Rhynchospora alba    Vitag


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), våta myrar, allmän , 1995 (PDm)
Gettjärnen (12G 5g , [6678661, 1532753] ), tjärn, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Gillermossen (artp.), (12G 5h , [6678981, 1539179] ), tallmosse, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Flaxtjärnen (12G 7h , [6686730, 1538530] ), Tjärn med gungflyn, sumpskog och fuktigt vägdike, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
Nedre Gårdsjömossen (12G 7h , [6689960, 1539050] ), Öppen fattigmyr, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
GARPENBERG

Igeltjärn (artp.), (12G 6e , [6682100, 1521300] ), 1992 (Henrik Weibull)
HUSBY

Valla mosse NR (artp.), (12G 8g , [6694918, 1530387] ), noterad , 2015 (Dennis Nyström)
Valla mosse NR (artp.), (12G 8g , [6694918, 1530387] ), noterad , 2020 (Dennis Nyström)
Villingen (12G 9f , [6697285, 1526068] ), myr, 2014 (DABS)
Valla mosse 9 km NNV Horndal (artp.), (12G 9g , [6695145, 1530461] ), myrkomplex/topogent kärr, 1984 (Thomas Rafstedt)
Mörkmossen, S delen (13G 1e , [67053, 15209] ), ~refl~ ,myr, blöt, 2002 (NGu)
Skävsmossen 10 km ONO Långshyttan (artp.), (13G 1e , [6708459, 1521587] ), topogent kärr/topogent kärr, 1988 (LBr)
STORA SKEDVI

Ansta (artp.), (12G 9b , [6698685, 1507685] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Svensmyran (13G 0b , [6704146, 1506544] ), skogsbilvägkant/ myr, 2018 (DABS)
Rottjärnen (13G 2b , [6711570, 1508360] ), strand och gungfly, spridd , 2020 (LBr)
SÄTER

Rödbäcksmyren (artp.), (12F 6i , [6683526, 1493008] ), myr, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Nisshyttan badplatsen (artp.), (12F 6j , [6684074, 1495763] ), limnisk strandvåtmark, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Myggtjärn (artp.), (12F 6j , [6684909, 1495843] ), limnisk strandvåtmark vägkant/sjöstrandb, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Laggarbovägen (artp.), (12F 7i , [6687016, 1494768] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Tommesmyren (artp.), (12F 7j , [6686788, 1498673] ), laggkärr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
GUSTAFS

Puttmyran (artp.), (12F 8i , [6693722, 1492345] ), noterad , 2020 (Stig-Åke Svenson)
SILVBERG

Väg mot byn Fallet (12F 7e , [6686695, 1472024] ), myr, 2020 (SNy)
Kutbo-Dammsjön (artp.), (12F 7g , [6687757, 1483636] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Kutbo-Dammsjön (artp.), (12F 7g , [6687757, 1483636] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Kutbo-Dammsjön ,N stranden (12F 7g , [66878, 14830] ), torrlagd sjöstrand fast blöt, rikligt , 1988 (SNy)
Rudtjärn (artp.), (12F 8h , [6690376, 1489106] ), noterad , 2020 (Stig-Åke Svenson)
Norr om gruvomr Ö Silvberg (12F 8h , [6693606, 1488534] ), vägkant och myr, 2014 (SNy)
STORA TUNA

Mörtsjön (12F 7d , [6687830, 1469508] ), myr, 2020 (SNy)
Småsjöarna (12F 7e , [6687595, 1472311] ), skog o myrmark, 2015 (SNy)
Sandviksmossen (artp.), (12F 7g , [6689898, 1482433] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Skinnarbodarna (12F 8f , [6693977, 1477533] ), myrgöl norr därom, 2020 (SNy)
Solklinten NO 1,5 km, Dammen (12F 9f , [6697566, 1478254] ), tjärn, 2020 (SNy)
Åkermyran (12F 9g , [6697239, 1480145] ), myrmark, 2020 (SNy)
Viid Stora Hampsjön nära Noran (13F 0d , [6702704, 1465826] ), strandområde, 2020 (SNy)
Skettmorsjön i Tjärnaberget (13F 1e , [6707005, 1472603] ), myr, 2020 (SNy)
Skogsväg mot sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707333, 1473876] ), myr, 2020 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713365, 1480951] ), våtmark mot Igeltjärn, 2018 (SNy)
Myr väster om Ö Valsan (13F 4e , [6722297, 1472141] ), 2020 (SNy)
VIKA

S om Starens (13F 1i , [67058, 14928] ), ~refl~ ,gammalt hyttområde samt bäckravin, ,frekvens m.allm. 2000 (SBm)
Hosjö (13F 3j , [67193, 14980] ), ~refl~ ,motionsstig, ,frekvens ej bedömd 2004 (JJa & BCa)
ASPEBODA

Hönsarvsberget (13F 2g , [6713525, 1481153] ), våtmark mot Igeltjärn, 2018 (SNy)
Klosstjärn (13F 3e , [6718260, 1474925] ), myr och skog, 2014 (SNy)
Småillingarna NO Kuså (13F 4f , [6720262, 1478038] ), myrmarker kring några småsjöar, 2018 (SNy)
Tundammen (13F 4f , [6724709, 1475211] ), myr, 2020 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Stormyran (artp.), (13F 5h , [6729905, 1489813] ), noterad , 2016 (Fredrik Enoksson)
SVÄRDSJÖ

