Roegneria canina    Lundelm


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Färjan (12G 4h , [6672727, 1537215] ), vägkanter, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Arnön (12G 4h , [66732, 15398] ), lövskog, rikligt , 1994 (PDm)
Drällsholmen (12G 4i , [66727, 15403] ), lövskog, rikligt , 1994 (PDm)
Fullsta (12G 4i , [66737, 15404] ), strandskog nedom bergknalle, riklig , 1987 (PDm)
Fullsta (12G 4i , [66740, 15406] ), aspskog, rikligt , 1982 (PDm)
Gålsbo (12G 4j , [66745, 15468] ), översvämningsmark, rikligt , 1986 (PDm)
Skjutbo (12G 5h , [66774, 15377] ), strandsnår, rikligt , 1983 (PDm)
Svedbo vid Österviken (12G 5i , [66770, 15424] ), strandsnår, ett 10-tal , 1987 (PDm)
Skräddarbo (12G 5i , [66775, 15440] ), vid bäck, rikligt , 1985 (PDm)
Stadarna (12G 5j , [66756, 15494] ), strandskog vid älven, riklig.flerst. , 1987 (PDm)
Stadarna (12G 5j , [66756, 15495] ), strandsnår, flerst. , 1997 (PDm)
Hede (12G 6g , [6680399, 1534719] ), vägkant, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684543, 1533575] ), ängsväg, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Formby (12G 6h , [66828, 15363] ), vid bäck, rikligt , 1985 (PDm)
Valla (DFl-49), (12G 8g , [66942, 15322] ), lund, rikligt , 1985 (PDm)
GRYTNÄS

Nävden i Sörängsviken (12G 4d , [6674, 1519] ), sjöstrand, 1990 (JEd)
AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669429, 1518156] ), upplagsplats, 2015 (DABS)
GARPENBERG

800 m NV Pålsbenning vid gruvhål (12G 6d , [66825, 15179] ), fuktsnår i vägkant, 1990 (JEd)
Håvran (12G 6d , [6683550, 1515650] ), ängsmark, 2019 (IPt & SNy)
"Finnhyttan i ""Kalkgruvehagen""" (12G 7e , [66892, 15221] ), igenvuxet kalkbrott, 1989 (JEd)
Lissjön N-ut (12G 8e , [66912, 15207] ), skogsbilväg, sparsamt , 1991 (JEd)
Hummelbo (12G 8e , [6693516, 1524286] ), skogsglänta med rik vegetation, 2016 (DABS)
Bensåsen (12G 8f , [66905, 15272] ), vägkant mot skog, flertal , 1988 (MDv)
HEDEMORA

Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ), vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål, 2019 (IPt & SNy)
Grådö skans (12G 6c , [66800, 15124] ), vattenbryn, enstaka , 2012 (GHa)
Håvrans SO-stränder (12G 6d , [6683, 1515] ), lövsnår o.alskog, fl. , 1988 (TLj & LBr)
Sörbo efter ägoväg (12G 7c , [66858, 15145] ), vägkant, litet bestånd , 1990 (HPe)
HUSBY

Rankholmen (12G 8d , [6694, 1516] ), lövskog, 1989 (JEd)
Ansta (artp.), (12G 9b , [6696202, 1509234] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Bergboön i Dalälven (12G 9b , [66990, 15091] ), 1988 (MDv)
N om Flinssjön (12G 9d , [6697, 1515] ), gamla hagar m,björkmal,asp o hägg, t.rikl. , 1988 (TLj & LBr)
Spjutbo (12G 9f , [6699978, 1527398] ), blockiig blandskog, 2014 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701577, 1508380] ), gräsmark/strand, 2018 (DABS)
Hinshyttan (13G 1c , [6706227, 1512755] ), igenväxande mark mot å, 2017 (IPt)
STORA SKEDVI

Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ), bäckravin, 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Prästbäcken nedom lv. (12F 9j , [66982, 14992] ), örtrik sumplövskog i bäcksänka, flerst. , 1989 (JEd)
Kolarbobäcken/Forsboån (Bispbergshyttan/Forsbo) (12G 9a , ), lunddäld/åkerkant, tämligen riklig , 1991 (SJa)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696270, 1501640] ), dikeskant, 2017 (DABS)
Forsboån , nära utloppet (12G 9a , [66967, 15020] ), lundveg.av Säterdalskaraktär, t.rikligt , 1989 (SJa)
Hysta vid bäcken mot Hyn (12G 9a , [66999, 15024] ), örtrikt bäcksnår, 1989 (JEd)
Hysta vid korsningen Tvärhandsån x Skedvivägen (13G 0a , [67002, 15018] ), näringsrik bäckkant, 1990 (JEd)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707150, 1504780] ), gräsbevuxen blandskog, 2011 (DABS)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706710, 1505810] ), fuktig skogsmark, 2011 (DABS)
SÄTER

Broddens (12F 6i , [66837, 14937] ), lundartad veg., t.rikl. , 1989 (SJa)
Laggarbovägen (artp.), (12F 7i , [6687033, 1494810] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ), vägkant i blandskog, 2018 (IPt & SNy & JJa)
Jönshyttan (12F 8i , [66913, 14941] ), fuktig skogsmark, t.rikligt , 1989 (SJa)
Kalkbrott (12F 8i , [6691989, 1493611] ), blandskog med skogsvägar, 2015 (IPt & SNy)
Sågen (artp.), (12F 8j , [6691726, 1496444] ), limnisk strandvåtmark sjöstrand vid industriområde, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Säterdalen, längs ån från nedre p-plats till Fäboden (artp.), (12F 8j , [6692255, 1497704] ), noterad , 2020 (Per Johansson)
Säterdalen (artp.), (12F 8j , [6692410, 1497510] ), lövlund, 2010 (Ralf Lundmark)
Säterdalen NR (artp.), (12F 8j , [6692427, 1497930] ), noterad , 2020 (Dennis Nyström)
GUSTAFS

