Reseda lutea    Gulreseda


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

FOLKÄRNA

Krylbo, Lastgatan (artp.), (12G 3e , [6666940, 1522580] ), ruderatmark med grushögar, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66670, 15227] ), banområde, några ex. , 1999 (LBr)
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Avesta-Krylbo (artp.), (12G 3e , [6667442, 1523093] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
Krylbo ,bangården (12G 3e , [66679, 15228] ), plattformskant, 2 ex , 1988 (PDm)
spårområde i Avesta-Krylbo (artp.), (12G 3e , [6667930, 1522830] ), noterad , 2018 (Jörgen Grahn)
Avesta, bangården (artp.), (12G 3e , [6668248, 1522731] ), 2011 (Henrik Weibull)
AVESTA

Avesta Jnv.s-station-Ö. (artp.), (12G 3e , [6669863, 1520183] ), 6 plantor/tuvor , 2016 (Henry Gudmundson)
STORA KOPPARBERG

Ingarvets f.d.soptipp (13F 4h , [67209, 14892] ), 1 ex. , 1997 (TLj)
Västerdalarna

MALUNG

Holarna Malung (13D 6h , [6730812, 1387131] ), skräphög, 1 stort ex , 2014 (MNo)

Dalarnes Flora