)
Dalfors,damm nära vägen (14F 7f , [67887, 14783] ), strandskog, t.riklig , 1985 (TLj)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ), övergiven fäbodtäkt, rätt rikligt , 2013 (GHa)
Vitaspen (14F 8h , [67922, 14888] ), fuktig,ännu öppen ängsmark, riklig , 1988 (LBr)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792260, 1488796] ), gammal ängsmark, 2013 (IPt)
Tungsen (14F 9g , [67958, 14841] ), gammal vägbank, rikligt , 2013 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68093, 14677] ), igenväxande ängsmark o.strandskog, rikl. , 1988 (TLj & LBr)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ), gräsmark, 2009 (JJa & BCa & IPt)
ORSA

Unnån (artp.), (14E 7h , [6785344, 1437836] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.), (14E 7h , [6786138, 1437693] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Ämån ,strax N om älven (14E 7i , [6786, 1443] ), strandkärr, 1986 (JEd)
Ämån SV Ljothed, fl! (14E 7i , [6788, 1443] ), åstränder (extremhögvattenzonen), fl. o. rikl! , 1985 (JEd)
Oreälven-Skattungbyn (artp.), (14E 7j , [6786841, 1447867] ), noterad rikligt i strandkanten några meter från älven , 2020 (Bengt Oldhammer)
MORA

Siljansfors försökspark ,250 m O Jugens utlopp (14E 0e , [6752220, 1422020] ), myrodling, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Hållbäcken stig 350 m NO herrgården (14E 0e , [6752890, 1422640] ), stig, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Stormossen flera ställen (14E 0e , [67537, 14228] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Hållbäckens utlopp i Ryssån (14E 0e , [6754020, 1423100] ), strand, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , 40 m SV Lissbäckens utlopp i Ryssån (14E 0e , [6754120, 1423280] ), strand, 1982 (Göran Thor)
Långlet (artp.), (14E 3f , [6769039, 1425886] ), noterad , 2018 ((Rapportör) Bengt Oldhammer)
Säs (artp.), (14E 4e , [6772653, 1422610] ), 100-tals , 1984 (Bengt Oldhammer)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770885, 1425552] ), västra delen vid källorna på ett hygge, nu igenväxt., 1984 (Bengt Oldhammer)
Myrar i dalgången 4 km SO Ulvsjön (artp.), (15E 5d , [6829779, 1416376] ), kärrkomplex/topogent kärr, 1986 (Thomas Rafstedt)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ), 1996 (BOr & PJn)
Ulvsjöns samhälle (15E 6c , [68327, 14141] ), intill sjö,myrmark, 1986 (BOr)
VÅMHUS

Våmån (14E 5f , [67798, 14280] ), frisk strandäng, rikligt , 1985 (JEd)
Bäck (DFl-50), (14E 6f , [67803, 14270] ), kant mot slåtteräng, 1985 (JEd)
Bönsaberg (14E 7d , [67868, 14193] ), fuktig ängsmark vid skogskanten, några 10-tal , 1987 (LBr)
Storrymmdammen (15E 3b , [6816, 1409] ), f.d.slåttermark,intill Ryman, 1000-tals , 1986 (BOr)
Ryman (artp.), (15E 3b , [6816601, 1409836] ), vid vadstället, tusentals , 1986 (Bengt Oldhammer)
VENJAN

Vanåns utlopp i Venjansjön (13E 9b , [6747, 1408] ), rikligt på flera ställen inom ett flertal kvadratkilometer stort område , 2002 (BOr)
Venjan (artp.), (14D 1j , [6759, 1398] ), 2002 (Bengt Oldhammer)
ÄLVDALEN

Rots badplats (14E 9b , [6795350, 1406150] ), vägkant, 2009 (DABS)
Jöllen (artp.), (15E 1a , [6808298, 1404469] ), älväng och strand, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Västerdalarna

MALUNG

Södra Mon (13D 6g , [67321, 13849] ), slåtterlinda, 2 ex , 1997 (MNo)
Kvillsela (13D 8g , [67413, 13822] ), frisk gräsmark, några tiotal , 2007 (BGM)
Öje (13D 8i , [67449, 13942] ), fuktig gräsmark, rikligt , 1999 (BGM)
TRANSTRAND

Berga , i vägren längs landsvägen (14D 5c , [6779, 1364] ), torr gräsmark / gml åkerkant, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
600 m NV B i Berga (DFl), (14D 5c , [67796, 13648] ), vägkant, rikligt,även fertil , 1982 (PEr)
Fjällsocknarna

SÄRNA

fulufjällsgården (artp.), (15C 8h , [6840971, 1337709] ), 8 plantor/tuvor , 2019 (Gunnar Kvarnlöf)
IDRE

Idresjön SO Häggesundet (16C 2i , [6861380, 1343100] ), strandkärr, spridd , 2009 (LBr)
Fjätåns V sida, ca 1,5 km nedströms Fjätvallen (16C 8j , [68931, 13492] ), ~refl~ ,ängsbjörkskog, ,frekvens m.allm. 1999 (BCa)
Stor-Fjätan 1,5 km SO bron i Fjätvallen (16C 8j , [68932, 13491] ), strandkant, ca 250 ex , 1989 (BCa)
Fjätåns V strand, N bron i Fjätvallen (16C 8j , [68944, 13480] ), strandsnår, ca 5 ex , 2000 (BCa)
Stor-Fjätan 400 m SV om V. Fjätvallen (16C 9j , [68975, 13452] ), strandkant, 2 ex , 1989 (BCa)
Lillfjätan 2 km uppströms Fjätbodarna (16D 7a , [6887, 1350] ), videstrandkärr, sparsamt , 1994 (DABS)

Dalarnes Flora