Ranunculus reptans    Strandranunkel


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), stränder, allmän , 1995 (PDm)
Bäsingen (12G 4g , [6672580, 1534920] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Bysjön (12G 4i , [6672670, 1542050] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Härsingen, norra stranden (artp.), (12G 4j , [6674757, 1546890] ), älvstrand, lera och gyttja, ävjebroddsvegetation, 2013 (Peter Ståhl)
Härsingen, första viken nedströms forsen (artp.), (12G 4j , [6674759, 1546894] ), hydrolittoralen strand nedom starrvassar, lerig strand med lite block i kanterna, noterad , 2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Härsingen, andra viken nedströms forsen, nedom stugor (artp.), (12G 4j , [6674864, 1546927] ), hydrolittoralen strand nedom starrvassar, lerig strand, fin lervik med litet bäckutflöde, noterad , 2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Bysjöns vik vid kyrkan (12G 5h , [667570, 153722] ), lerstränder, tidvis torrlagda, riklig , 2013 (LBr)
Sisselbo (12G 5i , [667715, 154288] ), tidvis torrlagd lerstrand, riklig , 2013 (LBr)
Tyttbo, Vreten, sågbäckens mynning (artp.), (12G 5j , [6675121, 1547446] ), älvstrand, lerig (mjäla) i hydrolittoral i liten vik med bäckutflöde, ca 10 m bred zon, rätt brant slänt, 2013 (Peter Ståhl)
Vreten, Sågbäckens mynning (artp.), (12G 5j , [6675140, 1547456] ), blottad lerstrand i hydrolittoralen, noterad , 2017 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.), (12G 5j , [6675161, 1547590] ), blottad lerstrand i hydrolittoralen ca 4 m bred naken zon med ävjebroddsvegetation, noterad , 2017 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.), (12G 5j , [6675161, 1547590] ), älvstrand, lerig (mjäla) fuktig botten (hydrolittoral) nedom vasstarrbården, ca 2 m bred zon, 2013 (Peter Ståhl)
Vreten, Avan (artp.), (12G 5j , [6675249, 1547747] ), älvstrand, ava med branta men leriga stränder, 2013 (Peter Ståhl)
Tyttbo, Stadarna (artp.), (12G 5j , [6675693, 1549637] ), betad strandäng, blottad lerstrand i hydrolittoralen ca 3 m bred söndertrampad lerstrand med gles ävjebroddsvegetation, noterad , 2017 (Peter Ståhl)
Rossen (12G 7g , [6686450, 1534410] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
GARPENBERG

Dormen (12G 8e , [6693650, 1521550] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
HEDEMORA

Marken (12G 4b , [667455, 150855] ), fuktig grop, 2011 (DABS)
Sörbogrundet (12G 7c , [668593, 151282] ), lerstränder, tidvis torrlagda, riklig , 2013 (LBr)
GUSTAFS

Lintjärn (12F 9h , [669733, 148670] ), sjöstrand, 2011 (DABS)
SILVBERG

Hampnäsvägen 10 (artp.), (12F 8f , [6691015, 1478511] ), 2010 (Lina LönnbergCalle Lönnberg)
Stora Ulvsjön/ Halldammen (12F 8g , [6692230, 1481900] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
STORA TUNA

Rv60, 800 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695444, 1473413] ), vägslänt o vägdike, 2013 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ), sjöstrand och vatten, 2013 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Harnäsudden (13F 6h , [673372, 148719] ), Strandkant med fyllningsmassor, 2012 (JJa)
SUNDBORN

Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [672240, 149858] ), strandkärr och damm, spridd , 2016 (LBr)
SVÄRDSJÖ

Dalagården 200 m N (artp.), (13G 6b , [6733532, 1505693] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Fårön, Svärdsjö (artp.), (13G 7b , [6735956, 1506190] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Ön ,Kejsars (13G 7b , [673631, 150687] ), strandkant, vanlig runt sjön , 2008 (JWk)
Lushavet (14G 1b , [675983, 150706] ), våtmark, sänka i terrängen utan breddavlopp, öppet, 2003 (NGu)
Västerbergslagen

