Poa supina    Trampgröe


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), skogsstigar ,gångstigar, spridd, (7 lokaler) , 1987 (PDm)
FOLKÄRNA

Dalsberga (12G 3e , [66651, 15221] ), betesmark, fåtalig , 1987 (LBr)
Nickarvet (12G 6f , [66804, 15259] ), mittsträng i körväg, rikligt , 1987 (LBr)
GRYTNÄS

Klintboån vid älven (12G 4d , [66741, 15150] ), tomtmark, några m2 , 1987 (LBr)
GARPENBERG

Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ), ängsmark, kulturmark, 2016 (DABS)
HUSBY

Stjärnsund (13G 0e , [6701270, 1522300] ), skogsmark, 2013 (DABS)
Svarvarbo (13G 1c , [6707790, 1513630] ), skogsbilvägkant, 2017 (IPt)
STORA SKEDVI

Anstahyttan (artp.), (12G 9b , [6697045, 1505647] ), åkerkant, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Stenverken vid sundet (13G 2b , [6714460, 1507500] ), strand och vägkant, spridd , 2020 (LBr)
SILVBERG

Grängshammar (artp.), (12F 8g , [6693350, 1483080] ), 2009 (Ralf Lundmark)
STORA TUNA

Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ), vägkanter, 2015 (SNy)
Nisstäkt öster om byn (12F 9g , [6699186, 1483708] ), spannmålsåker m. ogräs, 2020 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708817, 1481291] ), Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker, 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ), åsen väster om j-vägen, 2012 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6716746, 1470035] ), gräsmark vid damm, 2012 (IPt)
TORSÅNG

Ornässtugan (13F 1h , [67099, 14861] ), grässlänt,gräsmattor mot sjön, rikl. , 1987 (TLj)
VIKA

500 m S om Åsen vid vägen mot Kalkberget (13F 1i , [67071, 14940] ), ~refl~ ,kalhygge, ,frekvens allm. 2000 (SBm)
Folkarbyn v.gravfältet mot Vikasjön (13F 1i , [67078, 14947] ), kobetade torrängar, rikl.fl. , 1988 (TLj & LBr)
Nära reningsverket i byn (13F 2j , [67110, 14952] ), kanten av grusplan, enst. , 1988 (TLj & LBr)
ASPEBODA

Vassbo parkeringen (artp.), (13F 2g , [6712115, 1484637] ), grusplan, vägkant, skogsbryn, noterad , 2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Öster Vassbo (13F 2h , [6711938, 1485279] ), vägkanter, 2018 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Källviken (13F 3i , [6716754, 1490467] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Bergsgården, nära bystugan (13F 5h , [6727495, 1486666] ), utfyllnad, 2013 (IPt)
SUNDBORN

Skuggarvet (13F 5i , [67272, 14941] ), äldre grusväg, 1991 (JEd & LBr)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724665, 1507687] ), f.d. fäbodvall, 2011 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725780, 1520320] ), längs fäbodgata och fritidshustomter, 2012 (DABS)
SVÄRDSJÖ

Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ), skogsbilvägkanter, 2012 (DABS)
Kroktjärns fäbod (13G 6c , [67304, 15121] ), gårdstun, riklig , 1987 (LBr)
Fårön, Svärdsjö (artp.), (13G 7b , [6735956, 1506190] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Borgärdets centrum, trottoarkant (13G 7b , [6736040, 1505430] ), ruderat, rel. fåtalig , 2008 (JWk)
Hyns sågen (14G 0b , [67528, 15077] ), ~refl~ ,kulturmark, stugtomter, 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar (14G 1b , [67587, 15086] ), vägkanter, betade, riklig , 1987 (LBr)
Nysjö fäbodar, nära övre parkeringen (14G 1b , [6758980, 1508760] ), vägkant, 2003 (NGu)
ENVIKEN

Grejsans fäbod (14F 3j , [67679, 14961] ), vägkant, rikligt , 1987 (LBr)
Grejsans fäbod (14F 3j , [67679, 14962] ), äng, 2007 (NGu)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Gräsberget (11F 9e , [6647205, 1472890] ), ängsväg, 2012 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ), ängsmark, 2010 (JOs)
NORRBÄRKE

Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672690, 1484442] ), vägkanter mot blandskog, 2017 (IPt & SNy)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ), skogsbilvägkant/äldre fritidshus, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Hällsjön (12F 2c , [6661550, 1464050] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Norrvik (12F 5c , [66770, 14612] ), ~refl~ ,stallbacke och betesäng, ,frekvens t.allm. 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ), betesmark, 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6693845, 1444940] ), vägkant, 2012 (IPt & JOs)
Österdalarna

