Ribes rubrum    Trädgårdsvinbär


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), lundar ,snår, allmän ,troligen mest förvildad , 1995 (PDm)
Bäckarängsviken (12G 7h , [6687480, 1536300] ), Sjöstrand med anslutande vägren, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
FOLKÄRNA

Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
GRYTNÄS

Snickarbo (12G 4c , [6674830, 1513870] ), järnvägsbank, både röda och vita vinbär , 2011 (IPt & SJa)
GARPENBERG

Realsbo hage, västra bäcken längs stigslingan (artp.), (12G 6e , [6681907, 1524144] ), ängslövskog blandlövskog i bäckdal, 2014 (Per Johansson)
HEDEMORA

S Dräcke (12G 5b , [66772, 15071] ), ödetomt, 1 buske , 1989 (HPe)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ), banområde, 2009 (Anna Knöppel)
Hedemora-linje (artp.), (12G 6b , [6684768, 1508303] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
STORA SKEDVI

Ansta (artp.), (12G 9b , [6698835, 1506272] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Stenverken vid sundet (13G 2b , [6714460, 1507500] ), strand och vägkant, spridd , 2020 (LBr)
SILVBERG

Harhyttan (12F 6h , [6684354, 1485253] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ), vägkanter, kulturmark, stränder, 2013 (SNy)
Bondhyttan Vallvägen (12F 7h , [6686858, 1485156] ), vägkanter, 2017 (SNy)
STORA TUNA

Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ), vägkant och strandremsa mot sjön, 2015 (SNy)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ), parkeringsyta och gamla fäbodplatsen, 2011 (SNy)
Murbo (12F 9e , [6699462, 1473547] ), vägkanter, 2020 (SNy)
Fagerbacken, väg söderut mot Solklinten (12F 9f , [6698935, 1478459] ), kanter längs skogsvägen, 2020 (SNy)
Sellnäs Halvarsgårdar (12F 9f , [6699009, 1476868] ), vägkant, 2019 (SNy)
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ), vägkanter och åstränder, 2014 (SNy)
Nisstäkt vid bron över Grängshammarsån (12F 9g , [6698638, 1483057] ), fuktig betesmark vid ån, 2020 (SNy)
Långsjöskogen (12F 9g , [6699596, 1483637] ), område mellan åker o skog, 2020 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ), vägkanter o beteshagar, 2012 (SNy)
Murbo (13F 0e , [6700203, 1473321] ), vägkanter längs byvägen, 2014 (SNy)
Baggbo (13F 0e , [6700513, 1472973] ), åkerkant, 2020 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701779, 1475745] ), vägkanter, 2013 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ), dalen, med lövskog och öppna ytor, 2012 (SNy)
Stora Holmsjön (13F 0h , [6702842, 1485513] ), strandområden, 2019 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Älvravinerna NR (artp.), (13F 1f , [6709686, 1479769] ), noterad , 2020 (Dennis Nyström)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden-linje (artp.), (13F 2e , [6712572, 1471775] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
Lennheden (artp.), (13F 2e , [6713100, 1471500] ), 1 , 2019 (Gunnar Bäck)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ), åsen väster om j-vägen, 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ), vägkanter och älvravin, 2011 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ), lövskog, 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ), promenadväg och lövskogar, 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ), vägkanter i skogsmark, 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ), sjöstrand och jv-bank, 2012 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ), vid elljusspåret och stenbrott intill, 2012 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6715031, 1470548] ), vägkanter, 2020 (SNy)
TORSÅNG

Skålmyran (artp.), (13F 0h , [6703959, 1488935] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Uvbergsviken (13F 1h , [6706577, 1486607] ), stränder vid sjön och närliggande skog, 2020 (SNy)
VIKA

Nygården (artp.), (13F 2j , [6714985, 1498805] ), 1 , 2016 (Fredrik Enoksson)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ), ~refl~ ,betad torräng, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ), 1989 (JEd)
ASPEBODA

Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ), igenväxande slagghögar och åstrand, 2014 (SNy)
Olsbacka (13F 3h , [6715083, 1486088] ), liten damm, 2018 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721681, 1476603] ), vägkanter och bäckravin, 2014 (SNy)
Slaggbro (13F 4f , [6722570, 1478913] ), marker nära Hedbäcken, 2019 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
SUNDBORN

