Ranunculus reptans    Strandranunkel


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), stränder, allmän , 1995 (PDm)
Bäsingen (12G 4g , [6672580, 1534920] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Fullsta (12G 4h , [6674070, 1539320] ), lerbotten, strand, spridd , 2018 (LBr)
Bysjön (12G 4i , [6672670, 1542050] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hovnäs (12G 4i , [6674540, 1544750] ), grund lerbotten, spridd , 2018 (LBr)
Härsingen, norra stranden (artp.), (12G 4j , [6674757, 1546890] ), älvstrand, lera och gyttja, ävjebroddsvegetation, 2013 (Peter Ståhl)
Härsingen, första viken nedströms forsen (artp.), (12G 4j , [6674759, 1546894] ), hydrolittoralen strand nedom starrvassar, lerig strand med lite block i kanterna, noterad , 2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Härsingen, andra viken nedströms forsen, nedom stugor (artp.), (12G 4j , [6674864, 1546927] ), hydrolittoralen strand nedom starrvassar, lerig strand, fin lervik med litet bäckutflöde, noterad , 2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Färnebofjärdens NP, Härsingen (artp.), (12G 4j , [6674875, 1546935] ), noterad , 2018 (Dennis Nyström)
Bysjön vid Åshuvudet (12G 5h , [6675250, 1537710] ), ler- och sandbotten, strand, spridd , 2018 (LBr)
Åshuvud åt öster (12G 5h , [6675350, 1537900] ), lerbotten, betad strand, spridd , 2018 (LBr)
Bysjön vid Lugnet (12G 5h , [6675540, 1537320] ), lerbotten, strand, nötbete, spridd , 2018 (LBr)
Bysjöns vik vid kyrkan (12G 5h , [6675700, 1537220] ), lerstränder, tidvis torrlagda, riklig , 2013 (LBr)
Årängsåns utlopp, nedan vägen (12G 5h , [6675770, 1538240] ), hästbetad strand och lerbotten, spridd , 2018 (LBr)
Sisselbo mot Österviken (12G 5i , [6676890, 1542960] ), grund lerbotten, riklig , 2018 (LBr)
Sisselbo (12G 5i , [6677150, 1542880] ), tidvis torrlagd lerstrand, riklig , 2013 (LBr)
Östervikens strand V om Sisselbo (artp.), (12G 5i , [6677293, 1542759] ), noterad , 1989 (Stefan Ekman, Per-Gustav Dalhielm, Tommy Knutsson)
Österviken vid Bengtsbo (Backa) (12G 5i , [6678580, 1542280] ), betad strandäng, lerbotten, massvis , 2018 (LBr)
Tyttbo, Vreten, sågbäckens mynning (artp.), (12G 5j , [6675121, 1547446] ), älvstrand, lerig (mjäla) i hydrolittoral i liten vik med bäckutflöde, ca 10 m bred zon, rätt brant slänt, 2013 (Peter Ståhl)
Vreten, Sågbäckens mynning (artp.), (12G 5j , [6675140, 1547456] ), blottad lerstrand i hydrolittoralen, noterad , 2017 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.), (12G 5j , [6675161, 1547590] ), älvstrand, lerig (mjäla) fuktig botten (hydrolittoral) nedom vasstarrbården, ca 2 m bred zon, 2013 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.), (12G 5j , [6675161, 1547590] ), blottad lerstrand i hydrolittoralen ca 4 m bred naken zon med ävjebroddsvegetation, noterad , 2017 (Peter Ståhl)
Vreten, Avan (artp.), (12G 5j , [6675249, 1547747] ), älvstrand, ava med branta men leriga stränder, 2013 (Peter Ståhl)
Tyttbo, Stadarna (artp.), (12G 5j , [6675693, 1549637] ), betad strandäng, blottad lerstrand i hydrolittoralen ca 3 m bred söndertrampad lerstrand med gles ävjebroddsvegetation, noterad , 2017 (Peter Ståhl)
Rossen (12G 7g , [6686450, 1534410] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
GARPENBERG

