Pyrola rotundifolia    Vitpyrola


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), skogsmark, t.allmän , 1995 (PDm)
Västanhede SV (12G 5g , [6678937, 1533686] ), skogsbilväg, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
500 m ssv Flaxtjärnen (12G 7h , [6685970, 1538160] ), Vägdiken och kärr, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669144, 1518265] ), gräsmark, 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669720, 1521769] ), skogsmark, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Långviksgruvan, väg W738 (artp.), (12G 6e , [6684510, 1520435] ), vägkant, enstaka , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Basttjärn, väg W737 (artp.), (12G 6f , [6684797, 1525980] ), vägkant, allmän , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Garpenberg (artp.), (12G 7e , [6687932, 1521819] ), noterad , 1985 (Per Hansson)
Garpenberg, en naturskog utanför (artp.), (12G 7e , [6688500, 1521300] ), 1992 (Henrik Weibull)
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ), ängsmark, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Nyhyttan - Norn, väg W671 (artp.), (12F 6j , [6680372, 1498754] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
HUSBY

Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6697259, 1526368] ), vägkanter, 2014 (DABS)
Pålsbo hage (artp.), (13G 1c , [6706235, 1514934] ), betesmark, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
STORA SKEDVI

Gussarvshyttan (13F 0j , [6702590, 1496320] ), blandskog med bäck, 2014 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706690, 1505640] ), vägkant, 2011 (DABS)
Nyberget, väg W771 (artp.), (13G 1b , [6708460, 1505277] ), vägkant, enstaka , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
SÄTER

Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ), ån/strand, 2018 (SJa & JMa)
Kalkbrott (12F 8i , [6691917, 1493619] ), blandskog med skogsvägar, 2015 (IPt & SNy)
GUSTAFS

Slätklacken (13F 0i , [6700753, 1493511] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
SILVBERG

Gamla Jutbo (12F 6h , [6683145, 1486107] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Väg mot byn Fallet (12F 7e , [6686989, 1471620] ), vägdike, 2020 (SNy)
V om Trollsjöheden W635 AV4927 (artp.), (12F 7f , [6689501, 1475620] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Västerviken (artp.), (12F 7h , [6688774, 1486623] ), noterad , 2020 (Maja Wressel)
Nyhyttan (12F 7h , [6689815, 1487418] ), ängsmark, 2017 (SNy)
Sandvik-Ulvsjön (artp.), (12F 8f , [6690247, 1479914] ), 1984 (Bengt Oldhammer)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ), vägkanter o kulturmark i byn, 2015 (SNy)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.), (12F 8g , [6692636, 1484902] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Grängshammar W655 AV4926 (artp.), (12F 8g , [6693467, 1482177] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ), slåtteräng, 2012 (SNy)
P-platsen Risshytte hage (artp.), (12F 8h , [6691300, 1489154] ), noterad , 2017 (Per Johansson)
STORA TUNA

Mörtsjön (12F 7d , [6687830, 1469508] ), myrkant, 2020 (SNy)
N om Fallet W648 AV4928 (artp.), (12F 7e , [6687456, 1472247] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ), vägkant och strandremsa mot sjön, 2015 (SNy)
Skinnarbodarna (12F 8f , [6693732, 1477426] ), längs skogsbilväg, 2020 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694910, 1478879] ), skogsmark och fuktstråk, 2013 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6695950, 1463045] ), vägkanter, 2015 (IPt & SNy)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ), parkeringsyta och gamla fäbodplatsen, 2011 (SNy)
Murbo (12F 9e , [6698494, 1472984] ), vägkanter längs skogsväg söderut, 2020 (SNy)
Väg mot Ulvbergssjön (12F 9e , [6699085, 1470654] ), vägkanter, 2020 (SNy)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ), längs skogsbilväg, 2014 (SNy)
Långsjöskogen (12F 9g , [6699596, 1483637] ), område mellan åker o skog, 2020 (SNy)
Mossbodarna (13F 0e , [6704154, 1470799] ), gammal fäbod, 2019 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701504, 1476281] ), kulturmark, 2018 (SNy)
Långsjön (artp.), (13F 0g , [6700435, 1483598] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Lilla Holmsjön (artp.), (13F 0h , [6702644, 1485475] ), 60 plantor/tuvor , 2017 (Gunnar Bäck)
Holmsjöarnas naturreservat (artp.), (13F 0h , [6702690, 1485324] ), noterad , 2017 (Christer Bergström)
Stora Holmsjön (13F 0h , [6702909, 1485806] ), strandområden, 2019 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6707018, 1470234] ), myr söder sjön länsan, 2018 (SNy)
Skogsväg mot sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707398, 1473763] ), längs väg, 2020 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ), skogskant mot järnvägen, 2018 (SNy)
Skogsklädd hol söder om Rudorna (13F 1g , [6707888, 1482923] ), skogsmark, 2015 (SNy)
Skomsarbymyran (13F 1h , [6705787, 1486502] ), lövkärr, 2020 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711515, 1483242] ), kärrmarker längs bäck, 2018 (SNy)
Hönsarvsberget Igeltjärnsvägen (13F 2g , [6712170, 1481148] ), vägkant, 2018 (SNy)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ), vägkanter, gruvområde och sjöstrand, 2014 (SNy)
Bäcken Issan-Ö Valsan (13F 4e , [6721463, 1472456] ), vägkanter och bäckdråg, 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ), gräsmark, sjöstrand och skogskant, 2014 (SNy)
TORSÅNG