Stämhöjdens NR (artp.), (13F 4j , [6721814, 1498774] ), noterad , 2016 (Matthis Kaby)
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ), grusplan och strandäng vid sundbornsån, spridd , 2016 (LBr)
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ), 1989 (JEd)
SVÄRDSJÖ

Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726890, 1520680] ), vägkant, 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ), vägkanter och kulturmiljöer i byn, 2015 (DABS)
Linghed, SV om affären (artp.), (13G 8a , [6740607, 1502806] ), gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark, noterad , 2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Linghed (13G 8a , [6740822, 1503180] ), idrottsplan, slänter, 2017 (IPt & SNy)
Västerbergslagen

MALINGSBO

SV om kyrkan (11F 9f , [6645390, 1479340] ), vägkant, 2010 (DABS)
SÖDERBÄRKE

Saxehammar (12F 3h , [6666809, 1486278] ), lövskog/äng, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Stora Snöån (12F 2d , [6662298, 1467392] ), gammal hyttruin, 2017 (IPt & SNy)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ), vägkanter mot blandskog, 2017 (IPt & SNy)
Schisshyttan (12F 5e , [6678141, 1470501] ), vägkanter, 2015 (SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ), ladugårdsbacke, ängsmark, 2008 (DABS)
L. Gruvsjön (12F 5h , [6678850, 1487840] ), vägslänt, 2008 (DABS)
LUDVIKA

Norsberget (artp.), (12F 3c , [6667091, 1460338] ), lågörtlövskog mest asp kring kalkbrott, noterad , 2016 (Janolof Hermansson)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Roths äng (12F 4d , [6670730, 1465460] ), örtrik lövskog, 2010 (IPt & HWk)
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ), sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr, 2004 (HWk)
Österdalarna

GAGNEF

Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6709077, 1453635] ), bangårdsområde, 2015 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67094, 14570] ), snårskog, mindre allmän , 2004 (AÖg)
Malmmyran (13F 2d , [6712800, 1467827] ), järnvägsslänt, 2 stora buskar , 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ), delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe, 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718988, 1456793] ), ängsmark/tomtmark, 2017 (IPt)
Näset (artp.), (13F 3c , [6715834, 1462287] ), noterad , 2016 (Johan Niss)
500 m SO Bomsarvet (13F 3c , [6715843, 1460993] ), åkervägskant, 1 stor buske , 2011 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [6716228, 1467736] ), vägkant, 2014 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6721323, 1458613] ), sänka i åker, 2013 (IPt)
Gagnefs jvgstation (13F 4c , [6720430, 1460280] ), spårområde under lastkaj, 1 buske , 2003 (IPt)
ÅL

Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ), 1989 (JEd)
BJURSÅS

Baggarvsvägen (13F 7g , [67366, 14813] ), ~refl~ ,ängsmark, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ), ~refl~ ,frisk slåtteräng, ,frekvens ej bedömd 1999 (JJa)
SILJANSNÄS

Björken (13E 8j , [67413, 14483] ), vägren, enstaka , 2008 (DABS)
Björken (13E 8j , [6741346, 1448530] ), längs gammal byväg, 2019 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ), parkering, jordhög, vägkant,dike, 2017 (JMa & UGu)
LEKSAND

Brännskog (13E 6i , [6731247, 1443839] ), gammal fäbodplats med örtrik granskog, 2019 (SNy)
Västanviks kanotklubb (13F 6a , [6734622, 1453812] ), udde mot viken, 2020 (Kicki Marcus)
Hagen (13F 6b , [6731252, 1458474] ), vägslänt, 2014 (IPt)
Sturänget, Tällberg (artp.), (13F 9b , [6745638, 1455460] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
RÄTTVIK

Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ), vägkanter och tomter, 2011 (SNy)
Amtjärn parkering (artp.), (14F 1c , [6758154, 1460854] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Enån (artp.), (14F 1d , [6755350, 1465049] ), noterad , 2020 (Anders Helander)
Nedre Gärdsjö (14F 1d , [67577, 14689] ), grusås mitt i odlingslandskap, fåtal , 2011 (GHa)
Övre Gärdsjö, vägen mot Stenbacken (14F 1d , [67579, 14697] ), stenröse/åkerkant, rikligt , 2011 (GHa)
Södra Vålberget (14F 2h , [67644, 14892] ), vid uthusruin i f.d. fäbod, enstaka , 2013 (GHa)
PerOlsbodarna strax S-ut (14F 2i , [67632, 14905] ), vägkant, 1991 (JEd & LBr)
Malmberget, "Kontoret" (14F 6h , [6782890, 1486680] ), vid uthus, en buske ,frekvens m.allm. , 2009 (GHa)
BODA