Håvran (12G 6d , [6683949, 1515332] ), sjöstrand, 2019 (IPt & SNy)
Dormen (12G 8e , [6693650, 1521550] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
HEDEMORA

Marken (12G 4b , [6674550, 1508550] ), fuktig grop, 2011 (DABS)
Sörbogrundet (12G 7c , [6685930, 1512820] ), lerstränder, tidvis torrlagda, riklig , 2013 (LBr)
HUSBY

Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ), liten holme i sjön, 2018 (IPt & SJa)
Pålsbo hage (artp.), (13G 1c , [6706310, 1514868] ), betesmark, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
STORA SKEDVI

Stenverken vid sundet (13G 2b , [6714460, 1507500] ), strand och vägkant, spridd , 2020 (LBr)
SÄTER

Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ), vägkant i blandskog, 2018 (IPt & SNy & JJa)
GUSTAFS

Lintjärn (12F 9h , [6697330, 1486700] ), sjöstrand, 2011 (DABS)
SILVBERG

Hampnäsvägen 10 (artp.), (12F 8f , [6691015, 1478511] ), 2010 (Lina LönnbergCalle Lönnberg)
Stora Ulvsjön/ Halldammen (12F 8g , [6692230, 1481900] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
STORA TUNA

Rv60, 800 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695444, 1473413] ), vägslänt o vägdike, 2013 (IPt)
Norans bruk (13F 0d , [6704364, 1465078] ), sjöstrand, 2020 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713365, 1480951] ), våtmark mot Igeltjärn, 2018 (SNy)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ), sjöstrand och vatten, 2013 (SNy)
Gimmen (13F 3e , [6719399, 1471513] ), sjöstrand, 2018 (SNy)
TORSÅNG

Vassjön (13F 0h , [6702366, 1486798] ), ängsmark, 2020 (SNy)
ASPEBODA

Väg mot Rönnmyran (13F 3g , [6717906, 1482497] ), vägkanter, 2018 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Ladmyrbäcken V om Spjutsjön (13F 4f , [6723682, 1479269] ), torrlagd våtmak, 2020 (SNy)
Harnäsudden (13F 6h , [6733720, 1487190] ), Strandkant med fyllningsmassor, 2012 (JJa)
SUNDBORN

Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ), strandkärr och damm, spridd , 2016 (LBr)
SVÄRDSJÖ

Dalagården 200 m N (artp.), (13G 6b , [6733532, 1505693] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Fårön, Svärdsjö (artp.), (13G 7b , [6735956, 1506190] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Ön ,Kejsars (13G 7b , [6736310, 1506870] ), strandkant, vanlig runt sjön , 2008 (JWk)
Smedsnäset (artp.), (13G 8b , [6740108, 1505655] ), sjöstrand, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Lilla Björnmossesjön (artp.), (13G 9e , [6748507, 1521380] ), sjöstrand, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Hynsan Ö om Hyn (artp.), (14G 0c , [6752576, 1513621] ), åstrand, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Lushavet (14G 1b , [6759830, 1507060] ), våtmark, sänka i terrängen utan breddavlopp, öppet, 2003 (NGu)
Svartens nordöstra strand (artp.), (14G 1c , [6756063, 1513194] ), sjöstrand, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
ENVIKEN

Marnäs, norr om (artp.), (13F 9i , [6748115, 1491547] ), åstrand, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

MALINGSBO

St Djurlången, V sidan av sjön (artp.), (11F 8e , [6644600, 1474004] ), 2011 (Martin Westberg)
Malingsbo vid Malingsbosjöns sydände (11F 9f , [6645500, 1479570] ), grund sand- eller dybotten, torrlagd, spridd , 2018 (LBr)
SÖDERBÄRKE

Hedbyn, 400m SSV. (artp.), (12F 0f , [6651257, 1478825] ), sandstrand, noterad , 2013 (Katarina Mathson, Kjell Mathson)
Badplatsen i V. Sveten vid Tolvsbo (artp.), (12F 1g , [6658760, 1483740] ), rel. näringsfattig sjö. sandbotten., 2007 (AJn)
NORRBÄRKE

