Potentilla norvegica    Norsk fingerört


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), vägkanter,kulturmark, allmän , 1995 (PDm)
FOLKÄRNA

Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
AVESTA

Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669795, 1521679] ), 2015 (DABS)
HEDEMORA

Hyttbacken (12G 5b , [667553, 150746] ), skogsbilvägkant, 2011 (DABS)
HUSBY

Stjärnsund (13G 0e , [670181, 152233] ), gräsbevuxen vägkant, 2013 (DABS)
Norra Spjutbo (13G 0f , [670007, 152699] ), skogsbilväg, 2014 (DABS)
400 m N om Svarttjärnen, 2 km norr St Skällingen (13G 1e , [6709815, 1523618] ), ~refl~ ,vägkant, dikeslös, 2003 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [671386, 151806] ), grusplan, 2013 (IPt)
STORA SKEDVI

Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ), frodig vall, 2014 (DABS)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [670718, 150483] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (DABS)
SÄTER

Simshyttan, Återvinningsstation (12F 8i , [6691417, 1492912] ), ruderatmark, 2015 (IPt & SNy)
GUSTAFS

Lintjärn (12F 9h , [669733, 148670] ), sjöstrand, 2011 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ), skogsbilvägkant/våtäng, 2014 (DABS)
STORA TUNA

NV om Bogsnands fäbod (12F 8e , [669243, 147135] ), vägkant liten skogsväg, 2011 (JOs)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ), betesmark, 2011 (SNy & IPt)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ), parkeringsyta och gamla fäbodplatsen, 2011 (SNy)
800 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695610, 1473370] ), skogsbilvägkant, 2013 (IPt)
Dala Airport (13F 0g , [670117, 148366] ), gräsmark, 2012 (DABS)
Stampens bäck (13F 1d , [670949, 146879] ), skogsmark och vägkänter skogsbilväg, 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Savelgärdet (13F 1g , [6708817, 1481291] ), Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker, 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [671304, 147120] ), åsen, 2012 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715029, 1475018] ), vändplan skog, 2012 (IPt)
TORSÅNG

Verkbäcken, Kårtylla (13F 0h , [6703534, 1487640] ), byväg och sjöstrand, 2013 (SNy)
VIKA

Dalviksberg, 900 m ONO östligaste bondgården (13F 1i , [67053, 14927] ), ~refl~ ,dike vid åker, ,frekvens m.allm. 2000 (SBm)
Kniva, Ö delen (artp.), (13F 3j , [6715176, 1499834] ), 2015 (Johanne MaadUrban Gunnarsson)
Lönnemossa (13F 3j , [67189, 14988] ), ~refl~ ,betad bäckkant, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
Lisselbo badplatsen (artp.), (13G 2a , [6714765, 1502031] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [671885, 150026] ), vägkant, 2009 (HLe)
Ryggen (13G 3b , [671930, 150780] ), jvgområde, 2009 (IPt)
ASPEBODA

Skarviksvägen vid Valsfors (13F 3f , [6717143, 1477090] ), vägkanter och åstrand, 2014 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ), vägkanter och bäckravin, 2014 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Hinsnoret (13F 2i , [6713809, 1490190] ), ängsmark, jvgområde, 2016 (IPt)
N Stora Stöten, jordtipp under kraftledningen (artp.), (13F 4h , [6720387, 1489233] ), jordtipp, 2015 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12, strax öster tomtgräns (artp.), (13F 4h , [6720735, 1487522] ), 2015 (Per Johansson)
Håbergs hage industritomt (artp.), (13F 4h , [6720896, 1487334] ), 2013 (Per Johansson)
Längs grus/cykelleden runt värmeverket (artp.), (13F 4h , [6721162, 1489650] ), 2015 (Per Johansson)
Utfyllda tomtmarken N Kårarvets koloniområde (artp.), (13F 4h , [6721201, 1486850] ), ruderatmark utfylld tomtmark ej bebyggd, 1 , 2016 (Per Johansson)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Finnsveden (13F 5g , [672778, 148023] ), vägkant, 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [672984, 148258] ), parkeringsvall, 2011 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [672742, 148604] ), vägkant, 2014 (JJa)
Bergsgården, bystugan (13F 5h , [6727471, 1486603] ), tomtmark, 2013 (IPt)
Övre Heden (13F 5h , [672919, 148827] ), gräsbevuxen vägkant, 2014 (JJa)
Harmsarvet, Grycksbo (13F 6g , [673025, 148462] ), dammkant, 2011 (JJa)
Väg mot Rogsjön (13F 6h , [673165, 148639] ), grustag som använts för krosskörning, 2012 (JJa)
SUNDBORN