Vasstjärn (13F 0h , [6702281, 1486572] ), skogsmark, 2020 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707410, 1488430] ), gräsbevuxen skogskulle, 2013 (DABS)
Trädgårdstorp, 300 m SO (artp.), (13F 2h , [6711372, 1485145] ), fuktig lövskog, 2011 (Crister Albinsson)
VIKA

Kalkberget 1200 m S om Åsen (13F 1i , [67066, 14940] ), ~refl~ ,kärr omedelbart N om berget, ,frekvens m.allm. 2000 (SBm)
nedanför Stabergs klack (13F 3j , [67168, 14990] ), ~refl~ ,myrmark, ,frekvens ej bedömd 2002 (JJa & BCa)
Uddnäsvägen (artp.), (13F 3j , [6718131, 1497626] ), noterad , 2018 (Kajsa Wejryd)
ASPEBODA

Norr om Smedsbo (13F 3f , [6717489, 1479715] ), mindre myr, 2018 (SNy)
Olsbacka (13F 3h , [6715083, 1486088] ), liten damm, 2018 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721681, 1476603] ), vägkanter och bäckravin, 2014 (SNy)
Skog W910 AV4924 (artp.), (13F 4f , [6721801, 1479748] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
STORA KOPPARBERG

Vällgårrden (13F 3h , [6718998, 1485501] ), strandnära ängsartad blandskog, 2016 (DABS)
Främbyviken (13F 3i , [6718164, 1491831] ), strandområde vid Runn, 2017 (SNy)
Håbergs hage nr 12 (artp.), (13F 4h , [6720719, 1487512] ), tomtmark / naturtomt, 2013 (Per Johansson)
Övre Heden (13F 5h , [6728200, 1488930] ), gräsbevuxen vägkant, 2014 (JJa)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ), gräsbevuxen skogsvägkant, 2011 (JJa)
Väg mot Haghed (13F 6h , [6731220, 1487090] ), fuktig gräsmark, 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731590, 1491010] ), vägkant, 2012 (JJa & IPt)
SVÄRDSJÖ

Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726890, 1520680] ), vägkant, 2012 (DABS)
Borgärdesströmmen (13G 7b , [6735960, 1505900] ), strandskog, rel rikligt , 2008 (JWk)
Ön (13G 7b , [6736200, 1506670] ), skogsvägkant, rel rikligt , 2008 (JWk)
Vinnarån (artp.), (13G 8b , [6744552, 1508669] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ågs bruk, upp mot Gammelfäboden (artp.), (13G 8c , [6740126, 1513159] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Ågs bruk (artp.), (13G 8c , [6740345, 1513064] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ågs bruk (13G 8c , [6740350, 1513090] ), gräsmark vid sjöstrand, flertal , 2007 (JJa & BCa & IPt)
Spaksjön, norr om byn (artp.), (14G 2c , [6761848, 1514636] ), vägområde, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
ENVIKEN

Marnäsdammen N åbron (artp.), (13F 9i , [6746810, 1492180] ), vägren/barrskogskant, 2010 (Gunnel Sundberg)
Övertänger (13F 9j , [6749010, 1497700] ), gräsmark, 2009 (DABS)
Harrys ravin (artp.), (14F 0j , [6754207, 1495191] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson, Sanne Svensson, Dennis Nyström)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

SV om Katthällshagen (11F 9i , [66467, 14917] ), ~refl~ ,allmän mindre bilväg inkl. kant o dike, klippt Aug., 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ), ängsbacke, 2008 (GJn)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ), hävdad slåtteräng, spridd , 2006 (HWk)
Fallbyn, väg 66 (artp.), (12F 1i , [6655040, 1490540] ), örtrik slänt mot väg, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
NORRBÄRKE

Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ), vägkant & gräsplan mot lövskog, 2017 (IPt & SNy)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Limnäsudden (artp.), (12F 4e , [6671678, 1471680] ), noterad , 2016 (Roger Gran)
Stollberget vid stig O Kaserndammen (artp.), (12F 5e , [6675223, 1470945] ), 2012 (Janolof Hermansson)
Blåkullberget (artp.), (12F 5h , [6676606, 1486370] ), kärr, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681615, 1475278] ), skogsbilvägkant, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Sörviks Dammsjön (12F 5c , [66753, 14640] ), ~refl~ ,kalkpåverkad barrskog, ,frekvens t.allm. 2004 (HWk)
Rösjön - Gussjökalven (artp.), (12F 5c , [6678146, 1463838] ), kärr intill bäck från myr, 2015 (Janolof Hermansson)
GRANGÄRDE

