Rorippa palustris    Sumpfräne


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), a, 16 lokaler , 1987 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671760, 1539407] ), lerig ängsmark mot vatten, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Fullsta (12G 4h , [6674070, 1539320] ), lerbotten, strand, spridd , 2018 (LBr)
Hovnäs (12G 4i , [6674540, 1544750] ), grund lerbotten, spridd , 2018 (LBr)
Härsingen, nedom forsen (artp.), (12G 4j , [6674673, 1546916] ), strand, liten kant men lite lera och block, lågvatten, noterad , 2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Härsingen, norra stranden (artp.), (12G 4j , [6674757, 1546890] ), älvstrand, lera och gyttja, ävjebroddsvegetation, 2013 (Peter Ståhl)
Härsingen, första viken nedströms forsen (artp.), (12G 4j , [6674759, 1546894] ), hydrolittoralen strand nedom starrvassar, lerig strand med lite block i kanterna, noterad , 2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Härsingen, andra viken nedströms forsen, nedom stugor (artp.), (12G 4j , [6674864, 1546927] ), hydrolittoralen strand nedom starrvassar, lerig strand, fin lervik med litet bäckutflöde, noterad , 2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Åshuvud åt öster (12G 5h , [6675350, 1537900] ), lerbotten, betad strand, spridd , 2018 (LBr)
Bysjön vid Lugnet (12G 5h , [6675540, 1537320] ), lerbotten, strand, nötbete, spridd , 2018 (LBr)
Årängsåns utlopp, nedan vägen (12G 5h , [6675770, 1538240] ), hästbetad strand och lerbotten, spridd , 2018 (LBr)
Österviken vid Bengtsbo (Backa) (12G 5i , [6678580, 1542280] ), betad strandäng, lerbotten, spridd , 2018 (LBr)
Tyttbo, Vreten, sågbäckens mynning (artp.), (12G 5j , [6675121, 1547446] ), älvstrand, lerig (mjäla) i hydrolittoral i liten vik med bäckutflöde, ca 10 m bred zon, rätt brant slänt, 2013 (Peter Ståhl)
Vreten, Sågbäckens mynning (artp.), (12G 5j , [6675140, 1547456] ), blottad lerstrand i hydrolittoralen, noterad , 2017 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.), (12G 5j , [6675161, 1547590] ), blottad lerstrand i hydrolittoralen ca 4 m bred naken zon med ävjebroddsvegetation, noterad , 2017 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.), (12G 5j , [6675161, 1547590] ), älvstrand, lerig (mjäla) fuktig botten (hydrolittoral) nedom vasstarrbården, ca 2 m bred zon, 2013 (Peter Ståhl)
Vreten, Avan (artp.), (12G 5j , [6675249, 1547747] ), älvstrand, ava med branta men leriga stränder, 2013 (Peter Ståhl)
GRYTNÄS

Uppsjötippen (artp.), (12G 4d , [6670930, 1518640] ), ruderatmark, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
HEDEMORA

