Rhynchospora fusca    Brunag


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Dammsjöns O-ände (12G 4h , [66703, 15394] ), strandkärr på gungfly, riklig , 1988 (PDm)
Svarttjärnen (12G 6h , [66843, 15362] ), bäckutlopp, ett 25-tal , 1984 (PDm)
Sävsen (12G 8g , [66927, 15304] ), gungfly, rikligt , 1985 (PDm)
Valla Rödtjärn (12G 8g , [66946, 15319] ), kärr, rikligt , 1986 (PDm)
HEDEMORA

Tommesmyren (artp.), (12F 7j , [6686723, 1498814] ), laggkärr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
HUSBY

Valla mosse (12G 8g , [66949, 15301] ), göl i trädlös myr, rikligt i en begränsad grupp , 1991 (PDm)
SILVBERG

Kutbo-Dammsjön ,N stranden (12F 7g , [66878, 14830] ), torrlagd sjöstrand fast blöt, rikligt , 1988 (SNy)
STORA TUNA

Myr väster om Ö Valsan (13F 4e , [6722297, 1472141] ), 2020 (SNy)
SVÄRDSJÖ

Holvrets torvtag (artp.), (13G 5a , [6729509, 1503578] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Fly Svean (artp.), (13G 5b , [6729983, 1509055] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Stortjärn 200 m Ö (artp.), (13G 5c , [6729252, 1511038] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs Östra, kärr (artp.), (13G 6b , [6731358, 1505833] ), litet kärr med öppna vattenytor, 2013 (Urban Gunnarsson)
Hornbomyrarna 400 m OSO Aborrtjärn (13G 8e , [67424, 15201] ), myrflarkar, 1990 (JEd)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747430, 1515100] ), myrmark, 2013 (DABS)
ENVIKEN

Vassmyrens NO del (artp.), (14F 1j , [6758086, 1496372] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Snestjärnen (artp.), (11F 9h , [6648152, 1489868] ), noterad , 2020 (Sofia Lund)
Söderbärke (artp.), (11F 9h , [6648281, 1488097] ), noterad , 2020 (Tony Svensson)
Lysenberg V om (artp.), (11F 9h , [6648493, 1486753] ), noterad , 2020 (Sofia Lund)
Söderbärke (artp.), (11F 9i , [6647074, 1490225] ), noterad , 2020 (Tony Svensson)
Lilla Lexen, norra stranden (12F 0h , [6652, 1489] ), sjöstrand, 1981 (RNo)
St. Gladtjärnen, NO-sidan (12F 4i , [66745, 14934] ), på gungflymattor, rikligt , 1986 (ALu)
GRANGÄRDE

Västra Bastumossen (artp.), (12E 4i , [6670632, 1441856] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Brittas rönning (artp.), (12E 5i , [6675130, 1441810] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Sönntjärnsmossen (artp.), (12E 5i , [6679851, 1443494] ), fastmattekärr, 2013 (Janolof Hermansson)
Tomossen (artp.), (12E 5j , [6678234, 1447821] ), axagkärr, 2013 (Janolof Hermansson)
S om Havstjärnen (12F 7a , [6686905, 1453675] ), myr, 2019 (IPt & SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Knustjärnen (13F 2a , [6712150, 1450540] ), blötmyr, sparsamt , 2004 (IPt)
Långsjön (13F 4c , [6724430, 1460500] ), gungfly, sparsamt tillsammans med vitag , 2003 (IPt)
BJURSÅS

Bjursens sydände (13F 7g , [67373, 14818] ), ~refl~ ,myrmark, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747098, 1483829] ), myrmark, 2010 (JJa & NGu)
LEKSAND

Storsnesen V (artp.), (13E 5f , [6727288, 1429862] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
Lappmyran (artp.), (13F 6b , [6732786, 1455412] ), noterad , 2016 (Pär Dahlström)
RÄTTVIK

Drafsarna (13F 9d , [6749880, 1466210] ), myr, enstaka , 2011 (GHa)
Spångmyren,600 m NO Ingels (14F 1d , [67593, 14696] ), rikare dypartier nära vattengravar, ca 50 ex , 1986 (TLj)
Vassmyren (artp.), (14F 1f , [6758195, 1479279] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
ORSA

Skåltjärnarna åt S (15F 1b , [6806710, 1459350] ), liten rikmyr, ett litet bestånd , 2015 (LBr)
MORA

Ätjärn nordvästra delen (artp.), (14E 5f , [6775480, 1425493] ), gungfly, noterad , 2019 (Kerstin Frostberg)
VENJAN

Finngruvan V (artp.), (13E 7a , [6738958, 1404911] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
ÄLVDALEN

Drittitjärnen NO om (artp.), (14D 7j , [6787000, 1398274] ), blöt myr, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Överängstjärnen, myr SV (artp.), (14E 7b , [6786451, 1409549] ), myr, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
HAMRA

SV Långholmen i Sandsjöån (15F 5a , [68276, 14520] ), myr,i kanten av vattenfylld flark i kärr,knappt åtkomlig, riklig men mkt lokalt , 1986 (PSt)
Kroksjöån, 3 km SV Hamra (artp.), (15F 7a , [68366, 14545] ), kärr, antal ej bedömt , 1985 (JAs)
Myrkomplex vid Kroksjöån (15F 7a , [68367, 14545] ), blött,i flark, 1982 (PSt)
Myr vid Halvtunntjärnarna 2 km NV Fågelsjö (artp.), (16E 1h , [6855995, 1437196] ), myrkomplex/strängblandmyr, 1991 (Johan Abenius)
S om Tyckeln (artp.), (16E 1h , [68561, 14372] ), tjärn, allmän förekomst , 1991 (JAs)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Soesmossen (artp.), (12E 2d , [6661131, 1419275] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Lövtjärnsmossen (artp.), (12E 2f , [6663507, 1427281] ), intermediärt kärr, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Nittmossen (artp.), (12E 3g , [6669121, 1434761] ), i flark, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lilla Lejen (artp.), (12E 5d , [6678273, 1418908] ), höljor, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
FLODA

Nottjärnen (13E 2g , [67116, 14341] ), mjukmatta / gungfly, t.rikl. , 1992 (ÖSp)
JÄRNA

Härjflån (13E 1c , [67075, 14138] ), sank myr, flera , 1989 (HLe & UGn)
Hästingsflotten (artp.), (13E 1d , [6707123, 1418090] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
V.Bäcka odling (13E 2b , [6710197, 1408677] ), kärr.i höljor på dy, enstaka , 1991 (HLe & ULe)
Idsjön SO (artp.), (13E 2b , [6713231, 1407197] ), noterad , 1989 (Håkan Lernefalk)
Lomtjärnen utloppet i öster (13E 2c , [6710950, 1411730] ), ~refl~ ,bäck med gungfly, 2009 (HLe)
Ca 200 m V Tvärbackskojan (13E 3b , [6717619, 1409221] ), ~refl~ ,kärr med lösbotten, enstaka ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ), blandmyr, 2012 (HLe)
Uvberget O (artp.), (13E 3f , [6718593, 1425329] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Tranuflötta (13D 1j , [67094, 13978] ), översvämningsmyr (vår o höst), 1995 (IJo)
MALUNG

Flögriset N (artp.), (13E 5a , [6726843, 1401164] ), noterad , 2004 (Håkan Lernefalk)

Dalarnes Flora