Gläcken (artp.), (12F 6g , [6684665, 1484030] ), noterad , 2015 (Bonnie Nilzon)
Sörbo - Mora (12F 9h , [6697690, 1487100] ), vägslänt, 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696563, 1492370] ), igenvävande lövmark, 2015 (DABS)
Långhag (12F 9i , [6697545, 1494954] ), vägkant, älvstrand, 2015 (IPt & SNy)
Trutorna (12F 9i , [6699673, 1491831] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
Knutens täppa (13F 0i , [6700394, 1494027] ), 2016 (Bonnie Nilzon)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ), skogsbilvägkant/våtäng, 2014 (DABS)
SILVBERG

St.Bråfall (12F 6e , [66845, 14727] ), hagmark, >100 ex , 1989 (SJa)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ), vägkanter, kulturmark, 2013 (SNy)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ), vägkanter o kulturmark i byn, 2015 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693865, 1483866] ), vägkant genom skog, 2020 (SNy)
STORA TUNA

"Tuna-Hästberg, 150 m V om ""2"" i ""266.78""" (12F 8d , [66911, 14655] ), vägren, < 50 ex. , 1986 (AJs)
T-Hästbergs g:la gruvor V om N dagbrotten (12F 8d , [66914, 14652] ), ruderatmark, 100-tals , 1986 (AJs)
Myggsjön (12F 8e , [6690570, 1472074] ), ängs o kulturmarker, 2015 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697400, 1468560] ), vägkant mot skogsmark, 2011 (SNy & IPt)
Grängshammarsån vid Nisstäkt (12F 9g , [6698706, 1483115] ), åstränder, 2014 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ), blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark, 2013 (SNy)
Knutshyttan ,hasselbeståndet (12F 9h , [66963, 14850] ), fuktikt vid bäck, 1989 (IAn)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701370, 1472550] ), vägkant & dikesslänter, t.rikligt , 2011 (IPt & SNy)
Täkt och väg mot Gunnarsbo (13F 0f , [6702307, 1478432] ), vägkanter, 2013 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ), dalen, med lövskog och öppna ytor, 2012 (SNy)
Skogsväg mot Bjusanstugan (13F 1e , [6708945, 1473855] ), vägkanter, 2014 (SNy)
Atlasruta (13F 1f ), raviner längs älven, ,frekvens t.allm. 1986 (SNy)
Älvravinernas NR, västra sidan (artp.), (13F 1f , [6709368, 1479799] ), noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Atlasruta (13F 1g ), raviner längs älven, ,frekvens t.allm. 1986 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708483, 1481342] ), Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker, 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6711654, 1471664] ), skogsbilvägkant, 2019 (IPt)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ), åsen, 2012 (SNy)
Lennheden ,på åsen (13F 2e , [67132, 14705] ), lövblandskog, 1000-tals , 1986 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ), åsen väster om j-vägen, 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ), vägkanter och älvravin, 2011 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ), lövskog, 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ), promenadväg och lövskogar, 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ), sjöstrand och jv-bank, 2012 (SNy)
Hönsarvsberget Igeltjärnsvägen (13F 2g , [6712170, 1481148] ), vägkant, 2018 (SNy)
Hönsarvsberget (Bot.inv.urkalksl.1974:3), (13F 2g , [67129, 14812] ), kalkbrott, 1986 (SNy)
Väg mot Issan (13F 3e , [6718480, 1471640] ), vägkant och bäckdråg, 2014 (SNy)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715338, 1476557] ), vägkanter, 2014 (SNy)
TORSÅNG

Nedre Kårtyllasjön (13F 0h , [67025, 14872] ), mellan sjön o.älven, 1986 (SNy)
Kårtylla, levéen (13F 0h , [6703375, 1487337] ), byväg och sjöstrand, 2013 (SNy)
VIKA

Starens,bäcken fr.hyttområdet mot NV (13F 1i , [67058, 14929] ), lummig böckdal, rikligt , 1999 (SBm)
Starens,sydostligaste gården (13F 1i , [67059, 14929] ), liten bergknalle, 50-tal ex , 1998 (SBm)
Stämhöjdens NR (artp.), (13F 4j , [6721887, 1498608] ), 2013 (Bengt Westman)
ASPEBODA

Vassbo, vid parkeringen (artp.), (13F 2g , [6712109, 1484640] ), grusplan, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ), igenväxande slagghögar och åstrand, 2014 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Morbygden vid Karlsbobäcken (13F 3g , [67199, 14844] ), bäcksänka mot åker, 1989 (JEd)
Svarttjärn (13F 5g , [6727641, 1480989] ), tjärnstrand, 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo, Alvik (13F 5g , [6728440, 1483070] ), lövskog, 2014 (JJa)
Harmsarvet (n.Grycksbo) (13F 6g , [67300, 14842] ), örtrik lövskog mot bäck, enst! , 1988 (JEd)
SVÄRDSJÖ

Holvret (artp.), (13G 5a , [6729612, 1503408] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ), dammkant, 2015 (DABS)
Hillersboda vid Liljan (artp.), (13G 6b , [6732690, 1506140] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Hillersbodabäcken, källa strax norr om (artp.), (13G 6b , [6732780, 1506733] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Lenntjärnens Ö-sida ("DF ;GRAN 1962"), (13G 6c , [67331, 15126] ), örtrik blockig skogssänka (gran/tall), mest längs en skogsbrukn.väg , 1988 (JEd)
Lenntjärnslunden (artp.), (13G 6c , [6733138, 1512589] ), lövskogslund /, 1995 ((sks), Gunnar Granér)
Lenntjärnslunden (artp.), (13G 6c , [6733161, 1512648] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Nedanför prästgårdsladan (13G 7b , [6737240, 1506430] ), slänt, rel fåtalig , 2008 (JWk)
ENVIKEN

Marnäs, norr om (artp.), (13F 9i , [6748115, 1491547] ), åstrand, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

