Ranunculus auricomus    Majsmörblomma


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), gräsmark, allmän , 1995 (PDm)
HUSBY

Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ), ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark, 2002 (NGu)
SILVBERG

Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.), (12F 6g , [6682500, 1483260] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Grängshammar (artp.), (12F 8g , [6693350, 1483080] ), 2009 (Ralf Lundmark)
STORA TUNA

500 m O Bogsnan (12F 8e , [669220, 147240] ), gammal vändplan efter skogsbilväg, 2011 (JOs)
300 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695529, 1472926] ), fäbodväg, 2013 (IPt)
Noraå bruk (13F 0d , [670402, 146511] ), vägkanter o beteshagar, 2012 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [670361, 148168] ), dalen, med lövskog och öppna ytor, 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ), fuktig dalsänka med källor och lövskog, 2013 (SNy)
Gimsbärke kraftstation (13F 3e , [6715625, 1470304] ), ängsmark med bäck, 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
Valshed (13F 4e , [6723595, 1473629] ), gräsmark, 2014 (SNy)
VIKA

Vikasundet, NO om bron (13F 1i , [67098, 14944] ), ~refl~ ,strandområde, ,frekvens allm. 2000 (SBm)
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ), ~refl~ ,gammal igenvuxen herrgårdsträdgård, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [671885, 150026] ), beteshage, 2009 (HLe)
STORA KOPPARBERG

Humlebacksvägen upp till Rottnebyskogen (artp.), (13F 3i , [6719273, 1494897] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Ängen Rottnebyskogen (artp.), (13F 3j , [6719686, 1495223] ), noterad , 2016 (Glenn Costello)
Källslätten (13F 4g , [6723163, 1481618] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Källslätten (artp.), (13F 4g , [6723184, 1481487] ), 2015 (Per Johansson)
SUNDBORN

Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [672240, 149858] ), strandkärr och damm, spridd , 2016 (LBr)
Backa våtmark (artp.), (13F 4j , [6723027, 1498817] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ), 1989 (JEd)
Grånäs, ängsmark läng stig (artp.), (13F 5j , [6727055, 1499251] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Orrbergets fäbod (artp.), (13G 5b , [6728595, 1508946] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Åkers långfäbodar (artp.), (13G 5c , [6726521, 1511639] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs, NV delen (artp.), (13G 6a , [6732212, 1504939] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Gårdvik (artp.), (13G 6a , [6734249, 1501471] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.), (13G 6b , [6732510, 1506600] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Ön ,Kejsars (13G 7b , [673630, 150688] ), gräsmark, vanlig , 2008 (JWk)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15058] ), ~refl~ ,äng, betad fäbovall, 2008 (NGu)
Gryfsvägen, vid Hötjärnsbäcken (14G 1b , [675508, 150553] ), ängsmark, liten vid övergivet stall, 2003 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ), kulturmark, 2008 (NGu)
ENVIKEN

Piparån, torrlagd forssträcka (artp.), (13F 9j , [6747659, 1497658] ), noterad , 2016 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Nyfors (12F 0e , [665171, 147101] ), ängsmark, 2010 (JOs)
SÖDERBÄRKE

Slätbo (11F 9i , [66493, 14934] ), ~refl~ ,genomsilat dråg, ,frekvens ej bedömd 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ), ängsbacke, grusgångar, 2006 (GJn)
NORRBÄRKE

500 m SV Hagge i Smedjebackens kommun (12F 3e , [666664, 147016] ), gräsmark och skogsmark, flertal ex , 1987 (HWk)
GRANGÄRDE

Skattlösberg slåtteräng (artp.), (12E 4i , [6673745, 1441624] ), 2013 (Christina Berneheim)
Lastomberg (12E 8i , [6693991, 1444885] ), ängsmark äldre boplats, 2012 (IPt & JOs)
Erik Skoghs mark,Märrhagen (12F 6a , [66800, 14519] ), ~refl~ ,ängsmark både torr och fuktäng, ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Österdalarna

