Primula farinosa    Majviva


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

GARPENBERG

Långviken på 2 ställen, ca 1920 (Lr) = Skommarbo ”förr”, 1950-t (Sj) — Skommarbo mot länsvägen (12G 6e , [66846, 15204] ), i f d betad kalkkärräng och vägdike, riklig , 1986 (BDr o a)
Skommarbo (artp.), (12G 7e , [6685100, 1520700] ), 1992 (Henrik Weibull)
HEDEMORA

Mot Hovran = Hamre ängar, ca 1900 (Hd, Re) — nära sopstationen, fåtalig 1940 (Dn) — Hamre ängar mot tippen (12G 7c , [66854, 15111] ), åkerdike, ca 200 ex , 1988 (MDv)
HUSBY

Stigsbo, ca 1850 (A.J. Samuelsson enl. Lb) — ca 1920 (Lr) — Övre Stigsbo mot NO (13G 0f , [67045, 15264] ), kalkrikt översilningskärr i sydsluttande f d betesmark, 50-tal ex , 1989 (CHe, BPe ,JEd)
SILVBERG

Lutnans 800 m ONO Rönningen (12F 8h , [66928, 14867] ), vid bäck i f.d. hagmark, sparsamt , 1992 (E.Haritz)
STORA TUNA

Hästberg, ca 1920 (Jn, CED.1925) — Tuna-Hästberg (12F 8d , [66920, 14656] ), starkt varierande antal mellan olika år, ca 100 ex , 1987 (SNy)
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Nybergs gruvfält, ca 1900 (Dhn) — efter f d järnvägen (12F 5e , [66751, 14737] ), massvis 1983 (L. Wick-man) — avschaktad yta vid f d järnvägen med kalkpåverkad vattenöversilning, 1000-talet ex , 1990 (JHn)
Nyberget gruvan (artp.), (12F 5e , [6675170, 1473670] ), järnvägsbank, 500 ex , 2006 (Maj-Lis Helg-skog)
LUDVIKA

Limgruvan i Sörvik (artp.), (12F 4c , [6674260, 1464660] ), kalkbrott, 1989 (Jan-Olof Hermansson)
GRANGÄRDE

"Säfsbanan" , vid Myrmossen (12E 1h , [66584, 14385] ), 1990 (GEn)
Palahöjden vid Övre Lövtjärn (12E 1h , [66587, 14381] ), hävdad kalkfuktäng, 100-tals ex , 1990 (JHn)
Palahöjden (artp.), (12E 1h , [6658702, 1438287] ), 2015 (Thorild JonssonPelle Adenäs)
Palahöjden (artp.), (12E 1h , [6658707, 1438186] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Palahöjden, Övre Lövtjärn (artp.), (12E 1h , [6658710, 1438185] ), frisk kalkgräsmark svagt sluttande lieslåttrad äng, 2015 (Janolof Hermansson)
Galtryggkärren (artp.), (12E 5j , [6677800, 1448870] ), kalkkärr., 1990 (Gunnar Eriksson,Henry Eriksson)
Galtryggskärren (12E 5j , [66779, 14490] ), kalkkärr, 8 ex , 1990 (GEn & HEn)
Kullen (artp.), (12E 7j , [6689350, 1447450] ), 1980 (Gunnar Karlsson)
NO om vattentornet (12F 6a , [66849, 14549] ), ~refl~ ,kalhyggesruta, ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Råskänge (artp.), (12F 6b , [6684190, 1455450] ), 1989 (Jan-Olof Hermansson)
Brädberget (artp.), (12F 6b , [6684510, 1459260] ), 1989 (Jan-Olof Hermansson)
Lindbastmora rikkärr (artp.), (12F 8b , [6692051, 1457937] ), rikkärr öppet rikkärr., 35 , 2018 (Anders Janols)
Lindbastmora (12F 8b , [6692090, 1458000] ), rikkärr och rik sumpskog längs källbäck, sparsam och minskande , 2011 (LBr)
Lindbastmora (12F 8b , [66921, 14579] ), skogsbryn i kanten mot rikkärr, rikl. , 1991 (IPt)
Linnbärsmora, ca 1920-t (Lr) — Lindbastmora, källa vid inäga, riklig 1975 (RYN.1976) — (12F 8b , [66921, 14581] ), f d slåtterhävdad kalkfuktäng, 50-tal ex , 1989 (JHn)
Laxsjö (artp.), (12F 8c , [6690830, 1461240] ), 1989 (Jan-Olof Hermansson)
Österdalarna

GAGNEF

Mojeängarna (13F 4c , [6721478, 1461458] ), kraftlinjegata, 2008 (RNy)
Mojeängarna (13F 4c , [67215, 14614] ), rikkärrskant i kraftledningsgata, ca 10 ex , 2005 (IPt)
Mojeängarna (13F 4c , [6721500, 1461400] ), kraftledningsgata, 1996 (RNy)
Mojesängarna (artp.), (13F 4c , [6721736, 1461252] ), 1 plantor/tuvor , 2018 (Ragnar Nyberg)
ÅL

Solarvet (NYSTR.1974), (13F 5e , [6728, 1474] ), 1 ex. , 1983 (PJo)
Solberga (13F 6d , [6730540, 1466780] ), betad fuktäng, 1993 (TLj)
BJURSÅS

