Rhynchospora alba ,  vitag

DALARNES FLORA 1949

Rhynchospora alba (L.) Vahl. - KRÖNINGSSVÄRD 1830 (Linne 1734, enl. Iterl).

a.(-ta.) helst i skogstr., dock s. ovan Siljan. Känd fr. alla snr utom Gustafs, Torsång, Särna o. Idre. S., B., Ö. rätt a. ännu i Vänjan, Mora o. Rättvik (till Malassen (Ht) o. Bingsjö!); i kultur- o. siluromr. mera s. Nordligare lok.: Boda N. Ockran!; Ore n. Göringen (Vd), v. Voxnavägen (Dz) n. Tidberget o. Grundaspen (Ht); Orsa Näsänget (Ag), Gärtmyren!, Icksjö!; Sandtjärn, Långloken (At) ; Våmhus Indor (Ad) ; Älvdalen uppåt Evetsberg!, Kyrkbyn (LIN.'), G:la Porfyrverket, Kvisttjärn (Vd), Kråkbodtjärn!, n. Björnberg (Csn); Mångsbodarna (id.), Öratjärn!, Björnån (VEST.); Hamra Kimniemi v. Storsjön (Lr), Hamra nat.-park (MALMS), m. Svansjöbäcken o. Vålbergsviken (AND. & HESS.). V. ± a. upp t.o.m. Äppelbo, fl. i Malung (till Rörkölen: Sj.); Lima Tisjö-, Blast- o. Rödvallskölarna (Sj.); Transtrand n. Branäs (Csn), högsta fyndort, c. 480 m. - En del lok. markeras vid följ. art (*). - i »Cyperus minimus» (Iter p. 270 o. 341); av sällskapet - Scheuchzeria - att döma tydl. Rhynchospora. - T i l l ä g g: Ute Ässjöbo (Kil.); Hamra V om Älvho (Bj.).

Tillägg 1960

Rhynchospora alba. - Ö. Älvdalen Rot v. tjärn (Fd); Hamra V om Kroksjösågen (Sjöb.). V. Malung Vallerås på myrar N-ut fl. (Er.).

Tillägg 1970

Rhynchospora alba. - Ö. Våmhus Klittmyren o. Våmåns dal n. Hykjeberg (Grt).

SBT .81 1987

Rhynchospora alba, vitag. Leksand Svarttjärn ö om Asledsberget; Skvin och Lisskvissmyran; Deltjärn N om Västra Rönnäs; Lappmyran mellan Akerö och Heden; Yxen; Småtjärnarna V om Långsjön och N om Dala-Järna-vägen; mosse och tjärn S Litjärnsberget mellan Salutjärn och Brossen. Siljansnäs S St, lsraelssjön, myr längs vägen (allt LK).

Tillbaka