GAGNEF

Brötjärna (13F 1b , [67096, 14571] ), vägkant, allmän , 2004 (AÖg)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ), ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter, ,frekvens allm. 2002 (IPt)
V.V-Dalälven S om Svedjan (13F 2c , [67140, 14621] ), ~refl~ ,hästbeteshage och slänter mot älven, ,frekvens allm. 2002 (IPt)
300 m O om Dunkarbacken (13F 3c , [6715799, 1460705] ), betesmark , delvis av kärrkaraktär, 2011 (IPt)
NO om Mojesjön, mln sjön och kraftledning (13F 4c , [672165, 146112] ), ~refl~ ,örtrik granskog/lövskog, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
BJURSÅS

Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ), ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent, ,frekvens allm. 1999 (MBe)
SILJANSNÄS

Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738955, 1452366] ), traktorväg,vägkant, dike, 2017 (JMa & UGu)
LEKSAND

Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ), vägkanter diken parkering, 2010 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [673179, 144856] ), fäbodvall, 2009 (IPt & RNy)
Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739276, 1464368] ), kalkpåverkad, fuktig betesmark, 2010 (Hans Rydberg)
Strax N om Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739305, 1464407] ), betesmark, 2010 (Hans Rydberg)
Atlasruta (13F 9b ), ,frekvens allm. 1999 (LKn)
RÄTTVIK

Rättvik, Konsumparkeringen (14F 0c , [67519, 14627] ), l spricka mellan husgrund och asfalt, enstaka , 2015 (GHa)
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [675102, 147251] ), gräsbevuxen byväg, 2009 (JJa & IPt)
Östbjörka, Matsgården (14F 2c , [676125, 146441] ), gårdsplats, rikligt , 2016 (GHa)
Gisslarbodarna, "Vikörbudär" (14F 3c , [67691, 14609] ), igenväxande fäbodtäkt, flertal , 2014 (GHa)
Brandstjärnen (14F 4e , [677408, 147213] ), ~refl~ ,vägren på väg som korsar bred kraftledningsgata, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
Finnbacka by (14F 4h , [677025, 148721] ), vägkant, 2007 (DABS)
Malmberget/"Kontoret" (14F 6h , [678288, 148669] ), gräsmark, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
BODA

Grusgropen i Ensro (14F 2d , [67601, 14683] ), grusgropsskänt, enstaka , 2015 (GHa)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67629, 14681] ), dike/vägren, enstaka , 2007 (GHa)
Bodmyren (14F 3c , [67673, 14645] ), ~refl~ ,i kraftgata, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ), ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge, ,frekvens allm. 2006 (GHa)
Gammelsvad (14F 3e , [67664, 14715] ), ~refl~ ,gårdsplan i ödegård, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Hållberget (14F 3h , [67686, 14857] ), gräsmatta, enstaka , 2008 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen,öster om vägen. (14F 4c , [67725, 14640] ), ~refl~ ,upplagsplats för rivningsvirke, ,frekvens t.allm. 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ), ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd, ,frekvens t.allm. 2001 (GHa)
Skogsbilväg 1500 m S Halvarsbodarna (14F 5g , [677505, 148146] ), dike/vägren, 2007 (GHa)
ORE

Lilltjärn (14F 5d , [67772, 14659] ), vägren, enstaka , 2013 (GHa)
Bro över Ockerfån 400 m S åns mynning i Oresjön (14F 5d , [677798, 146803] ), dike, enstaka , 2013 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ), ~refl~ ,äng, tämligen rikligt ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Norrboda, Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ), slåtteräng, tiotals , 2017 (GHa)
Norrboda, Gammelstan (artp.), (14F 5e , [6777992, 1470127] ), torr-frisk slåtterängsmark, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Änderarvet (14F 6c , [67809, 14624] ), övergiven gårdsplats, enstaka , 2013 (GHa)
Stensgårdarna (14F 6d , [67827, 14696] ), åkerkant, enstaka , 2008 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67829, 14809] ), hävdad f.d. fäbodstäkt, enstaka , 2008 (GHa)
Näset, Skrättmyren (14F 7c , [67860, 14626] ), kanten av åker, enstaka , 2017 (GHa)
Källan (14F 7e , [678562, 147195] ), gammal gårdsplats, enstaka , 2011 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [682226, 146590] ), gräsmark, 2009 (JJa & BCa & IPt)
ORSA

