Polypodium vulgare    Stensöta


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), bergstup, klippor och stenar, allmän , 1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671574, 1539860] ), blockrik lövskogsdunge, t.rikligt , 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Tyttbo (artp.), (12G 5j , [6675867, 1549306] ), noterad , 2017 (Matthis Kaby)
Gravfält (12G 6h , [6682860, 1536180] ), skogsbevuxen kulle med torr slänt, 2019 (JJa)
Bagghyttevägen S (artp.), (12G 7g , [6686033, 1530266] ), noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Flaxtjärnen (12G 7h , [6686730, 1538530] ), Tjärn med gungflyn, sumpskog och fuktigt vägdike, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
FOLKÄRNA

Utsundsbo hassellund (artp.), (12G 3f , [6666779, 1528621] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ), vägkant, 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669682, 1521617] ), skogsmark längs promenadväg, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Hummelbo (12G 8e , [6693621, 1524441] ), ängsmark skog, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Hyttbacken (12G 5b , [6677030, 1506830] ), gräsbevuxen parkeringsplats, 2011 (DABS)
Skogsbo (12G 6d , [6682010, 1515390] ), stenig skogsbacke, 2019 (IPt & SNy)
HUSBY

S om Starbotornet, Flinesjön (artp.), (12G 8d , [6694165, 1517625] ), skogsmark/vägdike, 2015 (Patrick FritzsonOwe Rosengren)
Kloster naturreservat (artp.), (12G 8d , [6694226, 1517607] ), 2014 (Dennis Nyström)
Klosters NR, Starbotornet (artp.), (12G 8d , [6694547, 1517079] ), lövskog med huvudsakligen asp, noterad , 2020 (Kersti Östman, Leif Östman)
Ansta (artp.), (12G 9b , [6695200, 1508869] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6697105, 1526333] ), blockrik myrkantl, 2014 (DABS)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.), (13G 0c , [6704660, 1513342] ), noterad , 2016 (Dennis Nyström)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.), (13G 0c , [6704745, 1513342] ), noterad , 2015 (Dennis Nyström)
Stjärnsund (13G 0e , [6701160, 1522460] ), skogsmark, 2013 (DABS)
Spjutbo kalkbrott (13G 0f , [6700105, 1527304] ), bergskrevor, 2014 (DABS)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ), diverse gräsmark, 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ), ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark, 2002 (NGu)
STORA SKEDVI

Landaberget (artp.), (12F 9j , [6697481, 1498869] ), skogsmark grandominerad blandskog, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702468, 1496181] ), vägkant mot skog /stenblock, 2014 (DABS)
Arkhyttan (artp.), (13G 0a , [6702683, 1503741] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707150, 1504780] ), gräsbevuxen blandskog, 2011 (DABS)
Mörtaberget (13G 1b , [6708088, 1505435] ), bergbrant, 2011 (DABS)
SÄTER

Björkbäcken (artp.), (12F 6i , [6683661, 1492551] ), stenblock, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Gunillas damm (artp.), (12F 6j , [6681380, 1495586] ), vägkant, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Lomtjärn (artp.), (12F 6j , [6683064, 1495907] ), hedbarrskog stigkant/barrskog, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
GUSTAFS

Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ), igenvävande lövmark, 2015 (DABS)
Tovholen (artp.), (13F 0h , [6701512, 1488843] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
SILVBERG

Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.), (12F 6g , [6682500, 1483260] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ), vägkanter, 2015 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689684, 1477447] ), kalkbrott o stråk mot sjön, 2015 (SNy)
STORA TUNA