Gopa vid Prosgårdarna (13F 6e , [67343, 14741] ), lieslåttrad kalkfuktäng, riklig , 1990 (LBr & TLj)
Bodarna (13F 7g , [6735430, 1482540] ), fuktig ängsmark, 2014 (JJa)
Kyrkbyn vid Gästgivarvägen (13F 7g , [67358, 14808] ), i dikesslänt, ca 10 ex , 1990 (A.Berg)
Rog, ca 1910-t (Sam) — vid Sandviken (13F 7h , [67360, 14871] ), gräsmark vid stranden, sparsamt , 1990 (G. Roos)
SILJANSNÄS

Brändan (artp.), (13E 8j , [6742425, 1446623] ), noterad flera hundra st, fördelade på 4 större bestånd samt spridda exemplar. öster om vägen på en sträckning om ca 100 m norrut från punkten. , 2020 (Ville Pokela)
LEKSAND

Romma 3 km NNO (artp.), (13F 7c , [6735944, 1462814] ), vägdike med framsipprande grundvatten, 2000 plantor , 1991 (MBm)
V Skvin i dike, 1984 (LKs:WIS.&MOR.1987) — vägkant mot Lisskvissmyran (13F 7c , [67360, 14628] ), riklig längs 200 m , 1987 (TLj)
Skvin 500 m VSV (artp.), (13F 7c , [6736007, 1462841] ), 2015 (Petrus Tengnér)
Väg mot Svarttjärn (artp.), (13F 7c , [6737055, 1461065] ), i vägkanten, en sträcka på ca 100 meter, 600 stjälkar/strån/skott , 2020 (Petrus Tengnér)
väg mot Svarttjärn, SV Bastberg (artp.), (13F 7c , [6737438, 1461108] ), noterad , 2016 (Petrus Tengnér)
väg mot Svarttjärn, SV Bastberg (artp.), (13F 7c , [6737438, 1461108] ), vägdiket släntat, rensat, massorna upplagda i bakkant av diket. får se om detta gynnar vivorna nästa år., ej återfunnen , 2020 (Petrus Tengnér)
väg mot Svarttjärn, SV Bastberg (artp.), (13F 7c , [6737438, 1461108] ), 240 stjälkar/strån/skott , 2019 (Petrus Tengnér)
Majviva Bastberg (artp.), (13F 7c , [6738087, 1461643] ), fuktig gräsmark med lövträd betad kohage, 2014 (Marie-Louise Hedlund)
Bastbergsvägen vsk svarttjärnsvägen (artp.), (13F 7c , [6738251, 1461276] ), 10 stjälkar/strån/skott , 2020 (Petrus Tengnér)
Bastbergsvägen vsk svarttjärnsvägen (artp.), (13F 7c , [6738251, 1461276] ), 4 stjälkar/strån/skott , 2019 (Petrus Tengnér)
Mellan Björkberg- Bastberg (13F 7c , [67383, 14614] ), vägkant och dikesslänt, ca 400 ex , 1991 (MKp)
Bölsån (artp.), (13F 7c , [6739199, 1464312] ), fuktig blottad mark vid bäck i betesmark, 300 plantor , 1991 (MBm)
Fallsbjörken vid Bölsån (13F 7c , [67392, 14643] ), betat kalkkärr, riklig , 1990 (LB r& TLj)
Fallsbjörken (13F 7c , [6739200, 1464279] ), betesmark, 2015 (JJa)
Fallsbjörken, litet kärr vid Bölsån (13F 7c , [6739200, 1464300] ), litet rikkärr i sluttning, 1000-tals , 2007 (LBr)
Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739204, 1464288] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Böle - Fallsbjörken. (artp.), (13F 7c , [6739294, 1464390] ), noterad , 2016 (Uno Pettersson)
Böle-Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739300, 1464450] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Kilen (13F 7d , [67364, 14662] ), vägslänt och dike, riklig , 1991 (TLj)
Torrberg 50 m N om dammarna (13F 8b , [67402, 14599] ), betad kalkfuktäng, tämligen riklig , 1991 (E. Backlund)
Opplimens SV-del (13F 8b , [67422, 14599] ), kalkfuktäng med älväxing och ormtunga, riklig , 1990 (TLj & LBr)
plintsberg (artp.), (13F 8b , [6743092, 1456957] ), 30 plantor/tuvor , 2019 (Ville Pokela)
SSO Söder Bergsäng (artp.), (13F 8b , [6744355, 1457255] ), rikkärr, 1700 , 2006 (Sbf Årets Växt)
Atlasruta (13F 8c ), fuktängar, vägdiken med kalkgrus, tämligen sällsynt, har minskat , 1986 (MKp)
400 m söder om Ollasgården (artp.), (13F 8c , [6742506, 1461035] ), 42 , 2020 (Petrus Tengnér)
Sjugare, 600 m NO Karlfeldtsgården (13F 8c , [67428, 14601] ), hyggeskant, riklig , 1993 (P.Tegner)
Söder Bergsäng (13F 8c , [67432, 14614] ), rikkärr, rikligt , 1990 (MKp)
Ö om Lindberg, väg W933 (artp.), (13F 8c , [6743422, 1464008] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ), fuktig vägkant, 2009 (JJa)
Söder Bergsäng (13F 8c , [67437, 14602] ), vägren, litet bestånd , 1990 (MKp)
Vägen N. Lindberg-Västgärde (13F 8c , [6744, 1462] ), vägdiken, spridda ex , 1990 (MKp)
Vägkant Söder Bergsäng-Västgärde, 700 m fr Lindbergsvägen (artp.), (13F 8c , [6744267, 1460882] ), längs skogsbilväg, 2013 (Petrus Tengnér)
Vägkant Söder Bergsäng-Västgärde, 700 m fr Lindbergsvägen (artp.), (13F 8c , [6744267, 1460882] ), 400 stjälkar/strån/skott , 2016 (Petrus Tengnér)
N. Lindberg (13F 8c , [6744700, 1462650] ), fårhage, 1993 (TLj)
Norr Lindberg (13F 8c , [6744980, 1462180] ), örtrik gammal ängsmark, enstaka , 2008 (IPt)
Atlasruta (13F 9b ), ,frekvens m.allm. 1999 (LKn)
Laknäs (13F 9b , [67472, 14560] ), spridd i byn i f d fuktängar och i diken, 1987 (JWm)
Vägen N. Lindberg-Västgärde (13F 9c , [6745, 1462] ), vägdiken, spridda ex , 1990 (MKp)
Salutjärnen (13F 9c , [67453, 14642] ), banvallsslänt, litet bestånd , 1991 (MKp)
Ängestjärn, sydsidan av Saluån (13F 9c , [67455, 14623] ), extremrikkärr, riklig 1974 (WALDEN 1976) , 1993 (TLj)
RÄTTVIK