Leran (12F 3f , [6669790, 1475240] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Stimmersbo,Kalven (12F 4g , [6671370, 1484650] ), sjöstrand, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Björnhyttan (12F 3b , [66679, 14573] ), ~refl~ ,f.d.järnvägsstation, numera nedlagd jvg, ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
GRANGÄRDE

V delen av Stora Malingen (12E 8j , [66932, 14471] ), ~refl~ ,sandig gräsmark vid strand, ,frekvens ej bedömd 2001 (DABS)
Lilla Malingen (artp.), (12E 8j , [6693270, 1448210] ), sjöstrand, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Sunnansjö ,ön Stärtan (12F 5a , [66761, 14536] ), sandstrand, 1992 (OSt)
Östanbjörka (12F 6b , [6682174, 1456987] ), stig/skogsmark vid gammalt kalkbrott, 2017 (IPt & SNy)
Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ), ängsmark, sjöstrand, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Österdalarna

GAGNEF

Brötjärna (13F 1b , [67088, 14572] ), sjöstrand, tämligen allmän , 2004 (AÖg)
V-dalälven genom hela rutan , Nysähl - Björka (13F 2b , [67122, 14584] ), ~refl~ ,älv samt älvstrand, ,frekvens ej bedömd 2002 (IPt)
S stranden V-Dalälven vid Djurforsen (13F 2c , [67131, 14612] ), ~refl~ ,älvstrand och älvslänt, ,frekvens allm. 2002 (IPt)
Gagnefs boställe (13F 3b , [6719560, 1459450] ), slänter och strand mot vattenloka, 2014 (IPt)
Mojesjön (13F 4c , [6720770, 1461000] ), strand, spridd , 2005 (IPt)
Nordspetsen av Mojesjön (13F 4c , [67216, 14608] ), ~refl~ ,sjöstrand o ängsmark, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
ÅL

Tomtjärn (13F 5b , [6726315, 1459213] ), fritidstomt med sjöstrand, 2014 (IPt)
Sunknäs (13F 5c , [6729806, 1462744] ), strand, 2019 (IPt)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733110, 1476190] ), strandkant, 2016 (JJa)
BJURSÅS

Vrebro (13F 6e , [67323, 14729] ), ~refl~ ,våt vildvuxen näringsrik strandkant, ,frekvens t.allm. 1999 (MBe)
Bjursens norra strand (13F 7g , [67392, 14818] ), ~refl~ ,sjöstrand, ,frekvens ej bedömd 2003 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ), strandäng, 2008 (JJa & IPt)
Fjällgryckens strand (13F 8g , [6741640, 1483850] ), sänkt vattenlinje, 2020 (JJa)
Fjåttgårdarna (13F 8h , [6741630, 1486090] ), sandstrand, 2016 (JJa)
SILJANSNÄS

Israelbodarna (13E 7h , [6737685, 1438198] ), sjö/strand, 2018 (IPt & JJa & MNo)
Alviks badplats (artp.), (13E 7j , [6737504, 1448922] ), noterad , 2016 (Ellinor Delin)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ), sjöstrand, 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739410, 1451018] ), väg ned till sjöstrand, 2017 (JJa & MNo)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ), gräsmark,strand, 2016 (JJa)
LEKSAND

Sången (lst. Rapp 2008:15), (13E 3i , [6717690, 1444290] ), näringsfattig sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Storsnesen V (artp.), (13E 5f , [6727288, 1429862] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
Skålsjön damm (artp.), (13E 5f , [6729097, 1429648] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Styrsjöbo badplats (13F 6a , [6731307, 1454126] ), strandkant, 2020 (Kicki Marcus)
Hagen, Kattloken (13F 6b , [6731310, 1458535] ), strand, 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731742, 1460810] ), strand, 2014 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ), vägbankslänter över sundet, 2017 (IPt & SNy)
Hyttkvarnsån (artp.), (13F 7e , [6736321, 1470618] ), i strömmande å, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739340, 1470650] ), gräsmark, 2008 (JJa)
Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6744400, 1470850] ), dammstrand, 2008 (JJa & IPt)
Fjällgrycken (13F 8g , [6743490, 1483660] ), sandstrand, 2016 (JJa)
Siljan, badplatsen vid Tällberg (artp.), (13F 9a , [6745726, 1454853] ), tämligen näringsfattig sjö, 2008 (AJn)
Tingsnäs (13F 9a , [67498, 14504] ), strand/strandskog, enstaka , 2017 (GHa)
Östanholsviken sydöstra delen (artp.), (13F 9b , [6746334, 1458359] ), noterad , 2017 (Pär Dahlström)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ), gräsbevuxen bäckstrand, 2008 (JJa & IPt)
Tingsnäs (14E 0j , [67505, 14497] ), strand/strandskog, enstaka , 2017 (GHa)
Siljan strand väster om Björnbodarna (14F 0a , [67501, 14501] ), strand/strandskog, flertal , 2017 (GHa)
RÄTTVIK