Atlasruta (14E 5h ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), 2013 (Bengt Oldhammer)
Sydöst Knutar-Einars äng (artp.), (14E 5h , [6776704, 1436737] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens allm. 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens allm. 1986 (JEd)
Ljothed fäbodar Orsa (artp.), (14E 7i , [6789883, 1444353] ), lågväxt torr -- frisk äng., noterad , 2017 (Claes Möre)
Ämmeråsen (f.d. fäbod) (14F 5b , [67773, 14555] ), ängsmark, enstaka , 2013 (GHa)
Täktsberg (f.d. fäbod) (14F 6b , [67823, 14590] ), ängsmark, spridd , 2013 (GHa)
Kväkköl (14F 8a , [679241, 145363] ), fäbodvall, 2011 (IPt)
Rosentorp (15F 1a , [680808, 145280] ), ängsmark ,vägkant, 2011 (IPt)
SOLLERÖ

Norrvikens östra sidan (artp.), (14E 1g , [6757550, 1434000] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
MORA

Siljansfors försökspark ,herrgården (14E 0e , [675274, 142237] ), mullrika skogsbryn och ängsmark, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,skogsmueet (14E 0e , [675349, 142226] ), mullrika skogsbryn och ängsmark, 1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763618, 1449148] ), ängsmark, fäbodvall, 2011 (IPt)
Mora vid Saxnäs (artp.), (14E 3g , [6765431, 1431635] ), gräsmatta, 2010 (Hans Rydberg)
Moraparken vid konferensanläggningen (artp.), (14E 3g , [6766482, 1430464] ), gräsmatta, 2010 (Hans Rydberg)
50 m SV Färnästjärnen (14E 3h , [676684, 143643] ), ~refl~ ,utkast, 2010 (SJo)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.), (14E 5f , [6775900, 1429470] ), 2009 (Ralf Lundmark)
VENJAN

Liden (13E 6c , [673487, 141079] ), ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark, ,frekvens m.allm. 1997 (HLe)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ), fäbodvall, 2003 (LBr)
ÄLVDALEN

Mångsbodarna åt NNO, vid Gundsug (14D 5g , [677771, 138337] ), övergiven myrslog samt uttorkad lok, spridd , 2016 (LBr)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.), (14D 5h , [6775200, 1385499] ), fuktig björkskog, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Ryssmyr (artp.), (14D 5j , [6779231, 1395065] ), mossodling, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Vanån vid Smörhatt (artp.), (14D 6g , [6780470, 1380606] ), noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Dysberg (artp.), (14D 6j , [6782928, 1399473] ), ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Marddal fäbod (artp.), (14D 7h , [6788620, 1386319] ), på grusig gårdsplan, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Vallsjöberg, strax nedanför nordostbranten (14E 7c , [678764, 141410] ), liten örtfläck, spridd , 2017 (LBr)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 2004 (RBr)
Knämyrarna-Rossfljot 9 km OSO Trängslet (artp.), (15D 1j , [6807641, 1398488] ), kärrkomplex/topogent kärr, 1993 (Sören Uppsäll)
Granan mittemot Flaxvallen (artp.), (15D 5g , [6828568, 1382766] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Klitten (artp.), (15D 5h , [6827635, 1388931] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Kolmark (artp.), (15D 5j , [6825600, 1396600] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Skarptäkt (artp.), (15D 5j , [6829100, 1397250] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Skärberg (artp.), (15E 4a , [6824493, 1400838] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Dritränn fäbovall (15E 6a , [683328, 140239] ), fäbodvall och källor, 2003 (LBr)
Västerdalarna

FLODA

Bastuberget (12E 7h , [66859, 14355] ), ~refl~ ,äldre torr linda, ,frekvens ej bedömd 2000 (DABS)
NÅS

Nilsudden (12E 8d , [6690203, 1415602] ), ~refl~ ,tomt, ,frekvens ej bedömd 2003 (HLe)
JÄRNA