GAGNEF

Bastberget (12F 9a , [66956, 14529] ), vägren, sparsam , 1987 (LBr)
Bastberget (12F 9a , [6695881, 1453162] ), fäbodvall, 2015 (IPt & JJa)
Stockgropen (12F 9b , [6696118, 1459458] ), fäbodvall, 2015 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702549, 1456464] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6703074, 1460426] ), gammal fäbodvall, 2015 (IPt)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707254, 1462641] ), vägkant, 2010 (IPt)
Grånsbodarna (13F 1c , [6707280, 1462667] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6708877, 1465956] ), vändplan skogsbilväg, 2016 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Rista (13F 2b , [6712330, 1456960] ), vägkant, 2020 (IPt)
Längs bäcken genom byn Björka 29 02-30 02 (13F 2c , [67129, 14602] ), ~refl~ ,ängsmark, tomtmark, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Björka (13F 2c , [67130, 14601] ), vägkant, rikligt,flerstädes , 2003 (IPt)
600 m ONO Skogstjärnen,vändplan (13F 3b , [6715658, 1457422] ), skogsbilvägkanter, 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ), delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe, 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718917, 1456624] ), stig genom blandskog, 2017 (IPt)
Mojesjön (13F 4c , [6720770, 1461000] ), strand, spridd , 2005 (IPt)
Långsjön,Ö om Ål-Kilen (13F 4c , [6724500, 1460470] ), ~refl~ ,sjö med gungflyn samt närliggande skog ,ca 10 m från strand, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720505, 1466120] ), fäbodväg, 2012 (IPt)
ÅL

Sätergläntan (13F 5c , [6727112, 1462658] ), vägkant,dikesren, 2012 (IPt)
BJURSÅS

Kullgärdet (13F 6f , [67348, 14790] ), tomtmark, gles gräsmatta vid grusgång, ~10 ex , 1988 (UEr)
Kullgärde-Morsveden, skogsväg (13F 7f , [67354, 14787] ), mitt i vägen,gräsbevuxen,aspskog på båda sidor, ~10 ex , 1988 (UEr)
SILJANSNÄS

Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ), vägkant , ängsmark mot å, 2018 (IPt & JJa & MNo)
LEKSAND

Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6715941, 1449689] ), fäbodvall, t.rikligt , 2010 (IPt)
Matsbodarna (13E 3j , [67189, 14472] ), övergiven fäbodvall, på körväg, rikligt , 1987 (LBr)
Övre Ljusbodarna (13E 4i , [6722524, 1443219] ), fäbodmark, 2012 (JJa & IPt)
Ljusbodarna, övre delen (13E 4i , [67227, 14434] ), gårdstun och brukningsvägar, rikligt , 1987 (LBr)
Skinnaråsen (13E 4i , [67235, 14449] ), brukningsväg, riklig , 1987 (LBr)
Gropen (13E 4j , [6724529, 1449112] ), vägkant, 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731790, 1448560] ), fäbodvall, rikligt , 2009 (IPt & RNy)
Granberg (artp.), (13E 6j , [6733206, 1449945] ), gårdstun vid fäbodvall, 1990 (MBm)
Dragsänget (13F 6c , [6731477, 1460416] ), ängsmark i blandskog, 2014 (IPt)
Böle-Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739300, 1464450] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Sunnanäng (13F 8a , [6740477, 1454323] ), ängsväg genom blandskog, 2016 (DABS)
S. Bergsäng (13F 8c , [67434, 14608] ), gårdsplan, c:a 10 kvm , 1987 (MKp)
Slättberg (13F 8d , [6740290, 1465786] ), ängsmark/gårdsplan, 2016 (IPt)
Risåsa (13F 9e , [6745310, 1471100] ), gräsbevuxen skogsväg, 2008 (JJa & IPt)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747820, 1483790] ), vägkant, 2010 (JJa & NGu)
RÄTTVIK

Mårtanberg längs Linnés väg genom byn (13F 9d , [6745590, 1468670] ), gräsmark utmed grusvägen, t.riklig , 2008 (JJa & IPt)
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [6751290, 1472410] ), gräsbevuxen vägkant, 2009 (JJa & IPt)
Svartacksen (14F 0f , [6753400, 1475920] ), vägkors, 2015 (JJa)
Djuptjärn, SV om Nedre Gärdsjö (artp.), (14F 1d , [6756551, 1466326] ), noterad , 2019 (Ulf Gärdenfors)
Karl-Tövåsen (14F 2b , [67624, 14591] ), gårdstun, någon kvm , 1987 (LBr)
BODA

Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762170, 1470339] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Kalkugnssveden (14F 4c , [67726, 14644] ), ägoväg, enst. , 1999 (GHa)
S Sunnanåkern (14F 4d , [67712, 14660] ), gammal körväg, enst. , 1999 (GHa)
Sunnanåkern ,villatomt (14F 4d , [67715, 14662] ), gårdsuppfart, enst. , 1999 (GHa)
Stängsdiken (14F 4d , [67718, 14653] ), gångstig, enst. , 1999 (GHa)
ORE

