Ranunculus auricomus ,  majsmörblomma

DALARNES FLORA 1949

Ranunculus auricomus L. (coll.). - KRÖNINGSSVÄRD 1831 (Linne 1734).

a. åtm. upp till siluromr., eljest ta.-spr., knappt nående fjällen. Känd fr. alla snr, i Hamra dock endast fr. Björkberg o. Kyrkbyn (Ad), i Idre fr. Röskåsen (Lr), Flötningen!, Idrebyn!, Lillfjäten!, Grundagen! o. Töfsingån (ARw.). - Tänil. kulturgynnad.

SBT .81 1987

R. auricomus, majsmörblomma. Falun stadsparken, på ängen nedanför Kullen, nära dammarna 4-5, ett stort bestånd omkr 1970; spridda ex i gräsmatta ned emot Vasag, nu utgången (underart okänd). Bjursås Ljustjärnängarna i försumpad slåttervall (allt !).

RM har samlat några hundra ark majsmörblommor i Dalarna. De är bestämda till underart och i några fall publicerade av Julin. En förteckning över opublicerade förvaras på Naturhistoriska riksmuseet.

 

Tillbaka