Rudpussen (12G 5c , [66778, 15126] ), bete, fåtal , 1991 (HPe)
Brunnsjön, stranden i SV (12G 6b , [66842, 15075] ), sjöstrand, 5 ex , 1988 (ADv)
Brunnsjön,stranden vid Klintgården (12G 6b , [66847, 15081] ), rikligt , 1988 (ADv)
Brunnsjön,N stranden (12G 6b , [66847, 15086] ), betad strand, rikligt , 1988 (ADv)
Nibble,vid Broåns utlopp i Håvran (12G 6c , [66837, 15117] ), strandäng, glest spridd , 1989 (MDv)
Vikmanshyttan, västanå vid Gåran (12G 7a , [66861, 15024] ), utschaktningsplats, många ex , 1988 (HPe)
Vikmanshyttan ,badplats (12G 7a , [66863, 15006] ), gräsplan, många ex , 1988 (HPe)
Västanå vid Mässingsboån (12G 7a , [66863, 15026] ), dyig åstrand, enstaka , 1988 (MDv)
Vikmanshyttan , mln Hedemoravägen o. torget (12G 7a , [66866, 15011] ), vägkant, 1 ex. , 1985 (EDn)
Norrhyttekvarn, Mässingsboån (12G 7a , [66873, 15027] ), åstrand, några ex , 1990 (MDv)
Mässingsboån vid Holen (12G 7b , [66851, 15072] ), dyig åstrand, några , 1988 (MDv)
Västerby badplatsen vid Kärringsjön (12G 7b , [66885, 15066] ), riklig , 1988 (HPe)
Sörbo vid Hovran (12G 7c , [66858, 15145] ), blottad dy, carexbälte, enstaka , 1990 (HPe)
Sörbogrundet (12G 7c , [6685930, 1512820] ), lerstränder, tidvis torrlagda, spridd , 2013 (LBr)
Kallas (12G 7c , [66869, 15141] ), strandkant, enstaka , 1989 (HPe)
Holmsjön (12G 7c , [66871, 15133] ), dystrand i traktorspår, flertal , 1991 (HPe)
Norshyttedammen (12G 8b , [66930, 15066] ), strand, talrik , 1988 (HPe)
HUSBY

Guntjärn (12G 8c , [66945, 15145] ), älvstrand, enstaka , 1989 (MDv)
Bergboön i Dalälven (även 37 42 & 39 41) (12G 9b , [66990, 15091] ), älvstrand, några , 1988 (MDv)
Husby kyrka (12G 9c , [66967, 15107] ), älvstrand, ~10 ex , 1988 (SJa)
Tyssbo (13G 0b , [6701367, 1507049] ), sumpskog/åkerkant, 2018 (DABS)
Ratholmen,Amungen (13G 0b , [67015, 15090] ), sjöstrand, glest spridd , 1989 (MDv)
Långshyttan, Tyllingen (13G 0c , [67043, 15130] ), slaggtipp vid sjöstrand, ~20 ex , 1988 (SJa)
Långshyttan, Solhemsv.6 (13G 0c , [67045, 15132] ), trädgårdsland, 3 ex , 1988 (SJa)
STORA SKEDVI

S om Djupdalen vid dammen (12G 8b , [6694, 1506] ), strandkant, t.rikl. , 1989 (SJa)
SÄTER

Embjörs (12F 7j , [6685126, 1495371] ), vägkanter, 2018 (IPt & SNy & JJa)
Klacken , isgroparna (12F 8j , [66910, 14997] ), strandkant, ~25 ex , 1989 (SJa)
Säterdalen , ("teaterslänten") (12F 8j , [66922, 14977] ), tidvis översvämmad dalbotten, 3 ex , 1988 (SJa)
Säterdalen ,Norddalen (12F 8j , [66942, 14960] ), fuktig strand vid Ljusterån, ~100 ex. , 1987 (SNy)
S. Pungmakarbo (12G 8a , [66911, 15014] ), tidvis vattenfylld isgrop i åkermark, riklig , 1991 (SJa)
SILVBERG

Skenshyttan N om Dammsjön (12F 8f , [66919, 14777] ), fuktigt dike, 14 ex , 1989 (SJa)
STORA TUNA

500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ), gammal vändplan efter skogsbilväg, 2011 (JOs)
Ö om Långsjön int.loka v.fritidsbebyggelse (12F 9g , [66999, 14842] ), fuktig åkermark, 100-tals , 1986 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ), vägkanter o beteshagar, 2012 (SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ), våtmark och omgivande kulturmark, 2013 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701216, 1476390] ), kulturmark, 2018 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701779, 1475745] ), bäckdråg, 2013 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Vattenparken (13F 1f , [6707287, 1478492] ), vägkant, 2018 (SNy)
Rudorna s.v. (artp.), (13F 1g , [6707400, 1482265] ), crossbana på fuktig åker. stor del av ytan schaktad, 21 plantor/tuvor , 2020 (Yngve Johansson)
Rudorna s.v. (artp.), (13F 1g , [6707410, 1482283] ), noterad , 2020 (Håkan Sandin)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ), åsen väster om j-vägen, 2012 (SNy)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713617, 1472872] ), bäckravin, 2014 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ), sjöstrand och jv-bank, 2012 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713233, 1481157] ), kalkbrottsområde, 2018 (SNy)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ), vägkanter, 2014 (SNy)
VIKA