Holvrets torvtag (artp.), (13G 5a , [6729509, 1503578] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Fly Svean (artp.), (13G 5b , [6729983, 1509055] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs Östra, kärr (artp.), (13G 6b , [6731358, 1505833] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Malmmyren (artp.), (13G 8b , [6741353, 1507026] ), intermediärt kärr, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Vintjärnen, den västra (artp.), (13G 8c , [6744950, 1512078] ), noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Ca 500 ONO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67411, 15184] ), ~refl~ ,öppen myr, fastmatta, ,frekvens ej bedömd 2002 (DABS)
Pisstrandsfly 13 km NO Svärdsjö (artp.), (13G 8d , [6742070, 1517176] ), myrkomplex/sträng-flarkkärr, 1988 (LBr)
Hornbomyrarna 400 m OSO Aborrtjärn (13G 8e , [67424, 15201] ), myrflarkar, riklig , 1990 (JEd)
Acktjärnsmyren 13 km N Svärdsjö (artp.), (13G 9b , [6749075, 1506978] ), myrkomplex/soligent kärr, 1987 (LBr)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747430, 1515100] ), myrmark, 2013 (DABS)
Sörmyren (artp.), (14G 0c , [6754028, 1514310] ), fattigkärr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
1 km ONO St Öratjärn, norr om den lilla tjärnen (14G 1b , [6756250, 1509670] ), svagt sluttande öppen blöt fattigmyr, 2001 (NGu)
Nolmyren (artp.), (14G 1c , [6756356, 1512908] ), öppet intermediärt kärr, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Sixavan (artp.), (14G 1c , [6759680, 1511539] ), sjökant och gungfly, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Svarttjärn, 200m öster om (artp.), (14G 2c , [6760231, 1511065] ), fattigmyr blöt hölja, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
ENVIKEN

Tängerbergstjärn (13F 9j , [6748940, 1499210] ), myr med gungfly mot tjärn, 2009 (DABS)
Lekarmyren (artp.), (14F 3j , [6768274, 1497720] ), intermediärt kärr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Lekarmyren 6 km ONO Bingsjö (artp.), (14F 3j , [6768660, 1497427] ), myrkomplex/topogent kärr, 1988 (LBr)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Lekmossen-Holmtjärnsmossen 5 km NO Kloten (artp.), (11F 9e , [6646028, 1473030] ), myrkomplex/topogent kärr, 1988 (LBr)
SÖDERBÄRKE

Billsjöns SV strand (11F 9i , [66472, 14917] ), ~refl~ ,torvmark - flyttuva, ,frekvens ej bedömd 2000 (BFo)
Dammtjärnsmossen (12F 0i , [6650301, 1491501] ), myr, 2013 (GJn)
NORRBÄRKE

Jutbotjärn (artp.), (12F 5h , [6679355, 1487758] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
LUDVIKA

400 V Gussjön (12F 5c , [66783, 14643] ), ~refl~ ,myr med gles tallskog och öppen göl, ,frekvens t.allm. 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Stora Orrleksmossen (artp.), (12E 1h , [6655400, 1439952] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Skattlösbergs Stormossen (artp.), (12E 4h , [6671879, 1439391] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Skattlösbergs Stormossen (artp.), (12E 4h , [6671913, 1439551] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Skattlösbergs Stormosse, Södra kärret (artp.), (12E 4h , [6672480, 1438800] ), 1994 (Urban Gunnarsson)
Västra Bastumossen (artp.), (12E 4i , [6670632, 1441856] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Skattlösbergs Stormossen (artp.), (12E 4i , [6670710, 1440661] ), lösbottenkärr, 2013 (Janolof Hermansson)
Stormossen V Abborrberget (artp.), (12E 4i , [6671300, 1443837] ), mjukmattekärr, 2013 (Janolof Hermansson)
Gräsån vid Gänse (12E 7h , [66863, 14396] ), tallmosse vid sjöstrand, 2000 (DABS)
Myr vid Håjen 8 km NO Lövsjön (artp.), (12E 8i , [6693019, 1443963] ), myrkomplex/topogent kärr, 1988 (LBr)
Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66910, 14454] ), ~refl~ ,myrkant, ,frekvens ej bedömd 2001 (DABS)
Stormyran (artp.), (12E 8j , [6691010, 1445800] ), 2013 (Janolof Hermansson)
S om Havstjärnen (12F 7a , [6686905, 1453675] ), myr, 2019 (IPt & SNy)
Rämsmossen (12F 7d , [6686111, 1467243] ), myrmark, 2020 (SNy)
Rämsmossen (12F 7d , [6686132, 1467292] ), myrgöl i kanten, 2020 (SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Gräsberget (13F 0a , [6701146, 1453508] ), myr, 2018 (IPt)
L. Igeltjärnen (13F 0a , [6704540, 1450590] ), gungfly, rikligt , 2008 (IPt)
Porsmyren (13F 1c , [6709640, 1463830] ), myr, rikligt , 2006 (IPt)
Porsmyran 6 km S Djurås (artp.), (13F 1c , [6709978, 1463937] ), myrkomplex/topogent kärr, 1988 (LBr)
Färmsnäs (13F 2a , [67120, 14548] ), ~refl~ ,sjöstrand och närliggande skogsväg, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Trolltjärn (13F 2b , [67117, 14592] ), ~refl~ ,myr med liten tjärn, ,frekvens ej bedömd 2002 (IPt)
Trolldalens NR, Trolltjärn (artp.), (13F 2b , [6711713, 1459187] ), 2013 (Ulla-Britt Andersson)
S delen av rutan, Dammyrens del i rutan (13F 2c , [67100, 14614] ), myr o kärr, 2002 (IPt)
Jonmyren (13F 2c , [6711077, 1464975] ), myr med vattengölar, 2019 (IPt)
Sarbergstjärnen (13F 3b , [6716230, 1458580] ), sjöstrand,gungfly, 2014 (IPt)
N om Nässjön (13F 3c , [6716260, 1462080] ), myr, 1996 (JMa)
Nässjön Djurås (artp.), (13F 3c , [6716268, 1462069] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Svarttjärn (13F 3d , [6718520, 1468380] ), sjöstrand/myr, 2014 (IPt)
Lassen (13F 4b , [6722869, 1459720] ), sjöstrand, 2020 (IPt)
Långsjön,Ö om Ål-Kilen (13F 4c , [6724500, 1460470] ), ~refl~ ,sjö med gungflyn samt närliggande skog ,ca 10 m från strand, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
ÅL