Kyrkudden öster om Vasamonumentet (14F 0c , [67527, 14617] ), strandkant, flertal , 2017 (GHa)
BODA

Värmdalen (14F 2d , [6760220, 1468920] ), stenig strand, enstaka , 2017 (GHa)
Äsplok (artp.), (14F 4e , [6774393, 1470730] ), gropar i för övrigt uttorkad dödisgrop, 5 , 2020 (Gunnar Hagelin)
ORE

Orskaven (14F 5d , [6777600, 1468700] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Dalbyn, Slipstensudden (14F 5d , [67783, 14654] ), vattenbryn vid båtlänning, enstaka , 2014 (GHa)
Södersjön/Norrboda badplats (14F 5d , [67783, 14688] ), sandstrand, fåtal , 2012 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14675] ), bland lågt ris på strandäng, rikligt , 2008 (GHa)
Gosängsudden (artp.), (14F 6c , [6780799, 1464439] ), 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Furudal, vid skolan (14F 6c , [6783420, 1464560] ), sandstrand, rikligt , 2013 (GHa)
Sandnäsudden (14F 6c , [67845, 14611] ), grunda gölar omgivna av sand, fåtal , 2012 (GHa)
Ore kyrka (artp.), (14F 6d , [6780469, 1465804] ), noterad , 2017 (Ulf Gärdenfors)
Svartviksbadet (14F 6d , [67807, 14673] ), sandstrand, rikligt , 2011 (GHa)
Säsvik (14F 6d , [6784110, 1466460] ), sandstrand, fåtal , 2009 (GHa)
Nydammen (14F 7c , [6785990, 1464210] ), lite sumpig strand kmed grunt vatten utanför, flera tiotal , 2012 (GHa)
Dalfors hyttområdet (artp.), (14F 7f , [6788513, 1478553] ), sytandkant, 4 , 2020 (Gunnar Hagelin)
800 m SO Lindbodarna (14F 8d , [67902, 14655] ), vattenbryn med småstenar, spridd , 2017 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67986, 14623] ), på sand i vattenbryn, enstaka , 2014 (GHa)
Idsjön, vid dammen (14F 9c , [67990, 14602] ), vattenbryn, något tiotal , 2014 (GHa)
Gravjugastjärnen (15F 0c , [6804610, 1461060] ), strand med småsten och sand, fåtal , 2017 (GHa)
ORSA

Lindänget (14E 5h , [6776520, 1436160] ), betad strandäng, riklig , 2013 (LBr)
Oreälven-Heden (artp.), (14E 6h , [6782791, 1439077] ), rikl på sandig/dyig strand, noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Fredshammar (artp.), (14E 7i , [6786465, 1444744] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Ämåns utlopp (artp.), (14E 7i , [6786626, 1443562] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Norrbacken dammen (artp.), (14E 8g , [6790902, 1432639] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ), 1989 (JEd)
SOLLERÖ