Sångan (12F 7d , [6688758, 1469626] ), stenblock, 2020 (SNy)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692825, 1477901] ), vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott, 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694530, 1479400] ), i reservatet hammare och rasbrant, 2013 (SNy)
Uggelsprätt (12F 9d , [6695650, 1465370] ), bäckravin i barrskog, 2011 (SNy & IPt)
Högberget (12F 9d , [6697560, 1468020] ), bäckravin , på stenblock, 2011 (SNy & IPt)
Lusberget (13F 0f , [6704560, 1478840] ), bergbrant, 2020 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ), vägkanter, lövskog och bergbrant, 2012 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708283, 1481716] ), lövskogen, 2015 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ), vägkanter i skogsmark, 2012 (SNy)
Sjöbergets naturreservat (artp.), (13F 2f , [6712383, 1478074] ), 20 plantor/tuvor , 2019 (Gunnar Bäck)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710270, 1480880] ), vid elljusspåret och stenbrott intill, 2012 (SNy)
Söder om Styggmyran (13F 2g , [6711273, 1483285] ), kalkbrott, 2018 (SNy)
600 m SSO Igeltjärn (13F 2g , [6712920, 1481250] ), gammalt igenvuxet kalkbrott, 2011 (SNy & IPt)
Loberget (13F 3e , [6718238, 1474528] ), rasbrant och hammare, 2014 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715029, 1475018] ), skogsmark, 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ), vägkanter, gruvområde och sjöstrand, 2014 (SNy)
Iss klack (13F 4e , [6720844, 1472830] ), sydvänd hammare och rasbrant, 2014 (SNy)
Finnhyttan (13F 4e , [6721280, 1474395] ), skogsmark och stränder vid ån, 2014 (SNy)
Övre Valsans utlopp (13F 4e , [6721730, 1472336] ), på stenblock i skogsmark, 2020 (SNy)
Lybergs klack (13F 4f , [6720953, 1476150] ), sydbrant o skogsmark, 2014 (SNy)
TORSÅNG

Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704460, 1490812] ), skogsmark, 2015 (DABS)
Skomsarbymyran (13F 1h , [6706226, 1486621] ), skogen närmast Torsångs skola, 2020 (SNy)
Uvbergsviken (13F 1h , [6706833, 1486709] ), stränder vid sjön och närliggande skog, 2020 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707410, 1488430] ), gräsbevuxen skogskulle, 2013 (DABS)
Nästö (13F 2h , [6711160, 1489513] ), skogsmark, före naturvårdsbränning, 2014 (SNy)
VIKA

Kalkberget 1200 m S om Åsen (13F 1i , [67065, 14941] ), ~refl~ , ,frekvens m.allm. 2000 (SBm)
Gräsberget (artp.), (13G 1a , [6709546, 1503440] ), brant, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ), 1989 (JEd)
Skutberget (13G 4a , [6720, 1504] ), 1988 (JEd)
ASPEBODA

Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718970, 1481580] ), vägkant, 2012 (DABS)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ), 1989 (JEd)
STORA KOPPARBERG

Hinsnoret (13F 2i , [6714015, 1490198] ), vägkant,stenmur, t.rikligt , 2016 (IPt)
Grönytan bredvid Gravyvägen och cykelbanan (artp.), (13F 3i , [6719214, 1494672] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Väster Holsjön (13F 4f , [6723244, 1479658] ), vägkant på stenblock, 2020 (SNy)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ), ängsvägkant, 2012 (JJa)
SUNDBORN

Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ), 1989 (JEd)
Grånäs, stenblock (artp.), (13F 5j , [6726620, 1499003] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Laktjärnen söder om (artp.), (13F 5j , [6728176, 1495453] ), stort flyttblock i ungskog, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Laktjärnen sydöst om (artp.), (13F 5j , [6728187, 1496149] ), på flyttblock, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ), 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ), ,frekvens ej bedömd 1990 (JEd)
Flinten nedre delen av Ö branten (artp.), (13G 5c , [6725835, 1511384] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Fläddrans NO strand (13F 6j , [6732645, 1497105] ), stenblock, 2017 (JMa & UGu)
Bengtsheden södra delen (artp.), (13G 5a , [6729941, 1502946] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Nottjärn, öster om (artp.), (13G 5d , [6726629, 1519874] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist)
Liljansnäs NV delen (artp.), (13G 6a , [6732205, 1504869] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Hällberget, klippvägg (artp.), (13G 6b , [6732620, 1508270] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Svartåsens södra del (artp.), (13G 6c , [6731198, 1510060] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Mattias Ahlstedt, Rolf Lundqvist)
Lenntjärnslunden (artp.), (13G 6c , [6733161, 1512648] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Uvbergets sydsluttning (artp.), (13G 6f , [6732736, 1526313] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
V om Hillersbodavägen (13G 7b , [6735010, 1505660] ), barrblandskog (litet sparat parti (naturvårdsavtal), annars avverkat, täml fåtalig, relativt ovanlig på hela rutan (förutom Isalanäset) , 2009 (JWk)
Maggasmyren 850 m SO om (artp.), (13G 7f , [6736548, 1528159] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Linghed, V om bondsågen (artp.), (13G 8a , [6742515, 1504709] ), vägkant, fuktig skog, dike, noterad , 2017 (Johanne Maad, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Mossgräsbergets naturreservat (artp.), (13G 8c , [6742470, 1511317] ), noterad , 2016 (Fredrik Lundin)
Trollknulen (artp.), (13G 9d , [6745040, 1515473] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Himmelsbergets naturreservat (artp.), (14G 1c , [6756828, 1512113] ), starkt sluttande ängsbarrskog, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
ENVIKEN