MALINGSBO

St Djurlången, V sidan av sjön (artp.), (11F 8e , [6644600, 1474004] ), 2011 (Martin Westberg)
SÖDERBÄRKE

Hedbyn, 400m SSV. (artp.), (12F 0f , [6651257, 1478825] ), sandstrand, noterad , 2013 (Katarina Mathson, Kjell Mathson)
Badplatsen i V. Sveten vid Tolvsbo (artp.), (12F 1g , [6658760, 1483740] ), rel. näringsfattig sjö. sandbotten., 2007 (AJn)
NORRBÄRKE

Leran (12F 3f , [6669790, 1475240] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Stimmersbo,Kalven (12F 4g , [6671370, 1484650] ), sjöstrand, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Björnhyttan (12F 3b , [66679, 14573] ), ~refl~ ,f.d.järnvägsstation, numera nedlagd jvg, ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
GRANGÄRDE

V delen av Stora Malingen (12E 8j , [66932, 14471] ), ~refl~ ,sandig gräsmark vid strand, ,frekvens ej bedömd 2001 (DABS)
Lilla Malingen (artp.), (12E 8j , [6693270, 1448210] ), sjöstrand, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Sunnansjö ,ön Stärtan (12F 5a , [66761, 14536] ), sandstrand, 1992 (OSt)
Östanbjörka (12F 6b , [6682174, 1456987] ), stig/skogsmark vid gammalt kalkbrott, 2017 (IPt & SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Brötjärna (13F 1b , [67088, 14572] ), sjöstrand, tämligen allmän , 2004 (AÖg)
V-dalälven genom hela rutan , Nysähl - Björka (13F 2b , [67122, 14584] ), ~refl~ ,älv samt älvstrand, ,frekvens ej bedömd 2002 (IPt)
S stranden V-Dalälven vid Djurforsen (13F 2c , [67131, 14612] ), ~refl~ ,älvstrand och älvslänt, ,frekvens allm. 2002 (IPt)
Gagnefs boställe (13F 3b , [6719560, 1459450] ), slänter och strand mot vattenloka, 2014 (IPt)
Mojesjön (13F 4c , [672077, 146100] ), strand, spridd , 2005 (IPt)
Nordspetsen av Mojesjön (13F 4c , [67216, 14608] ), ~refl~ ,sjöstrand o ängsmark, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
ÅL

Tomtjärn (13F 5b , [6726315, 1459213] ), fritidstomt med sjöstrand, 2014 (IPt)
Floån Gopadammen (13F 6f , [673311, 147619] ), strandkant, 2016 (JJa)
BJURSÅS

Vrebro (13F 6e , [67323, 14729] ), ~refl~ ,våt vildvuxen näringsrik strandkant, ,frekvens t.allm. 1999 (MBe)
Bjursens norra strand (13F 7g , [67392, 14818] ), ~refl~ ,sjöstrand, ,frekvens ej bedömd 2003 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [673573, 148590] ), strandäng, 2008 (JJa & IPt)
Fjåttgårdarna (13F 8h , [674163, 148609] ), sandstrand, 2016 (JJa)
SILJANSNÄS

Alviks badplats (artp.), (13E 7j , [6737504, 1448922] ), noterad , 2016 (Ellinor Delin)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ), sjöstrand, 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739410, 1451018] ), väg ned till sjöstrand, 2017 (JJa & MNo)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [674294, 145211] ), gräsmark,strand, 2016 (JJa)
LEKSAND