St Görsjön norra delen Ö stranden (13E 6c , [6732670, 1414590] ), ~refl~ ,kärrstrand, ,frekvens m.allm. 1997 (HLe)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ), strandäng i blandskog, 2017 (IPt & SNy)
Sollerön camping vid V brofästet (artp.), (14E 0g , [6754243, 1433640] ), sandbotten sjön siljan, 2014 (Kerstin Frostberg)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757340, 1434040] ), gräsbevuxen myrmark, 2013 (DABS)
Nördervik (14E 1g , [6757900, 1433700] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Norrviken (artp.), (14E 1g , [6757960, 1433903] ), noterad , 1988 (Bengt Oldhammer)
Perushol (artp.), (14E 2f , [6760165, 1428344] ), lerstrand vid sötvatten, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
MORA

Siljansfors försökspark ,Jugens stränder (14E 0e , [6751, 1421] ), sjö- och åstränder, allmän , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Äjsjöns utlopp (14E 0e , [6754480, 1420300] ), sjö- och åstränder, allmän , 1982 (Göran Thor)
Garsås (artp.), (14E 0j , [6754688, 1446282] ), noterad , 2020 (Bengt Westman)
Fudalsviken (artp.), (14E 1i , [6759027, 1440724] ), 1987 (Bengt Oldhammer)
Åmåsängsgården (artp.), (14E 2g , [6763221, 1432988] ), noterad , 2017 (Roger Gran)
Åränget (artp.), (14E 3f , [6767940, 1429991] ), noterad , 2019 (Ulf Gärdenfors)
Sandängarna (artp.), (14E 3g , [6768100, 1431790] ), noterad , 2017 (Lars-Olof Grund, Maria Grund)
Kråkbergs badplats (artp.), (14E 3g , [6769620, 1431000] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Säs grustäckt (artp.), (14E 4e , [6773570, 1422177] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770899, 1425610] ), noterad , 2018 (Åke Berg)
VENJAN

Finnbodarna badplats (artp.), (13E 6b , [6732159, 1407585] ), noterad , 1992 (Håkan Lernefalk)
Marbackmyren O (artp.), (13E 9b , [6745817, 1408842] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm, stranden vid campingen (artp.), (13E 9b , [6746650, 1408820] ), noterad , 2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
ÄLVDALEN

Vanån vid Sväsodlingen (artp.), (14D 5g , [6776740, 1384189] ), å och strandmiljöer, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Mångsbodarna åt NNO, vid Gundsug (14D 5g , [6777710, 1383370] ), övergiven myrslog samt uttorkad lok, spridd , 2016 (LBr)
pöl vid vägen Ö Urdlok (artp.), (14D 5g , [6777871, 1382420] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Tennänget VSV (artp.), (14D 5h , [6775202, 1385567] ), åstrand, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Tennan vid Tennbo (artp.), (14D 6g , [6784915, 1382803] ), å, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Vasslen (14D 6h , [6782860, 1385060] ), skogsbäck med stränder, spridd , 2017 (LBr)
Dysberg nyckelbiotop (artp.), (14D 6j , [6782863, 1399610] ), barrsumpskog med småglupar, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Gessi fäbodar (artp.), (14D 9f , [6799589, 1378121] ), betad fäbodtäkt, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Selgård älven (artp.), (14D 9i , [6796972, 1393025] ), fuktig gräsmark framröjd tidigare beskogad betesmark mot älven, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Reningsverket älvstranden (artp.), (14D 9i , [6797058, 1394417] ), mjukbotten i älv, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Stockholmslok (14D 9j , [6797290, 1396430] ), uttorkad tjärn, riklig , 2013 (LBr)
Pigforsbäcken (artp.), (14E 6a , [6782847, 1401392] ), bäck med kärrområde och fuktig skog, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Blyberg,gammal sågdamm (14E 6c , [6782440, 1414030] ), gräsmark vid damm, 2008 (DABS)
nära älven i Västermyckeläng (artp.), (14E 7a , [6789965, 1404855] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Gåsvarv vid fiskodlingen (14E 7b , [6786440, 1407520] ), älvslänt och vändplan, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Älvdalens kyrkby vid campingen (14E 8a , [6792040, 1404400] ), älvstrand, spridd , 2018 (LBr)
Rots badplats (14E 9b , [6795350, 1406150] ), våt gräsmark intill sjö, 2009 (DABS)
Gummas naturreservat (artp.), (15D 0f , [6802702, 1377929] ), strandkanten av lok, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Hållstugan SSO om (artp.), (15D 0g , [6803368, 1381260] ), sjökantzon, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Nornäs kapell (artp.), (15D 3c , [6816215, 1363787] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ), 2003 (LBr)
Risbergsheden, 2 km OSO om Risberg fäbod (artp.), (15E 0a , [6802318, 1403964] ), liten göl, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Risbergsheden, 2,2 km OSO om Risberg fäbod (artp.), (15E 0a , [6802328, 1404144] ), göl, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllen (artp.), (15E 1a , [6808298, 1404469] ), älväng och strand, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ), fäbodvall med omgivning, 2003 (LBr)
HAMRA