Västgärde 400 m Ö f d station (13F 9c , [67458, 14625] ), kalkrikt dike vid gamla banvallen, enstaka , 1986 (TLj)
Utanåker (13F 9c , [67470, 14625] ), fuktäng, enstaka , 1989 (TLj & LBr)
Utby (13F 9c , [67482, 14616] ), vägkant och ängsmark,, spridd , 1989 (TLj & LBr)
Tina Rättvik (artp.), (13F 9c , [6749410, 1460740] ), 30 , 2016 (Anders Helander)
Tina Rättvik (artp.), (13F 9c , [6749410, 1460740] ), 2015 (Anders Helander)
600 m N om avfarten till Ärtleds fäbod (13F 9e , [6749270, 1473490] ), vägdike, 2013 (Gunlög Isaksson)
Gubberget (13F 9e , [67493, 14734] ), vägdike, tiotals , 2014 (GHa)
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ), Vägkant, 2018 (JJa)
Vägen mellan Sörskog och Ingels (13F 9e , [6749430, 1473500] ), vägkant, massor , 2018 (JJa)
Lisskogsmyren (artp.), (13F 9e , [6749780, 1473400] ), 2015 (Kalle Bergström)
Öja V-ut v. Rv70 (DBS), (14F 0b , [6754, 1455] ), lv-dike, 1987 (JEd)
Risröd (14F 0d , [67529, 14672] ), längs gammal körväg, fåtal , 2014 (GHa)
Risröds naturreservat (artp.), (14F 0d , [6753166, 1467908] ), noterad , 2017 (Fredrik Enoksson)
Råberget Norra vändplanen (artp.), (14F 0d , [6753493, 1469622] ), dike vid vändplan och kraftgata, 50 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Öv. Gärdsjö (14F 0d , [6754238, 1469706] ), kraftledningsgata, rikligt , 2012 (Lars-Erik Nilsson)
1km NV Backa (14F 1c , [67578, 14624] ), fuktig vägkant och dike, rikligt , 2011 (MNo)
Gärdsjölindorna 1 km S Södergårdarna (14F 1d , [67559, 14692] ), fårbetad fuktäng, enstaka ex , 1986 (TLj)
Gärdsjölindorna 500 m S Södergårdarna (14F 1d , [67566, 14691] ), hävdad hackslog, enstaka ex , 1985 (TLj)
Gärdsjömossen 200 m mot SO (14F 1d , [67570, 14686] ), f d ängsmark vid dike, ymnigt , 1986 (ABj & TLj)
Övre Gärdsjö 300 m NV bystugan (14F 1d , [67576, 14693] ), dike i ängsmark, enstaka ex , 1986 (TLj)
1 km S Ingels (14F 1d , [67582, 14695] ), fuktig betesmark med huvud- och hårstarr, riklig , 1986 (TLj)
Ingels, Väg 301 vid 80-skylten (14F 1d , [67585, 14689] ), dike, tiotals , 2010 (GHa)
Ingels efter väg 301 (14F 1d , [67596, 14690] ), fuktig ängsmark, flerst. , 1986 (TLj)
Övre Gärdsjö, kraftledning (artp.), (14F 1e , [6756160, 1470030] ), kraftledningsgata, fuktig mark, 50 plantor , 2011 (Klas Jonsson)
Övre Gärdsjö, kraftledning (artp.), (14F 1e , [6756160, 1470030] ), kraftledningsgata, fuktig mark, plantor/tuvor blomning , 2011 (Klas Jonsson)
Gärdsjö Ö-ut (14F 1e , [67569, 14701] ), översilad f d ängsmark i kraftledningsgata, rikligt , 1986 (TLj)
Ingels Ö-ut (14F 1e , [67594, 14706] ), f d ängsmark i kraftledningsgata, rikligt , 1986 (TLj)
Fisklösen 200 m NV-ut (14F 1e , [67595, 14710] ), fuktig körväg vid rikkärr, riklig , 1992 (LBr)
Born i Nissabacken (14F 1e , [6759700, 1470240] ), 2001 (TLj)
Gryssbäcken (14F 2d , [67612, 14651] ), surdrag i bred kraftgata, massvis , 2014 (GHa)
Gryssen (14F 2d , [67615, 14651] ), ängsmark i bred kraftgata, fåtal , 2014 (GHa)
Gryssberget (14F 2d , [67625, 14652] ), bäckdråg i sluttning på kalkberg, enstaka , 2014 (GHa)
Gryssberget (14F 2d , [67626, 14653] ), översilningskärr, enstaka ex , 1985 (TLj)
V. Born (14F 2e , [67600, 14705] ), fuktig gräsmatta, riklig , 1991 (LBr)
Born (14F 2e , [6760040, 1470820] ), gammal körväg, rikligt , 2008 (IPt)
Östra Born, badplatsen (14F 2e , [67603, 14717] ), ängsmark, rikligt inom några få kvadratmeter , 2012 (GHa)
BODA

