Ranunculus reptans ,  strandranunkel

DALARNES FLORA 1949

Ranunculus reptans L. - KRÖNINGSSVÄRD 1831 (Linne 1734).

a. längs de större vattnen o. huvudälvarna, eljest ta., norrut spr. Känd fr. alla snr, i norr till Grövelsjön! (SAM. 34 p. 41) o. Lillfjäten!; fl. nående fjällen (i fjällsjöar, SAM. 17), högsta fyndort trol. Vithogna! (nivå?). - Många lok. hos SANG. 25, LoH. 38, KRÖN. 31, WIGER o.a.

Tillbaka