Sången (lst. Rapp 2008:15), (13E 3i , [671769, 144429] ), näringsfattig sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Hagen, Kattloken (13F 6b , [6731310, 1458535] ), strand, 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731742, 1460810] ), strand, 2014 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ), vägbankslänter över sundet, 2017 (IPt & SNy)
Hyttkvarnsån (artp.), (13F 7e , [6736321, 1470618] ), i strömmande å, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [673934, 147065] ), gräsmark, 2008 (JJa)
Mårtanbergs hytta (13F 8e , [674440, 147085] ), dammstrand, 2008 (JJa & IPt)
Fjällgrycken (13F 8g , [674349, 148366] ), sandstrand, 2016 (JJa)
Siljan, badplatsen vid Tällberg (artp.), (13F 9a , [6745726, 1454853] ), tämligen näringsfattig sjö, 2008 (AJn)
Tingsnäs (13F 9a , [67498, 14504] ), strand/strandskog, enstaka , 2017 (GHa)
Östanholsviken sydöstra delen (artp.), (13F 9b , [6746334, 1458359] ), noterad , 2017 (Pär Dahlström)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [674501, 147098] ), gräsbevuxen bäckstrand, 2008 (JJa & IPt)
Tingsnäs (14E 0j , [67505, 14497] ), strand/strandskog, enstaka , 2017 (GHa)
Siljan strand väster om Björnbodarna (14F 0a , [67501, 14501] ), strand/strandskog, flertal , 2017 (GHa)
RÄTTVIK

Kyrkudden öster om Vasamonumentet (14F 0c , [67527, 14617] ), strandkant, flertal , 2017 (GHa)
BODA

Värmdalen (14F 2d , [676022, 146892] ), stenig strand, enstaka , 2017 (GHa)
ORE

Orskaven (14F 5d , [6777600, 1468700] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Dalbyn, Slipstensudden (14F 5d , [67783, 14654] ), vattenbryn vid båtlänning, enstaka , 2014 (GHa)
Södersjön/Norrboda badplats (14F 5d , [67783, 14688] ), sandstrand, fåtal , 2012 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14675] ), bland lågt ris på strandäng, rikligt , 2008 (GHa)
Furudal, vid skolan (14F 6c , [678342, 146456] ), sandstrand, rikligt , 2013 (GHa)
Sandnäsudden (14F 6c , [67845, 14611] ), grunda gölar omgivna av sand, fåtal , 2012 (GHa)
Ore kyrka (artp.), (14F 6d , [6780469, 1465804] ), noterad , 2017 (Ulf Gärdenfors)
Svartviksbadet (14F 6d , [67807, 14673] ), sandstrand, rikligt , 2011 (GHa)
Säsvik (14F 6d , [678411, 146646] ), sandstrand, fåtal , 2009 (GHa)
Nydammen (14F 7c , [678599, 146421] ), lite sumpig strand kmed grunt vatten utanför, flera tiotal , 2012 (GHa)
800 m SO Lindbodarna (14F 8d , [67902, 14655] ), vattenbryn med småstenar, spridd , 2017 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67986, 14623] ), på sand i vattenbryn, enstaka , 2014 (GHa)
Idsjön, vid dammen (14F 9c , [67990, 14602] ), vattenbryn, något tiotal , 2014 (GHa)
Gravjugastjärnen (15F 0c , [680461, 146106] ), strand med småsten och sand, fåtal , 2017 (GHa)
ORSA

Lindänget (14E 5h , [677652, 143616] ), betad strandäng, riklig , 2013 (LBr)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ), 1989 (JEd)
SOLLERÖ

St Görsjön norra delen Ö stranden (13E 6c , [673267, 141459] ), ~refl~ ,kärrstrand, ,frekvens m.allm. 1997 (HLe)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ), strandäng i blandskog, 2017 (IPt & SNy)
Sollerön camping vid V brofästet (artp.), (14E 0g , [6754243, 1433640] ), sandbotten sjön siljan, 2014 (Kerstin Frostberg)
Kulåra (14E 0h , [675365, 143549] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [675734, 143404] ), gräsbevuxen myrmark, 2013 (DABS)
Nördervik (14E 1g , [6757900, 1433700] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
MORA

Siljansfors försökspark ,Jugens stränder (14E 0e , [6751, 1421] ), sjö- och åstränder, allmän , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Äjsjöns utlopp (14E 0e , [675448, 142030] ), sjö- och åstränder, allmän , 1982 (Göran Thor)
Fudalsviken (artp.), (14E 1i , [6759027, 1440724] ), 1987 (Bengt Oldhammer)
Åmåsängsgården (artp.), (14E 2g , [6763221, 1432988] ), noterad , 2017 (Roger Gran)
Sandängarna (artp.), (14E 3g , [6768100, 1431790] ), noterad , 2017 (Lars-Olof Grund, Maria Grund)
Kråkbergs badplats (artp.), (14E 3g , [6769620, 1431000] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Säs grustäckt (artp.), (14E 4e , [6773570, 1422177] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
VENJAN