Åsmyren (14F 2c , [67647, 14648] ), sankmark i bred kraftgata, spridd längs kraftledningen, fläckvis rätt rikligt , 2010 (GHa)
Värmdalen (artp.), (14F 2d , [6760491, 1469113] ), noterad , 2015 (Uno Skog)
300 m NO Värmdalen efter Jutjärnsvägen (14F 2d , [67605, 14693] ), vägdike, enstaka ex , 1985 (TLj)
Rönningen (14F 2d , [67615, 14674] ), myr/f.d. torvtäkt, fåtal , 2012 (GHa)
Kärr vid Jutjärns kalkbrott (14F 2d , [6762930, 1469670] ), öpper rikkärr, riklig , 2007 (LBr)
Solberga väg 301 (14F 2d , [6762980, 1468540] ), dike, rikligt inom några kvadratmeter , 2012 (GHa)
Backarna nära Jutjärns kalkbrott (14F 2d , [67630, 14696] ), rikt källkärr med jämtstarr, rikligt , 1988 (TLj)
Solberga kalkbrott (artp.), (14F 2d , [6763129, 1468140] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Solberga kalkbrott (artp.), (14F 2d , [6763140, 1468100] ), kalkrik grusmark, noterad , 2017 (Olof Hedgren)
Solberga kalkbrott (artp.), (14F 2d , [6763145, 1468134] ), noterad , 2016 (Uno Pettersson)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67632, 14681] ), på kalklera i brottet, t.rikligt , 1986 (TLj)
Solberga kalkbrott (artp.), (14F 2d , [6763246, 1468120] ), noterad , 2019 (Pär Dahlström)
Brödlösbergsvägen mellan kraftledningarna (14F 2d , [67640, 14651] ), diken, rikligt , 2018 (GHa)
NO Åsmyren (14F 3c , [67651, 14648] ), sankmark i kraftgata, tämligen rikligt , 2010 (GHa)
Styggforsån/Kraftgatan (14F 3c , [67671, 14645] ), liten kalkkulle i kraftgata, enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Bodmyren (artp.), (14F 3c , [6767213, 1464580] ), 20 plantor/tuvor , 1996 (Peter Streith, Claes Urban Eliasson)
Bodmyren (artp.), (14F 3c , [6767221, 1464578] ), noterad , 2015 (Uno Skog)
Bodmyren (artp.), (14F 3c , [6767327, 1464563] ), noterad , 2015 (Uno Skog)
Bodmyren (artp.), (14F 3c , [6767411, 1464552] ), noterad , 2015 (Uno Skog)
Kyrkbyn S-ut i ”Dränghagen” flerstädes (14F 3d , [67652, 14677] ), i kalkfuktängsrester, t.rikligt , 1985 (TLj)
Mellan kyrkan och Styggforsen (14F 3d , [67662, 14671] ), bäckkärr och f d slogängar, t.rikligt , 1986 (TLj)
Hansollesgården 1 km Ö Boda kyrka (14F 3d , [67663, 14689] ), fuktig kalkslåtteräng, 1989 (TLj & LBr)
1 km Ö Boda kyrkby (14F 3d , [67663, 14691] ), ~refl~ ,övervuxna kalkbrott, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
200 m NV kyrkan vid ”Saxdammen” (14F 3d , [67664, 14674] ), fuktig hävdad slåtteräng, enstaka , 1989 (TLj & LBr)
Hans-Ollasgården 1 km Ö kyrkan (14F 3d , [67665, 14688] ), fuktig ängsmark och dike, riklig , 1989 (TLj & LBr)
Brödlösberget Västra (artp.), (14F 3d , [6767060, 1465020] ), 2014 (Kalle Bergström)
Brödlösberget (14F 3d , [6767060, 1465020] ), rik vägkant och vägdike, ca 25 , 2007 (LBr)
Brödlösberget (14F 3d , [6767080, 1465040] ), vägren/dike, tämligen rikligt , 2010 (GHa)
Stormyren (14F 3d , [67672, 14670] ), rikkärr i torvtäkt, enstaka , 1986 (TLj)
500 m SO Sinksjön (14F 3d , [67672, 14674] ), brett, grunt vägdike, relativt rikligt , 2008 (GHa)
Silvberg vid väg 301 (14F 3d , [67678, 14678] ), fuktig vägren, t.riklig , 1987 (TLj)
Mellan Silvberg och Änderåsen (14F 3d , [67680, 14678] ), vägdike, t.riklig , 1987 (TLj)
Silvbergsängarna (artp.), (14F 3d , [6768137, 1467558] ), dike, 25 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Vägen mellan Silverberg och Ockrarna (14F 3d , [67684, 14686] ), dike, rätt rikligt , 2016 (GHa)
Rödholsmyren (14F 4c , [67715, 14629] ), vändplan, enstaka , 2010 (GHa)
1 km S Hålgarstjärn (14F 4c , [67717, 14643] ), diken i traktorväg (avskalad jord), hundratals , 1997 (GHa)
1 km S Hålgarstjärn (14F 4c , [67718, 14640] ), fuktig slänt/skogsbryn, rikl. , 1998 (GHa)
500 m SV Jälltjärn ,vid vägen (14F 4c , [67726, 14639] ), grässvål i f.d.avlägg, rel.rikl. , 1997 (GHa)
Storsveden SV Jälltjärn (14F 4c , [67731, 14648] ), översilad sluttning med bl a huvudstarr, enstaka ex , 1989 (TLj o.a)
300 m S Jälltjärn (STOR,HSD), (14F 4c , [67732, 14648] ), enst. , 1998 (GHa)
Jälltjärberget (14F 4c , [67733, 14637] ), körväg i bred kraftgata, enstaka , 2009 (GHa)
S ändan av Jälltjärn (STOR), (14F 4c , [67733, 14649] ), lerig/dyig sjökant, enst. , 1997 (GHa)
V om kraftledningen, 400 m N vägen genom Laduänget (14F 4c , [67734, 14638] ), kanten av rikkärr, enst. , 2000 (GHa)
Histmyrdiken (14F 4c , [6773430, 1463780] ), sankmark i kraftgata, flera tiotal , 2017 (GHa)
Kärvåsen efter länsvägen mot Kyrkbyn (14F 4d , [6770, 1466] ), vägdike, enstaka , 1987 (L. Wikström)
S änden av Bysjön (14F 4d , [67703, 14664] ), gammal odlingsväg, enst. , 1999 (GHa)
Kärvåsen (artp.), (14F 4d , [6770646, 1467532] ), noterad , 2018 (Anders Waldenström, Liselotte Wetterstrand Waldenström)
500 m V Stängsdiken (14F 4d , [67718, 14653] ), grässvål på hol mellan myrlindor, enst. , 1997 (GHa)
Gulleråsen vid Lissberget (14F 4d , [67720, 14668] ), rikt backkärr, rikligt , 1989 (TLj, o a)
100 m Ö transf.stn (14F 4d , [67726, 14657] ), kanten av rikkärr, enst. , 1998 (GHa)
Bysjöån, Persegölen (14F 4d , [6772780, 1466810] ), myrlinda, något tiotal , 2014 (GHa)
500 m V transf.stn (14F 4d , [67729, 14650] ), rikkärr, 10-tals , 1997 (GHa)
200 m SÖ om "a" i Hemigårdarna (14F 4d , [67730, 14675] ), vägkant, enst. , 2000 (GHa)
Storsveden SO Jälltjärn (14F 4d , [67731, 14651] ), vägkant, enstaka ex , 1989 (TLj o.a)
Skogsbilvägen Ö-ut från avtag.till Andmyren 31 37 - 34 44 (14F 4d , [67731, 14687] ), vägkant, enst. , 1998 (GHa)
Blästmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773900, 1469070] ), torvgravar, riklig , 2007 (LBr)
Hedsänget, 1 km NNV Sanden (14F 4d , [67747, 14666] ), rikkärr, fåtal , 2000 (GHa)
ORE