Sandsjöns rastplats (artp.), (15E 6j , [6832092, 1447906] ), noterad , 2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
E45, rastplats vid Sandsjön (artp.), (15E 6j , [6832243, 1447940] ), noterad , 2019 (Martin Westberg)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Mörttjärn (artp.), (12E 1e , [6659118, 1424803] ), strandvåtmark, noterad , 2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.), (12E 1f , [6659119, 1427543] ), kulturmark/strandzon, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Gravendal (12E 1f , [6659170, 1427570] ), sjöstrand, 2018 (IPt & SNy)
Vattrangi (artp.), (12E 2d , [6663626, 1416959] ), strandkant, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.), (12E 2e , [6660086, 1424200] ), sjöstrand, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Sörvik (artp.), (12E 2f , [6661938, 1425724] ), strand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Hösjön, väster om (artp.), (12E 3f , [6665775, 1426066] ), vägkant och sjöstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Fredriksberg, sydvästra delen (artp.), (12E 4e , [6670230, 1420340] ), strandkant, noterad , 2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Stenälven (artp.), (12E 4e , [6673338, 1422496] ), åstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Lilla Lejen (artp.), (12E 5d , [6678273, 1418908] ), bar fy, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Lejdammen (artp.), (12E 5e , [6677219, 1421676] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
FLODA

Fänforsen (13E 1h , [6705640, 1438240] ), älvstrand, spridd , 2013 (LBr)
Käringforsen O (artp.), (13E 1h , [6706246, 1435930] ), noterad , 2015 (Håkan Lernefalk)
NÅS

Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429780] ), lagun, strandkärr, skogsbryn, 1998 (DABS)
JÄRNA

Andersfors (12E 9b , [6699210, 1408820] ), strandkant, 2009 (DABS)
Liss-Jällån 600 m V Sönnberget (13E 0c , [6700400, 1413090] ), å med blandbarrskog, 2008 (HLe)
100 m V Herrgårdsön (13E 0c , [6703127, 1413017] ), ~refl~ ,älvstrand med kärr, ,frekvens t.allm. 1996 (HLe)
Gruckåkvarn (artp.), (13E 1b , [6709685, 1408235] ), noterad , 1991 (Håkan Lernefalk)
Sännbäckens fd fäbod 700 m S (13E 1c , [6708480, 1413600] ), ~refl~ ,älvstrand/strandskog, 2009 (HLe)
Vanån-V-dalälven södra stranden (13E 2c , [6711350, 1414040] ), ~refl~ ,örtrik älvstrand, 2001 (HLe)
Storön (artp.), (13E 2d , [6710686, 1417406] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Kvarnåker, Grådan (13E 2e , [6713291, 1423683] ), 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Kringlan (artp.), (13E 2e , [6714295, 1420389] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Kringlan, NV-bukten (artp.), (13E 2e , [6714567, 1420381] ), 100 m˛ , 2018 (Anders Lindholm)
Snöbyn S (artp.), (13E 2f , [6712159, 1425836] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Snöåbruk (artp.), (13E 2f , [6714397, 1425694] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Flögforsen uppströms (13E 3c , [6716551, 1411397] ), ~refl~ ,älvstrand med sandbotten, 1989 (HLe)
Västerdalälven, Morn, Dala-Järna (artp.), (13E 3d , [6715171, 1419103] ), noterad , 2018 (Anders Lindholm)
Västerdalälven, Morn, Dala-Järna (artp.), (13E 3d , [6715171, 1419103] ), sandbotten, mkt strand och botten blottad då älven har mkt lågt vattenstånd i sommar., blomning , 2013 (Anders Lindholm)
Gänsen-badet (artp.), (13E 3e , [6718120, 1423451] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Van S (artp.), (13E 4b , [6723692, 1409217] ), noterad , 2004 (Håkan Lernefalk)
Vansjön, nedanför Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409100] ), ~refl~ ,sjöstrand-sandbotten, ,frekvens ej bedömd 2004 (HLe)
Van N (artp.), (13E 4b , [6724755, 1408936] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
Kakeltjärnan (artp.), (13E 4d , [6723313, 1416371] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Storflån (artp.), (13E 4e , [6720934, 1424864] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Stövlingvallen (artp.), (13E 5b , [6729088, 1407728] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens m.allm. 1997 (IJo)
Äppelbo, Sälen, prästgården (artp.), (13E 1a , [6706878, 1400253] ), noterad , 2016 (Måns Svensson)
MALUNG