Backa, västra vallen till södra dammen (artp.), (13F 4j , [6722360, 1498539] ), dammvall, 2013 (Per Johansson)
Åkerstjärn, vändplan S om (artp.), (13G 5c , [6726020, 1511526] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Hillersboda (artp.), (13G 6b , [6732570, 1506720] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Lilla Skogsbotjärnsvägen, norra stickvägen (artp.), (13G 6e , [6730956, 1521057] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Lumsheden, Erkas - Dalagränsen (13G 6f , [6730360, 1527997] ), vägslänter, 2012 (IPt)
Ålhusbacken, vägkant (13G 7b , [673631, 150692] ), gräsmark, finns flerstädes på rutan , 2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735636, 1515802] ), ängsmark, 2012 (DABS)
ENVIKEN

Marnäsdammen N åbron (artp.), (13F 9i , [6746810, 1492180] ), vägkant/dike, 2010 (Gunnel Sundberg)
Marnäs (13F 9i , [674685, 149210] ), gräsmark, 2016 (JJa)
Övertänger,Heden (13F 9j , [674951, 149718] ), gräsmark, 2009 (DABS)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Nyfors (12F 0e , [665171, 147101] ), ängsmark, 2010 (JOs)
SÖDERBÄRKE

Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ), gammal åker, 2006 (GJn)
NORRBÄRKE

Bredsjö hytta (12F 0d , [6652765, 1467636] ), vägkant, 2012 (DABS)
Smedjebacken (12F 3f , [6669, 1478] ), vägkant, ruderatmark, sjöstrand, 2015 (MNo)
Åsmansbo (12F 5g , [667719, 148198] ), ladugårdsbacke, ängsmark, 2008 (DABS)
LUDVIKA

Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Trollputten (12F 5c , [66782, 14627] ), ~refl~ ,kalkpåverkad granskog , kalkbrott f.d., ,frekvens m.allm. 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Ö. stranden av Lövtjärn (12E 1h , [66573, 14395] ), ~refl~ ,kalkbrott, ,frekvens ej bedömd 1990 (GEn)
Kojmossen (12E 5h , [6679084, 1438393] ), skogsbilvägkant, 2016 (IPt)
Gräsån,{Grangärde ), ~refl~ ,tallmosse vid sjöstrand, ,frekvens ej bedömd 2000 (DABS)
Lastomberg (12E 8i , [6693845, 1444940] ), vägkant, 2012 (IPt & JOs)
N om Lilla Malingen , mot Skallberget (12E 8j , [66937, 14488] ), ~refl~ ,sandiga torrbackar och vägkanter, ,frekvens ej bedömd 2001 (DABS)
Stor-Olles (12F 9b , [6695421, 1459844] ), upplagsplan skogsbilväg, 2015 (IPt)
Österdalarna

GAGNEF

Lungmyrorna 700 m N Gröna planen (12F 9a , [669953, 145191] ), plan vid skogsbilväg, spridd , 2015 (LBr)
Lungmyrorna (12F 9a , [6699544, 1451884] ), vändplan skogsbilväg, 2015 (IPt & JJa)
500m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706654, 1451983] ), vägkant, 2013 (IPt)
300 m SV om Gettjärnen (13F 1c , [670848, 146215] ), vändplan skogsbilväg, 2011 (IPt)
Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ), ~refl~ ,liten vik i älven, älvstrand med närliggande åker och äng, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ), ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter, ,frekvens ej bedömd 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [671418, 146263] ), ~refl~ ,villatomt +omgivande hästbetesmark/gammal åkermark samt skogsdunge, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Berggården (13F 3b , [671732, 145859] ), delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe, 2014 (IPt)
SV om kyrkan (13F 3b , [6719206, 1458917] ), upplagsplats för kyrkan, 2014 (IPt)
Gagnefs boställe (13F 3b , [6719560, 1459450] ), slänter och strand mot vattenloka, 2014 (IPt)
Färjbacken (artp.), (13F 3c , [6715190, 1463310] ), noterad , 1995 (Johan Niss)
Dunkarbacken (13F 3c , [6715835, 1460464] ), vägkant, 2011 (IPt)
Överbacka - Folktes hus (13F 3c , [671655, 146168] ), ~refl~ ,åkerkant leråker, ,frekvens allm. 1996 (JMa)
Järnvägsövergången (artp.), (13F 3d , [6715261, 1467471] ), noterad , 1997 (Johan Niss)
Knappbacken ,V stranden av Mojesjön ,vid badplats (13F 4c , [672127, 146055] ), ~refl~ ,sandbacke samt liten del av sjöstrand, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
ÅL