Gråsen (14F 4c , [67742, 14632] ), vändplan/avlägg, enstaka , 2019 (GHa)
Gråsen (14F 4c , [67743, 14632] ), dike/vändplan, enstaka , 2019 (GHa)
Travargtatans förlängning (14F 5c , [6778900, 1464120] ), körväg i gles barrskog, enstaka , 2014 (GHa)
Bos väg V Dalhed vid Harsprångsledningen (14F 5c , [6779210, 1463180] ), kraftgata, enstaka , 2017 (GHa)
Moränget (DBS), (14F 5c , [67798, 14625] ), rikkärrskant,på stig, enst. , 1987 (TLj)
Moränget flerstädes (14F 5c , [67799, 14625] ), rikkärr, rikligt , 1989 (TLj, BOr o a)
Klosshavet (14F 5d , [67766, 14659] ), kanten av kärr, fåtal (två ställen längs västra kanten) , 2010 (GHa)
Dalbyn Ö-ut (14F 5d , [67771, 14658] ), betade kalkfuktängar, sparsamt , 1989 (TLj & LBr)
Södertjärn ,SV Dalbyn (14F 5d , [6777590, 1465180] ), 2008 (LBr)
Dalbyn vid Nördertjärn, tuvigt rikkärr, 1973 (WALDÉN.1976) — (14F 5d , [67781, 14651] ), betade kalkfuktängar, spridd , 1985 (TLj)
Wallins äng (14F 5d , [67799, 14650] ), hävdad äng, rikligt , 2015 (GHa)
Moränget (artp.), (14F 6c , [6780212, 1462539] ), 100-tals på hygge där gruset blottats, 1987 (Bengt Oldhammer)
Moränget (artp.), (14F 6c , [6780559, 1462699] ), 2014 (Henrik Weibull)
Näset. Lindmyren (14F 7c , [67857, 14626] ), sumpskog, tidigare änge, enstaka, (tidigare en rik lokal men nu igenväxt) , 2017 (GHa)
ORSA