Ärteråsen (14F 8c , [67928, 14622] ), gårdstun, någon kvm , 1987 (LBr)
ORSA

Östra Skavsåsen (14E 4i , [67720, 14434] ), gårdstun, sparsamt , 1987 (LBr)
Lindänget v. Lisselhedsvägen /arten är säkert mycket förbisedd, knappast spec.ovanlig!/ (14E 5h , [67768, 14363] ), vägkant, 1987 (JEd)
Kallholen (14E 6i , [6784, 1441] ), fuktig traktorväg, 1987 (JEd)
Kallmora på gårdplan (14E 6i , [6784, 1444] ), 1987 (JEd)
Kallmora Gruvbackar (14E 7i , [6785, 1443] ), grusig vägkant, 1987 (JEd)
Skattungbyn på gårdsplan (14E 7j , [6785, 1448] ), i insådd gräsmatta ( äldre ), 1987 (JEd)
Skräddar-Djurberga (14E 8j , [67945, 14485] ), tomtmark, vägren i fäboden, rikligt , 1987 (LBr)
SOLLERÖ

Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757870, 1435550] ), gräsmark, 2013 (DABS)
MORA

Siljansfors försökspark (14E 0e , ), vägkanter, ruderatmark och tomtmark, allmän , 1982 (Göran Thor)
Sötan (14E 3i , [6765446, 1443242] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
VÅMHUS

Bönsaberg (14E 7e , [67868, 14202] ), gårdstun, någon kvm , 1987 (LBr)
ÄLVDALEN

Vasselbodarna (14D 6h , [6784600, 1386800] ), fäbodvall, sparsamt , 2017 (LBr)
Skinnarbodarna (14E 7c , [67885, 14125] ), mittsträng i brukningsväg, någon kvm , 1987 (LBr)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ), slåtteräng, vall och skogskanter, spridd , 2016 (LBr & IPt)
Bunkris (artp.), (15D 3f , [6815218, 1375343] ), noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Skarptäkt (artp.), (15D 5j , [6829100, 1397250] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Rälldalen (artp.), (15E 5a , [6828647, 1402903] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
HAMRA

S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.), (15E 9h , [6848688, 1439792] ), vägkant, 2012 (Bo Eriksson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Stora älgberget (artp.), (12E 3g , [6669877, 1433520] ), gårdsmiljö, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ), campingplats, 2016 (DABS)
FLODA

Lövsjön (12E 7h , [66886, 14378] ), förvuxen trädgård i parkmiljö, 2000 (DABS)
Trollebo, 300 m öster (12E 8h , [6693353, 1436952] ), skogsbilvägkant, 2017 (IPt & SNy)
Svedjebodarna (12E 9j , [66959, 14468] ), gårdstun, några kvm , 1987 (LBr)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709152, 1448469] ), skogbilvägkant, 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714460, 1433350] ), fäbodvall,bruksväg, 2009 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714000, 1440850] ), fäbodvall, 2008 (IPt)
NÅS

Utanhed S om älven (13E 0g , [6704201, 1432423] ), fäbodstig, 2015 (IPt)
JÄRNA

Noret (13E 3e , [6715999, 1424006] ), bruksväg/lövskog, 2017 (IPt)
ÄPPELBO

Gransjöberget (12D 8j , [6690159, 1399308] ), fäbodvall,ängsmark, 2012 (IPt)
MALUNG

Tyngsjö gamla kyrkogård (artp.), (12D 7i , [6687820, 1393535] ), vägkant, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
50 m NV Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ), körväg, 3 m2, glest bevuxna , 1996 (OSt)
Håliden (13D 4f , [67200, 13774] ), sliten gräsmark inne i fäboden, rikligt , 1987 (LBr)
Kringelkroken Södra Mon (13D 6h , [67318, 13851] ), vägkant, trampad stig, några m2 , 1999 (MNo)
Gammalsälen (13D 7d , [67350, 13675] ), kant av väg inne i fäboden, några m2 , 1987 (LBr)
Öjs-Lyberget (13D 9h , [67493, 13853] ), sliten gräsmark inne i fäboden, några m2 , 1987 (LBr)
Norbergets fäbod (14D 0i , [67509, 13917] ), sliten gräsmark inne i fäboden, några m2 , 1987 (LBr)
TRANSTRAND

500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ), ~refl~ ,slåttermark på fäbodtäkt, ,frekvens allm. 2007 (UGu)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Brottbäcksstugan med omgivning (15C 7h , [6836120, 1338940] ), vägkant och stigar, spridd , 1996 (LBr)
IDRE

Slagetjärnen norr om Nipfjället (16C 5i , [6875770, 1343990] ), källbäck och starrkärr, spridd på stenar i bäcken , 2018 (LBr)
Nipfjället, bäcken österut från sommarparkeringen (16C 5j , [6875350, 1345140] ), örtrik bäckdäld, spridd , 2018 (LBr)
Nära Ulandsstugan (16C 5j , [6877060, 1346580] ), fuktiga partier i fjällsluttning, spridd , 2018 (LBr)

Dalarnes Flora