Kalkberget ,västra brottet (13F 1i , [67065, 14940] ), tippad jord i brottet, fåtal , 1997 (SBm)
Kråknäsmossen, sydligaste delen (13F 1i , [67085, 14927] ), grävt dräneringsdike på jordhög, rikligt , 1996 (SBm)
Kråknäsmossen (13F 1i , [67086, 14926] ), vått dike, 10-tal ex , 1996 (SBm)
Kråknäsmossen, NÖ hörnet (13F 1i , [67087, 14927] ), kärrkant, ett 10-tal ex , 1996 (SBm)
Kråknäsmossen,V kanten i höjd med Garbergsudden (13F 1i , [67089, 14923] ), grävd dräneringskanal, spridd längs kanalen , 1996 (SBm)
Staberg, dammarna (artp.), (13F 3j , [6715927, 1498691] ), noterad , 2016 (Per Johansson)
Lönnemossa (13F 3j , [67189, 14989] ), fuktig obetad hage, 1997 (JJa & BCa)
ASPEBODA

Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716907, 1477426] ), igenväxande slagghögar och åstrand, 2014 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Tisken - Kopparvallen (13F 4i , [67200, 14908] ), jordtipp,ruderatmassor, flerst. , 1986 (TLj)
N dämmet Högbobäcken (artp.), (13F 4i , [6721387, 1492033] ), 50 plantor/tuvor , 2018 (Per Johansson)
SO om Gassarvet (13F 5h , [6728188, 1486916] ), odlad mark, 2013 (IPt)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ), ängsvägkant, 2012 (JJa)
SUNDBORN

Backa, västra vallen till södra dammen (artp.), (13F 4j , [6722360, 1498539] ), grusig och stenig dammvall med gles vegetation, 2013 (Per Johansson)
Blixbo (13G 4a , [6723447, 1501927] ), våtmark, stränder vid ån och tjärnen, 2019 (SNy & LBr)
SVÄRDSJÖ

Hillersboda, 75 m v om bystugan (artp.), (13G 6b , [6732590, 1506680] ), 1 plantor/tuvor , 2016 (Urban Gunnarsson)
Kyrkogården, södra utkanten (13G 7b , [6736760, 1506070] ), jordhög, fåtalig , 2008 (JWk)
ENVIKEN

Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ), vägkanter/ängsmark, 2018 (IPt & SNy)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749560, 1497370] ), ängsmark, 2009 (DABS)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ), grusgångar, 2010 (GJn)
Kyrkbyn: mellan Kyrkskolan och Klockarvägen 3 (12F 2h , [6661, 1486] ), gräsmatta, 1981 (RNo)
Saxe, västra stranden av sjön Saxen (12F 2h , [6664, 1486] ), 1982 (RNo)
Kalvnäset, norr om (artp.), (12F 3g , [6667144, 1484437] ), bäck/dike, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
NORRBÄRKE

Lernbo (12F 3e , [6669, 1472] ), 1983 (RNo)
Stimmerboån, vid nedre bron (12F 4g , [6671, 1484] ), åstrand, 1983 (RNo)
Åsmansbo (12F 5g , [6677080, 1481860] ), vägkant,ängsmark, 2008 (DABS)
Ingevallsbo-Bommersbo (12F 6g , [6681, 1482] ), vägslänter, efter nya vägen, rikligt , 2003 (IPt)
LUDVIKA

Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Österdalarna

GAGNEF

Nysäl (13F 2b , [6711940, 1457160] ), bäckstrand, rikligt , 2011 (IPt)
Djurforsen .V-dalälven (13F 2c , [67131, 14611] ), älvstrand, spridd efter forsens strand , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67137, 14633] ), ravinbotten med bäck,numera betesmark, rikligt o flerst , 2002 (IPt)
Djurås by (13F 2c , [67145, 14635] ), sumpig äng nära sjö, rikligt , 2002 (IPt)
Gagnefs boställe (13F 3b , [6719560, 1459450] ), slänter och strand mot vattenloka, t.rikligt , 2014 (IPt)
Hampgårdarna (13F 3c , [6718346, 1462996] ), schaktmassor, massvis , 2011 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6721574, 1458630] ), våt sänka i åkermark, 2012 (IPt)
Gräv (grustäkt NO om) (artp.), (13F 4b , [6723280, 1459580] ), sandig ruderatmark, 2 plantor/tuvor , 2019 (Olof Hedgren)
LEKSAND

Skeberg (13E 4j , [6724450, 1448614] ), vägkant ängsmark, 2018 (IPt)
Storsnesen V (artp.), (13E 5f , [6727288, 1429862] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ), vägkant, 2015 (IPt & JJa)
Ö om Hagtjärn (13F 6b , [6730869, 1459756] ), åkerloka, nästan helt uttorkad, 2014 (IPt)
Hagen, Kattloken (13F 6b , [6731310, 1458535] ), ängsmark/strand, 2014 (IPt)
Ullvi,mot Hälla (13F 6b , [67334, 14594] ), vattensjuk åker, enstaka , 1986 (TLj)
Limsjön (13F 7b , [67354, 14570] ), sumpmark, 1 ex. , 1989 (MKp)
Böle-Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739300, 1464450] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Opplimen (13F 8b , [67428, 14593] ), blottad mark vid stranden, få ex , 1984 (MKp)
RÄTTVIK

OK macken vid Offerbacken (13F 9c , [67496, 14619] ), slänt, mellan betongplattor , 2019 (GHa)
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ), vägkanter och tomter, 2011 (SNy)
Klockarbäckens utlopp i Siljan (14F 0c , [67530, 14614] ), bäckstrand, flerst. , 1986 (TLj)
Rättvik, Kyrkdammen (artp.), (14F 0c , [6753123, 1461745] ), noterad plantor/tuvor , 2016 (Henry Gudmundson)
200 m Ö kalkverket (14F 0d , [67544, 14656] ), jordtipp, flerst. , 1986 (TLj)
Draggådammen (14F 1c , [67577, 14642] ), uppschaktad dammvall, t.riklig , 1986 (TLj)
Övre Gärdsjö (14F 1d , [67572, 14688] ), sumpsvacka på vall, riklig , 1986 (TLj)
Gärdsjön,Årängsåns delta (14F 1d , [67588, 14686] ), sandbankar, riklig , 1986 (TLj)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ), stränder vid Amungen och vägkanter, 2012 (SNy)
BODA

Värmdalen (14F 2d , [6760230, 1468790] ), vattenbryn, färre än tio , 2012 (GHa)
Hålldammen (14F 3d , [6766150, 1466570] ), torrlagd damm, ymnigt , 2019 (GHa)
Reningsverket (14F 4d , [67734, 14667] ), kanten av uttorkad damm, enst. , 1999 (GHa)
ORE

Norudden (14F 5d , [67795, 14674] ), strandsnår, enstaka , 2012 (GHa)
Svartviksbadet (14F 6d , [67807, 14673] ), vattenbryn, enstaka , 2011 (GHa)
ORSA

Atlasruta (14E 5h ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Lindänget (14E 5h , [6776520, 1436160] ), betad strandäng, riklig , 2013 (LBr)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Grönklitt, Rädsjön (artp.), (14E 7g , [6788890, 1431330] ), myr och vägkant, noterad , 2020 (Monica Andersson)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
SOLLERÖ