Lisselhed (14E 4h , [67738, 14352] ), vägkanter, riklig , 1985 (JEd)
Torrvål 200 m NO om bystugan (14E 4h , [67738, 14379] ), fuktig betesmark, sparsam , 1990 (LBr & TLj)
Lisselhedsvägen (artp.), (14E 4h , [6773841, 1435230] ), 100 , 2016 (Bengt Oldhammer)
Vångsgärde intill riksvägen (14E 4h , [67739, 14359] ), fuktig hackslog, t.riklig , 1990 (LBr & TLj)
Lisselhed (artp.), (14E 4h , [67740, 14353] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Sundbäck 400 m Ö om Skeriol (14E 4h , [67745, 14371] ), fuktig hackslog, t.riklig , 1990 (TLj)
Vångsgärde V-ut (14E 4h , [67746, 14357] ), vägdike, enstaka ex , 1987 (JEd)
Lisselhedsvägen (artp.), (14E 4h , [6774692, 1435570] ), 5 , 2016 (Bengt Oldhammer)
Holen ovan riksvägen (14E 5h , [67752, 14365] ), fuktig hackslog med bl a fjällruta, riklig , 1990 (LBr)
Wixnersvägen (artp.), (14E 5h , [6775229, 1436819] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Holen (artp.), (14E 5h , [6775449, 1436210] ), på ängen söder gråalravinen (nu nerröjd) där pricken sitter, öster om vägen alltså, 2001 (Bengt Oldhammer)
Öster Kungshaga (artp.), (14E 5h , [6775785, 1436676] ), 6 , 2016 (Bengt Oldhammer)
Öster Kungshaga (artp.), (14E 5h , [6775798, 1436632] ), 3 , 2016 (Bengt Oldhammer)
Öster Kungshaga (artp.), (14E 5h , [6775801, 1436665] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Lindängsvägen (artp.), (14E 5h , [6775802, 1436710] ), 8 , 2016 (Bengt Oldhammer)
Kungshagavägen (artp.), (14E 5h , [6775809, 1436702] ), 3 , 2016 (Bengt Oldhammer)
Öster Kungshaga (artp.), (14E 5h , [6775844, 1436651] ), 10 , 2019 (Bengt Oldhammer)
Kungshaga (artp.), (14E 5h , [6775855, 1436603] ), 18 , 2016 (Bengt Oldhammer)
Kungshaga (artp.), (14E 5h , [6775855, 1436603] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Ö Kungshaga, f d slåtteräng (artp.), (14E 5h , [6775908, 1436569] ), 1 , 2017 (Anders Haglund)
Nordöst Lindängets gård (artp.), (14E 5h , [6776192, 1436729] ), 6 , 2016 (Bengt Oldhammer)
Öster Lindänget (artp.), (14E 5h , [6776194, 1436721] ), 68 , 2016 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn 400 m V om bystugan (14E 5h , [67762, 14374] ), f d ängsmark och vägkant, enstaka , 1990 (H. Sjörs)
Öster Lindänget (artp.), (14E 5h , [6776319, 1436715] ), 5 , 2016 (Bengt Oldhammer)
Öster Lindänget (artp.), (14E 5h , [6776339, 1436725] ), 2 , 2016 (Bengt Oldhammer)
Lindänget mot N (14E 5h , [67766, 14367] ), dike i beteshage, enstaka , 1986 (JEd)
Oljonsbyn vid Högbacka (14E 5h , [67766, 14370] ), fuktig hackslog på tomt, t.riklig , 1990 (TLj & LBr)
Knutar-Einars äng (artp.), (14E 5h , [6776660, 1436470] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Höglunda ”Lundins äng” nära riksvägen (14E 5h , [67767, 14368] ), liehävdad kalkfuktäng på tomt, 1000-tals ex 1986- , 1991 (BOr o a)
Tures äng (artp.), (14E 5h , [67767, 14368] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Lundins äng (artp.), (14E 5h , [6776730, 1436901] ), 200 plantor/tuvor , 2020 (Bengt Oldhammer)
Lundins äng (artp.), (14E 5h , [6776730, 1436901] ), 200 stjälkar/strån/skott , 2019 (Bengt Oldhammer)
Sydöst Knutar-Einars äng (artp.), (14E 5h , [6776793, 1436714] ), 130 , 2016 (Bengt Oldhammer)
Sydöst Knutar-Einars äng (artp.), (14E 5h , [6776795, 1436717] ), 60 , 2016 (Bengt Oldhammer)
NÖ Lindängets gård (artp.), (14E 5h , [6776796, 1436713] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Sydöst Knutar-Einars äng (artp.), (14E 5h , [6776937, 1436747] ), 100 , 2016 (Bengt Oldhammer)
Lindänget i ”Knutar-Einars äng” (14E 5h , [67770, 14366] ), liehävdad kalkfuktäng, ca 50 ex , 1991 (FCa o a)
Knutar-Einars äng (artp.), (14E 5h , [67770, 14366] ), 1991 (Bengt Oldhammer)
Knutar-Einars äng (artp.), (14E 5h , [6777024, 1436630] ), 1991 (Bengt Oldhammer)
Knutar-Einars äng (artp.), (14E 5h , [6777024, 1436630] ), 1 , 2018 (Bengt Oldhammer)
Knutar Einars äng (artp.), (14E 5h , [6777024, 1436630] ), 2015 (Gunnel WalldenLennart Walldén)
Knutar-Einars äng (artp.), (14E 5h , [6777024, 1436630] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Höglunda vid Blåtryvägen (14E 5h , [67771, 14371] ), kalkfuktängsrest i ledningsgata, enstaka ex , 1985 (JEd)
Lisselhedsvägen (artp.), (14E 5h , [6777112, 1436483] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Lisselhedsvägen (artp.), (14E 5h , [6777355, 1436588] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Lisselhedsvägen (artp.), (14E 5h , [6777355, 1436588] ), 8 stjälkar/strån/skott , 2019 (Bengt Oldhammer)
Lisselhedsvägen (artp.), (14E 5h , [6777355, 1436588] ), i diket vid ok,, minst 500 ex , 1986 (Bengt Oldhammer)
Lisselhedsvägen (artp.), (14E 5h , [6777355, 1436588] ), 17 , 2016 (Bengt Oldhammer)
Väster E45 (artp.), (14E 5h , [6777381, 1436645] ), 2 , 2016 (Bengt Oldhammer)
Orsa vid f.d. OK (artp.), (14E 5h , [6777388, 1436600] ), 2014 (Bengt Oldhammer)