Våckelberget, branten (artp.), (14F 0j , [6753020, 1496060] ), 2011 (Urban Gunnarsson)
Våckelberget NR (artp.), (14F 0j , [6753170, 1496000] ), skog, 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Orrhäll (artp.), (14F 1i , [6756151, 1490875] ), på stenblock, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson, Mattias Ahlstedt, Rolf Lundqvist)
Grytån/Jöns Puss (artp.), (14F 1j , [6757079, 1499259] ), noterad , 2020 (Uno Skog, Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Kvarnberget, O om Finntorpet (11F 9i , [66482, 14936] ), ~refl~ ,vägg,krön,rasmur,gruvhål och varphögar, ,frekvens allm. 2000 (BFo)
Vanbergs klack, branten åt öster (12F 2g , [6661840, 1481770] ), klippor och blockslänt, spridd , 2013 (LBr)
Hemshyttan (12F 2i , [6660631, 1491209] ), vägkant mot blandskog, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Kalvnäset (artp.), (12F 3g , [6666949, 1484504] ), på stenblock, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ), 2017 (IPt & SNy)
Gläfseberget (artp.), (12F 3i , [6669816, 1493142] ), klippa i lågört blandbarrskog, 2010 (Janolof Hermansson)
NORRBÄRKE

Limnäsudden (12F 4e , [6671040, 1471960] ), gräsbevuxen skogsväg, 2013 (DABS)
Stimmersbo, Bygdegården (12F 4g , [6671415, 1483495] ), stenmur, 2017 (IPt & SNy)
Kolares (12F 5f , [6678780, 1479080] ), 2017 (IPt & SNy)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ), äldre fritidshus i skogsmiljö, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Högbergsgatan, Knutsbovägen, korsning 190 m V (artp.), (12F 3d , [6668767, 1466154] ), noterad , 2020 (Eva Milton)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ), på stenar, spridd , 2005 (HWk)
Limberget (artp.), (12F 4c , [6674393, 1464628] ), noterad , 1996 (Magnus Stenmark)
Brunnsvik, mitt emot Bockholmen (artp.), (12F 5c , [6675570, 1462694] ), alskog igenväxningsmark med äldre gråal och asp, noterad , 2018 (Janolof Hermansson)
Kölaberget (12F 5c , [66790, 14603] ), ~refl~ ,sydbrant, gräsbevuxna gläntor i barrskog, ,frekvens allm. 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Djupa dalen (artp.), (12E 3i , [6669034, 1442124] ), brant, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
S om Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66909, 14453] ), ~refl~ ,varm,gläntig sluttning,blandskog, ,frekvens ej bedömd 2001 (DABS)
Lövön (artp.), (12F 5b , [6677146, 1456630] ), blåbärsbarrskog fuktig skiktad barrskog med rikligt av lågor, noterad , 2016 (Janolof Hermansson)
Östanbjörka (12F 6b , [6682174, 1456987] ), stig/skogsmark vid gammalt kalkbrott, 2017 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6688220, 1455545] ), skog och bäckdråg, 2018 (SNy)
Österdalarna