500 m V Lenåsmyren (14F 2d , [67636, 14690] ), trädgårdsutkast, enstaka , 2012 (GHa)
Skärbacken (14F 2d , [67643, 14674] ), ungskog, enstaka , 2010 (GHa)
Lissgetgäcken, Änderåsen (14F 3d , [67699, 14668] ), ~refl~ ,igenvuxen bäckravin, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
Osmunsberg (14F 4d , [67705, 14673] ), före detta gårdsplats,riven för mer än 25 år sedan, några buskar , 2002 (GHa)
Väster om Bysjön (14F 4d , [67707, 14664] ), före detta gårdsplats, några buskar , 2002 (GHa)
Lissberg (14F 4d , [67718, 14662] ), brant slänt i sydläge, några buskar , 1999 (GHa)
"Sammilsdammen", mitt i byn (14F 4d , [67729, 14663] ), ~refl~ ,liten damm, ,frekvens m.allm. 2001 (GHa)
Ängsberg (14F 4f , [67715, 14792] ), ~refl~ ,f.d. fäbod, ett par buskar ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
ORE

Fjäckan (14F 5c , [67785, 14634] ), vid ödehus, enstaka , 2008 (GHa)
Ockerån (14F 5d , [6776720, 1469080] ), slänt mellan väg och å, ett par buskar , 2013 (GHa)
Dalbyn, vid f.d. hockeyrinken (14F 5d , [67784, 14651] ), snårskog, enstaka , 2013 (GHa)
Alderänget (14F 6c , [67810, 14624] ), kvarstående vid riven gård, fåtal , 2011 (GHa)
Ore kyrka (artp.), (14F 6d , [6780429, 1465881] ), slänt vid mariakapellet, 1 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Dalfors Knacknäs (artp.), (14F 7f , [6789192, 1478181] ), ruiner vid gammalt järnbruk, 2 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Dalfors, Knacknäs (artp.), (14F 7f , [6789192, 1478181] ), ängsmark vid gammalt järnbruk, enstaka , 2019 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [6790060, 1458500] ), ängsmark, enstaka , 2013 (GHa)
S.Djuptjärnen 300 m mot SSV (14F 8c , [67920, 14641] ), mindre bäckravin, 1990 (JEd)
Blidberget (14F 8d , [67920, 14682] ), f.d. fäbod, enstaka , 2013 (GHa)
Gotrisberget (f.d. fäbod) (14F 9f , [67956, 14786] ), ~refl~ ,gammal fäbodsvall, en buske ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
ORSA

Skeer (artp.), (14E 4h , [6774818, 1436706] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 5h ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), planterad men sprider sig även med bären och finns på många ställen i dikeskanter i byarna, 1996 (Bengt Oldhammer)
Nedre Slättberg (artp.), (14E 5h , [6778057, 1437774] ), åkerlandskap med träd, solitärt, i rader och som skog., noterad , 2016 (Claes Möre)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Slipstensgruvorna (artp.), (14E 7i , [67853, 14435] ), (nogr. 400 m) , 2007 (Bengt Oldhammer)
MORA

Solvikens reningsanläggning Mora (artp.), (14E 2h , [6764917, 1435017] ), rikligt, noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Noret-Mora (artp.), (14E 3g , [6766469, 1434342] ), 2009 (Bengt Oldhammer)
50 m SV Färnästjärnen (14E 3h , [6766840, 1436430] ), utkast, 2010 (SJo)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
VÅMHUS

Kyrkan (14E 5f , [6779420, 1428290] ), gräsbevuxen vägkant, 2014 (DABS)
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ), ängsmark, 2014 (DABS)
VENJAN

Finngruvan V (artp.), (13E 7a , [6738958, 1404911] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Gävunda (13E 8c , [6741325, 1410517] ), gammal järnvägsbank, 2015 (DABS)
Bolet (artp.), (13E 9b , [6745572, 1408114] ), noterad , 2000 (Håkan Lernefalk)
ÄLVDALEN