Noaks, Lönnfallet (artp.), (12E 1i , [6655576, 1440214] ), 2015 (Sten-Erik Bohlin)
Skattlösberg slåtteräng (artp.), (12E 4i , [6673745, 1441624] ), 2013 (Christina Berneheim)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ), ~refl~ ,vändplan och vägkanter, ,frekvens ej bedömd 2001 (DABS)
Bredberget (12F 6b , [6684488, 1459149] ), stig /lövskog, 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ), vägkanter, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ), vägkant och vägdiken, 2013 (IPt)
Saxhyttan W640 AV3961 (artp.), (12F 7b , [6687717, 1457595] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Karlsänget (12F 7b , [6687747, 1455734] ), ängsvägkant i blandskog, 2016 (IPt)
Tansbäcken (12F 7b , [6688855, 1455248] ), skog, 2018 (SNy)
Grangärdes-Hästberg W640 AV1955 (artp.), (12F 7b , [6689490, 1459700] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Storsätten (12F 7c , [6687496, 1462009] ), ängsmark,vägkant, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rudtjärnen - Dammsjön (artp.), (12F 8b , [6693385, 1458660] ), gransumpskog örtrikt, 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Tansväggarna (artp.), (12F 8b , [6693954, 1456219] ), noterad , 2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Norr om Långmyran (12F 9b , [6695358, 1458941] ), skogsbilvägsdike, 2015 (IPt)
Österdalarna

GAGNEF

Lungmyrån (artp.), (12F 9a , [6696750, 1451472] ), noterad , 2017 (Stig-Åke Svenson)
Kalkberget (13F 1a , [6706484, 1451805] ), vägkant, 2013 (IPt)
Stiget, kolsveden, Säl (artp.), (13F 1b , [6708925, 1458429] ), noterad , 2017 (Johannes Måsviken)
Sälsängarna (13F 1b , [67092, 14579] ), igenväxt ängsmark, tämligen allmän , 2004 (AÖg)
Vägskäl nära sjön Bästen östra spets (13F 1c , [6706776, 1464326] ), skogsbilvägkant, 2018 (IPt)
Floberget (13F 2a , [6713090, 1450400] ), fuktig skogsmark, rikligt , 2004 (IPt)
Floberget (13F 2a , [67134, 14504] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
C:a 300 m S f.d.Arvslindans jvgstn (13F 2c , [67124, 14635] ), ~refl~ ,fuktig blandskogsmark, med bäck, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712756, 1467576] ), jvgslänt mot blandskog, 2014 (IPt)
Hampgårdarna ,nära Sörängsdammen (13F 3c , [6718825, 1463518] ), balndskog, 2011 (IPt)
V om Råmyran (13F 3c , [6718919, 1463991] ), blöt skogsmark nära bäck, 2011 (IPt)
N om Sörängsdammen (13F 3c , [6719000, 1463650] ), frisk skogsmark intill ån, 1996 (JMa)
Gråda (13F 4b , [6721509, 1458088] ), ängsmark nära älven, 2016 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ), ~refl~ ,kulturmark,lindor, ,frekvens ej bedömd 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720234, 1466016] ), vändplan skogsbilväg, 2012 (IPt)
Sörmyran 600 m V (13F 4d , [6722302, 1466012] ), vändplan skogsbilväg, 2018 (IPt)
ÅL

Stora Helgås (13F 4d , [6723623, 1465926] ), fäbodvall, 2020 (IPt,SNy,KMa)
Skogsbilvägskäl O om Ösmyran (13F 5c , [6725266, 1461834] ), vägkanter & diken, 2012 (IPt)
Rexbo - Helgbo, väg WW908 (artp.), (13F 5d , [6726387, 1469219] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727288, 1467875] ), slåtterlinda, 2015 (IPt)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.), (13F 5e , [6727666, 1473736] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ), vägkant, 2010 (JJa)
Solarvet 500 m S (13F 5e , [6728540, 1473870] ), gräsbevuxen lucka i skogsmark, 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ), 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730833, 1467534] ), bymiljö / vägkant / ängsmark, 2020 (IPt & SNy)
Åhl-Tällberg, väg W915 (artp.), (13F 6e , [6731247, 1473636] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ), gräsmark, 2016 (JJa)
Hyttområde (13F 6f , [6732410, 1477060] ), vägkant, 2008 (JJa)
BJURSÅS

