Polypodium vulgare ,  stensöta

DALARNES FLORA 1949

Polypodium vulgare L. KRÖNINGSSVÄRD 1843 (Linne 1734).

ta. upp till Runn, eljest spr.-t.s., mest på berg (i regel spars.), säll. nående fjällen. Känd fr. alla snr. - Lok. i norr o. nordväst: Ö. Ore Åsberget (Ingmar Karlsson) ; Orsa fl. till Helvetesfallet (FORSSL. 1:4 p. 52) o. Näckådalen!; Våmhus Husklitten!, Strandberget!; Vänjan åtm. Lejden (Vd); Älvdalen ej s. upp till Hykjeberget (LIN. o.a.)!; Åsen o.fl. NV-ut till Näckåtrakten (se VEST.) o. Granånäs (Vd); Hamra L. Sillakorvimäki (Ad). V. t.s. upp till Malungs-Råberget o. Lybergetl; Lima Limberget i 'Getskäret'! (On); Transtrand Fiskarheden O-ut (Hdn), Kastarberget, Stenbrott [n. Källan], Åsen (Sfn). F. Särna Näcksjöberget (Bgs.); Girådalen!, Njupeskär!; Idre ett dussin lok., fr. Åsknekten (Bgs.) o. Gäsjöåsen! till Töfsingån (ARw.), Olåsen (Hdn) o. Hävlingskläppen (i fjällreg.) ! - Tillägg: Hamra Vässinkoski o. N därom (Bj.).

Tillägg 1960

Polypodium vulgare. - Ö. Ore Håvaberget (Kil.); Våmhus Bönsaberget (Fe); Hamra Sillakorvamäki (båda bergen) o. Noppikoski (Bj.). F. Idre Gråhöa i västbranten (H. & G. En).

Tillägg 1970

Polypodium vulgare. - Ett 20-tal nya nordl. fynd, bl. a. Orsa Noppikoski o. Hamra Älvho (Sj.), Tyngsjö Rävberget (Er.); även på alla nyssnämnda Cystopteris- o. Woodsia-lok. - Åtföljer näst. alltid W. ilvensis, i höglandet iaktt. på ngt fler lok. (i alla snr).

SBT .81 1987

Polypodium vulgare, stensöta. Sällsynt i Falun och den närmaste omgivningen. Ett par unga ex sågs 1983 på N muren vid Hosjö kapell. Tydligen nyinvandrad. Bjursås Smälingberget och Ljustjärnängarna flerstädes! Leksand ovanlig: Tibbleberget; Mångsberget NO Tibble; Bastbergsgropens bergssida SSO Bastbergs fäb; NV Molnbyggen längs vägen på krönet av block i barrblandskog; Sätra, berg längs vägen till Rättvik; Plintsbergets brant NV Sätra (allt LK).

Tillbaka