Tomtjärn (13F 5b , [6726405, 1459223] ), myr, 2014 (IPt)
Efterarvet 1 km SV om Solarvet (13F 5e , [6728330, 1472590] ), sumpmark/kärr, 2010 (IPt&JJa)
BJURSÅS

Bjursmyran (13F 7g , [67373, 14818] ), öppen myrmark, flertal , 2000 (JJa)
Bjursmyren (13F 7g , [6737380, 1481840] ), myrmark, 2018 (JJa)
Mörttjärnsmyran (artp.), (13F 9g , [6746973, 1483977] ), intermediärt kärr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747140, 1484000] ), myrmark, 2010 (JJa & NGu)
SILJANSNÄS

Skålsjön N (artp.), (13E 5f , [6729325, 1429327] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Långsmyran 13 km S Lundbjörken (artp.), (13E 5h , [6729828, 1436283] ), myrkomplex/topogent kärr, 1986 (Thomas Rafstedt)
Ösjön (13E 6g , [6731110, 1430976] ), sumpig sjöstrand, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Småtjärnarna (13E 6g , [6731510, 1434879] ), sjöstrand med gungfly, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
LEKSAND

Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719138, 1432763] ), blandkärr, 2015 (HLe)
Orrtjärnen 500 m VNV (13E 4g , [6721130, 1432106] ), fattigkärr, 2015 (HLe)
Idflån (artp.), (13E 4g , [6724643, 1431530] ), noterad , 2015 (Håkan Lernefalk)
Tjärn 600 m S Håltjärnen (artp.), (13E 5f , [6726950, 1427550] ), noterad , 2004 (Håkan Lernefalk)
Storsnesen V (artp.), (13E 5f , [6727288, 1429862] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
Skålsjön damm (artp.), (13E 5f , [6729097, 1429648] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
V om Åskaken (13E 5g , [6726938, 1432360] ), myr med fritt vatten, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Långtjärnen (13E 5g , [6728479, 1431651] ), sjöstrand, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Lappmyren (artp.), (13F 6b , [6732750, 1455521] ), noterad , 2017 (Anders Helander)
Lappmyran (artp.), (13F 6b , [6732786, 1455412] ), noterad , 2016 (Pär Dahlström)
Mln Salutjärn-Brorsan (13F 8d , [67448, 14653] ), kärr, några m2 , 1989 (MKp)
RÄTTVIK

Råtjärnmyren (artp.), (14F 0d , [6750827, 1466189] ), noterad plantor/tuvor , 2020 (Anders Helander)
Handskflyten (14F 0d , [6754130, 1468680] ), öpper rikkärr, riklig i västra delen , 2007 (LBr)
Stormyren 7 km N Rättvik (artp.), (14F 1c , [6759053, 1464519] ), obestämbar myr/topogent kärr, 1986 (LBr)
Tranumyren 8 km NNO Rättvik (artp.), (14F 1d , [6759387, 1466740] ), kärrkomplex/topogent kärr, 1986 (LBr)
Södra Hemra Tvärsen (artp.), (14F 1f , [6757886, 1478031] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Tvärenmyrarna 14 km SV Bingsjö (artp.), (14F 1g , [6758412, 1480977] ), våtmarkskomplex/topogent kärr, 1988 (LBr)
Lilla Gäddtjärn, V om (artp.), (14F 1i , [6759131, 1490829] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Flytarna 13 km NV Rättvik (artp.), (14F 2b , [6763525, 1456159] ), svagt välvd mosse/sträng-flarkkärr, 1986 (LBr)
Mörttjärnen (14F 3g , [67696, 14814] ), ~refl~ ,runt göl, rikligt ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
1 km Ö om Draggens sydspets, ca 100 S om vägkröken (14F 4b , [67702, 14598] ), myr, t.rikl. , 1990 (ABj)
Brandsmyren (14F 4e , [6774100, 1472890] ), ~refl~ ,bäckdråg i myr, flertal ,frekvens t.allm. , 2011 (GHa)
Nävertjärn (artp.), (14F 5e , [6775056, 1474930] ), myr, 100 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Oxåstjärnen (14F 5f , [6776630, 1479470] ), ~refl~ ,liten tjärn ute i myr, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
BODA

Nävertjärn (14F 1d , [6759930, 1466980] ), myrliknande strandzon, enstaka , 2011 (GHa)
Nävertjärn (14F 2d , [67601, 14669] ), myr i kanten av tjärn, fläckvis rikligt , 2012 (GHa)
Ängstjärnen (14F 2d , [67608, 14669] ), myr, rätt rikligt , 2012 (GHa)
Myr vid Rönningen (14F 2d , [6761380, 1467270] ), rikkärr, riklig , 2007 (LBr)
St.Flyten, nära Halstjärnen (14F 3c , [67671, 14631] ), mosse, på strängar, riklig,flerst. , 1985 (TLj)
Dropphus (14F 3d , [67674, 14653] ), ~refl~ ,myrlaggar, kanten av gölen mm, rikligt ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Sinkmyrtjärnen (14F 3f , [67690, 14785] ), kanten av gungfly, tiotals , 2008 (GHa)
"Jälltjärn" (14F 4c , [67733, 14649] ), ~refl~ ,liten tjärn., ,frekvens t.allm. 2000 (GHa)
Atlasruta (14F 4d , [67715, 14652] ), ~refl~dra Ersmyren".Ersmyren, ,frekvens t.allm. 2001 (GHa)
Aborrtjärn (14F 4f , [6771780, 1477230] ), ~refl~ ,myr, ymnigt ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Mossmyren (14F 4f , [67739, 14786] ), myr, ymnigt , 2012 (GHa)
Haglandstjärnen (14F 5g , [67763, 14808] ), sumpig strand, enstaka , 2007 (GHa)
Långbrotjärnen (14F 5g , [67798, 14831] ), ~refl~ ,blötare partier av myren runt tjärnen, tiotals ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
ORE