Tyngsjö kyrkogård (artp.), (12D 7i , [6686224, 1393259] ), limnisk strandvåtmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Acksjön NV:a delen (12D 8i , [66923, 13920] ), ~refl~ ,sjö med stränder, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
Fiskhusbäckens mynning (artp.), (12D 9i , [6695786, 1391067] ), i bäckmynningen, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Uppströms Kvissedeforsen (13D 1i , [67092, 13939] ), strandkanten, massor , 2018 (MNo)
Kvissedforsen (13D 2i , [6710220, 1394140] ), ~refl~ ,stränder, fuktiga strandskogar och sanka gräsmarker, ,frekvens allm. 2003 (BGM)
Lömänget (13D 3i , [6715950, 1391580] ), vid ån Lömman, 2019 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ), fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter, 2018 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67245, 13841] ), sjöstrand, 2014 (BGM)
Gårdsjön (13D 4h , [67206, 13854] ), ~refl~ ,strandkant, ,frekvens t.allm. 2005 (BGM)
Nedströms Grådön (13D 4h , [67242, 13895] ), strandkanten, 2018 (MNo)
Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ), strandkant, 2018 (BGM)
1 km SV Backsela (13D 5i , [67290, 13935] ), blötmyr i gammalt grustag, ett tiotal , 2011 (MNo)
SO spetsen av Halsjön (13D 6g , [67323, 13847] ), ~refl~ ,översvämningsmark vid älven, ,frekvens allm. 2004 (MNo)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735946, 1369384] ), sjöstrand, 2014 (HLe)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739920, 1374410] ), ~refl~ ,älvstranden, ,frekvens ej bedömd 2004 (BGM)
Räfstaholm i Öjesjön (13D 8j , [67415, 13956] ), strandkant, 2017 (BGM)
LIMA

Tandsjöeggen (artp.), (14C 5i , [6776930, 1343500] ), sjöstrand, klappersten och torv, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Tandsjöeggen (artp.), (14C 5i , [6777170, 1343250] ), sjöstrand, klappersten och torv, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
TRANSTRAND