Gopens strand (13F 6e , [67327, 14746] ), ~refl~ ,näringsrik mulljord i buskig sumpmark, ,frekvens allm. 1999 (MBe)
Sågmyra (13F 6e , [6733260, 1471750] ), upplagsplats, 2018 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6738990, 1471770] ), vägkant i skogsmark, 2014 (JJa)
Rällsjöån,Sjugare kvarn (13F 7e , [6739070, 1471360] ), bäckfåra, 2008 (JJa)
Riksvägen norr om Rexbo (13F 7f , [6736560, 1476820] ), gräsbevuxen sluttning, 2016 (JJa)
Baggbo Mårtens (13F 7f , [6737070, 1479510] ), dikeskant, 2011 (JJa)
Baggbo, väg W896 (artp.), (13F 7f , [6738305, 1478350] ), vägkant, noterad allmän , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ), vägkant, 2015 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ), hävdad slåtteräng, 2008 (JJa & IPt)
Vid bosbergstjärn (13F 7h , [6736380, 1486150] ), våt skogsstig, 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736300, 1491010] ), gräsbevuxen parkeringsplats, 2010 (JJa)
Koltjärnsvägen (13F 8f , [6742530, 1479660] ), gräsbevuxen vägkant, 2020 (JJa)
Sörskog, väg W896 (artp.), (13F 8f , [6743638, 1476929] ), vägkant, noterad allmän , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ), skogsbryn, 2009 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ), ängsmark, 2009 (JJa)
N om Brändan mot Sörskog (13F 8f , [6744480, 1476880] ), vägkant, 2009 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ), ~refl~ ,frisk slåtteräng, ,frekvens ej bedömd 1999 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ), gräsbevuxen fuktig vägkant, 2009 (JJa)
Björsberg, Gammals (13F 8g , [6741120, 1482130] ), vägkant , 2016 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ), betesmark i igenväxande fäbodmiljö, 2008 (JJa)
SILJANSNÄS

Limån SO Hallmansberget (13E 7i , [67354, 14421] ), vägren, enstaka , 2008 (DABS)
Gassarvet (13F 7a , [6739236, 1451078] ), holme, 2020 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739834, 1451100] ), vägkant som gränsar mot fuktigt dike, 2017 (JJa & MNo)
LEKSAND

Stockholm (13E 3h , [6716763, 1437438] ), vägkant,ängsmark med åstrand, 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717704, 1440518] ), blandskog nära sjö, 2016 (IPt)
Gropen (13E 4j , [6724529, 1449112] ), vägkant ängsmark, 2018 (IPt)
Stocktjärnen 300 m S (artp.), (13E 5f , [6725750, 1425800] ), noterad , 2004 (Håkan Lernefalk)
Skallskog (13E 5i , [6729968, 1444213] ), levande fäbod övre delen, 2018 (SNy)
Dragsängarna (artp.), (13F 6c , [6730881, 1460241] ), granskog på fd ängsmark, 2011 (Pär Dahlström)
Hackbacken (13F 7a , [6736265, 1452205] ), skogsbilväg,vägkant, dike, 2017 (JMa & UGu)
Böle-Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739300, 1464450] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Fallsbjörken (13F 7c , [6739440, 1464400] ), betesmark, 2015 (JJa)
Bäcken NV om Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739627, 1464384] ), bäckravin, 2010 (Hans Rydberg)
Strax N om Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739667, 1464670] ), vägkant, 2010 (Hans Rydberg)
Bäcken NV om Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739790, 1464342] ), bäckravin, 2010 (Hans Rydberg)
Kilen (13F 7d , [6737020, 1467440] ), gräsbevuxen skogsstig, 2011 (JJa & IPt)
Järnvägsbank vid Hyttsjön (13F 7d , [6738560, 1469770] ), vägkant vid Hyttsjön, 2016 (JJa)
Gamla järnvägsbanken söder om Slättberg (13F 7d , [6739820, 1469260] ), gräsbevuxen vägkant, 2016 (JJa)
Hyttkvarnsån (artp.), (13F 7e , [6736167, 1470676] ), fuktig granskog, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739340, 1470650] ), gräsmark, 2008 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739820, 1474020] ), vägkant vid grusväg, 2016 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740247, 1454588] ), ängsmark, 2016 (DABS)
Sunnanäng (13F 8a , [6740520, 1454310] ), betesmark, 2015 (JJa)
Dalsberget, väg W925 (artp.), (13F 8b , [6740937, 1456146] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Plintsberg (13F 8b , [6744890, 1457080] ), vägkant, ca 20 ex. , 2012 (BBe)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742629, 1464296] ), vägkant,ängsmark, 2015 (IPt)
Leksand (artp.), (13F 8c , [6742879, 1464401] ), 50 , 2020 (Anders J. Dahlin)
Ö om Lindberg, väg W933 (artp.), (13F 8c , [6743235, 1464143] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ), fuktig vägkant, 2009 (JJa)
Norr Lindberg (13F 8c , [6744880, 1462480] ), örtrik skogsmark, rikligt , 2008 (IPt)
Slättberg (13F 8d , [6740296, 1465745] ), blandskog, 2016 (IPt)
Brossfors såg (13F 8d , [6741240, 1468550] ), vägkant, 2009 (JJa)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743310, 1469290] ), vägkant, vändplan, 2016 (JJa)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ), vägkant, 2008 (JJa & IPt)
Getsarvssjön, vid f.d. vattenhjulet (13F 8e , [6744920, 1471000] ), vägslänt, något tiotal , 2014 (GHa)
Faxberg (13F 8f , [6742070, 1476210] ), myrmark vid vägen, 2010 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ), ,frekvens allm. 1999 (LKn)
Skogsväg, NV Kullsbjörken (artp.), (13F 9b , [6746259, 1459397] ), 2015 (Mathias Theander)
Skansen, Kullsbjörken (artp.), (13F 9b , [6746914, 1459725] ), 2015 (Mathias Theander)
Sörskogsvägen norr Budtjärnen (artp.), (13F 9e , [6747312, 1474796] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
200 m SV om Östra Gansåsen (13F 9f , [6747590, 1477420] ), gräsbevuxen vägkant, 2009 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747820, 1483790] ), vägkant, 2010 (JJa & NGu)
RÄTTVIK