MALINGSBO

S. Bisen, 1,5 km Ö Ned.Malingsbosjön (11F 9g , [66476, 14827] ), lund, ~100 ex , 1986 (TLn)
SÖDERBÄRKE

Larsbo ,Oppgården (12F 3h , [6667, 1489] ), 1989 (TLj & LBr)
Jörkesbo (12F 4h , [6671, 1489] ), vägkant ,bäckravin, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
NORRBÄRKE

Övre Sporrbergs naturminne (artp.), (12F 1c , [6656449, 1463336] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
S om Västmoren, W637 (artp.), (12F 4e , [6670191, 1472310] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Limnäsudden (12F 4e , [6671040, 1471960] ), gräsbevuxen skogsväg, 2013 (DABS)
Hyttberget vid Jan-Ers (12F 4e , [6672, 1472] ), kalkbrott, 1983 (RNo)
Spräkla (12F 4e , [6673, 1472] ), beteshage,lundveg., t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672572, 1484341] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
St. Gruvsjön,Östanberg (12F 5h , [6678430, 1487800] ), ängsmark, 2008 (DABS)
Mårtes v.gruvan (12F 6f , [6681, 1475] ), slaggvarp / bäckravin, 1989 (TLj & LBr)
LUDVIKA

Sörvik (12F 5c , [6675, 1462] ), banvall, 1987 (JEd)
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ), sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr, 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Gänsån (artp.), (12E 5i , [6678616, 1442378] ), åstrand, 2011 (Janolof Hermansson)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ), vägkant, 2020 ("IPt,SNy,JJa;KMa")
Lindbastmora, rikkärr (artp.), (12F 8b , [6692056, 1457898] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Grindsveden, 0,9-1,1 km SSV Långmyran (artp.), (12F 8b , [6694041, 1458616] ), granskog, 2012 (Janolof Hermansson, Anders Janols)
Österdalarna

GAGNEF

Rista,gamla färjläget (13F 2b , [67122, 14570] ), ~refl~ ,älvslänt,älvstrand och vägkanter, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Hovänge, gamla färjeläget (13F 2b , [6713175, 1459085] ), 2017 (IPt)
Björka (13F 2b , [67134, 14598] ), nära älven, liten yta , 2002 (IPt)
Trolldalen (DF), (13F 2c , [67120, 14601] ), ravin, spridd , 2002 (IPt)
Myrheden (13F 2c , [6712970, 1463000] ), vägkant, t.rikligt , 2009 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714210, 1462650] ), älvravin, t.riklig , 2003 (IPt)
S om Svedjan,yta ca 500 m x 200 m,gräns mot älvstrand och släntfot mot åkrar (13F 2c , [67143, 14623] ), ~refl~ ,örtrik blandskog med C.vesicariakärr, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Svedjan (13F 2c , [67143, 14624] ), örtrik blandskog nära älven, riklig , 2003 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714457, 1466046] ), lövskog, 2014 (IPt)
SV om kyrkan (13F 3b , [6719195, 1459035] ), ängsmark, 2014 (IPt)
Mjälgen vid älvmötet (13F 3c , [67150, 14630] ), älvslänter, 1991 (JEd)
Ängsholn (13F 3c , [6718580, 1460350] ), älvstrand, 1996 (JMa)
N om Sörängsdammen (13F 3c , [6719000, 1463650] ), frisk skogsmark intill ån, 1996 (JMa)
Sifferboravinen (13F 3d , [67152, 14680] ), bäckravin, rikl. , 1987 (TLj)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ), bäckravin, 1996 (AÖg)
ÅL

Kångelbäcken 1 km SO Oxberg (13F 5f , [67283, 14777] ), skogsbäck, 1989 (JEd)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ), grösmark, 2016 (JJa)
Hyttområde (13F 6f , [6732410, 1477060] ), vägkant, 2008 (JJa)
BJURSÅS

Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ), vägkant, 2015 (JJa)
SO reningsverket vid Övre Ärtsjön (13F 6f , [67343, 14792] ), stig längs Ö stranden, riklig , 1988 (UEr)
Öv. Ärtsjön ,SO om reningsverket (13F 6f , [67343, 14792] ), fuktlövskog, 1992 (JEd)
Reningsverket (13F 6f , [6734449, 1479149] ), ruderatmark/ängsmark, 2019 (JJa)
N bro över Rexbäcken,skoterled (13F 6f , [67349, 14784] ), bäckkant med inslag av lövträd, 20-30 ex , 1988 (UEr)
Baggarvet (13F 7g , [67363, 14813] ), lövrik fuktig ravin, flertal , 2000 (JJa)
Slogfallet (13F 7g , [67392, 14807] ), våt igenväxande ängsmark, flertal , 2000 (JJa)
Slogkärret (13F 7g , [67393, 14806] ), bäckkant, 1989 (JEd)
Liholen (13F 7g , [6739350, 1480000] ), lövrik snårskog, 2000 (JJa)
LEKSAND

Dragsänget (13F 6c , [6731623, 1460888] ), ängsväg genom blandskog, 2014 (IPt)
Åjer 1,5 km NO (13F 7b , [6738745, 1459264] ), vägkant mot blandskog, 2019 (IPt)
Hyttkvarnsån (artp.), (13F 7e , [6736167, 1470676] ), fuktig granskog, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Tällberg nedom Digerberget (13F 8b , [67438, 14557] ), vägkant i fuktskog, 1987 (JEd)
Atlasruta (13F 8c , [67421, 14614] ), litet kalhygge, fuktig mark, 1 tuva , 1985 (MKp)
Siljan, badplatsen vid Tällberg (artp.), (13F 9a , [6745726, 1454853] ), strand vid siljan, 2008 (AJn)
Atlasruta (13F 9b ), ,frekvens t.allm. 1999 (LKn)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747350, 1489420] ), vägkant, 2010 (DABS)
RÄTTVIK

