Rubus arcticus ,  åkerbär

DALARNES FLORA 1949

Rubus arcticus L. - RESENBERG 1734; LINNE 1737: J. Browallius (även Linne 1734). -- Fig. 15.

,spr.(-ta.) i nordöst ned till Falun; annars ± s., mot väster alltmera a pars. (delvis tillf.). S. By Fullsta ängar (An: IND., o.a.), Rosse utägor (K. V. Hellström), Storbyn (G. Östl.), Arnön (Lb.), Vidön, Lammön, Fimossen etc. (Hgn); knappt fruktificerande (SAM. 21); Avesta (IND. o.a.); Garpenberg G:s bruk (Gob.) ; Hedemora n. kyrkan, Brunnaön, St. Grundet (Be: WISTR.), Hamreängar!, Bältarbo (IND.), Österby v. Åkermyran (Dn); Husby Ytternora v. landsv. (Lr) ; St. Skedvi Nyberget (IND.) ; Säter Kungsgården (An: IND.) på en holme »länge sedan» (Al.); Silvberg Norbo (Gunvor Johansson enl. Frid.); St. Tuna Finsåsen (DI), Kviddsjön (Bn), Sellnässjön (Frid.), Skärsjö, Svärdsjö (enl. elevherb.: id.); Borlänge Tjärnamyren (rikt., id.) ; Aspeboda (R. Sylvan) ; St. Kopparberg fl. (KRÖN., IVER., WISTR.) fr. Samuelsdal (G. E. Ahlm) o. Främby (Spe) upp till Larsarvet (Lg, Jn) ; Falun fl. (LIN. o.a.) t.ex. Myran (m. frukt, Tj.), Surbrunn. (Ed), Manhein (Hsm), n. Lugnet (WISTR.); Sundborn-Svärdsjö-Enviken spr. (lokalt a.), sydligast v. Folkesbacka! o. Lumsheden (enl. uppg.); i Svärdsjö-byarna stundom in. frukt (SAM. 29), likaså uppe i norr (At). Äldsta uppg.: Svärdsjö prgd, Klockarnäs o. »Finnmarken» (RESENS.). B. Malingsbo »M. finnmark» (Tidstr. (:) HtiLPH.), M. bruk (SIV.) i Brunnsmossen (His. 31) väl ='Källhagen' (Ldb.), Öv. Malingsbo (SuN.); Norrbärke Ibbarbo (Kgn), Källdal (Tidstr.), Getbo (HULPH.) o.fl. (ett dussin lok. hos KRÖN., WISTR., CED.); Ludvika Brunnsvik (Fssl. o.a.), Öv. Persbo (KRÖN.). Ö. Gagnet Bäsna v. 'Backan' (Bn), Nordåker (Ll), Nordbäck (Gr), n. Prästgården (Hd (:)WrsTR.); Ål n. Kilen (Hd) =Ålgrådan (Bs), Tunsta (Bs); Leksand Djura (TUNELD 1762 p. 140, Fln), Rälta (Hd o.a. (:) WISTR. SS. »Rista»), Ålgrådan (Bs), Hed-bäcken (CLASON 21); Rättvik Lugnet (Kk), Vikarbyn (Pn), Ingels (Bg); Dådran (Hng), Bingsjö! vid S. Vålberget (Vr) etc., Finnbacka (WISTR.), Hållberget (Gir); Boda Solberga (id.), Änderåsen (Bg), Gulleråsen (Sd, Ands.); Ore kring Oresjön fl.; Dalfors (KRÖN. o.a.), även m. frukt (Fln), Böle (Joh.), Åssjöbo, Tungsen (Kil.); Orsa Kyrkbyn (Bk) längs älven nedom kraftstationen (Bj.), Heden o. närmare Kallholn (Ag), Djurvik v. Skattungen (Wbm); Mora Siljansfors fl. (se LUNDBL.), Amberg 2 lok. (Bk); Kråkberg!; Våmhus (Sp.), Bäck, även m. mogen frukt (Ag); Rymnäs! o. nordligare v. Rymån (H. Westm.)!; Vänjan Gangsjön v. landsv. (Fdn), Kyrkbyn (Salt.)! v. Vanån (Vd), Hålltjärn o. Bunsaholm (ARos. II: 1); Älvdalen Garberg (Ld), »Älvdalen» (LiN. o.a.) fr.Mjågen o. Kåtilla fl. upp till Långö! o. Göransbodarna (FoRSSL. 1:2 p. 64), m. Rot o. Åsen (Ldn: KRÖN.); Hamra H. by, Knoppen (Ad). V. Säfsnäs (Vng), Svartbäcken (FORSSL. 11: 8 p. 132); Floda m. Floda o. Mockfjärd (N. Th. J. Nyström); Järna Skamhed (vägkant)!; Malung Skördåkers båthus (omkr. 1912, Elin Larsson) nu utg. (Bmn) ; Lima Sörbäcken (On), Bondheden, Näsvalla (KRÖN.); Transtrand Kyrkbyn (Hdn), Berga (Sfn), 0. Sälen! F. Särna (HVLPW), Särnabyn (H. Westm.)!, Heden!; Idre fl. (KRÖN.), m. Heden o. Idre (Olss.), nedom Fjätervåla (An), Lillfjäten!, Foskros!, Sågliden v. Grövlan (par ex., Kj.). - Täml. kulturgynnad. Om fruktsättn. föga känt (se ovan); i Trysil fl. med frukt (NYHUDS).

f. schizopetalus Neum.: Falun Manhem (Hsm); Älvdalen m. Rot o. Långö!; Transtrand Berga, 0. Sälen (Sfn).

R. arcticus x saxatilis. Ö. Ore Dalfors n. skolan, upptäckt 1941 (allt enl. Rqt).

Tillägg 1960

Rubus arcticus. - S. Garpenberg återf., spars. (Sj.); Hedemora Hälla (v. Hovran) o. Tviksta (Dn); *Gustafs Österby, spars. (Tr); St. Tuna Gallsbo v. ån, rikl. (Pt); * Torsång Granön (B. Elfqvist). B. Ludvika v. Malsjön (G. & H. En). Ö. Gagnef Brötjärna (Pt); Orsa Stackmora etc. (Byr.). V. Malung [Vallerås v.] Nysälen (Er.).

Tillägg 1970

Rubus arcticus. - B. *Söderbärke Saxe 1931, nu utg. (Nsv.); Norrbärke Björsjötrakten fl. i mängd (Bj.), Flatenbergstjärn rikl. (Wm.). Ö. Orsa Skålbygget (Lf); Hamra Älvho o. Nappobäcken (At). V. Malung Öje v. båthus, rikt. (Er.); *Äppelbo Sågen 2 lok. (T. Hero enl. Kpl).

SBT .81 1987

R. arcticus, åkerbär. Falun Lugnet-Sjulsarvet 3 lokaler (J & L); Åsbo, åkerren längs dike (LK). St. Kopparberg Lokalen Samuelsdal i Dalarnes flora avser troligen en ännu existerande förekomst vid början av elljusspåret omedelbart N om gamla golfbanan!; 400 m N om Efrikgården, Ö om vägen, vid igenväxande skogsväg, stort bestånd, blommande 1982! Torsång Granön i Runn (B. Elfqvist). Borlänge Tjärna 800 m ONO om Tjärnasjön, strax V om järnvägen (LK).

Tillbaka