Tomtjärn (13F 5b , [6726315, 1459213] ), fritidstomt med sjöstrand, 2014 (IPt)
BJURSÅS

Lustebo (13F 6f , [6731781, 1477876] ), vägkant, 2015 (JJa)
Lustebo (13F 6f , [673276, 147796] ), grusplan, 2015 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67369, 14817] ), ~refl~ ,trädgårdsland, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
Kvarntäkt (13F 7g , [673724, 148258] ), gammal tipp, 2012 (JJa)
Bjursås skidbacken (13F 7g , [673802, 148130] ), gräsmark kring skidanläggningen, 2016 (JJa)
Bjursås norra skidbacke (13F 7g , [673898, 148119] ), gräsmark kring skidanläggningen, 2016 (JJa)
Bjursås skidbacke (13F 7g , [673902, 148113] ), grusmark, 2014 (JJa)
Fjåttgårdarna (13F 8h , [674163, 148609] ), sandstrand, 2016 (JJa)
SILJANSNÄS

Brahammar, Brasån (13E 6i , [673316, 144193] ), vägkant & vägdiken, 2008 (IPt & MNo)
LEKSAND

Övre Ljusbodarna (13E 4i , [6722528, 1443296] ), fäbodmark, 2012 (JJa & IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719704, 1453876] ), ängsmark mot upplagsplats, 2015 (IPt & JJa)
Gyllingen (13F 4a , [6721968, 1451245] ), skogsbilvägkant, sjöstrand, 2015 (IPt)
Brossfors såg (13F 8d , [674124, 146855] ), vägkant, 2009 (JJa)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747498, 1489600] ), vägkant, 2010 (DABS)
RÄTTVIK

Rättvik, Kyrkdammen (artp.), (14F 0c , [6753123, 1461745] ), 1 plantor/tuvor , 2016 (Henry Gudmundson)
Rocktjärnen (fiskekojan) (14F 5h , [67792, 14887] ), vägren/dike, 2008 (GHa)
Rocksalen/Arken (14F 5h , [677965, 148920] ), sandstrand, enstaka , 2014 (GHa)
Getryggen (14F 5i , [67782, 14930] ), bland fritidshus, enstaka , 2014 (GHa)
BODA

Vattenverket (14F 2d , [676100, 146945] ), grusplan, enstaka , 2015 (GHa)
300 m NV Stängsdiken, "Almas lind a". (14F 4d , [67720, 14655] ), ~refl~ ,f.d.linda .lindan avgränsas på två sidor av vägar.slänterna och dikena mot dessa ingår ilokalen., ,frekvens m.allm. 2001 (GHa)
ORE

Norudden (14F 5d , [67794, 14674] ), grässvål vid gångstig, 2008 (GHa)
Sunnanhed, Lilltjärnen (14F 5d , [677991, 146820] ), sluttning från väg ner mot tjärn, flera tiotal , 2013 (GHa)
Nysjöns södra vik (14F 7c , [67856, 14649] ), vändplan, fåtal , 2015 (GHa)
Nydammen (14F 7c , [67868, 14645] ), parkeringsficka, enstaka , 2014 (GHa)
Dalfors/Ön (14F 7f , [67879, 14787] ), badplats, fåtal , 2009 (GHa)
Dalfors, Hyttbacken (14F 7f , [67889, 14782] ), båtlänning, tiotals , 2012 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ), gårdsplats, fåtal , 2014 (GHa)
Idsjön, vid dammen (14F 9c , [67990, 14602] ), rastplats, enstaka , 2014 (GHa)
ORSA