Tina, vid ån i gränsen mot Leksand (13F 9b , [6747882, 1459506] ), örtrikt, 2013 (BOr)
Saluån (13F 9c , [67458, 14615] ), fuktig buskmark, ca 40 strån , 1984 (MKp)
Utbybäcken (13F 9c , [67480, 14620] ), bäckravin, riklig,flerst. , 1985 (TLj)
Enån Kvarnen (artp.), (14F 0c , [6752258, 1463373] ), sumpskog, 20 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Österängsån (14F 0d , [6752, 1466] ), frisk ängsmark, riklig-ymnig , 1985 (TLj)
Lisskog N-ut v. 'Sörskogsvägen' (14F 0e , [6752, 1472] ), skogsbryn mot vägkant, 1988 (JEd)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ), vägkant, 2015 (JJa)
Bron över Draggån nära Springkällan (14F 1c , [67568, 14649] ), kanten av å, spridd , 2011 (GHa)
Backa 'Hasselbacken' mot Igeltjärn (14F 1c , [67571, 14622] ), lundartad västslänt, rikl. , 1988 (TLj & LBr)
Amtjärnen (artp.), (14F 1c , [6758157, 1460735] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Atlasruta (14F 1d ), lundveg.f.d.ängsmark,sumpskog, frekvens:allmän >10 lok , 1985 (TLj)
Österängsån (14F 1d , [6755420, 1466550] ), utmed ån, rikligt , 2011 (GHa)
Österängsån ((se även lst rapp w 2005:7)), (14F 1d , [67564, 14660] ), f.d.slog, enstaka , 2011 (GHa)
Springkällan (14F 1d , [6756490, 1465060] ), kanten av å, spridd , 2011 (GHa)
Österängsån (nedre lopp) (artp.), (14F 1d , [6756640, 1466110] ), frodig strandskog, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Vinteråkvarn (14F 1d , [67568, 14655] ), tallskog, spridd , 2011 (GHa)
Born / Ingels (14F 1e , [6759700, 1470250] ), gräsbevuxen vägkant, 2009 (JJa & IPt)
Dalstuga (14F 4i , [6771690, 1494230] ), gräsmark, 2007 (DABS)
BODA

Rönningen (14F 2d , [6761330, 1467530] ), bäckravin, flertal , 2012 (GHa)
500 m NV Skedtjärn (14F 2d , [6761430, 1468820] ), utmed en liten bäck, rätt rikligt , 2011 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.), (14F 2d , [6763129, 1468140] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Ovanmyra reningsverk/Styggforsån (14F 2d , [6763750, 1467790] ), kanten av å, rätt rikligt , 2010 (GHa)
Skärbacken (14F 2d , [67648, 14665] ), bäckdråg, enstaka , 2012 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762143, 1470335] ), slåtteräng, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762170, 1470339] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Boda/Styggforsen (14F 3d , [6765, 1466] ), längs bäckar, vanlig längs alla vattendrag i och kring Styggforsen (Styggforsån, Saxbäcken, Hålldsammen m. fl.) , 2008 (GHa)
Styggforsen NR (artp.), (14F 3d , [6765619, 1466785] ), 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Mödalsån (14F 3d , [67699, 14662] ), ~refl~ ,övergiven odling, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
Grönockran 500 m S-ut (14F 3e , [67680, 14707] ), skogsbryn mot vägen, 1991 (JEd)
Jälltjärnsängen, 270 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.), (14F 4c , [6773105, 1464863] ), torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jälltjärnsänget (artp.), (14F 4c , [6773161, 1464865] ), noterad , 2016 (Uno Pettersson)
S om Bysjön (14F 4d , [67703, 14664] ), igenväxande änge vid ån, enst. , 1999 (GHa)
Ö om lissberg (14F 4d , [67717, 14669] ), lövskog/sly längs ån, rikl. , 1998 (GHa)
N om Simsänget (14F 4d , [67726, 14651] ), stenröse, tiotals , 2000 (GHa)
N om Simsänget (14F 4d , [67726, 14651] ), plöjt hygge, enst. , 1998 (GHa)
Nära Torsbacka gård i Gulleråsen,400 m SV Sanden (14F 4d , [67730, 14661] ), lunddäld o.vägkant, t.rikl. , 1988 (TLj & LBr)
300 m SO Jälltjärn (14F 4d , [67731, 14650] ), igenväxande åker, enst. , 1997 (GHa)
Södra Ockern (14F 4e , [6770210, 1470390] ), ~refl~ ,längs brant störtande bäck, tiotals ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Södra Ockran, Öster om (artp.), (14F 4e , [6770287, 1470481] ), noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Chanette Viklander)
ORE

Dalbyn Snubbalok (artp.), (14F 5c , [6778289, 1464210] ), sumpskog, 3 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Dalbäck (14F 5d , [67759, 14665] ), bäckdråg, flertal , 2013 (GHa)
Andån söder om Andänget (14F 5d , [67788, 14664] ), å-strand, tiotals , 2013 (GHa)
Andån (14F 5d , [67795, 14664] ), längs ån, flertal , 2009 (GHa)
Vikbäcken söder om Lukaskällan (14F 5d , [67799, 14651] ), längs bäck, tiotals , 2014 (GHa)
Gosängsudden (artp.), (14F 6c , [6780799, 1464439] ), 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Arvheden ,eft. väg 301 (14F 6c , [6782, 1463] ), vägkanter, enst. , 1987 (TLj)
ORSA