Görsjön (13E 6c , [6734220, 1414680] ), ~refl~ ,tomt med fd ängsmark, ,frekvens m.allm. 1997 (HLe)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757340, 1434040] ), gräsbevuxen myrmark, 2013 (DABS)
Norrviken (artp.), (14E 1g , [6757960, 1433903] ), noterad , 1988 (Bengt Oldhammer)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ), sjöstrand, 2013 (DABS)
Perushol (artp.), (14E 2f , [6760165, 1428344] ), lerstrand vid sötvatten, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
MORA

Siljansfors försökspark, 200 m OSO masugnen (14E 0e , [6753340, 1422590] ), nygrävt dike på fd åkermark, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark, skogsmuseet (14E 0e , [6753480, 1422240] ), fuktig mark vid kolmila, 1982 (Göran Thor)
Fudalsviken (artp.), (14E 1i , [6759027, 1440724] ), 1987 (Bengt Oldhammer)
VÅMHUS

Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ), fäbodvall, 1996 (BOr & PJn)
VENJAN

Bolet (artp.), (13E 9b , [6745572, 1408114] ), noterad , 2000 (Håkan Lernefalk)
ÄLVDALEN

Mångsbodarna (artp.), (14D 5g , [6775440, 1382180] ), gräsmarker runt fäbodstugor, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Spjärrmyr SO om (artp.), (14D 5h , [6776485, 1385033] ), f.d. grustag, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.), (14D 7j , [6786042, 1396293] ), noterad , 2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Åsens reningsverk (artp.), (14D 9i , [6796888, 1394288] ), frisk gräsmark, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Brunnsberg (artp.), (14D 9j , [6797867, 1399613] ), ruderatmark och diken, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Boggån vid riksvägen (14E 7b , [6788050, 1407350] ), bäckdäld med hustomt och fd järnvägsbank, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Älvdalen, vid hotellet (artp.), (14E 8b , [6791629, 1405081] ), rabatt invid husvägg, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lars Fröberg, Karin Martinsson, Ulf Swenson)
Älvdalen, 250 m NNV kyrkan (artp.), (14E 8b , [6791655, 1405104] ), gata, noterad , 2019 (Kerstin Frostberg)
Rots badplats (14E 9b , [6795350, 1406150] ), strandvall,sandig, 2009 (DABS)
Ärnäs (artp.), (15D 1d , [6806781, 1365332] ), ruderatmark, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Nornäs centrum (artp.), (15D 3c , [6815692, 1363184] ), ruderatmark, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Rotälven, Ö om, 250 m N om Vägåmålsskär (andra sidan) (artp.), (15E 0a , [6804310, 1404770] ), tomtmark, bl.a. med jordhög, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lars Fröberg, Karin Martinsson, Lennart Persson)
Jöllen (artp.), (15E 1a , [6808298, 1404469] ), älväng och strand, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Gravendals dammområde (artp.), (12E 1f , [6659119, 1427543] ), kulturmark/strandzon, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Lisjön Ö (artp.), (12E 3d , [6667763, 1416981] ), gungfly, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
V Kvarnbo (artp.), (12E 3d , [6669870, 1419339] ), restmarker tippområde med bland annat rötslam, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Västra Dunderberget (artp.), (12E 3f , [6666242, 1427872] ), gårdsmiljö, noterad , 2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.), (12E 4c , [6670740, 1413080] ), noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
Räckardammen (artp.), (12E 4c , [6671339, 1411931] ), vattendrag bron väst om dammen, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergs industriområde (artp.), (12E 4d , [6670191, 1419890] ), fabriksområde, noterad , 2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.), (12E 4e , [6674492, 1424301] ), gårdsplan, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
FLODA

Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ), vägkant/ ängsmark mot strand, 2018 (IPt)
NÅS

Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429780] ), lagun, strandkärr, skogsbryn, 1998 (DABS)
JÄRNA

