Rorippa palustris ,  sumpfräne

DALARNES FLORA 1949

Rorippa islandica (Oeder) Borb. (H. palustris, Radicula el. Nasturtium pal.). - KRÖNINGSSVÄRD 1831, HISINGER 1831 (Linne 1734).

spr.-t.s., lokalt dock a. Känd fr. alla snr (utom Äl), i de nordligaste blott få lok.: Hamra Älvho o. Lillhamra (Ad), Tandsjö (At); Älvdalen några st. upp till Långö!; Bunkrismyren, Mosseberg (VFST.); Särna Särnabyn!, Foskvallen!; Idre Idrebyn!; Töfsingdalen v. 'tilltjärn' (ARw.). - Ofta sporadisk, fåtalig-enst.; rikare förekomster t.ex. vid Dalälvsfjärdarna, kring de flesta städer o. bruk; överhuvud helst rud. (gärna på bangård. etc.). Även som strandväxt kulturgynnad.

Tillägg 1970

Rorippa palustris (L.) Bess. - Heter nu åter så, sedan R. islandica befunnits artskild o. icke svensk (JONSELL 1968). - I Dlr. föga nytt: Fågelsjö stn (1956 At); Skarpröet v. Yttermalung, den enda lok. som setts i trakten (Osc.).

Tillbaka