Orsa vid f.d. OK (artp.), (14E 5h , [6777388, 1436600] ), de har precis börjat blomma, kan finnas fler ex i vägkanten och stigen länge beteshagen, 12 stjälkar/strån/skott , 2020 (Bengt Oldhammer)
Orsa vid f.d. OK (artp.), (14E 5h , [6777388, 1436600] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Orsa vid f.d. OK (artp.), (14E 5h , [6777388, 1436600] ), 10 , 2016 (Bengt Oldhammer)
Höglunda vid OK-macken (14E 5h , [67774, 14366] ), fuktiga vägdiken, 1000-tals ex , 1986 (BOr, JEd)
Berget v.lv.mot Stackmora ,i backen under kraftl (DBS), (14E 5h , [67793, 14374] ), vägkant m.gräsveg., rikl! , 1987 (JEd)
Born Ö om Plattfabriken (14E 6h , [6780, 1437] ), i kraftledningsgata, 100-tals ex , 1991 (BOr)
V. Stackmora N-ut (14E 6h , [67807, 14389] ), fuktängsrest, 100-tals ex , 1986 (JEd)
Ca 1 km NO Heden (2 grupper), (även 6h 31 46) (DBS), (14E 6h , [67831, 14393] ), grusväg på kalkpåv.sand, 2 mindre lok! , 1986 (JEd)
V om Kallholen N om älven ca 2 km SV Namnlösen (DBS), (14E 6h , [67842, 14391] ), sandig vägkant m,mager gräsveg., mkt.rikl längs ca 20 m , 1987 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Orsbleck N-ut (14E 6i , [67813, 14408] ), vägdike, enstaka ex , 1985 (JEd)
Mickelvål mot NV (14E 6i , [67819, 14421] ), på äldre jordtäkt, t.riklig , 1987 (JEd)
Mickelvål mot NV (DBS), (14E 6i , [67822, 14417] ), grusvägkant m,kalktorrängsveg,(Polygala,Linum,rödkämpar,sandviol), spr.o.rikl! , 1987 (JEd)
Åberga-Brändan strax S-ut (DBS), (14E 6i , [67828, 14430] ), vägkant m.bl.a.Linum, enst , 1986 (JEd)
avk2019MITT1 (artp.), (14E 6i , [6782820, 1440752] ), innerslänt, 1 , 2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
avk2019MITT44 (artp.), (14E 6i , [6782832, 1440757] ), innerslänt, 1 , 2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
avk2019MITT252 (artp.), (14E 6i , [6782844, 1440749] ), innerslänt, 1 , 2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
avk2019MITT480 (artp.), (14E 6i , [6782851, 1440752] ), innerslänt, 1 , 2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
avk2019MITT577 (artp.), (14E 6i , [6782875, 1440743] ), innerslänt, 1 , 2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
avk2019MITT343 (artp.), (14E 6i , [6782877, 1440737] ), innerslänt, 1 , 2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
avk2019MITT553 (artp.), (14E 6i , [6782890, 1440736] ), innerslänt, 1 , 2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
Åberga NV om Brändan (14E 6i , [67831, 14428] ), skogsrikkärr förr troligen hävdat, enstaka ex , 1986 (JEd)
Åberga N om Brändan (14E 6i , [67833, 14429] ), vägkant och blöt traktorväg, enstaka ex , 1987 (JEd)
Kallholen S-ut längs Åbergavägen flerstädes (14E 6i , [67834, 14408] ), väg- och ängskanter, t.riklig , 1986 (JEd)
SO Kallholen n. Brajsmyren (DBS), (14E 6i , [67834, 14422] ), torr vägkant m Polygala,Linum etc. ,även spridd ut på grusplan, spr.o rikl! , 1987 (JEd)
Kallmora mot SV (14E 6i , [67840, 14441] ), länsväg/dike, enstaka ex , 1986 (JEd)
avk2019MITT144 (artp.), (14E 6i , [6784004, 1444064] ), hela vagsidan, 12 , 2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
avk2019MITT381 (artp.), (14E 6i , [6784016, 1444087] ), innerslänt, 12 , 2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
Strax N om Åbergatjärn (14E 6i , [67841, 14431] ), vägdike, enstaka ex , 1986 (JEd)
avk2019MITT387 (artp.), (14E 6i , [6784134, 1440813] ), innerslänt, 1 , 2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
Kallholen mot NO (14E 6i , [67844, 14413] ), vägkant, 1987 (JEd)
Kallmora 200 m SV kapellet (14E 6i , [67845, 14442] ), grusvägkant mot äng, enstaka ex , 1988 (JEd)
Skattungbyn S-ut strax NV Torgeltjärn (14E 6j , [67829, 14473] ), grusvägdike, enstaka ex , 1985 (JEd)
NO om Hornberga vid Knölbäcken nedom ravinen (14E 7h , [67890, 14374] ), förr hävdad kärräng, enstaka ex , 1988 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Kallmora mot SO (14E 7i , [67850, 14449] ), skogsrikkärr, tämligen riklig , 1986 (JEd)
Björken mot SO (14E 7i , [67854, 14429] ), kalkkärrkant, enstaka ex , 1986 (JEd)
Kallmora (artp.), (14E 7j , [6785084, 1445119] ), 100 , 2016 (Bengt Oldhammer)
Kallmora Ö-ut 300 m S lv-skälet (14E 7j , [67854, 14453] ), hävdad kalkfuktäng, enstaka ex , 1988 (FCa o a)
Kallmora (artp.), (14E 7j , [6785480, 1445330] ), 150 , 2016 (Bengt Oldhammer)
Kallmora Ö-ut vid lv-skälet (14E 7j , [67857, 14452] ), fuktäng mot vägdike, enstaka ex , 1985 (JEd)
avk2019MITT494 (artp.), (14E 7j , [6785850, 1445734] ), innerslänt, 10 , 2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
Skattungbyn V-ut vid ”Japan-vägen” (14E 7j , [67862, 14464] ), vägdike, tämligen riklig , 1985 (JEd)
Strax Ö Leskusänget (DBS), (14F 6a , [67849, 14511] ), rikkärr (Gymnadenia,List.ova.), 1986 (JEd)
SOLLERÖ