Svartlok (14D 5g , [6775950, 1382440] ), lok med omgivande granskog, spridd , 2016 (LBr)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.), (14D 5h , [6775091, 1385356] ), vägren, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Tvåråberg, skog i södra delen av byn, runt brunnen (artp.), (14D 6i , [6780300, 1392177] ), granskog, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Johanne Maad, Ulf Swenson)
Dysberg (artp.), (14D 6j , [6782928, 1399473] ), ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Hållbergs fäbodvall (artp.), (14D 7j , [6786042, 1396293] ), noterad , 2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Selgård gården (artp.), (14D 9i , [6797059, 1393069] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.), (14D 9j , [6795324, 1396437] ), kulturmarker kring fäbodar, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsberg, vägkorsning vid skolan (artp.), (14E 6a , [6781778, 1400688] ), vägkant vid bebyggelse, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
nära älven i Västermyckeläng (artp.), (14E 7a , [6789965, 1404855] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Granskog öster om Bunkris (artp.), (15D 2f , [6814934, 1375612] ), granskog, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ), örtrikt hygge/ vägkant/bäck, 2003 (LBr)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Strömsdals hyttområde (artp.), (12E 1g , [6655941, 1433927] ), frisk gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Gäddbäckshöjden (12E 1h , [66592, 14356] ), ~refl~ ,gårdar med tun och kringliggande kulturmark,fält och beten, ,frekvens ej bedömd 1999 (GEn)
Säfsnäs k:a N om (artp.), (12E 3e , [6669970, 1423300] ), utkast, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Ö Lejen (artp.), (12E 5e , [6676640, 1421707] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
NÅS

Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429220] ), sandig åker och älvstrand, örtrik skog på sand, 1998 (DABS)
JÄRNA

Andersfors (artp.), (12E 9b , [6699144, 1408841] ), noterad , 1989 (Håkan Lernefalk)
Vall NV Skamsåsen (artp.), (12E 9b , [6699391, 1409980] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ), fd vall, 2012 (HLe)
Ca 400 m V Nedre Milborg (13E 0c , [6704675, 1411733] ), ~refl~ ,fd.tomt, enstaka ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Lerbäckens fd fäbod 100 m O (13E 1c , [6708830, 1413460] ), ~refl~ ,vägkant, ,frekvens m.allm. 1988 (HLe)
Rutån (artp.), (13E 1d , [6709072, 1417685] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Vansbro station (13E 2c , [6711550, 1413350] ), ~refl~ ,bangård, 1999 (HLe)
Storön (artp.), (13E 2d , [6710686, 1417406] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Snöbyn S (artp.), (13E 2f , [6712159, 1425836] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Noret (artp.), (13E 3e , [6715919, 1423987] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Vansliden (artp.), (13E 5b , [6726652, 1408008] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Vålberget södra stugan (artp.), (13E 5c , [6725761, 1413508] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Vålberget norra stugan (13E 5c , [6725943, 1413466] ), ~refl~ ,fd fäbod med fd slåttermark., ,frekvens m.allm. 1995 (HLe)
ÄPPELBO

Vålåsfjället (artp.), (12E 6a , [6681509, 1403962] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
Rågsveden (artp.), (13E 1b , [6707497, 1405728] ), noterad , 1991 (Håkan Lernefalk)
LIMA

Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ), vägslänt, ängsmark, 2014 (IPt)
Öster om Rissätra (14D 0e , [6752893, 1370712] ), skogsbilvägkant, 2014 (IPt)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.), (14D 2d , [6760152, 1367344] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
TRANSTRAND

500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ), ~refl~ ,slåttermark på fäbodtäkt, ,frekvens m.allm. 2007 (UGu)
Skarsåsen-Ersbo (artp.), (15C 0j , [6802218, 1348300] ), ängsmark vid älv, noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Fjällsocknarna

IDRE

Lillfjätran, vid skogsbilsvägsbro (16D 5a , [68753, 13534] ), strandsnår, sparsamt , 1994 (DABS)
Fjätbodarna 2,5 km S-ut (16D 6a , [6882, 1351] ), örtrik granskog etc, flerst. , 1994 (JEd)

Dalarnes Flora