Orrmyren (14F 5c , [67759, 14609] ), myr, rikligt , 2011 (GHa)
Oradtjärnsbäcken (14F 5c , [67774, 14621] ), dikeskant i myr, flera tiotal , 2017 (GHa)
Digerholsmyren (14F 5d , [67756, 14689] ), myr, fåtal , 2013 (GHa)
400 m V Bäckmyren (artp.), (14F 5d , [6776353, 1465223] ), myr, 30 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Klosshavet (14F 5d , [67765, 14659] ), myr med göl, enstaka , 2014 (GHa)
NV Södertjärn (14F 5d , [67777, 14651] ), Myr/torvtäkt, flertal , 2015 (GHa)
Nördertjärn - Södertjärn (3100-2602) (14F 5d , [67781, 14650] ), torrare myrpartier, mkt.riklig , 1985 (TLj)
Brandtjärnsmyren (14F 5e , [6775550, 1472220] ), ~refl~ ,myr, tiotals ,frekvens t.allm. , 2011 (GHa)
Långmyren (14F 5e , [67769, 14713] ), fd myrslog, tiotals , 2017 (GHa)
Bodtjärnen (14F 6f , [67822, 14773] ), ~refl~ ,kanten av gungflyn, rikligt ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
SV delen av Tillhedstjärnen (14F 7c , [6785090, 1464940] ), sumpiga stränder, rikligt , 2011 (GHa)
NO delen av Tillhedstjärnen (14F 7d , [6785410, 1465300] ), sumpig strandzon/myr, rikligt , 2011 (GHa)
Källbäcken (mellan Källan och Mörttjärnen) (14F 7e , [67858, 14725] ), myr, rikligt , 2011 (GHa)
Brabodmyren 3 km V Böle (artp.), (14F 7f , [6788852, 1475077] ), myrkomplex/topogent kärr, 1988 (LBr)
Mellan Älgtjärnarna och Svarttjärnen (14F 7g , [67896, 14817] ), myr, enstaka , 2018 (GHa)
Skarpdikarna (14F 8e , [6792790, 1474940] ), ~refl~ ,myr, enstaka ,frekvens t.allm. , 2014 (GHa)
Två tjärnar 500 m S St Tjädersjön (14F 8f , [67923, 14754] ), myr som omger en liten tjärn, väl spridd , 2008 (GHa)
Tarmtjärnen (14F 9b , [67971, 14593] ), kanten av liten göl, flertal , 2016 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ), myrar, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Gruvberget (14F 9e , [67995, 14707] ), myr vid göl, flertal , 2018 (GHa)
Silotjärnsberget (15F 0c , [6801640, 1464390] ), källa med omgivande våtmark, enstaka , 2017 (GHa)
500 m SO den östra av Ljustjärnarna (15F 0c , [68048, 14627] ), myr med liten göl, ymnigt , 2010 (GHa)
Stjälkmyrarna (15F 0e , [68008, 14748] ), fuktig myr, flertal , 2016 (GHa)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ), myrar, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Nils-Oloftjärnen (15F 1c , [68068, 14641] ), myr, enstaka , 2014 (GHa)
Stor-Trollmoss-sjön (15F 1d , [68066, 14688] ), myr, flertal , 2016 (GHa)
Ljusvattensjön (15F 1e , [68070, 14716] ), myr, rikligt , 2013 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68133, 14718] ), myr, enstaka , 2016 (GHa)
Våtmarker V om Snotten 4 km S Håven (artp.), (15F 3d , [6819260, 1465191] ), myrkomplex/sträng-flarkkärr, 1986 (LBr)
ORSA

Lillåsfloten (artp.), (14E 4j , [6773313, 1446852] ), myrkomplex/topogent kärr, 1986 (Thomas Rafstedt)
Lillåsfljot (artp.), (14E 4j , [6773534, 1446389] ), 1982 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
SO Björken (14E 7i , [67854, 14429] ), mellankärr,i lösbottengölar o. gungflyn, rikl! , 1986 (JEd)
Kallbolsfloten 17 km NV Orsa (artp.), (14E 8f , [6792892, 1428640] ), myrkomplex/topogent kärr, 1986 (LBr)
Skällmyren (14F 5b , [67755, 14586] ), myr, rikligt , 2009 (GHa)
Moldtjärnen 9 km SV Furudal (artp.), (14F 5b , [6778339, 1457235] ), kärrkomplex/topogent kärr, 1986 (LBr)
Vargmyr 6 km SV Furudal (artp.), (14F 5b , [6779457, 1459883] ), myrkomplex/topogent kärr, 1986 (LBr)
Grunuflot 12 km VSV Furudal (artp.), (14F 6a , [6780452, 1450572] ), myrkomplex/topogent kärr, 1986 (LBr)
Stockholmstjärn vid Brändåsen (14F 6a , [6781, 1450] ), 1990 (JEd & LBr)
Brändåsen 1 km N-ut (14F 6a , [67824, 14506] ), dyfläckar i dikad myr, riklig , 1990 (JEd & LBr)
Ökvasselmyren 13 km NNV Furudal (artp.), (14F 7a , [6789354, 1451923] ), myrkomplex/topogent kärr, 1986 (LBr)
Flickran 18 km S Älvho (artp.), (15E 0j , [6803127, 1446672] ), soligent kärr/soligent kärr, 1986 (LBr)
Österåberget (artp.), (15E 2j , [6814, 1446] ), 1994 (Bengt Oldhammer)
Skäftberget, myr 400m Ö (artp.), (15E 3i , [6817459, 1444998] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Ämåsjödammen/Pengelsjön (15E 4f , [68205, 14293] ), myr, ymnigt , 2014 (GHa)
Sillmäckö (15E 4g , [68209, 14312] ), myr, flertal , 2014 (GHa)
Ajtoso (15E 6h , [6830980, 1435890] ), blötmyr och dy, spridd , 2015 (LBr)
Andersåsbergets naturreservat (artp.), (15F 0a , [6800076, 1453556] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
V om Ivarstjärnarna (15F 1a , [6805, 1454] ), lösbottengölar i Molinia-kärr, 1986 (JEd)
Skålmyren S-ut (15F 1b , [6807470, 1459080] ), tjärn med gungflyn, spridd , 2015 (LBr)
Våtmarker inom Finnsjöns avrinningsområde 18 km SV Håven (artp.), (15F 1b , [6808324, 1455498] ), kärrkomplex/sträng-flarkkärr, 1986 (LBr)
Stormyren (artp.), (15F 1b , [6809547, 1458166] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
S om Barkbergsknopparna (15F 3a , [6815, 1452] ), lösbottengölar i 'mellankärr', 1986 (JEd)
Djuptjärn (artp.), (15F 3c , [6817910, 1460863] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
SOLLERÖ