Väg mot västra delen av Vakerskogen (12E 8b , [6692549, 1408163] ), vägkant och dike, 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ), tomt, fd ängsmark, 2009 (DABS)
Övre Milborg (13E 0c , [6704878, 1410879] ), ~refl~ ,slåttermark, ,frekvens t.allm. 1996 (HLe)
Krogens fd fäbod (13E 1c , [670788, 141321] ), ~refl~ ,fd åkrar och ängar, 1988 (HLe)
Vansbro reningsverk (13E 2c , [671114, 141439] ), ~refl~ ,ruderatmark, 2000 (HLe)
Flögsjöbergets fd fäbod (13E 4b , [6723500, 1406760] ), ~refl~ ,röjsågsröjd frisk/fuktig ängsmark, vägkant, ,frekvens m.allm. 2004 (HLe)
Dalstugan (13E 5c , [6727269, 1413336] ), ~refl~ ,fd ängsmark, ,frekvens m.allm. 2007 (HLe)
ÄPPELBO

Finnvallen (13E 0b , [6704415, 1406692] ), ~refl~ ,fd ängsmark, 2009 (HLe)
Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens t.allm. 1997 (IJo)
MALUNG

Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ), ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö, ,frekvens ej bedömd 1996 (OSt)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ), ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
Södra delen av Märrgrådan (13D 2i , [671168, 139216] ), ~refl~ ,frodig rasbrant med rörligt grundvatten vid foten, ,frekvens allm. 2003 (BGM)
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ), fäbodmiljö, 2005 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ), fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk, 2014 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ), ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs, ,frekvens t.allm. 2005 (BGM)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ), ~refl~ ,gårdsmiljö med potatisland och fårhage, ,frekvens allm. 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ), fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog, 2013 (BGM)
Nordvallssela (13D 7e , [673802, 137139] ), ~refl~ ,frodig fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 2004 (BGM)
Nordvallssela (13D 7e , [67381, 13714] ), slåtterlinda, 2015 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ), slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar, 2017 (MNo)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens allm. 2000 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ), ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar, vanlig ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ), slagen gräsmark och fuktdrag, 2012 (BGM)
Lybergets fäbod (artp.), (13D 9g , [6749815, 1383047] ), 2014 (Per Skyllberg)
LIMA

Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ), ängsmark, 2014 (DABS)
Svartåsen (14C 4h , [677159, 133572] ), fäbodvall, 2014 (DABS)
Lilla Moberget (artp.), (14C 7i , [6788287, 1341529] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Fämliden (14D 3c , [676809, 136412] ), fuktstråk vid bäck, rikligt , 2007 (MNo)
TRANSTRAND

Branäs, Gusjösätern (artp.), (14D 4e , [6774500, 1374290] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Hälla NR (artp.), (15D 0a , [6801850, 1354053] ), rastplats, vägren, blandskog, 2011 (Hans Sundström)
Hälla NR (artp.), (15D 0a , [6801850, 1354053] ), rastplats, vägren, blandskog, 2011 (Sofia Lundell & Hans Sundström)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Atlasruta (15C 3h ), ,frekvens t.allm. 2005 (THe)
Storbäckens fäbod (artp.), (15C 9g , [6845719, 1330010] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ), 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ), 1989 (DABS)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ), ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor, ,frekvens m.allm. 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 3c ), 1992 (DABS)
IDRE

Röskåsen (16C 0b , [685099, 130808] ), fäbodvall, 1996 (DABS)
Gammelsätern (16C 1h , [68577, 13387] ), ~refl~ ,kulturmark med åkrar, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68630, 13386] ), ~refl~utlopp / sjöstrand (vägkant), ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Idresjön SO Häggesundet (16C 2i , [686138, 134310] ), strandkärr, spridd , 2009 (LBr)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ), ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Hällsjövålen (16C 8g , ), 1987 (HLe & UGn)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ), 1987 (DABS)
Lillfjäten, betesmark (artp.), (16D 5a , [6877067, 1352232] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ), 1994 (DABS)

Dalarnes Flora