Höglunda, fl! (Färje -73), (14E 5h , [6776, 1436] ), rika lövsnår,vägkanter,etc., 1987 (JEd)
Höglunda (14E 5h , [67767, 14368] ), hävdad slåtteräng, ej ovanlig , 1986 (BOr)
Enån v.Trunna, fl! (DF), (14E 5h , [6777, 1437] ), rika lövsnår,vägkanter,etc., rikl. o spr! , 1987 (JEd)
M. Slättberg o.V.Stackmora (14E 5h , [67794, 14383] ), vägkant (i örtrik skog), enst. , 1988 (JEd)
Stackmora,fl! (DF), (14E 6h , [6780, 1438] ), rikl. o spr! , 1987 (JEd)
Stackmora,fl! (DF), (14E 6h , [6780, 1439] ), rikl. o spr! , 1987 (JEd)
Unnåängarna , vid Unnån (14E 6h , [6782, 1437] ), 2006 (BOr)
Oreälven ovan Heden, fl! (14E 6h , [6783, 1439] ), strandsnår, rikl. o spr! , 1987 (JEd)
Unnån (artp.), (14E 6h , [6784142, 1437799] ), 1 , 2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.), (14E 6h , [6784564, 1437864] ), 2006 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens allm. 1986 (JEd)
Mickelvål V-ut (14E 6i , [6781, 1442] ), vägkant, 1987 (JEd)
Oreälven vid Kallholen o omkr. fl! (14E 6i , [6783, 1440] ), strandsnår,banvall,etc., rikl. o. spr! , 1987 (JEd)
M. Åberga o Kallholen (14E 6i , [6783, 1442] ), delvis som ruderat på grusplan, 1985 (JEd)
Oreälven vid Kallholen o omkr. fl! (14E 6i , [6784, 1440] ), strandsnår,banvall,etc., rikl. o. spr! , 1987 (JEd)
Kallholen 700 m NO kalkbrottet (14E 6i , [67846, 14415] ), örtrik ängsgranskog, 1990 (JEd & LBr)
Unnån (artp.), (14E 7h , [6785344, 1437836] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Unnängena (artp.), (14E 7h , [6786034, 1437491] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.), (14E 7h , [6786138, 1437693] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Hornberga, fl! (14E 7h , [6787, 1436] ), frisklövsnår,vägkanter, 1987 (JEd)
Knölbäckens NO Hornberga, nedom ravinen (14E 7h , [67889, 14376] ), örtrika bäcksnår, t.rikl. , 1988 (JEd)
Knölbäcken (artp.), (14E 7h , [6789054, 1437466] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.), (14E 7h , [6789068, 1438460] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Nederberga-Björken-Mässbacken,mest kring älven ,fl! (14E 7i , [6785, 1442] ), älvsnår,vägkanter,även som ruderat i sandtag, fl. o.rikl! , 1987 (JEd)
Nederberga-Björken-Mässbacken,mest kring älven ,fl! (14E 7i , [6785, 1443] ), älvsnår,vägkanter,även som ruderat i sandtag, fl. o.rikl! , 1987 (JEd)
Kallmora 400 m NO skolan (14E 7i , [67856, 14447] ), gräsmark mot gårdsmur/trädgård, 1988 (JEd)
Ämån mot älven,fl! (DF), (14E 7i , [6786, 1443] ), strandsnår, fl. o.rikl! , 1986 (JEd)
Fredshammar vid älven (14E 7i , [6786, 1444] ), strandsnår, 1986 (JEd)
Näsudden (artp.), (14E 7i , [6786324, 1443774] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Ämån S Ljuthed (DF), (14E 7i , [6788, 1444] ), strandsnår, 1985 (JEd)
Ljothed 1 km mot SO (14E 7i , [67889, 14447] ), bäcksnår, 1989 (JEd & LBr)
Skattungbyn V-ut, fl! (14E 7j , [6786, 1446] ), örtrik granskog,vägkanter etc., fl. o. rikl! , 1985 (JEd)
Ämån S Ljuthed (14E 7j , [6788, 1445] ), strandsnår, 1985 (JEd)
Nybodbergets N-sida v. Hällvasseln (14E 8g , [67911, 14339] ), frodiga bäcksnår i.granskog, 1988 (JEd)
Hällvasslan (artp.), (14E 8h , [6791851, 1436584] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ), 1987 (JEd)
Ämån v Storstupet o S-ut,fl! (DF), (14E 8j , [6790, 1445] ), strandsnår, fl. o. rikl! , 1987 (JEd)
Omkr.Skattungbyns kalkbrott, fl! (DF), (14F 6a , [6784, 1450] ), rik fuktgranskog,vägkanter, fl. o. rikl! , 1986 (JEd)
Granån,fl! (DF), (14F 6a , [6784, 1453] ), strandsnår, rikl. o.spr! , 1986 (JEd)
Granån,fl! (DF), (14F 6a , [6784, 1454] ), strandsnår, rikl. o.spr! , 1986 (JEd)
Granån,fl! (14F 7a , [6785, 1453] ), strandsnår, rikl. o.spr! , 1986 (JEd)
Leskusänget strax SO gården (14F 7a , [67851, 14508] ), torrängsrest på odlingsröse, 1989 (JEd & LBr)
Leskusänget vid ån (14F 7a , [67851, 14509] ), åkant o vägdike, 1989 (JEd & LBr)
Mellan Fiskvik o. Jogsel (14F 7b , [6785, 1455] ), bäcksänka i granskog, 1986 (JEd)
Unnån vid Trullbo (15E 0g , [6800, 1430] ), strandsnår, 1987 (JEd)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ), rik högörtgranskog, 1986 (JEd)
Gangsberget (artp.), (15E 0g , [68041, 14303] ), 1986 (Bengt Oldhammer)
SOLLERÖ

Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ), gräsmark, 2013 (DABS)
MORA