Näsvallkojan norr om vid lok (artp.), (14D 4c , [6771789, 1364597] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Västerdalälvens Ö strand i Gusjön (artp.), (14D 4d , [6771129, 1366541] ), i strandkanten, noterad , 2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.), (14D 9b , [6799290, 1358150] ), 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13580] ), älvstranden och strandskogen, vanlig utefter älven , 2008 (MNo)
Skarsåsen-Ersbo (artp.), (15C 0j , [6802024, 1346341] ), vid älvkant., noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hästnäset (artp.), (15D 0b , [6803958, 1359790] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Norrsjön i S (artp.), (15D 2a , [6814307, 1354779] ), älvstrandzon, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Vattuslåttern, myr norr om (artp.), (15C 4j , [6824674, 1349753] ), lok, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Trollvasslan vid Fulan (15C 7i , [6838680, 1341900] ), älvstrand med omgivning, sparsam , 2010 (LBr)
Svartsjön (15C 8i , [6843950, 1343920] ), grund strand, spridd , 2020 (LBr)
Kvarnen- (15D 6c , [68337, 13609] ), ~refl~ ,bäck med damm, ,frekvens ej bedömd 2006 (HLe)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.), (15D 6c , [6833742, 1360896] ), sjö och sjöstrandzon mot tallskog, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Österdalälvens västsida (artp.), (15D 7d , [6836408, 1367551] ), älvstrandzon, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ), 1992 (DABS)
Fjätfallen (15D 8c , [6842130, 1364940] ), stränder vid fallen, spridd , 2003 (LBr)
Gunnilnäset, Särna (artp.), (15D 8c , [6844713, 1361073] ), limnisk strandvåtmark, noterad , 2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ), 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ), 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ), 1989 (DABS)
Särnasjön nedom Särna kyrka (15D 9b , [6845260, 1359100] ), sand- och blockstrand, spridd , 2007 (LBr)
Särna, grustag, N delen med stranden (artp.), (15D 9b , [6845958, 1356452] ), strandzon och grustag, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan N om (artp.), (15D 9b , [6846031, 1358001] ), älvstrand, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ), 1992 (DABS)
Öguvalls-vägen ,200 m från Rv70 (16C 0j , [68546, 13493] ), örtrik uttorkande fuktsänka o vägkant, 1989 (DABS)
IDRE

Röskåsen (16C 0b , [6850480, 1307770] ), skogsvegetation längs bäck, 1996 (DABS)
Vegån (16C 1h , [68580, 13392] ), ~refl~ ,å, strand ,strandkärr, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
200 m nedströms Nedre Byggningen (16C 1i , [68557, 13433] ), strandkanter längs ån, spridd , 1989 (DABS)
Nedre Byggningen, pölar utan utlopp (artp.), (16C 1i , [6856381, 1342647] ), noterad , 2017 (Anders Malmsten)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856530, 1342590] ), uttorkad lok, riklig , 2017 (LBr)
Vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68581, 13440] ), ~refl~ ,vändplan,tallskog och lok, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Älvrosfjordens öststrand (16C 1j , [6856170, 1348140] ), stenstrand, spridd , 2008 (LBr)
Storbosjön (16C 2c , [6863327, 1314566] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Västanåt i Idre (16C 2h , [6863910, 1336660] ), grunda stränder, spridd , 2020 (LBr)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ), ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Flötningssjön (16C 3c , [6865580, 1311000] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Atlasruta (16C 3g ), 1988 (DABS)
Burusjöns sydände (16C 4i , [6872130, 1341620] ), långgrund sandstrand och å, spridd , 2018 (LBr)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ), 1994 (DABS)
Atlasruta (16C 5f ), 1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ), 1990 (DABS)
Vid liten tjärn nära Burusjöns nordände (16C 5h , [6876040, 1339480] ), vattebdrag, spridd , 2019 (LBr)
Storån vid Skärbäckhedarna (16C 5h , [6877010, 1335620] ), Storåns stran och strandkärr, spridd , 2019 (LBr)
Gjoten, 700 m so om (16C 6d , [68812, 13162] ), lok mm, spridd , 2020 (LBr)
Grövlan N, Sågliden S (artp.), (16C 6e , [6882748, 1320297] ), noterad , 2018 (Johannes Måsviken)
Grövlan (16C 7d , [6886680, 1317860] ), älvstrand, riklig , 2015 (LBr)
Hällsjön åt NO (16C 7h , [6888390, 1335960] ), sjöstrand, spridd , 2019 (LBr)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888500, 1335720] ), örtrik strand, spridd , 2020 (LBr)
Grundagssätern vid ån (16C 7i , [6886520, 1340020] ), strand och vatten, spridd , 2020 (LBr)
Klutsjön (16C 8j , [68916, 13454] ), ~refl~ ,tomtmark, ,frekvens ej bedömd 1999 (BCa)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ), 1994 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ), 1987 (DABS)
Häggberget (16D 6b , [6883056, 1358665] ), uttorkad lok i skog, spridd , 2020 (LBr)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ), 1994 (DABS)

Dalarnes Flora