Tina (artp.), (13F 9c , [6749430, 1460700] ), noterad , 2015 (Anders Helander)
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ), gräsbevuxen vägkant, 2008 (JJa & IPt)
Söderås 2 km österut (artp.), (13F 9d , [6747780, 1465334] ), vägslänt, noterad , 2018 (Kerstin Frostberg)
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ), Vägkant, 2018 (JJa)
Kyrkudden, Klockarbäckens mynning i Siljan (14F 0c , [6753060, 1461430] ), gräsmark, enstaka , 2017 (GHa)
Hästhagen (14F 0d , [67523, 14659] ), rätt sumpigt blandskog på fd änge, rikligt , 2017 (GHa)
Risröd NR (artp.), (14F 0d , [6753090, 1468390] ), skog, 2008 (Gunnel Sundberg)
Risröd (artp.), (14F 0d , [6753377, 1467896] ), noterad , 2017 (Anders Helander)
Övre Gärdsjö - Sörskog, väg W896 (artp.), (14F 0e , [6751843, 1472341] ), vägkant, noterad allmän , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
500 m Ö Råbergsklaclken (14F 0e , [67525, 14711] ), dike vid avlägg, flertal , 2016 (GHa)
Svartacksen (14F 0f , [6753400, 1475920] ), vägkors, 2015 (JJa)
Ungsjöbo (artp.), (14F 0h , [6751221, 1489153] ), fuktig översilat dike, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Amtjärnen (artp.), (14F 1c , [6758157, 1460735] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Dalhalla (artp.), (14F 1c , [6759496, 1462071] ), 2015 (Iris Johansson)
Ingels (14F 1d , [67596, 14687] ), skogsbryn, rikligt , 2010 (GHa)
Blecket-Övre Gärdsjö, väg W898 (artp.), (14F 1e , [6756367, 1470219] ), vägkant, noterad enstaka , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Nissabacken (14F 1e , [67596, 14702] ), granskog, tämligen rikligt , 2010 (GHa)
Born (14F 1e , [67599, 14704] ), landsvägsdike, 2009 (GHa)
Vindskyddet (artp.), (14F 1f , [6759235, 1477732] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Stormyren, väg W960 (artp.), (14F 2c , [6760000, 1464148] ), vägkant, noterad allmän , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Nissabacken i Born, väg W889 (artp.), (14F 2e , [6760347, 1470831] ), vägkant, noterad allmän , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Born mot Furudal (artp.), (14F 2e , [6762308, 1472561] ), 2015 (Iris Johansson)
Lassusudden, f.d. skogvaktarboställe, nu fritidshus (14F 2g , [67629, 14834] ), blandskog, enstaka , 2015 (GHa)
Gisslarbodarna (14F 3c , [67689, 14606] ), dike, enstaka, frekvens t. allm. , 2007 (GHa)
Skålbergsmyren, väg W889 (artp.), (14F 3f , [6767738, 1477391] ), vägkant, noterad allmän , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Finnbacka (14F 4h , [6770480, 1487200] ), ängsmark, 2007 (DABS)
BODA

Solberga kalkbrott (14F 2d , [67631, 14680] ), lövskog, enstaka , 2008 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.), (14F 2d , [6763140, 1468100] ), kalkrik grusmark, noterad , 2017 (Olof Hedgren)
Solberga kalkbrott (artp.), (14F 2d , [6763144, 1468133] ), kalkkärr, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Kalkbrottet i Solberga (artp.), (14F 2d , [6763230, 1468070] ), noterad , 2017 (Fredrik Enoksson)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762170, 1470339] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762208, 1470324] ), noterad , 2016 (Uno Pettersson)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6763140, 1470490] ), ängsmark, 2008 (Gunnel Sundberg)
Stråkärrbäcken (14F 3c , [67667, 14646] ), surdrag i kraftgata, enstaka , 2019 (GHa)
Brödlösberget Västra (artp.), (14F 3d , [6767060, 1465020] ), 2014 (Kalle Bergström)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ), ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge, ,frekvens t.allm. 2006 (GHa)
Gammelgården Boda (artp.), (14F 3d , [6767364, 1467887] ), noterad , 2018 (Per Johansson)
Gammelgården (artp.), (14F 3d , [6767375, 1467889] ), noterad , 2016 (Elisabet Ottosson, Fredrik Larsson, Alanna Main, Sten Svantesson)
Flyten (14F 3e , [67653, 14723] ), ~refl~ ,rätt fuktigt dike, enstaka ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
En route (artp.), (14F 3e , [6765539, 1474319] ), noterad , 2019 (Börje Andersson)
Lönnmarken (artp.), (14F 3e , [6767280, 1471100] ), noterad , 1983 (Ulf Gärdenfors)
Hållberget, väg W889 (artp.), (14F 3g , [6767864, 1484298] ), vägkant, noterad allmän , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
600 m SV Hålgarstjärnen,öster om vägen. (14F 4c , [67725, 14639] ), ~refl~ ,två kalk-klippor med mellanliggane dälja, ,frekvens allm. 2000 (GHa)
S delen Sunnanåkern, "Sör-o-hede". (14F 4d , [67712, 14660] ), ~refl~ ,igenvuxen odling + litet kalhygge, ,frekvens allm. 2001 (GHa)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.), (14F 4d , [6773280, 1465131] ), örtrik vägkant, kalkpåverkad, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
1 km Ö Ockerån (14F 4e , [67738, 14712] ), ~refl~ ,fuktig granskog, ,frekvens ej bedömd 2006 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67774, 14874] ), brett dike, 2008 (GHa)
ORE