Johannisholm, stranden vid campingen (artp.), (13E 9b , [6746650, 1408820] ), noterad , 2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
ÄLVDALEN

Mångsbodarna åt NNO, vid Gundsug (14D 5g , [677771, 138337] ), övergiven myrslog samt uttorkad lok, spridd , 2016 (LBr)
Tennänget VSV (artp.), (14D 5h , [6775202, 1385567] ), åstrand, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Tennan vid Tennbo (artp.), (14D 6g , [6784915, 1382803] ), å, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Vasslen (14D 6h , [678286, 138506] ), skogsbäck med stränder, spridd , 2017 (LBr)
Dysberg nyckelbiotop (artp.), (14D 6j , [6782863, 1399610] ), barrsumpskog med småglupar, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Selgård älven (artp.), (14D 9i , [6796972, 1393025] ), fuktig gräsmark framröjd tidigare beskogad betesmark mot älven, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Reningsverket älvstranden (artp.), (14D 9i , [6797058, 1394417] ), mjukbotten i älv, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Stockholmslok (14D 9j , [679729, 139643] ), uttorkad tjärn, riklig , 2013 (LBr)
Pigforsbäcken (artp.), (14E 6a , [6782847, 1401392] ), bäck med kärrområde och fuktig skog, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Blyberg,gammal sågdamm (14E 6c , [678244, 141403] ), gräsmark vid damm, 2008 (DABS)
nära älven i Västermyckeläng (artp.), (14E 7a , [6789965, 1404855] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Gåsvarv vid fiskodlingen (14E 7b , [678644, 140752] ), älvslänt och vändplan, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Rots badplats (14E 9b , [679535, 140615] ), våt gräsmark intill sjö, 2009 (DABS)
Hållstugan SSO om (artp.), (15D 0g , [6803368, 1381260] ), sjökantzon, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ), 2003 (LBr)
Risbergsheden, 2 km OSO om Risberg fäbod (artp.), (15E 0a , [6802318, 1403964] ), liten göl, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Risbergsheden, 2,2 km OSO om Risberg fäbod (artp.), (15E 0a , [6802328, 1404144] ), göl, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllen (artp.), (15E 1a , [6808298, 1404469] ), älväng och strand, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ), fäbodvall med omgivning, 2003 (LBr)
Västerdalarna

FLODA

Fänforsen (13E 1h , [670564, 143824] ), älvstrand, spridd , 2013 (LBr)
NÅS

Söder om Nås (13E 0f , [670288, 142978] ), lagun, strandkärr, skogsbryn, 1998 (DABS)
JÄRNA

Andersfors (12E 9b , [669921, 140882] ), strandkant, 2009 (DABS)
Liss-Jällån 600 m V Sönnberget (13E 0c , [6700400, 1413090] ), å med blandbarrskog, 2008 (HLe)
100 m V Herrgårdsön (13E 0c , [6703127, 1413017] ), ~refl~ ,älvstrand med kärr, ,frekvens t.allm. 1996 (HLe)
Sännbäckens fd fäbod 700 m S (13E 1c , [670848, 141360] ), ~refl~ ,älvstrand/strandskog, 2009 (HLe)
Vanån-V-dalälven södra stranden (13E 2c , [671135, 141404] ), ~refl~ ,örtrik älvstrand, 2001 (HLe)
Flögforsen uppströms (13E 3c , [6716551, 1411397] ), ~refl~ ,älvstrand med sandbotten, 1989 (HLe)
Västerdalälven, Morn, Dala-Järna (artp.), (13E 3d , [6715171, 1419103] ), sandbotten, mkt strand och botten blottad då älven har mkt lågt vattenstånd i sommar., blomning , 2013 (Anders Lindholm)
Vansjön, nedanför Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409100] ), ~refl~ ,sjöstrand-sandbotten, ,frekvens ej bedömd 2004 (HLe)
ÄPPELBO

Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens m.allm. 1997 (IJo)
Äppelbo, Sälen, prästgården (artp.), (13E 1a , [6706878, 1400253] ), noterad , 2016 (Måns Svensson)
MALUNG

Acksjön NV:a delen (12D 8i , [66923, 13920] ), ~refl~ ,sjö med stränder, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
Kvissedforsen (13D 2i , [671022, 139414] ), ~refl~ ,stränder, fuktiga strandskogar och sanka gräsmarker, ,frekvens allm. 2003 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67245, 13841] ), sjöstrand, 2014 (BGM)
Gårdsjön (13D 4h , [67206, 13854] ), ~refl~ ,strandkant, ,frekvens t.allm. 2005 (BGM)
1 km SV Backsela (13D 5i , [67290, 13935] ), blötmyr i gammalt grustag, ett tiotal , 2011 (MNo)
SO spetsen av Halsjön (13D 6g , [67323, 13847] ), ~refl~ ,översvämningsmark vid älven, ,frekvens allm. 2004 (MNo)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735946, 1369384] ), sjöstrand, 2014 (HLe)
NO Håkålokan (13D 7e , [673992, 137441] ), ~refl~ ,älvstranden, ,frekvens ej bedömd 2004 (BGM)
Räfstaholm i Öjesjön (13D 8j , [67415, 13956] ), strandkant, 2017 (BGM)
TRANSTRAND

Västerdalälvens Ö strand i Gusjön (artp.), (14D 4d , [6771129, 1366541] ), i strandkanten, noterad , 2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.), (14D 9b , [6799290, 1358150] ), 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13580] ), älvstranden och strandskogen, vanlig utefter älven , 2008 (MNo)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Trollvasslan vid Fulan (15C 7i , [683868, 134190] ), älvstrand med omgivning, sparsam , 2010 (LBr)
Kvarnen- (15D 6c , [68337, 13609] ), ~refl~ ,bäck med damm, ,frekvens ej bedömd 2006 (HLe)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ), 1992 (DABS)
Fjätfallen (15D 8c , [684213, 136494] ), stränder vid fallen, spridd , 2003 (LBr)
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ), 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ), 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ), 1989 (DABS)
Särnasjön nedom Särna kyrka (15D 9b , [684526, 135910] ), sand- och blockstrand, spridd , 2007 (LBr)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ), 1992 (DABS)
Öguvalls-vägen ,200 m från Rv70 (16C 0j , [68546, 13493] ), örtrik uttorkande fuktsänka o vägkant, 1989 (DABS)
IDRE

Röskåsen (16C 0b , [685048, 130777] ), skogsvegetation längs bäck, 1996 (DABS)
Vegån (16C 1h , [68580, 13392] ), ~refl~ ,å, strand ,strandkärr, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
200 m nedströms Nedre Byggningen (16C 1i , [68557, 13433] ), strandkanter längs ån, spridd , 1989 (DABS)
Nedre Byggningen, pölar utan utlopp (artp.), (16C 1i , [6856381, 1342647] ), noterad , 2017 (Anders Malmsten)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [685653, 134259] ), uttorkad lok, riklig , 2017 (LBr)
Vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68581, 13440] ), ~refl~ ,vändplan,tallskog och lok, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Älvrosfjordens öststrand (16C 1j , [685617, 134814] ), stenstrand, spridd , 2008 (LBr)
Storbosjön (16C 2c , [6863327, 1314566] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ), ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Flötningssjön (16C 3c , [6865580, 1311000] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Atlasruta (16C 3g ), 1988 (DABS)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ), 1994 (DABS)
Atlasruta (16C 5f ), 1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ), 1990 (DABS)
Grövlan (16C 7d , [688668, 131786] ), älvstrand, riklig , 2015 (LBr)
Klutsjön (16C 8j , [68916, 13454] ), ~refl~ ,tomtmark, ,frekvens ej bedömd 1999 (BCa)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ), 1994 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ), 1987 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ), 1994 (DABS)

Dalarnes Flora