Siljansfors försökspark , gamla landsvägen vid fd bro över Ryssån (14E 0e , [6753920, 1422540] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Ryssåns N strand 175 m VSV landsvägsbron över Ryssån (14E 0e , [6754000, 1422570] ), strandsnår, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , 140 m SO Lavasdammen (14E 0e , [6754160, 1421810] ), stig vid kanal, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Ryssåns V strand vid N änden av Lavasdammen (14E 0e , [6754410, 1421630] ), 1982 (Göran Thor)
Berihol, vägen mot kalkbrottet (artp.), (14E 2f , [6762318, 1426775] ), vägkant, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Mats Nordhag, m.fl.)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766160, 1427220] ), ån och dess stränder, spridd , 2018 (LBr)
Mora fölkhögskola, ruderatmark 50m SV (artp.), (14E 3g , [6765165, 1431900] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Rödmyren (artp.), (14E 3g , [6767030, 1434360] ), i dike, noterad , 1988 (Bengt Oldhammer)
Gödslan vid Broåkern (artp.), (14E 3g , [6767057, 1433015] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Söderberget (artp.), (14E 4d , [6774169, 1416531] ), barrnaturskog / bergbrant, 1995 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Alderängarnas NR (14E 4f , [6770450, 1425160] ), tallskog på klapper, spridd , 2011 (LBr)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770660, 1425824] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alderängarna NR (artp.), (14E 4f , [6770979, 1425555] ), noterad , 2016 (Uno Pettersson)
Öster Vägverket, Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6770420, 1435750] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
VÅMHUS

Eggling Syd (artp.), (14E 6e , [6781094, 1421027] ), barrskog /, 1993 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Eggling (14E 6e , [6781102, 1420812] ), blandskog, bäck mellan vägen och sjön, 2014 (DABS)
Näsberg (artp.), (14E 7e , [6786456, 1423642] ), kanjondal, kursudal / örtrika bäckdråg, 1991 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Ravin väster Näsbergs fäbod (artp.), (14E 7e , [67866, 14237] ), 1991 (Bengt Oldhammer)
Näsberg vid Myckelbäcken (14E 7e , [6787760, 1423300] ), översilningsmark i blandskog, ett fåtal , 2017 (LBr)
Gruvdalen (artp.), (14E 8e , [6793282, 1423800] ), 1986 (Bengt Oldhammer)
1 km S från Älvdalsrå intill vägen (14E 8e , [6794, 1424] ), intill bäck, några dussin , 1986 (BOr)
Över Blecket fäb. (14E 9e , [6795, 1421] ), lundveg. f.d.slogar, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
ÄLVDALEN

Littran (14D 4i , [6773520, 1392320] ), Åstränder, Spridd , 2019 (LBr)
Mångsbodarna, sandstensbrottets södra del (artp.), (14D 5g , [6776610, 1381662] ), ruderatmark, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393150] ), fuktig skogsmark vid bäck och älvstrand, 2010 (DABS)
Selgård älven (artp.), (14D 9i , [6796972, 1393025] ), frisk gräsmark framröjd tidigare beskogad betesmark mot älven, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Laduön, älvsträcka norr om (artp.), (14D 9j , [6797303, 1398783] ), stenig översvämningsmark., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
nära älven i Västermyckeläng (artp.), (14E 7a , [6789965, 1404855] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Gåsvarv (14E 7b , [6785, 1407] ), sandslänter mot älven, 1989 (JEd & LBr)
Ärnäs (artp.), (15D 1d , [6806781, 1365332] ), ruderatmark, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Nyängena , Storskärsbäcken (15D 1e , [68095, 13714] ), örtrika partier längs bäcken, 1995 (DABS)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818850, 1386500] ), nedskuren bäckravin, sparsam , 2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ), 2003 (LBr)
Navarnäsberget (artp.), (15D 3j , [6818516, 1399250] ), lågörtgranskog, noterad , 2017 (Janolof Hermansson, Dennis Nyström, Fredrik Jonsson)
Södra Trollegrav, nedre delen (artp.), (15D 5g , [6828710, 1383070] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Ribbåsbäcken (artp.), (15E 0b , [6802367, 1405864] ), ravin / vattenfall, 1996 ((sks), Ulf Tegnér)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Hembygdsgården (artp.), (12E 3e , [6669360, 1421260] ), gårdsmiljö, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
FLODA

Käringforsen O (artp.), (13E 1h , [6706246, 1435930] ), noterad , 2015 (Håkan Lernefalk)
Näbbäcksholen i Floda, vid badplatsen (13E 1j , [6708400, 1447410] ), älvstrand, spridd , 2009 (LBr)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ), vägkant/ ängsmark mot strand, 2018 (IPt)
NÅS

Valnäset, 1200 m S om H i Hjulbäck (13E 0f , [67024, 14298] ), 1990 (BEh)
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429220] ), sandig åker och älvstrand, örtrik skog på sand, 1998 (DABS)
JÄRNA

Ca 400 m V Nedre Milborg (13E 0c , [6704675, 1411733] ), ~refl~ ,bäckravin, ,frekvens m.allm. 1996 (HLe)
Snöåbruk (artp.), (13E 2f , [6714397, 1425694] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Bäck från tjärn norr om Lämåstjärn (13E 4b , [6722090, 1409530] ), fuktig blandskog vid älvstrand, mindre allmän , 2006 (HLe)
Vanforsen (artp.), (13E 4b , [6722099, 1409538] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
MALUNG

Acksjöbäcken, 500 m NNO om Jan Massas (12D 8i , [66929, 13913] ), på blockansamling mitt i bäcken, 1 tuva , 1997 (OSt)
Acksjöbäcken,forsen 500 m NO Jan-Massas (12D 8i , [66930, 13913] ), bäckstrand, fåtalig , 1988 (OSt)
Uvlidmorarna (13D 1h , [67095, 13850] ), fuktig frodig blandskog, rikligt , 2009 (MNo)
Kvissedeforsen (13D 1i , [6709980, 1394100] ), sandig strand, 4 tuvor , 2007 (MNo)
Södra Vålön (13D 2i , [67113, 13923] ), fuktig strand, ? , 2001 (BGM)
Mitt emot Ståbyforsen (13D 2i , [67149, 13918] ), vägkant, 10-15 , 2001 (BGM)
Lömänget längs ut på Nabben (13D 3i , [6715910, 1391900] ), älvstrand, 2019 (BGM)
Grimsåker, Prästnäset (13D 5h , [67289, 13866] ), strandskog, rikligt , 2010 (MNo)
Södra Mon (13D 6g , [67320, 13849] ), strandkant vid älven, flera kvm , 1997 (MNo)
Snörtzillingåsen Malung (13D 6g , [67327, 13844] ), fuktstråk, 2014 (MNo)
Vid inloppet till Mosjöarna (13D 6g , [6733385, 1383554] ), älvstranden, ett större bestånd , 2005 (MNo)
Tyngebergets västsida (13D 6i , [67323, 13922] ), bäck i frodig granskog, mycket , 2006 (BGM)
Gravdalen (13D 8f , [6744650, 1378760] ), frodig rasbrant, rikligt , 2008 (MNo)
Utloppet från V.Törnästjärn (13D 8i , [67402, 13940] ), bäck o stränder, 1998 (BGM)
Nedanför Öjsberget (13D 8i , [67409, 13921] ), skogsbryn, 1998 (BGM)
1,5 km öst Vålberget (13D 8i , [6741480, 1392340] ), skogsdike, rikl. utefter 10 löpmeter , 2010 (MNo)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens t.allm. 2000 (BGM)
TRANSTRAND