Fjäckan (14F 5c , [67784, 14633] ), snårskog i ravin, enstaka , 2008 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [6779370, 1462650] ), diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog, rikligt , 2017 (GHa)
Slipstensudden (14F 5d , [67795, 14664] ), gles tallskog, tämligen rikligt , 2009 (GHa)
Vikbäcken söder om Lukaskällan (14F 5d , [67799, 14651] ), skogsbryn, spridd , 2014 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67804, 14628] ), fuktig granskog, fåtal , 2008 (GHa)
Arvet, Lindensänget (14F 6c , [67808, 14641] ), sumpig skog i f.d. änge, ymnigt , 2015 (GHa)
Lukaskällan (14F 6d , [6780030, 1465210] ), fuktig blandskog, enstaka , 2010 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ), ,frekvens ej bedömd 1990 (JEd)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ), övergiven fäbodtäkt, gflertal , 2013 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6797, 1474] ), källdråg och sumpskog, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ), källdråg, sumpskog, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Nedre Holmtjärnen (15F 0e , [6800, 1473] ), källdråg, sumpskog, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Humotjärnsbäcken (15F 1c , [68062, 14613] ), vägren, enstaka , 2015 (GHa)
Tansen, vid dammen (15F 1c , [68087, 14639] ), kojplats, flera tiotal , 2014 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68093, 14675] ), torrbacke, enstaka , 2012 (GHa)
Mörttjärnsbäcken (15F 3e , [68153, 14700] ), fd huggarläger, enstaka , 2017 (GHa)
ORSA

Kvarndammen (artp.), (14E 4h , [6772943, 1439267] ), 15 , 2017 (John-Eric Thore)
Atlasruta (14E 5h ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Knutar-Einars äng (artp.), (14E 5h , [6776660, 1436470] ), hackslåtteräng, 2009 (Ralf Lundmark)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens allm. 1986 (JEd)
Orsbleck, 2 km norr om (artp.), (14E 6i , [6782113, 1440932] ), noterad , 2019 (Lars-Olof Grund)
Orsbleck, 2 km norr om (artp.), (14E 6i , [6782113, 1440932] ), noterad , 2019 (Lars-Olof Grund, Maria Grund)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens allm. 1986 (JEd)
S om Mässbacken (14E 7i , [6785048, 1443387] ), rikstråk, 2009 (BOr)
Slipstensgruvorna (artp.), (14E 7i , [67853, 14435] ), (nogr. 400 m) , 2007 (Bengt Oldhammer)
Skällmyren (14F 5b , [6775590, 1458740] ), kanten av kärr, enstaka , 2009 (GHa)
Moldberget (14F 5b , [67776, 14591] ), grovstammig, fuktig, barrskog, flertal , 2011 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ), 1988 (JEd)
SOLLERÖ

St Görsjön södra delen ca 150 Ö (13E 6c , [6732690, 1414450] ), ~refl~ ,bäck i backkärr, enstaka ,frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Söder om Björka fäbodar, väg W938 (artp.), (13E 9h , [6746603, 1437784] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Utanmyra (14E 1g , [6757340, 1434040] ), gräsbevuxen myrmark, 2013 (DABS)
MORA

Siljansfors försökspark ,Harkonbergets N topps sydsluttning (14E 0e , ), frisk tämligen mullrik skogsmark, allmän , 1982 (Göran Thor)
Berihol, vägen mot kalkbrottet (artp.), (14E 2f , [6762318, 1426775] ), ängsartad vägkant, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
1200 m O om Fu (artp.), (14E 2i , [6761463, 1441782] ), fuktig barrskog, 2010 (Hans Rydberg)
Hindriksheden (14E 3h , [6767690, 1435930] ), ~refl~ ,vägkant, 2011 (SJo)
kungsvägen (artp.), (14E 3h , [6769631, 1435775] ), noterad , 2016 (Thomas Westin)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ), ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation, ,frekvens ej bedömd 2004 (LBr)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770660, 1425824] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Bredänget (14F 4b , [67710, 14563] ), ~refl~ ,björksumpskog, bäckkant, myr, ,frekvens ej bedömd 2000 (DABS)
Härkämäck (artp.), (15E 2d , [6810684, 1416633] ), 1986 (Bengt Oldhammer)
Sexan (artp.), (15E 5e , [6829864, 1420981] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
VÅMHUS

Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ), 1996 (BOr & PJn)
VENJAN

Marbackmyren O (artp.), (13E 9b , [6745817, 1408842] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
ÄLVDALEN

Ålderberg (14D 4i , [6774040, 1391490] ), Granskog och sidotag, Spridd , 2019 (LBr)
Stor-Nästjärnen SO om (artp.), (14D 5h , [6779837, 1385881] ), skogskärr, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.), (14D 5i , [6776174, 1390329] ), fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Vanån, sluttningen mitt emot Smörhatt, nyckelbiotop (artp.), (14D 6g , [6780359, 1380557] ), rik granskog, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Bredtjärnen, SV hörnet (artp.), (14D 6i , [6783113, 1392904] ), noterad , 2017 (Karin Martinsson, Johanne Maad, Ulf Swenson)
Dysberg, Almgården S om vägen (artp.), (14D 6j , [6782901, 1399292] ), blandsumpskog, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Eva Grusell, Ulf Swenson)
Uppdjusberg, V om Stor-Uppdjusen (artp.), (14D 7h , [6785896, 1389444] ), sluttning med granskog, bäck och källdrag, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodar (artp.), (14D 7j , [6785801, 1396296] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Hållbergs fäbodvall (artp.), (14D 7j , [6786042, 1396293] ), noterad , 2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ), fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark, 2008 (DABS)
Blybergssågverket, 1 km NV om (artp.), (14E 6b , [6783851, 1409906] ), noterad , 2019 (Ulf Gärdenfors)
Vallsjöberg, nordostbranten (14E 7c , [6787470, 1414300] ), liten våtmark nedan branten samt kantskog, sparsam , 2017 (LBr)
Vallsjöberg, strax nedanför nordostbranten (14E 7c , [6787580, 1414170] ), örtrik ungskog och sumpskog, spridd , 2017 (LBr)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803224, 1373439] ), rikkärr med tall och en, spridd i kärret , 2012 (LBr)
Gummas naturreservat (artp.), (15D 0f , [6802601, 1378127] ), fuktig granskog, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Aftasgraven (15D 2h , [6812300, 1388000] ), djup bäckkanjon, öppet parti, sparsam , 2012 (LBr)
O om Tjytjysblik, nära Aspvasslan (15D 4j , [68218, 13979] ), örtdråg i bläbärsgranskog, 2003 (LBr)
Vedamyrarna, väster om vägen (artp.), (15E 1a , [6807921, 1401410] ), sluttande kärr och fuktig granskog, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
HAMRA

Sjöändan (16E 0h , [6850, 1438] ), vägren, några tiotal , 2012 (GHa)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654513, 1438509] ), vägkant, vägdiken mot skogsmark, 2019 (IPt)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 1990 (GEn)
Säfsbyn (artp.), (12E 3e , [6669664, 1423355] ), 3 , 2017 (Christina Bredin)
Skräddartorp (12E 5g , [6677899, 1432708] ), ängsmark i blandskog, 2016 (DABS)
FLODA

Håvån (12E 7h , [6687760, 1436010] ), ~refl~ ,blockig blåbärsskog, ,frekvens ej bedömd 2000 (DABS)
Risåsarna (12E 9j , [6699340, 1447960] ), fäbodvall ,ängsmark, 2011 (IPt)
Mösten, strax N Säljebodarna (13E 0i , [6704740, 1443200] ), kalkbrott med omgivande granskog, riklig , 2009 (LBr)
NÅS

Håvbergets by (12E 6g , [6684831, 1434419] ), kulturmarker, 2013 (SNy & LNi)
Söder om Nås (13E 0f , [6702200, 1425030] ), skogssluttning, skogsbäck, fattigkärr, 1998 (DABS)
Heden (13E 1f , [6706304, 1426971] ), ängsmark / blandskog nära älven, 2016 (IPt)
JÄRNA

Vakerskogen (12E 8b , [66924, 14082] ), vägkant, 2009 (DABS)
Södra bäcken till Åskakens Ö del (13E 3b , [6718391, 1405066] ), ~refl~ ,gransumpskog, enstaka ex ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Flögforsen nedströms (13E 3c , [6716040, 1411080] ), ~refl~ ,älvstrand, 1989 (HLe)
Stuga O Björntjärn vid vägen. (13E 5c , [6728561, 1412695] ), ~refl~ ,stuga med hävdad torr till frisk ängsmark., ,frekvens m.allm. 2000 (HLe)
ÄPPELBO

