Pyrola rotundifolia ,  vitpyrola

DALARNES FLORA 1949

Pyrola rotundifolia I, -- KRÖNINGSSVÄRD 1831 (Linne 1734).

ta.(-a.) helst i lägre tr., väster- o. norrut spr.(-t.s.), i alla snr. Atm. i Surna o. Idre fl. nående fjällen (särsk. Härjehogna-gruppens!). Nordligast sedd v. Töfsingån (Fd: ARW.).

Tillbaka