Rhynchospora fusca ,  brunag

DALARNES FLORA 1949

Rhynchospora fusca (L.) Alt. KRÖNINGSSVÄRD 1830 (id. 1820-t.)

.t.s.(-spr.), mer spars. än föreg. o. ngt mer sydlig. S. By Västansjön*, Trolltjärn* (At), Katthavet (Sj.), Smalskissen (F. Ridderstolpe), Hed- o. Tretjärnarna*, Lång- o. Gärdsjöarna* (Siv.), Rötjärn v. Valla (Lr); Folkärna Björktjärn" (Lr); m. Sävviken o. Åsgarn (Lr); Garpenberg Igeltjärn*v. Färnsjö (Lr); Husby Simonsbosjön (Lr); St. Skedvi Fjägeråsen (v. Rudtjärn*)!; Långsjön (v. bäcken fr. Vargsjön, At & Klb.); Silvberg Skenshyttan (v. Dammsjön*, At) ; St. Tuna Högsjön (At) ; Aspeboda Ned. Valsan* (Hbm); St. Kopparberg Grycksbo* (Lg); Svärdsjö Borrsjömyran (KRÖN.), St. Skifstjärn* (At), S om Rysjöklack (Sj.); Enviken Klockarnäs v. Hagtjärn* (At). B. Malingsbo M. mosse*, Källan* (Siv.), Lumsen* (At); Söderbärke Lumsån*, Aldertjärn*, Svarttjärn* (At); Norrbärke Björbo (Lsm: KRÖN.), Söndagssjön*, Snösjön*, Hällsjön* (At); Ludvika [Enkull-] Hyttdammen* (At); Gussjömossen*, S. Övratjärn* (Fd); Grangärde Nittmossarna* (Sj.). Ö. Bjursås Bjursmyren* (Jn); Leksand Åkerö* (Sern.); Rättvik Skålbergsmyren* (Sj.); Orsa Born (Ag); Sollerö Björnmyren* (ytt. rikt.)!; Mora Knäckemyren* (Sj.); Ejssjön (LUNDBL.); Vänjan [Macktjärn* v.] Brintbodarne (At: HOLMB.); Älvdalen Rot (v. Rottjärn, Vd). V. Säfsnäs Strömsdal (v. Svansjöspången*, At), Nittmossarna* (Sj.), Hösjön v. Laxbäcken (Öl.), m. Annefors o. Gillerdrågen* (Bng); Floda Håjen*, Dalsågen (At); Nås Bysjöns nordsida (Lz); Äppelbo Lillsjön (spars. steril, At). - Högst v. Rysjöklack, c. 350 m. - * lok. gemensam med föreg. art (torde f.ö. gälla näst. alla).

Tillägg 1960

Rh. fusca. - S. Garpenberg Skitjärn (Sj.); Silvberg Sandviksgölen (Bj.); ST.Tuna Kviddsjön (Pt). B. Grangärde Norh:n (NÖ-ut), Tomossen o. Pluskkärret (Gs, vid. Bj.). V. Säfsnäs Skräddartorp (G. Jn); *Järna Skramsbäcken (Lbg[L]).

Tillägg 1970

Rh. fusca. - S. Svärdsjö Boda v. Liljan (Mor.). B. Söderbärke Jättjärn (Bj.). V. Äppelbo V om Gransjön, rikl. fertil (G. & H. En).

SBT .81 1987

R. fusca, brunag. Leksand Skvin, V stranden på bar torvjord, massvis; Lappmyran mellan Heden och Åkerö, riklig på dy utmed myrgölar (båda LK). Mora Kvarntjärn nära Björka fäb (AG).

Tillbaka