Reseda lutea ,  gulreseda

DALARNES FLORA 1949

Reseda lutea L.

Tillf. inkommen. S. Borlänge Domnarvets järnverk 1934-38 (Bn) ; Falun (Kr [1880-t.] enl. Vng). V. Lima Sörnäs i gräsvall 1 ex. (On).

Tillbaka