Högstrand (14D 8c , [67923, 13617] ), örtrik granskog/örtrikt hygge, riklig , 2001 (LBr)
Högstrand (14D 8c , [67924, 13615] ), örtrik granskog, riklig , 2001 (LBr)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.), (14D 9b , [6799290, 1358150] ), 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13580] ), älvstranden och strandskogen, rikligt , 2008 (MNo)
Hälla brant (artp.), (14D 9b , [6799720, 1357410] ), 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Horrmundvallen (14D 9b , [67999, 13580] ), bäckravin m.Galium triflorum, 1989 (TLj & LBr)
Skarsåsen-Ersbo (artp.), (15C 0j , [6802024, 1346341] ), vid älvkant., noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hormundvalla (artp.), (15D 0b , [6800237, 1357976] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Persberg ca 500 m SV-ut (15D 0b , [68008, 13564] ), fuktig örtrik granskog, 1994 (JEd)
V-dalälven N-sidan N om Färdsjöstaden (15D 0b , [68012, 13556] ), älvstrand o brinkar, 1994 (JEd)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Vattuslåttern, myr norr om (artp.), (15C 4j , [6824674, 1349753] ), vägkant, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Trollvasslan nedströms landsvägen (15C 8i , [6840240, 1341510] ), bäckdäld, spridd , 2010 (LBr)
Fulans O-sida vid sammanflödet med Stråfulan (15C 9g , [6848, 1333] ), åstrandsnår, rikligt , 1989 (DABS)
Fulan, västra stranden vid fall (15C 9g , [6849590, 1331940] ), klippa intill ån, spridd , 2013 (LBr)
Toxåsens V-sluttning 300 m S om Fulusjö-dammen (15C 9g , [68498, 13322] ), fuktdråg i örtgranskog, 1989 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ), 1989 (DABS)
Hornans utlopp i älven (15D 6e , [6830, 1371] ), bäckstränder, t.rikligt , 1992 (DABS)
Sidans O-sida 1.2 km SV Lennartsro (15D 7a , [6836, 1350] ), ängsgranskog nedom brant, 1989 (DABS)
Sidans O-sida v bäcken ovan Farfars berg (15D 7a , [6837, 1350] ), bäckdråg, rikligt , 1989 (DABS)
1,3 km ONO Gammelsätern (15D 7d , [68366, 13660] ), örtrik granskog, rikdråg, spridd , 2002 (LBr)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ), 1992 (DABS)
Fjätnäset , längs Särnasjön och Fjätan (15D 8c , [6841, 1364] ), örtrik barrskog, riklig , 1992 (DABS)
Näckån (artp.), (15D 8c , [6841731, 1363017] ), noterad , 2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Fjätfallen (15D 8c , [6842080, 1364960] ), klippor vid övre fallet, östra sidan, spridd , 2003 (LBr)
"Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( ""krysslista"" )" (15D 8d , ), 1992 (DABS)
Kimbäcken vid Hornbergets NO-sluttning , flera lokaler (15D 8d , [6841, 1369] ), örtrikt stråk i tallskog samt örtrik granskog, t.riklig , 1992 (DABS)
Krypan 1 km NV Rörmyran (15D 8d , [68418, 13662] ), bäckkant i granskog, sparsamt , 1992 (LBr)
Fjätälven ,strax Ö om landsvägsbron (15D 8d , [6844, 1365] ), örtrik granskog, sparsamt , 1992 (DABS)
Lövhöjden (16C 0i , [6854660, 1344870] ), gammal tall-gran-skog, 2006 (ADe & LDe)
Hållflokällan ,vid skogsvägen (16C 0i , [68549, 13418] ), bäckstrand, 1989 (DABS)
Örebäcken 500 m från Hedarfjorden (16C 0j , [68522, 13492] ), rikt bäckdråg, 1989 (DABS)
Kvarnbäcken , ca 500 m N bron över Kringelfjorden (16C 0j , [68538, 13497] ), örtrik bäcksänka, riklig , 1989 (DABS)
Kvarnbäcken , ca 500 m N bron över Kringelfjorden (16C 0j , [6854, 1349] ), örtrik bäcksänka, 1989 (DABS)
600 m S Ringbo (16D 1a , [6855, 1350] ), skogsbäck, 1989 (DABS)
Fjätälven , 1 km SO Bumlingtjärnarna (16D 2b , [68629, 13580] ), örtrik granskog kring bäck, t.riklig , 1992 (LBr)
Oxvålen, SV-lutning (16D 3b , [6869, 1359] ), örtrik granskog, riklig , 1992 (DABS)
Oxvålens V-sluttning (16D 3b , [68699, 13595] ), örtrik granurskog, 1989 (BOr)
Oxvålen (16D 3c , [6869, 1360] ), örtrik granskog, riklig , 1992 (DABS)
Oxvålens S-sluttning (16D 3c , [68693, 13604] ), 1989 (BOr)
IDRE

