Primula farinosa ,  majviva

DALARNES FLORA 1949

Primula farinosa L. - WAHLENBERG 1824 (Linne 1734).

a. inom siluromr. (o. ngt söderut), eljest ± s. (stundom tillf.). S. By Valla fl.! (SAM. 21); Folkärna (P. E. Wallstersson enl. Lb.), Nickarvet nedom kvarnen (spars., Lr); Avesta (Jn), Myran (1946 Sdn); Garpenberg Långviken 2 st. (Lr), Kaspersbo (HAGL.) v. Dammsjön (En); Hedemora mot Hovran (Hd) =Hamreängar (Re); N om Norn (enst., Dn); Husby »Elfbron» (KRÖN.), Stigsbo (A. J. Samuelsson enl. Lb.), här återf. (Lr); St. Skedni Djupdalen' (Anna Johansson), Klingsbo (Edv. Carlström); Säter Nämnsbo» (Al.), Bispberg (Hm); Silvberg »måttl.» (Ads.), Stensjön (Fnd.); St. Tuna Hästberg (Jn, CED.) 011. (enl. elevherb.: Fnd.); Borlänge B. by, Brusbro (d:o: id.); Vika Hosjö (Ced.); Aspeboda (Äm.), n. Stugutjärn (Y. Sundberg o.a.); St. Kopparberg d:o (id.), m. Nubbsarvet o. Kårarvet (Svb.), Klockartäkt (Åm.), Myckelmyra (Sp.), Skuggarvet (Wn), Harmsarvet (Zm), Rog!; Falun v. Östanforsån» (1900 Hsm); Sundborn Rostberg!; Svärdsjö Toftbyn (Ilse Söderberg o.a.), m. Åg o. Hunsen (3 ex. 1909, Aul.), Vintjärn (1848 Stbg), Lumsheden o. Svartnäs (WIG.); Enviken Enviksbyn (vägkant, Env.), d:o S om Kolningsåp» (Dsn), Hedgårdarna (E. Eriksson). B. Söderbärke St. Morn (Lr); Norrbärke Morgårdshammar v. Nybergsbanan (CED.), v. Flogberget, Nybergs gruvfält (Dhn), Stigen v. Leran (Sbl: CED.), Spräckla (A. Hammarbäck: ib.), Silvhyttan (Lgn o.a.), Schisshyttan (Lsm: KRÖN.), Gessberg (His.), L. Bråfall (Oliv.); Ludvika Sörviks kalkbrott' (Fd); Grangärde Grängesberg' (Nhff); Norhyttan (Oliv.), Forstäppan (Lr), Kyrkbyn (Fd) mot Nyhammar (Fssl.), Bergsbo, Kullen (A. Magnevill), Bredberget!, Laxsjön (Cgn), Linnbärsmora (Lr). Ö. Gagnet (KRÖN.), Bäsna (Bn), Komtillmåtta, Bomsarvet (Ll), Västerfors (Gr), Mojesängarna o.fl. (Hd); Ål o. Bjursås spr.(-ta.), åt Ö till Dubblarbo! (jfr FoRSSL 1: 10 p. 42 o., 49); Siljansnäs Fornby (Les.), Tasbäck!; Leksand Djura (Dgd), Skeberg!; N om älven ta.; även Ungsjöbo (enst., Dsn); Rättvik-Boda-OreOrsa: silurstråket ± a. (jfr nedan); även Bingsjö (Msn), Dalfors (Fln), Orsa »Sörskogen» (fl.) samt Hornberga (FRöD. 19); Sollerö ön ta.!; Öv. Lövberg (Fdn), Björka!, Mångberg!, Gesunda!; Mora Siljansfors (LUNDBL.), Vika!, Berghol (Fdn), Kyrkan' (His.); Ö om Siljan fl.; Våmhus(?) v. Orsasjön (Sp.); även uppg. för Fyriberg (»majviva», FoRSSL. 1:4 p. 140); Vänjan Johannisholm (Hm, Wdt); Älvdalen Gåsvarv!, 0.-Myckeläng!, Rot (L. Ähs), Loka (V. Sam.) o. däremellan (Bdn), Åsen (Vd). V. Malung m. Malung o. Öje, tillf. (0. Bannbers) ; Lima Sörnäs 1 gång (On) ; Transtrand Källan!, Vörderås!, »Sälen» (FoRSSL. II:1 p. 130), Ö. Sälen (Bdn, Hdn), V. Sälen o. Röen (Sfn). [F.?, se nedan]. - En av siluromr:s karaktärsväxter (jfr FORSSL. 1: 7 p. 15*, 16*, 29*, 1: 8 p. 111). Kan ju ej ha undgått Linne, som (dock (i Fl. dal.) endast uppger »I Dalske fjällen något litet»; om ej ett minnesfel, torde uppg. snarare gälla följ. art (på norsk mark?). Men »P. minima» i Bjursås (Iter p. 240) måste ju höra hit. - 0: Grytnäs, Gustafs, Torsång, Malingsbo, Hamra, Säfsnäs osv. - 'nu utdöd.

f. fl. alb.: Gagnef 1 gång (Hd); Boda Västanå!

Tillägg 1960

P. farinosa. - S. Garpenberg Skommarbo, nu utg.? (Sj.); Silvberg Rissh:n (Ingrid Hedman), kring Stensjön återf. dels N-ut (Bj.), dels v. Rusg:n (Mats Berggren); Svärdsjö Toftbyn (1933 Bsm, o. a.). B. Ludvika Pullro (R. Kjellin o. a.), Gonäs (Bd), Iviken (Else Reini o. a.); Grangärde ännu kring Norh:n o. Forstäppan (Gs o.a.), Västansjö hytta (Bj.), Råskänge (förr, Br), n. Igeltjärnstäppan (Byr.). Ö. Gagnef Säl o. Björka (DAHLIN). - Försvinner alltmer ss. i Falutrakten (utdöd: Jsn), Norrbärke (nu åtm. Silvh:n, Bj.) o. Älvdalen (nu 2 lok., FÄRJE); i siluromr. dock ännu mångenst. ymnig.

Tillägg 1970

P. farinosa. - B. Ludvika Iviken rikl. i dikad myr (ännu 1963 Bj.). - I regel dock numera på mkt stark tillbakagång, även i siluromr. (GRAN., FÄRJE.)

SBT .81 1987

Primula farinosa, majviva. Leksand V om Skvin, nya skogsbilvägen, i diket; Norr Bergsäng, vägdike ner mot väg 70; Åsledsberget längs vägen mot Svarttjärn; bilvägen mot Bastberg (allt 1984, LK).

Tillbaka