Skytteltjärn (13E 6c , [6732870, 1411140] ), ~refl~ ,tjärn med kärr med lösbottnar, ,frekvens t.allm. 1997 (HLe)
Flinttjärnen (artp.), (13E 8e , [6744722, 1420978] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Gassarvsmyran 4 km NV Lundbjörken (artp.), (13E 8h , [6743763, 1435981] ), myrkomplex/topogent kärr, 1986 (Thomas Rafstedt)
Fjärddammen (13E 9g , [6745724, 1430250] ), utfylld udde i sjöstranden, 2019 (JJa & MNo)
MORA

Leksmyren 11 km SO Hemulsjön (artp.), (14E 1e , [6758581, 1422058] ), myrkomplex/topogent kärr, 1986 (Thomas Rafstedt)
Österängarna 1 km SO-ut N om Rv (14E 1j , [67562, 14492] ), öppen Sphagnummyr, 1989 (JEd)
Fåsmyren-Mörkloksmyren 13 km OSO Mora k:a (artp.), (14E 2i , [6762034, 1443110] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Thomas Rafstedt)
Norra Fåsmyr (artp.), (14E 2i , [67628, 14425] ), 1988 (Bengt Oldhammer)
Karlsmyren 15 km O Mora k:a (artp.), (14E 2j , [6764093, 1446358] ), myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp, 1986 (Thomas Rafstedt)
Karlsmyren (14E 2j , [6764310, 1445790] ), blötmyr, spridd , 2007 (LBr)
Södra Fåsjön (artp.), (14E 4h , [6770980, 1439836] ), noterad , 1981 (Bengt Oldhammer)
Hästfloten 15 km ONO Mora k:a (artp.), (14E 4j , [6770327, 1445510] ), myrkomplex/topogent kärr, 1986 (Thomas Rafstedt)
Hästfloten (14E 4j , [6770630, 1447090] ), öppen myr med rikare dråg, spridd , 2017 (LBr)
Storfljot 23 km SO Älvdalen (artp.), (14E 5e , [6776537, 1423218] ), topogent kärr/topogent kärr, 1986 (Thomas Rafstedt)
Ätjärn nordvästra delen (artp.), (14E 5f , [6775480, 1425493] ), gungfly, noterad , 2019 (Kerstin Frostberg)
VÅMHUS

Eggling (14E 6e , [6780970, 1420681] ), myr, 2014 (DABS)
VENJAN

Nybodkölen (artp.), (13E 7a , [6735898, 1400316] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Slätfljoten (artp.), (13E 9b , [6748276, 1405271] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Stormyran, S delen, 500 m V om Dragsjön (artp.), (14D 3f , [6766801, 1379216] ), vägkant, dike och myr, noterad , 2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
ÄLVDALEN

Fiskarmyren (14D 4i , [6774680, 1391910] ), Öppen fattigmyr, Spridd , 2019 (LBr)
Lill-Kropptjärn (artp.), (14D 4j , [6773986, 1398981] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Gutängtjärnen N om (artp.), (14D 5h , [6777057, 1389165] ), fattigkärr, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Skeppshussjöns sydvästligaste vik (artp.), (14D 5j , [6779496, 1397287] ), gungflystrand, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
vid Selavägen (artp.), (14D 6i , [6780431, 1394476] ), blöt myr, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Drittitjärnen NO om (artp.), (14D 7j , [6787000, 1398274] ), blöt myr, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Sältjärn S om Sälens fäbodar (artp.), (14D 9j , [6795142, 1396134] ), fattig till intermediär myrmark intill liten tjärn., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Spångtjärnen (artp.), (14E 6a , [6781623, 1403582] ), tjärn, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Aikyonbäck (14E 6c , [6783410, 1414940] ), myrmark, 2008 (DABS)
Överängstjärnen, myr SV (artp.), (14E 7b , [6786460, 1409530] ), myr, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Skinnarbodsfljoten, blöta delen i N (14E 7c , [6789690, 1412640] ), blötmyr, riklig , 2017 (LBr)
Gryveldammen S om (artp.), (15D 0g , [6800470, 1381439] ), blöt myr, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Nyängens naturreservat (artp.), (15D 1d , [6808975, 1368794] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
1 km S Neder-Blikså,kärr V Kälkån (15D 1g , [68053, 13821] ), rikkärr, rikligt , 1989 (LBr & JEd)
Rödhällhäden N (artp.), (15D 4e , [6821820, 1374035] ), myr med gungfly, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
HAMRA

