Roegneria canina ,  lundelm

DALARNES FLORA 1949

Agropyron caninum (L.) PB. (Brachypodium el. Triticum can.). - KRÖNINGSSVÄRD 1830.

spr. (rätt ojämnt), företrädesvis i större dalstråk, ända till Idre-fjällen.S. By Näckenbäck (At), Näs (Jn), Djupvik!; Valla!; fr. Folkärna t.o.m. Skedvi spr. längs älven (o. dess utgreningar), även uppstig. till norra ikärna (Nickarvet o. Överbo: Lr), Garpenberg (n. Hesshyttan: AL), Viknshyttan!, Långshyttanl, Nyberget! etc. (jfr WISTR.); Säter Säters dal (IND.)! o. dess grendalar, ända till Karlsgårdarna!; Simshyttan (At); Gustafs Solvarbo!; Silvberg Ulvshyttan (At); St. Tuna Hästberg (Jn); Trönö!, Rågåker!, Skomsarby, Repbäcken (At), Solbacka, Gagnbro (Jn); Borlänge Domnarvet!, Bysjöverken (At); Torsång Tronsjö!; Vika Hagelsnäs!, Stämshöjen!=Trostbäcken (Olss.); Fäbosjön (At); St. Kopparberg Rog (Jn) ; Sundborn Riset, Korså (At) ; Svärdsjö Lumsheden v. ån (At) ; Enviken Klockarnäs (At). B. Söderbärke Viksberg (At), Vad (At o.a.), Nor (CED.) ; Norrbärke Flogberget (Shl: ib.) o.fl. upp till Jätturn (ib.) ; Ludvika Hyttbacken (Bj.), bortåt Landforsen!, Sörvik!, Brunnsvik (Fd); Grangärde Grängesberg (Sff). Ö. Gagnef Bäsna färja (Kjt), Mjälgen!, Trolldalen (Fr.), By v. niporna (lr); Bjursås Lustebo!, Vrebro (At), Prästgården, Baggarvet (Jn), Holen!; Siljansnäs Hjulbäck!; Leksand Äjer!; Rättvik o. Boda: silurstråket spr., fr. Altsarbyn (Jn) åtm. till Osmundsberget (KRÖN.) !; Bingsjö v. Loggasbäcken (At); Ore Fjäckå kvarnar (Cn); Orsa Kyrkbyn, Stackmora (Bk), kring nedre Enån (Ag, Bj., jfr Jox.), Emån (Ehr.); Mora Siljansfors v. Ryssån, Larstjärnsbäcken (LUNDBL.) ; Våmhus Bäck v. Våmån (Fdn) ; Vän jan Tomtmyrliden (At), Kättbosågen (Ld), V om Ogsjön (Vd); Älvdalen Gåsvarv!, Storbrott (Vd); Ribbåsen!, Åsen! på Digerberget (Vd), Hållstugan!, nedre Gryvelån, Björnån, Granånäs (VEST.). V. Floda nedom Björbo (Lr) o. sedan fl. nerefter älven, åtm. till Lissforsen (At) ; Nås Drafsängarna v. älven (At); Järna Vakersberget (bäck), Eriksfors (ån), bäcken ovan Gräsbacktjärn (At) ; Äppelbo Storänget (At) ; Lima (åtm. ned till Lundbacken!) o. Transtrand spr. längs älvdalen (särsk. dess sidoraviner) till Fulunäs! (SAM. 17). F. Särna ovan Snurrevallen v. älven (Re), Kvarnbäcken!, Foskån!; Idre d:o!, Ned. Byggningen (Bgs.) o. ännu c. 15 lok. upp till Härjehogna!, Skärvagsvallen!, Salfjället (n. Sylen) ! o. Töfsingån (An, FLD, ARw.) ; Lillfjäten! (SAM. 17). - 0: Aspeboda, Malingsbo, Ål, Sollerö, Hamra, Säfsnäs, Malung. - T i l l ä g g: Orsa Skattungbyn v. kalkbruket (Bj.).

Tillägg 1960

A. caninum (Roegneria can.). - S. längs Dalälven (m. sidodalar) spr. genom alla snr t. o. m. St. Tuna (även v. Tunaån: Tr). Övrigt nytt: Garpenberg Finnhan (Sj.); Hedemora Bodarna o. Säter Aspnäsvägen (Bj.); Silvberg ta. (ca 15 lok., Bj. o. a.); *Aspeboda bäcken fr. Igeltjärn (även i Borlänge), n. Björsbo samt Vika Strand (Tr). B. Norrbärke-Ludvika-Grangärde spr. (ca 30 lok.), åt V till Källfallet o. Gänsberget (Bj.). Ö. Gagnef Björka o. Bodarna fl. i däljor (Pt); Leksand Bergsäng o. Kullsbjörken (Tr); Rättvik Utby rikl. (At); Ore N om Arvet; Orsa kyrkbygden (fl.), Skattungbyn (fl.), Granån (ymn.), Emån upp till Storstupet (allt Bj.); Älvdalen Nyängen, Rotälven (fl.) o. Rasskärbäcken (Mm); *Hamra Älvho v. älven (Bj.).

Tillägg 1970

Agropyron caninum (Roegneria can.). Ö. Gagnef Långmyrån (Bj. & G. En); Leksand Slättberg stn (At), Östanhol, Hisvåla kalkbrott, Molnbyggens sydända (Bj.); Ore Tenningeån (Bj.); Hamra Noppikoski (Sj.). V. *Malung Öjsberget (Bj.).

SBT .81 1987

Roegneria canina, lundelm. Leksand Vargnäsån och Björkbergsån från Åsledsbergets sluttning till Limsjön; Bodaån från Leksboda till Limsjön; Årödsbäckens utlopp i Opplimen; Skvissbäcken ovanför Skvin (allt LK). Mora-Vämhus minst 20 nya lokaler. Sollerö Trollgravsbäcken; Glitjärn (allt AG). Älvdalen nära Loka, timmeravlägg vid älven!

Tillbaka