Ön vid Plantskolan 2 lokaler (14E 0h , [67548, 14365] ), jordtäkt etc, 1000-talet ex , 1989 (AAd)
Norrviken, betesmark (artp.), (14E 1g , [6757474, 1434209] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Ön vid Plantskolan 2 lokaler (14E 1h , [67554, 14365] ), jordtäkt etc, 1989 (AAd)
Ön vid Klikten V om Kapelltomten (14E 1h , [67574, 14353] ), blöthål, enstaka ex 1985- , 1989 (BOr)
Klikten-Sollerön (artp.), (14E 1h , [6757434, 1435148] ), 30 ex. , 1988 (Bengt Oldhammer)
MORA

Nusnäs (artp.), (14E 2h , [67613, 14368] ), vägkanten intill bygdegården, 300-400 ex , 1985 (Bengt Oldhammer)
Nusnäs intill fotbollsplanen (14E 2h , [67613, 14368] ), dike, enstaka ex , 1986 (BOr)
Budasmyren (14E 2h , [6762, 1438] ), 20-tal ex , 1986 (BOr)
Färnäs i Vinbäcksänget (14E 2h , [6764, 1437] ), dike, 1986 (BOr)
Västertjärn (14E 2i , [67617, 14421] ), myrmark mot nybyggd väg, 10-tal ex , 1991 (BOr)
Vattnäs vid Kalkberget (14E 4h , [67715, 14352] ), dikeskant, enstaka ex 1985- , 1989 (BOr)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [67716, 14352] ), i dikena, 1993 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1990 (Bengt Oldhammer)
ÄLVDALEN

Åsen nära älven (14D 9i , [67967, 13933] ), kärr och vägdike, sparsamt , 1990 (T. Strömne: LBr)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Palahöjden (12E 1h , [66586, 14379] ), 1990 (GEn)

Dalarnes Flora