Herostjärn (15E 4j , [68219, 14459] ), myr runt tjärn, rikligt , 2014 (GHa)
Törensojenso (artp.), (15F 4a , [6823000, 1454600] ), soligent kärr, allmän förekomst , 1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.), (15F 4a , [6823122, 1454547] ), soligent kärr/sträng-flarkkärr, 1992 (Johan Abenius)
Västersjömyran (artp.), (15F 8a , [6842900, 1454800] ), sträng-flarkkärr, allmän förekomst , 1992 (JAs)
Hägenlammsmyran 6 km NV Hamra (artp.), (15F 8a , [6843473, 1454689] ), myrkomplex/sträng-flarkkärr, 1992 (Johan Abenius)
Myr vid Halvtunntjärnarna 2 km NV Fågelsjö (artp.), (16E 1h , [6855995, 1437196] ), myrkomplex/strängblandmyr, 1991 (Johan Abenius)
S om Tyckeln (artp.), (16E 1h , [68561, 14372] ), tjärn, allmän förekomst , 1991 (JAs)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Mörttjärn (artp.), (12E 1e , [6659118, 1424803] ), strandvåtmark, noterad , 2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Ormtjärnsmossen (artp.), (12E 1f , [6659103, 1428961] ), på gungfly i fattigmyr., noterad , 2019 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Annelie Jörgensen)
Stora Kroktjärn (artp.), (12E 1g , [6656342, 1431772] ), kärr, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Strömsdal (12E 1g , [6656938, 1434917] ), sjöstrand, 2018 (IPt & SNy)
Mellan Lövsjön-Lövsjötjärnen (12E 1h , [66558, 14354] ), ~refl~ ,myr, ,frekvens ej bedömd 1990 (GEn)
Soesmossen (artp.), (12E 2d , [6661220, 1419293] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Lammtjärn (artp.), (12E 2d , [6663060, 1416533] ), myrmark, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.), (12E 2e , [6660086, 1424200] ), sjöstrand, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Stentjärnsmossen vid Kärringtjärnarna (artp.), (12E 2e , [6662585, 1424088] ), lösmattor o gungfly intill tjärn, 2013 (Janolof Hermansson)
Rihöjdsmossens sydöstra del (artp.), (12E 2f , [6660285, 1427382] ), skogsmyr, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Gäddbäcksmossen (artp.), (12E 2g , [6662672, 1434349] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Flymosse (artp.), (12E 2g , [6664700, 1431987] ), noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Knipmossen (artp.), (12E 2h , [6660932, 1435005] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Svarttjärn, östra sidan av N Laggen (artp.), (12E 3c , [6665970, 1411503] ), mosse, gungfly vid sjö, noterad , 2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Lisjön Ö (artp.), (12E 3d , [6667763, 1416981] ), gungfly, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Bockmossen (artp.), (12E 3e , [6665558, 1424784] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Säfssjön i S (artp.), (12E 3e , [6669660, 1422070] ), myr, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Hösjön, väster om (artp.), (12E 3f , [6665775, 1426066] ), vägkant och sjöstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Luntitjärnen (artp.), (12E 3g , [6665397, 1434125] ), kärr vid tjärn, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Sackamossen 7 km SSV Ulriksberg (artp.), (12E 3g , [6666507, 1431996] ), myrkomplex/soligent kärr, 1987 (LBr)
Sackamossen (artp.), (12E 3g , [6666768, 1432006] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Björkholmsmossen-Nittmossen 4 km SO Ulriksberg (artp.), (12E 3h , [6668869, 1435268] ), myrkomplex/topogent kärr, 1987 (LBr)
Lisjön norra änden (artp.), (12E 4c , [6670740, 1413080] ), noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
Markusfallet (artp.), (12E 4c , [6672099, 1413605] ), våtmark koltjärnen, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Kvarntjärnarna, den östra (artp.), (12E 4d , [6673070, 1417320] ), myr, noterad , 2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Granbergsmossen (artp.), (12E 4e , [6673092, 1422307] ), sluttande kärr och väg, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ), gungflystrand, 2016 (DABS)
Lindås, högmosse (artp.), (12E 5d , [6679166, 1419327] ), gungfly, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Gamla dammen (artp.), (12E 5e , [6678285, 1421587] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
Sjön Stora Låsen, myr V om (artp.), (12E 5f , [6675605, 1427312] ), vägkant, dike, myr, noterad , 2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
V om St.Sandsjön (12E 5g , [6675324, 1433642] ), myr, 2016 (DABS)
Kojmossen (artp.), (12E 6e , [6681195, 1423265] ), 2013 (Janolof Hermansson)
FLODA

Björkrismossarna 4 km NNO Lövsjön (artp.), (12E 8i , [6692145, 1440233] ), myrkomplex/soligent kärr, 1988 (LBr)
Hartjärn (13E 0i , [6700170, 1441330] ), myrkant o gungfly, 2009 (IPt)
St. Botbergstjärnen (13E 0j , [6701110, 1445460] ), blötmyr mot sjö, rikligt , 2011 (IPt)
Småtjärnarna (artp.), (13E 1g , [6708998, 1434535] ), fattigkärr, noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
Stora myran (13E 1j , [6707516, 1446624] ), myr, 2020 (IPt)
Mussjön (13E 2j , [6710806, 1448205] ), myr och sjö, 2018 (IPt)
NÅS

Ödebymossen (artp.), (12E 7d , [6687813, 1416593] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Myr vid Kurkilammstjärnen 4 km V Lövsjön (artp.), (12E 7g , [6689251, 1433744] ), myrkomplex/soligent kärr, 1988 (LBr)
N Sjöviken (12E 8d , [6690268, 1415821] ), ~refl~ ,fattigkärr, ,frekvens ej bedömd 2003 (HLe)
JÄRNA