Finnlokåsen (artp.), (13E 3a , [6715748, 1401977] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
MALUNG

Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ), gammal slåttermark, 2015 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.), (12D 7i , [6686224, 1393259] ), kyrkogård med barr-/lövträd, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
300 m VNV Jan Massas, fritidshus (12D 8i , [66925, 13909] ), ~refl~ ,gamla åkrar planterade med tall, bördig mark V åkrarna, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ), gammalt finnboställe med slåtterängar, 2019 (MNo)
Haftaskölen-Vimyran 5 km NV Opsaheden (artp.), (13D 1i , [6708588, 1394439] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Michael Löfroth)
N.Mon (13D 6g , [67341, 13844] ), ~refl~ ,bäck, ,frekvens t.allm. 2004 (MNo)
Idfjärden (artp.), (13D 6i , [6734960, 1392670] ), 2011 (Gyrd Harstad)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ), slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar, 2017 (MNo)
Hygge öster om Öjsberget (artp.), (13D 8i , [6740813, 1392282] ), 25 stjälkar/strån/skott , 2016 (Sonja Olsson, Agneta Olsson)
En km nordväst om Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13923] ), bäckravin med liten skogsbäck, 2019 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens allm. 2000 (BGM)
LIMA

Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.), (14C 7i , [6786840, 1344600] ), tuva i kärr, vid fjällfot, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790630, 1342520] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ), granskog och hällmark, 2009 (BGM)
Västagården (14D 2d , [6764870, 1365830] ), frodigt vägdike, rikligt , 2010 (BGM)
Fejmliden (14D 3c , [67682, 13636] ), frisk blandskog, enstaka , 2010 (MNo)
TRANSTRAND

Sälen, Gamla Fjällvägen (artp.), (14D 7c , [6786260, 1361250] ), vägkant, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Lispasätra (artp.), (14D 7c , [6789620, 1361550] ), vägkant, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Trollvasslan vid Fulan (15C 7i , [6838680, 1341900] ), älvstrand med omgivning, fåtalig , 2010 (LBr)
Trollvasslan vid Granåsen (15C 7i , [6839650, 1342030] ), sumpskog, ett fåtal , 2010 (LBr)
Sur-Olakölen mot Lemmsjövallen (15C 8j , [6841730, 1346920] ), rikkärr och rik sumpskog, spridd , 2018 (LBr)
dalen mellan Siksjöberget och Ekorråsen (artp.), (15C 9i , [6849093, 1344120] ), sumpskog, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
dalen mellan Siksjöberget och Ekorråsen (artp.), (15C 9i , [6849293, 1344040] ), sumpskog, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ), 1989 (DABS)
Vid vägen N om Strandvallen (artp.), (15D 7a , [6835601, 1353983] ), vägdike, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Vid vägkorsning V om Österdalälven, VNV om Stora Rörmyran (artp.), (15D 7c , [6838882, 1364988] ), skogsbäck, kärr och myr, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Hammaren (artp.), (15D 8c , [6843862, 1361369] ), frisk gräsmark, noterad , 2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ), 1992 (DABS)
Lövhöjden (16C 0i , [6854660, 1344870] ), gammal tall-gran-skog, 2006 (ADe & LDe)
Atlasruta (16C 0j ), 1989 (DABS)
Trygåskölen 7 km OSO Öjvasseln (artp.), (16D 0d , [6854741, 1367397] ), myrkomplex/sträng-flarkkärr, 1993 (Louise Grundeus)
SO om Öguvallen (16D 1a , [68558, 13536] ), ~refl~ ,rikkärr och sumpskog, ,frekvens t.allm. 2002 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ), 1992 (DABS)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [6849500, 1308170] ), 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6851250, 1308130] ), rikkärr och källdråg i björkskog, 1996 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856950, 1342380] ), grandäld med källor och liten bäck, spridd , 2017 (LBr)
Vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68581, 13440] ), ~refl~ ,vändplan,tallskog och lok, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
NNV om Häggesundet (16C 2i , [68622, 13423] ), ~refl~ ,kärrdråg i blandskog,rikpåverkad, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ), 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ), 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ), 1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ), 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 4d ), 1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ), 1988 (DABS)
Nipfjället, längs stigen från Nipstugan mot Nipvallen (16C 4i , [6874790, 1342850] ), fjällbjörkskog och granskog, stig, spridd , 2018 (LBr)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ), 1990 (DABS)
Björnliden, Grövelsjön (artp.), (16C 6e , [6884841, 1321352] ), 2014 (Göran Toss)
N om landsvägen där Kungsleden korsar med en bro (16C 7c , [68890, 13143] ), ~refl~ ,bäckkant i fjällbjörkskog, ,frekvens t.allm. 1999 (JPo)
Fjätån, SO Fjätvallen (16C 8j , [68937, 13481] ), ~refl~ ,strand med igenväxande äng, enstaka kalkblock, källdrag, ,frekvens t.allm. 1999 (BCa)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ), 1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ), 1994 (DABS)

Dalarnes Flora