GAGNEF

O-sluttning Knusberget (13F 2a , [6712110, 1450150] ), blockig skogsmark, sparsamt , 2004 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67118, 14599] ), ~refl~ ,örtrik slänt, ,frekvens ej bedömd 2002 (IPt)
Trolldalens NR (artp.), (13F 2c , [6711981, 1460125] ), 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Trolldalen (13F 2c , [67120, 14601] ), ~refl~ ,ravin med rasbranter, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
1 km S om Myrheden (13F 2c , [6712393, 1463076] ), stort stenblock i skogsmark, rikligt , 2010 (IPt)
300 m NNV Dunkarbacken (13F 3c , [6715970, 1460130] ), bergbrant, 1996 (JMa)
Sifferbo (artp.), (13F 3d , [6716260, 1467950] ), stenskrovel, 2011 (Urban Gunnarsson)
Betad skog (artp.), (13F 4b , [6720861, 1457392] ), noterad , 1990 (Johan Niss)
N om Larssveden (13F 4c , [6722110, 1461150] ), bergbrant, flerst. , 2003 (IPt)
Grävsboberget (13F 4c , [6723010, 1462110] ), rasbrant, t.rikligt , 2004 (IPt)
ÅL

Solberga, Konsten (13F 5d , [6729430, 1466990] ), skogsmark, 2010 (JJa)
Fiskdammarna, 250m öster om (artp.), (13F 5d , [6729489, 1466887] ), brantmiljö och bäckravin, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ), 1989 (JEd)
BJURSÅS

Bägge sidor om väg till reningsverk (13F 6f , [67345, 14792] ), mossiga stenar,blandskog, 6 lokaler , 1988 (UEr)
Ärtsjön (artp.), (13F 6f , [6734509, 1479125] ), noterad , 2016 (Fredrik Enoksson)
Mickels (13F 7e , [67377, 14745] ), stenig mark, få ex , 1983 (MKp)
Rällsjöån,Sjugare kvarn (13F 7e , [6739070, 1471360] ), bäckfåra, 2008 (JJa)
Bjursås kyrkogård (13F 7g , [6735650, 1480570] ), grässlänt, 2020 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ), ~refl~ ,ängsmark, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
Trollgatu (13F 7g , [6738890, 1482910] ), fuktig ravin, 2011 (JJa)
LEKSAND

L Farstjärnen SO (artp.), (13E 5f , [6725149, 1427832] ), noterad , 2004 (Håkan Lernefalk)
Draggsberget (13E 5h , [6726720, 1439160] ), örtrik sluttning i gammelskog, 2011 (IPt & JJa & RNy)
RÄTTVIK

Baggetorp,Älgkullen (14F 1d , [67565, 14681] ), granbeväxta moränkullar, enstaka,1 lok i rutan ,frekvens m.allm. , 1986 (TLj)
Stornäset vid Vikingahuset (14F 1e , [67589, 14727] ), stort stenblock, enstaka , 2015 (GHa)
Stornäset, Carl Sparres väg (14F 1e , [67597, 14722] ), stort stenblock, rikligt på blocket , 2011 (GHa)
Gräsbergsklövet (14F 1f , [67576, 14778] ), blockbrant, flerst. , 1986 (TLj)
Knäbergets ostsluttning (artp.), (14F 1i , [6759322, 1490553] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Lilla Orberget (14F 2g , [6761, 1483] ), blockbrant, riklig , 1986 (TLj)
Haglingbergets östra brant (14F 5f , [67776, 14788] ), berg i dagen, några tiotal ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
Rocksalen/Arken (14F 5h , [6779650, 1489200] ), flyttblock, fåtal , 2014 (GHa)
Malmberget (14F 6h , [67812, 14872] ), bergsbrant, flertal , 2015 (GHa)
Sandheden (14F 7i , [67851, 14917] ), flyttblock, något tiotal , 2014 (GHa)
BODA

Lomanfinnänget (14F 2e , [6763360, 1471750] ), flyttblock, några tiotal , 2012 (GHa)
Styggforsen (14F 3d , [67656, 14667] ), ~refl~ ,gammelskog på dramatiska kalkklippor. Genomflutet av en å., ,frekvens m.allm. 2006 (GHa)
Lönnmarken NR (artp.), (14F 3e , [6767410, 1471660] ), lundartad skog, 2008 (Gunnel Sundberg)
ORE