Klosstjärnen (12E 8b , [6694510, 1407870] ), tjärn med fattigkärr, 2009 (DABS)
Torptjärnen (artp.), (12E 8d , [6694228, 1415526] ), noterad , 1993 (Håkan Lernefalk)
Nävertjärnarna (12E 9c , [6695933, 1410520] ), fattigkärr, 2008 (HLe)
Kampmossen (artp.), (12E 9d , [6697281, 1417041] ), noterad , 1991 (Håkan Lernefalk)
Tronsflotten (13E 0b , [6702350, 1407610] ), ~refl~ ,blandmyr, ,frekvens t.allm. 2011 (HLe)
Korpnäsflotten -tjärnen (artp.), (13E 0c , [6701646, 1412636] ), 100 , 2020 (Anders Lindholm)
Tjärn Ö Valssjön (13E 0c , [6701775, 1411107] ), ~refl~ ,fattigkärr, ,frekvens t.allm. 1996 (HLe)
N delen av Butjärnflotten (13E 0d , [67008, 14156] ), ~refl~ ,blandmyr med rikkärrspartier, ,frekvens ej bedömd 2006 (HLe)
Butjärnflotten (artp.), (13E 0d , [6701017, 1415460] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
Stora Hedtjärn NV (artp.), (13E 1c , [6709327, 1414980] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Klosstjärnen S (13E 1c , [6709927, 1411960] ), ~refl~ ,fattigkärr, 1997 (HLe)
Rutsjön 100 m O (13E 1d , [6706800, 1417860] ), 2016 (HLe)
Hästingsflotten (artp.), (13E 1d , [6707123, 1418090] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Hästängsflotten 8 km OSO Vansbro (artp.), (13E 1d , [6707230, 1419758] ), myrkomplex/excentrisk mosse, 1993 (Louise Grundeus)
Stora Hedtjärn NV (artp.), (13E 1d , [6709250, 1415097] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Stora Hedtjärn NV (artp.), (13E 1d , [6709282, 1415012] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Snöborgsflotten (artp.), (13E 1e , [6709611, 1424236] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Abborrtjärnen NO (artp.), (13E 2b , [6711403, 1407175] ), blandkärr, noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Idsjön SO (artp.), (13E 2b , [6713231, 1407197] ), noterad , 1989 (Håkan Lernefalk)
Laggarbergstjärn (artp.), (13E 2b , [6713415, 1409343] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Lomtjärnen utloppet i öster (13E 2c , [6710950, 1411730] ), ~refl~ ,bäck med gungfly, 2009 (HLe)
Lundbergstjärnen SÖ-delen (artp.), (13E 2c , [6710960, 1412130] ), noterad , 2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
S Vantjärnen N (artp.), (13E 2c , [6713330, 1410436] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Igeltjärnen (artp.), (13E 2d , [6712970, 1415481] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Snöborgsflotten (artp.), (13E 2e , [6710053, 1423401] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Avtjärnen (13E 2e , [6710580, 1421988] ), skog/myr/tjärn, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
S Hällsjön NV (artp.), (13E 3a , [6716607, 1404456] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Skamsrisberget (artp.), (13E 3a , [6717787, 1402601] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Tjärn ca 600 m SSV Tvärbackskojan (13E 3b , [6717139, 1409124] ), ~refl~ ,tjärn med lösbottnar, ,frekvens t.allm. 1996 (HLe)
Tvåbudkölen (artp.), (13E 3b , [6718902, 1406482] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Åvåklövstjärnen 200 m V (13E 3c , [6717785, 1413443] ), ~refl~ ,fattigkärr, 1989 (HLe)
Oxtjärn (artp.), (13E 3e , [6719478, 1420238] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ), blandmyr, 2012 (HLe)
Uvberget O (artp.), (13E 3f , [6718593, 1425329] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Lissflån (artp.), (13E 4b , [6721245, 1406794] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Lämåstjärnen 500m NV (artp.), (13E 4b , [6721323, 1408644] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
Dårarmyran (13E 4b , [6723000, 1407800] ), ~refl~ ,fattigkärr med fastmattor och mindre lösbottnar, ,frekvens t.allm. 2004 (HLe)
Långtjärnen (artp.), (13E 4c , [6721584, 1410593] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Starrtjärn (artp.), (13E 4d , [6721934, 1415338] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Kakeltjärnan (artp.), (13E 4d , [6723313, 1416371] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Rörpiptjärnen V (artp.), (13E 4d , [6723565, 1418880] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Lisjön NV (artp.), (13E 4e , [6724920, 1423688] ), noterad , 1991 (Håkan Lernefalk)
Gäddtjärnbäcken (artp.), (13E 5a , [6725477, 1404650] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Kättboflotten (artp.), (13E 5a , [6728603, 1403254] ), sluttande fattigkärr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Abbortjärn (artp.), (13E 5c , [6725410, 1412478] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
St Gnupen 300 m O (artp.), (13E 5c , [6726124, 1411678] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
400 m O St Gnupen (13E 5c , [6726309, 1411721] ), ~refl~ ,tjärn, ,frekvens t.allm. 2007 (HLe)
Liss-Larsmyren (artp.), (13E 5c , [6726760, 1410054] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Karabudkölen (artp.), (13E 5c , [6728837, 1411360] ), noterad , 2000 (Håkan Lernefalk)
Öradtjärnsbäcken (artp.), (13E 5d , [6727528, 1416113] ), noterad , 1991 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Östra Kotjärnarna (artp.), (12D 9j , [6695130, 1398658] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Bruskölen (artp.), (12D 9j , [6695157, 1399708] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
O Östra Lakotjärn (artp.), (12E 6a , [6682392, 1402157] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
Snötjärnen 400 m O (artp.), (12E 6a , [6683014, 1402891] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
Sågmossen, norra delen (artp.), (12E 6b , [6682577, 1405667] ), vägkant, noterad , 2019 (Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stormossen (artp.), (12E 8b , [6693472, 1406382] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Norder Skilflötten (artp.), (13E 0a , [6701647, 1400860] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Norder Skilflötten (13E 0a , [6701780, 1400840] ), ~refl~ ,fattigkärr, 2010 (HLe)
Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens t.allm. 1997 (IJo)
Sultentjärnen (13E 2a , [67124, 14020] ), blandmyr, 2013 (HLe)
Porstjärnsmyran (13E 2a , [6713100, 1402810] ), blandmyr, 2013 (HLe)
MALUNG