Vakern (12E 9b , [6695220, 1407450] ), igenväxande gräsmark, 2009 (DABS)
Andersfors (artp.), (12E 9b , [6699144, 1408841] ), noterad , 1989 (Håkan Lernefalk)
Vägen till Andersfors (12E 9b , [66994, 14090] ), fuktig vägkant vid bäckkorsning, 2 ex , 1989 (HLe & UGn)
N sidan älven mittemot Vakeråns utlopp (13E 0c , [6704455, 1410326] ), ~refl~ ,älvsandstrand, enstaka ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Krogens fd fäbod (13E 1c , [6707880, 1413210] ), ~refl~ ,fd åkrar och ängar, 1988 (HLe)
Kyrkogården Vansbro (13E 2c , [6712020, 1413780] ), ~refl~ ,gräsmark, rabatter, 2001 (HLe)
Snöborgsflotten O (artp.), (13E 2e , [6710043, 1424593] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Kringlan (artp.), (13E 2e , [6714295, 1420389] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Noret (artp.), (13E 3e , [6715919, 1423987] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Lilla Bantjärn (artp.), (13E 3e , [6716080, 1421472] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Torvallen (13E 1a , [67067, 14014] ), vid vägg, 1997 (IJo)
MALUNG

Nedaför 'Uvbron' 1,4 km SSV Kvinsdammen (12D 8h , [66929, 13891] ), tidvis översvämmad grusstrand #, ca 10 ex. , 1989 (OSt)
Acksjöåsen (12D 8i , [66921, 13912] ), ~refl~ ,permanent bostad med viss djurhållning och trädgårdsodling, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
Uggelbo (artp.), (12D 9i , [6697564, 1393233] ), gårdsmiljö, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Vålön (13D 2i , [67121, 13924] ), ~refl~ ,ö med stränder, fuktiga strandskogar och sanka gräsmarker, ,frekvens m.allm. 2003 (BGM)
Gårdsjön (13D 4h , [67206, 13854] ), ~refl~ ,strandkant, ,frekvens t.allm. 2005 (BGM)
N om Hallsjön (13D 6g , [67328, 13846] ), ~refl~ ,jordgubbsodling, ,frekvens allm. 2004 (MNo)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739920, 1374410] ), ~refl~ ,älvstranden, ,frekvens ej bedömd 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ), slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar, 2017 (MNo)
Atlasruta (13D 8i ), ,frekvens m.allm. 2000 (BGM)
Öje (13D 8i , [67449, 13936] ), vägkant, ett fåtal , 1999 (BGM)
Öje (artp.), (13D 9i , [6745293, 1394227] ), på kyrkogårdens nygamla äng, noterad , 2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
TRANSTRAND

Gusjön, vid elljusspåret (artp.), (14D 4d , [6770957, 1366689] ), ruderatmark, noterad , 2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Sörsjön (artp.), (15D 2a , [6813275, 1354553] ), gårdsmiljö, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

dammen Nördre Lemmsjön (artp.), (15C 8j , [6844860, 1345820] ), dammvall, noterad , 2017 (Olof Hedgren)
Särnstugan (artp.), (15D 5d , [6826551, 1369776] ), gårdsmiljöer och gräsmark, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Österdalälvens västsida (artp.), (15D 7d , [6836408, 1367551] ), älvstrandzon, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Fjätnäsets NV-sida (15D 8c , [68419, 13638] ), strandäng på blottad dy, sparsamt , 1992 (DABS)
Gunnilnäset sydost (artp.), (15D 8c , [6844192, 1361724] ), öppen odling, noterad , 2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särnasjön , nära Särna gamla kyrka (15D 9b , [68452, 13590] ), sjöstrand, enstaka , 1989 (ULn)
Särna, grustäkten NV delen (artp.), (15D 9b , [6845794, 1356454] ), ruderatmark, på jordhög med gödsel, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan NNO om (artp.), (15D 9b , [6846444, 1358268] ), gårdsmiljö, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Särnasjön , längs stranden innanför Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ), strandängar, spridd , 1992 (DABS)
IDRE

300 m VNV Idre k:a (16C 2h , [6864, 1337] ), blöthåla, riklig , 1990 (CAl)
Lillfjäten (16D 5a , [6876, 1352] ), grusplan- trol.tillf!, enstaka , 1987 (DABS)

Dalarnes Flora