Orsa järvägsstation (artp.), (14E 5h , [6778701, 1436198] ), 2008 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
S om Mässbacken (14E 7i , [6785261, 1443168] ), skogsstigar, 2009 (BOr)
Slipstensgruvorna (artp.), (14E 7i , [67853, 14435] ), (nogr. 400 m) , 2007 (Bengt Oldhammer)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ), 1996 (BOr & PJn)
Untorp (artp.), (15E 1f , [6808432, 1425476] ), 1986 (Bengt Oldhammer)
Ämåsjödammen/Pengelsjön (15E 4f , [68205, 14291] ), parkering/vändplan, enstaka , 2014 (GHa)
SOLLERÖ

Kulåra (14E 0h , [675365, 143549] ), gräsmark, 2013 (DABS)
MORA

Siljansfors försökspark , Skogsmuseet och slagghögen (14E 0e , [675350, 142225] ), torr ängsmark, 1982 (Göran Thor)
Fudalsviken (artp.), (14E 1i , [6759027, 1440724] ), 1987 (Bengt Oldhammer)
Mora flygplats (artp.), (14E 2f , [6760840, 1429685] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Färnäsängarna , 700 m V om Färnästjärn (14E 3h , [676687, 143630] ), jordhög, 2011 (SJo)
VÅMHUS

Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ), ängsmark, 2014 (DABS)
VENJAN

Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ), gräsmark, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Rots skans (14E 8a , [679453, 140490] ), vägkant, 2009 (DABS)
Klitten (14E 9b , [679734, 140928] ), vägkant, 2009 (DABS)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ), örtrikt hygge/ vägkant/bäck, 2003 (LBr)
Västerdalarna

FLODA

Cementfabriken Björbo (artp.), (13E 1i , [6705134, 1440457] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Floda f.d.jvgstation (13E 1i , [6708357, 1444189] ), spårområde, 2013 (IPt)
NÅS

Lindesnäs (12E 8f , [6691184, 1429218] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [670265, 142951] ), linda, sandig körväg, 1998 (DABS)
Utanhed (13E 0g , [6704383, 1431943] ), grusplanskant, 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706506, 1426749] ), ängsmark / gräsmatta, 2016 (IPt)
JÄRNA

Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ), tomt, fd ängsmark, 2009 (DABS)
Jällån bron vid Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414070] ), vägkant, 2008 (HLe)
Hummelforsens kraftstation (13E 0b , [6704805, 1408765] ), ~refl~ ,ruderatmark, 2009 (HLe)
Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708797, 1413432] ), ~refl~ ,torräng, 2009 (HLe)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [671114, 141439] ), ~refl~ ,vägkant, 2011 (HLe)
ÄPPELBO

Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens t.allm. 1997 (IJo)
MALUNG

Värmlandsgränsen: Bron och vägen till Bredsjödammen (12D 6i , [66803, 13930] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 1996 (OSt)
Acksjöåsen (12D 8i , [66921, 13912] ), ~refl~ ,permanent bostad med viss djurhållning och trädgårdsodling, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
Sjöhusen (13D 4h , [67210, 13856] ), ~refl~ ,väg och strandkant, ,frekvens m.allm. 2005 (BGM)
N om Hallsjön (13D 6g , [67328, 13846] ), ~refl~ ,jordgubbsodling, ,frekvens allm. 2004 (MNo)
Malung (13D 6h , [67314, 13855] ), jvstn, spårområde och ruderatmark, 2015 (MNo)
Gamla Megrinntäkten (13D 8e , [6741562, 1373989] ), avslutad grustäkt, 2014 (MNo)
LIMA

V. Tandö (13D 9d , [6749871, 1369726] ), vägslänt, 2014 (IPt)
TRANSTRAND

Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6784600, 1359500] ), skidbacke, ruderat, 2007 (Håkan Gustafsson)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Atlasruta (15C 7e ), 1991 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ), 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ), 1992 (DABS)
Skönsåsen (15D 9c , [6849, 1360] ), 1992 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ), 1989 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ), ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor, ,frekvens m.allm. 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ), 1992 (DABS)
IDRE

Atlasruta (16C 2h , [68643, 13376] ), ~refl~urmark, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ), 1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ), 1988 (DABS)
Huskläppen, vägen upp mot (16C 7d , [688963, 131815] ), vägkanter, dikesslänt och gräsmarker vid hus, få , 2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ), 1990 (DABS)
Lillfjäten (16D 5a , [6876, 1352] ), grusigt vägdike, 1987 (DABS)

Dalarnes Flora