Kalvarna (artp.), (12D 7i , [6686361, 1392078] ), myr, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Acksjöåsen 1,5 km NNV (12D 8i , [66937, 13906] ), ~refl~ ,tjärnar och myrmark, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
Håtjärnen (artp.), (12D 9i , [6695768, 1392225] ), fattigmyr med gungfly, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Våltjärnsflötten (13D 2i , [6711490, 1391510] ), ~refl~ ,myr, ,frekvens m.allm. 2003 (BGM)
500m NV St. Kroktjärn (13D 4g , [67201, 13826] ), kalkat kärr och myr, enstaka , 2010 (BGM)
Hunukölen (13D 5j , [6728147, 1398431] ), ~refl~ ,fattigkärr med fastbotten, ,frekvens ej bedömd 2002 (HLe)
Stora Svartåstjärnen (artp.), (13D 5j , [6728472, 1396420] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Vidmyran NV Öratjärn (13D 6g , [67314, 13803] ), ~refl~ ,blandmyr kärr, ,frekvens allm. 2004 (MNo)
Niställingens nordligaste vik (13D 7e , [6738690, 1370470] ), ~refl~ ,myr och sjöstrand, ,frekvens ej bedömd 2004 (BGM)
Källmyran vid Arvsela (13D 7h , [67379, 13890] ), blöt myr - kärr, rikligt , 2009 (MNo)
Gabrielskölen-Grimsåkerskölen 5 km NO Malung (artp.), (13D 7j , [6735754, 1395910] ), myrkomplex/topogent kärr, 1985 (Thomas Rafstedt)
Lissbukölen (13D 8f , [6743209, 1377507] ), myr, 2014 (HLe)
V.Törnästjärn (13D 8i , [67406, 13939] ), myrmark, 30 ex , 1997 (BGM)
Vindfällmyran 1km norrr Vålberget (13D 8i , [67426, 13914] ), skapligt rik myr, 2016 (BGM)
Östra Håarna NV Tjärnmyrtjärnen (13D 9h , [6746, 1385] ), blötmyr, riklig o flerst , 1995 (JEd)
Järmokölen (artp.), (13D 9h , [6748468, 1386269] ), noterad , 2020 (Andreas Öster, Linnea Helmersson)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ), myr, 2014 (HLe)
Delåmyran, S om grusvägen (artp.), (13D 9h , [6749092, 1387187] ), myr, medelrikkärr, noterad , 2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Svanlundheden (artp.), (13D 9j , [6747206, 1398784] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Flögriset N (artp.), (13E 5a , [6726843, 1401164] ), noterad , 2004 (Håkan Lernefalk)
Pellkölen (artp.), (13E 5a , [6728235, 1401897] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Pellkölen (artp.), (13E 5a , [6728235, 1401897] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
LIMA

Risåskölenområdet (artp.), (13D 9e , [6749762, 1372464] ), noterad , 2018 (Jan Henriksson)
Skäfteskölen (artp.), (14C 6h , [6784540, 1337780] ), myr, öppen, flark, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Mellanbodkölen (artp.), (14D 2c , [6761085, 1360921] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Dretkölen 11 km NO Lima (artp.), (14D 3e , [6769997, 1372159] ), kärrkomplex/topogent kärr, 1986 (LBr)
TRANSTRAND

Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799010, 1362930] ), myrmark, 2013 (DABS)
N. Hurtigtjärnen N om (artp.), (15D 2a , [6813278, 1353496] ), myr, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Vattuslåttern, myr norr om (artp.), (15C 4j , [6824674, 1349753] ), rikare kärr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
2 km VNV Lissåvallen (artp.), (15C 6j , [6832778, 1347146] ), noterad , 2019 (Ulf Gärdenfors)
Blekvasslan myr öster om (artp.), (15C 7j , [6836658, 1345218] ), intermediär myr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ), 1993 (LBr & JEd)
Långnäskölen (15D 6c , [68336, 13609] ), ~refl~ ,fattigkärr med inslag av artrikare höljor och tjärnar., ,frekvens ej bedömd 2006 (HLe)
Långnäskölen (15D 6c , [6833791, 1361374] ), hölja i fattigkärr, enstaka , 2006 (HLe)
Galsjöns sydligaste del, i myr på andra sidan vägen (artp.), (15D 7b , [6837553, 1358020] ), myr, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Särna VNV om (artp.), (15D 9b , [6847166, 1355467] ), myr, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Näverbäcksmyrorna i nordväst (16C 0j , [68528, 13471] ), rikkärr med källflöden, spridd , 2009 (LBr)
Myr 1 km O Vallmyran (16C 0j , [6853516, 1346561] ), på gungflykanter i stor flark, riklig , 2008 (LBr)
1 km O om Fiskartorpet (16C 0j , [68543, 13498] ), blött t.rikt dykärr, en liten rugge , 1989 (DABS)
Ringbo, 800 m VNV-ut (16C 1j , [68564, 13494] ), dykärr, riklig , 1994 (JEd)
Ringbo, 1 km NV-ut (16C 1j , [68566, 13494] ), dykärr, riklig , 1994 (JEd)
Tyskflöten 11 km SV Öjvasseln (artp.), (16D 0b , [6852994, 1357694] ), myrkomplex/topogent kärr, 1988 (Thomas Rafstedt)
Tyskvallen, 1 km norrut (16D 0b , [6854130, 1355910] ), öppet rikkärr, i flarkar, riklig , 2011 (LBr)
Myr 800 m O. Öguvallen (16D 1a , [68568, 13538] ), flarkar i rikkärr, sparsam , 2002 (LBr)

Dalarnes Flora