NV Tarmtjärnen (14F 9b , [67979, 14594] ), stora stenblock, fåtal , 2015 (GHa)
Hålåheden (14F 9c , [67958, 14602] ), flyttblock, enstaka , 2014 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ), på block, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ), på block, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ), på block, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Tansberget (15F 1c , [68077, 14648] ), lodrät bergvägg, rikligt , 2014 (GHa)
Tansberget (15F 1c , [6807940, 1464740] ), flyttblock, enstaka , 2014 (GHa)
ORSA

Atlasruta (14E 5h ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ), 1987 (JEd)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ), örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag, 1986 (JEd)
Barkbergsknopparna, Ö Kvarnberg (15F 3a , [68158, 14523] ), sydbranter,klippavsatser, sparsamt , 1988 (LBr)
SOLLERÖ

Skejsberget Ö delen (13E 6c , [6733900, 1413130] ), ~refl~ ,bergbrant, ,frekvens m.allm. 1997 (HLe)
Lövberget (artp.), (13E 6d , [6731367, 1415919] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Säxberg, Trollkyrkan (artp.), (13E 8d , [6742698, 1418102] ), djup ravin med klippor, rasmark och block, noterad , 2017 (Janolof Hermansson)
MORA

Siljansfors försökspark (14E 0e , ), blockig skogsmark, allmän , 1982 (Göran Thor)
500 m N om Orrtjärnen (14E 3h , [6769820, 1435560] ), skogsmark, 2011 (SJo)
Östra foten av Söderberget (14E 4d , [67730, 14164] ), ~refl~ ,rik sydsluttning, ,frekvens ej bedömd 2004 (LBr)
VÅMHUS

Hykjeberget (14E 9c , [67958, 14136] ), sydbrant, 2006 (LBr)
Gyrisberget (15E 2c , [68111, 14128] ), sydväxtberg, 1996 (BOr & PJn)
VENJAN

Potatisholmen SV (artp.), (13E 9b , [6748042, 1407475] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
ÄLVDALEN

Mångsbodarna åt NNO, bäcken från Skärmyrlok (14D 5g , [6777330, 1382880] ), örtrik granskog längs bäckdäld, spridd , 2016 (LBr)
Gutängtjärnen NNV om (artp.), (14D 5h , [6777151, 1388972] ), klippbrant i barrskog, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Mellan Ävetfljot och Ryssfljot (artp.), (14D 5j , [6779716, 1399596] ), lodrät klippvägg, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Åsgrav SSO om (artp.), (14D 6i , [6783226, 1394490] ), klippbrant i granskog, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Käringberg (artp.), (14D 6j , [6784577, 1395292] ), bergbrant med granskog, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Ulf Swenson)
Hackstensklitt (artp.), (14D 7j , [6787434, 1398360] ), klippbrant i barrskog, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Rämma S om Tangeråstjärnen (14D 8j , [6791710, 1398030] ), klippbrant i skogsmark, få ex , 2017 (LBr)
Blyberg (14E 6c , [6783940, 1411730] ), bergsbrant, 2008 (DABS)
Vallsjöberg, nordostbranten (14E 7c , [6787460, 1414030] ), granbevuxen brant med klippor, sparsam , 2017 (LBr)
Vitturn Älvdalen (14E 9b , [67964, 14096] ), klippbrant, 2015 (MNo)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [6795680, 1413410] ), bergsfoten, 2015 (JJa)
Rensjöbliks östbrant (15D 3h , [6818960, 1385880] ), klippbrant, spridd , 2016 (LBr)
Tjytjysblik SO-sluttning (15D 4j , [68217, 13970] ), blockmark o stup i sydläge, 2003 (LBr)
Vägåmålsskär, 250 m S om, V om Rotälven (artp.), (15E 0a , [6803770, 1404805] ), på ett block i bäck, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lars Fröberg, Karin Martinsson, Lennart Persson)
HAMRA

S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.), (15E 9h , [6848688, 1439792] ), berghäll, 2012 (Bo Eriksson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Bastuhöjden, ostsluttning (artp.), (12E 1e , [6656935, 1424904] ), 2013 (Ludvika Kommun (janolof Hermansson))
Nordtjärnen i V (artp.), (12E 2e , [6664060, 1424470] ), brant i granskog, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Bråthöjdstorp (artp.), (12E 2g , [6664268, 1430077] ), noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
FLODA