Fulan, västra stranden nära Syndre Fulusjön (16C 0g , [6850260, 1331930] ), åstrand, sparsamt , 2013 (LBr)
Toxåsens V-sluttning nära Fulusjö-dammen (16C 0g , [68503, 13320] ), rikkärr o dråg i granskog, rikligt , 1989 (DABS)
Vegån vid Gammelsätern (16C 1h , [68577, 13399] ), strandsnår, sparsamt , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 1h , [68589, 13383] ), ~refl~r på hygge, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Kring Nedre Byggningen (16C 1i , [6855, 1342] ), strandkanter längs ån, riklig , 1989 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856950, 1342380] ), grandäld med källor och liten bäck, spridd , 2017 (LBr)
Gösjöåsen vid vändplanen i öster (16C 1i , [68582, 13441] ), rik sumpskog,örtdråg, t.riklig , 1995 (DABS)
V o. N om Storgjotkolen fl! (16C 2c , [6862, 1311] ), örtrika fuktdråg i granskog,rikkärrkant, fl.o.rikl! , 1988 (LNo & JEd)
SV.Storbo (16C 2c , [6862, 1312] ), högörtgranskog, rikligt , 1986 (DABS)
V o. N om Storgjotkolen fl! (16C 2c , [6863, 1311] ), örtrika fuktdråg i granskog,rikkärrkant, fl.o.rikl! , 1988 (LNo & JEd)
N om Karmoråsen vid Skäråsgrubban, fl! (16C 2f , [6863, 1326] ), bäck i granskog, fl. o.rikl! , 1988 (DABS)
N om Karmoråsen vid Skäråsgrubban, fl! (16C 2f , [6864, 1326] ), bäck i granskog, fl. o.rikl! , 1988 (DABS)
Trysslingbäcken (16C 2h , [68624, 13379] ), örtrikt bäckdråg, sparsamt , 1995 (DABS)
NV Idre, vid broarna (16C 2h , [6864, 1337] ), fuktig slänt mot sjön, sparsam , 1990 (CAl)
Häggesundet vid Idresjön (16C 2i , [68617, 13425] ), örtrik vägslänt, sparsamt , 1995 (DABS)
S.Tranubergets SV-brant (16C 3e , [68652, 13247] ), klipphyllor o rasmark i sydväxtberg, t.rikl! , 1988 (DABS)
1 km O Skäråsen (16C 3e , [6869370, 1321860] ), frodigt vägdike och slänt, riklig , 2007 (LBr)
Tranubergets Ö-sluttning, fl! (16C 3f , [6865, 1326] ), örtrikt bäckdråg i granskog, 1988 (DABS)
N.Tranuberget, fl! (16C 3f , [6866, 1325] ), örtrik granskog, 1988 (DABS)
Sörälven (artp.), (16C 3f , [6868374, 1325970] ), strandäng, 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, vid Storhån (artp.), (16C 3f , [6869495, 1325712] ), bäckdråg, 2004 (Rolf Lundqvist)
SO om Hösthån, fl! (16C 3g , [6868, 1330] ), strandkärr,rika bäckdråg, 1988 (DABS)
Höstets Ö-brant (16C 3g , [68685, 13340] ), örtrika fuktdråg i gransluttning, spars! , 1988 (DABS)
Hemmeråsens SV-brant (16C 3i , [6868, 1340] ), ängsartad kalkpåv. SV-exp rasmark, t.rikligt , 1990 (DABS)
Gränjåsen , lodvägg i SV (16C 3j , [68679, 13463] ), rasmark under stup, rikligt , 1989 (DABS)
NV om Skärbo (16C 4d , [6870, 1318] ), örtrik granskog, några m2 , 1988 (DABS)
Knallarna, mellan Guttusjön - Lomtjärnen (artp.), (16C 4d , [6872958, 1319972] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Knallarna, mellan Guttusjön - Lomtjärnen (artp.), (16C 4d , [6873009, 1319941] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, S om Hangedan (artp.), (16C 4e , [6870068, 1324344] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, S om Fisksillret (artp.), (16C 4e , [6871301, 1323781] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Knallarna (artp.), (16C 4e , [6872010, 1321450] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, ca 300 m SV om Frönhån (artp.), (16C 4e , [6872431, 1321722] ), vät, 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, ca 300 m S om bron V om Abborrsillret (artp.), (16C 4e , [6872980, 1320935] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
600 m SO Vassbo gruva (16C 4f , [6874310, 1328050] ), frodigt hygge, flera tuvor , 2008 (LBr)
Himmeråsen (artp.), (16C 4i , [6870, 1340] ), 1993 (Bengt Oldhammer)
Naddens SV-sluttning (16C 5g , [6876, 1331] ), vägkant , rikdråg,skogsbäck, 3 förekomster , 1990 (DABS)
Hällsjöfors vid Hågån (16C 7h , [6888550, 1335650] ), örtrik granskog, spridd , 2020 (LBr)
Hällsjövålens Ö-sluttning (16C 8g , ), örtrik granskog, m.a. ,frekvens m.allm. , 1985 (JEd)
Storån (16C 8g , ), fuktig granskog, enst. , 1989 (CHu)
Storfjätan ca 500 m nedströms Fjätvallen (16C 8j , [6893, 1348] ), örtrika björksluttningar, rikligt flerst. , 1994 (DABS)
Söder Sylen (artp.), (16C 9d , [6897600, 1315500] ), fjällbjörkskog, 2007 (David Göransson)
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ), 1994 (DABS)
Strömmen S-ut (16D 5a , [6878, 1352] ), högörtäng-sluttning, 1987 (DABS)
NV Strömmen (16D 5a , [6879, 1351] ), örtrik granskog, rikligt flerst. , 1994 (DABS)
Fjätbodarna 2,5 km S-ut (16D 6a , [6882, 1351] ), örtrik granskog, riklig , 1994 (JEd)
1.5 km S Fjätbodarna Ö om vägen (16D 6a , [6883, 1351] ), örtrik skog, spridd , 1994 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ), 1994 (DABS)

Dalarnes Flora