Håvån (12E 7h , [6687760, 1436010] ), ~refl~ ,blockig blåbärsskog, ,frekvens ej bedömd 2000 (DABS)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ), ängsmark med bäck och skogskanter, 2012 (IPt)
Storhälla (artp.), (13E 2j , [6711957, 1445923] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
NÅS

Lindesnäs (12E 8f , [6691253, 1429308] ), stenblock, 2015 (IPt)
Sälsklinten (12E 9e , [6695490, 1424400] ), naturskog, 2007 (DABS)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ), kyrkomuren/omgivningen, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
JÄRNA

Atlasruta (12E 7b ), ,frekvens ej bedömd 1998 (IJo)
Björndammsflon ca 1 km S (12E 9c , [6696581, 1410942] ), bergvägg, 2008 (HLe)
Baggvallen (artp.), (13E 0b , [6701301, 1408981] ), noterad , 1987 (Håkan Lernefalk)
Uvberget östra delen (13E 0c , [6702777, 1412155] ), bergbrant, 1996 (HLe)
Stora Rutsberget (artp.), (13E 0d , [6704612, 1416841] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Eldforsen 2,5 km N (artp.), (13E 1c , [6705353, 1413748] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Laggarberget (artp.), (13E 2b , [6712894, 1409385] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Idsjön NO (artp.), (13E 2b , [6714444, 1406190] ), noterad , 1989 (Håkan Lernefalk)
Grånäs (13E 2e , [6713540, 1420762] ), stenblock, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Hällsjöberget Ö delen (13E 3b , [6717269, 1406259] ), ~refl~ ,brant, ,frekvens m.allm. 1996 (HLe)
Näsbergets SV-sluttning (13E 3c , [6717988, 1413897] ), ~refl~ ,bergbrant, 1989 (HLe)
Gulltjärnen 300 m S (artp.), (13E 3c , [6719170, 1413560] ), blåbärsgranskog, 2007 (HLe)
Lissfloåsen (artp.), (13E 4b , [6721850, 1407680] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
Lissflåberget (artp.), (13E 4b , [6721894, 1407769] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
lissflåberget (13E 4b , [6721894, 1407769] ), ~refl~ ,block, ,frekvens m.allm. 2006 (HLe)
Gnupen v:a sidan (artp.), (13E 4c , [6724435, 1411337] ), talldominerad skog, 2010 (Bo Karlsson)
Stora Klitten (artp.), (13E 4d , [6721349, 1415066] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Fagerberget O-sluttning (artp.), (13E 4d , [6723155, 1416114] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Djupnäset (artp.), (13E 4d , [6723926, 1416250] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Hulen N (artp.), (13E 4d , [6724792, 1416616] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Björkbäcken (artp.), (13E 5b , [6728159, 1409085] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
St Gnupens östra sluttning (13E 5c , [6725960, 1411550] ), ~refl~ ,blandbarrskog, ,frekvens m.allm. 1995 (HLe)
Snöttubergsbäcken (artp.), (13E 5c , [6726325, 1414838] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Kringelrisåsen (artp.), (13E 5d , [6728463, 1416210] ), noterad , 1991 (Håkan Lernefalk)
Flatberget (artp.), (13E 5e , [6726770, 1421528] ), barrskog i branter örtrik barrskog, noterad , 2018 (Janolof Hermansson)
ÄPPELBO

Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens allm. 1997 (IJo)
MALUNG

Västra Bredsjönäs (12D 6i , [66812, 13942] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 1996 (OSt)
Bodden (13D 2g , [67142, 13833] ), klippor, rikligt , 2011 (MNo)
Björtjärnberget (13D 2h , [67117, 13870] ), sydvänd blockig hyggesbränd sluttning, rikligt , 2008 (MNo)
Järnvägen norr om Grådön (13D 4h , [67246, 13889] ), ~refl~ ,järnväg, ,frekvens m.allm. 2005 (BGM)
Kottbacken S (artp.), (13D 5j , [6726846, 1395041] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Kottbackens södra del (13D 5j , [6726846, 1395041] ), ~refl~ ,sydbrant, ,frekvens m.allm. 2002 (HLe)
Tyngebergets SV-sluttning (13D 6i , [6731740, 1392790] ), stenskravel, rikligt , 2007 (MNo)
Arvsela, 1 km norr om (13D 7i , [67386, 13905] ), skogsmark med imponerande stort diabasblock, 2017 (MNo)
V.Törnästjärn (13D 8i , [67402, 13940] ), ~refl~ ,bäck o stränder, ,frekvens m.allm. 2000 (BGM)
Öjsberget (artp.), (13D 8i , [6740230, 1391790] ), gammal granskog, 2008 (HLe)
Öjsberget (13D 8i , [67403, 13916] ), rasbrant, rikligt , 2008 (BGM)
Öjsberget (artp.), (13D 8i , [6740411, 1391741] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Hygge nedan Öjsberget (13D 8i , [67407, 13917] ), hygge, rikligt , 2008 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67415, 13907] ), diabasbrant, 2015 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [6745550, 1378760] ), ~refl~ ,bäckravin, rikligt ,frekvens t.allm. , 2008 (BGM)
Fallklöven (14D 0g , [67508, 13831] ), västvänd frodig bergsbrant, 2012 (BGM)
Nedanför Gnupen (14D 0g , [67510, 13849] ), rik granskog, rikligt , 2007 (BGM)
LIMA

Limhäa (14D 2d , [67642, 13652] ), frodig diabaspåverkad brant, rikligt , 2010 (MNo)
Limhäa (artp.), (14D 2d , [6764331, 1365225] ), brant av fältspat-typ, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Fenningberget (14D 3e , [6766230, 1370220] ), diabasbrant, rikligt , 2010 (MNo)
TRANSTRAND

Trollsterhuset, Horrmundberget (artp.), (14D 4d , [6770247, 1367731] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Kastarberget (14D 4d , [67728, 13650] ), frodigt bergsstup, rikligt , 2009 (MNo)
Bredvalla, klippa (artp.), (14D 5b , [6777605, 1356312] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Hamrarna (14D 8d , [67903, 13673] ), rasbrant, 2009 (BGM)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799010, 1362930] ), nedanför branten, 2013 (DABS)
Horrmundsåsen (15D 1b , [68061, 13581] ), diabasbrant, rikligt , 2009 (MNo)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Atlasruta (15C 7g ), 1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ), 1991 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ), 1993 (LBr & JEd)
Skidanläggning (artp.), (15D 8b , [6842371, 1359086] ), klippbrant i granskog, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ), 1992 (DABS)
Fröberget vid reservatsgränsen (16D 3b , [6867580, 1359130] ), granskog, örtrik, spridd , 2020 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ), 1992 (DABS)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [6849740, 1308420] ), 1996 (DABS)
Skäret i Knittarna (16C 0f , [6853840, 1329110] ), klipphyllor och lodväggar, riklig , 2008 (LBr)
Smörtjärnåsens sydbrant (16C 1h , [68592, 13380] ), ~refl~ ,torr diabas,lod och blockmark, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
V om vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68580, 13438] ), ~refl~ ,källdråg i granskog samt bergstup och blockmark, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
NO om Häggesundet,Vålåberget (16C 2i , [68624, 13430] ), ~refl~ ,branter i diabas,stora block och rasmark, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ), 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ), 1988 (DABS)
Guttan, NO om Storsillret (artp.), (16C 3f , [6869104, 1326648] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Atlasruta (16C 3g ), 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ), 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 4d ), 1988 (DABS)
Stockbäcken (artp.), (16C 4e , [6870877, 1323320] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ), 1990 (DABS)
Valan åt nordväst (16C 6c , [6880580, 1314370] ), jätteblock, spridd , 2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ), 1991 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ), 1987 (DABS)
Stor-Våndsjövålen nordostsluttning (artp.), (17C 1d , [6908984, 1318834] ), under överhäng i 10 m hög klippvägg i blockig gles fjällbjörkskog, 2013 (Janolof Hermansson)

Dalarnes Flora