Poa supina ,  trampgröe

DALARNES FLORA 1949

Poa supina Schrad. -- NANNFELDT 1935: J. Ageli o. E. Holmgren 1885.

a.åtm. i sydöstra låglandet, annars föga känd. S. påvisad i alla snr (utom Vika) upp till Vintjärn (Ad), »Enviken» (Ehr.), Grycksbo (E. Holmgren: l.c.), Repbäcken (Bn: NANNF. 37) o. Tuna Hästberg (Bj.). B. Söderbärke Dalsjö (At) ; Norrbärke n. Finnbacken (At) ; Bommarsbo!, Plogsbo, Schisshyttan (Bj.); Ludvika Skepparberg, Jägarnäs, Persbo (Bj.); Grangärde Hjärphöjden (At), Skattlösberg a. (Sj.). Ö. Ål Solarvet (Gerd Sporre enl. Klb.), Vålberg (A[); Mora (P. E. Brusewitz: NANNF. 35) ; Ore Dalfors! V. Floda Salån, Forsgärdet (At); Transtrand fl. åtm. till Bompasätra (Sfn). - Starkt kulturgynnad; synes dock inhemsk (Sj., At).

Tillägg 1960

P. supina. - - - a. åtm. i sydöst o. söder (även i bergstr.), eljest föga känd. ---B. *Malingsbo åtm. Nyfors (Bj.); övriga snr ±a. Även i Ö. *Gagnef Säl »anm.värt a.» (Siv.). - - - *Orsa Fryksås (Bj.), Skattungbyn (BJÖRKM.), Jogsel (Kil.); Ore Korsåsen (jämte hybriden: id.). V. *Säfsnäs Strömsdal o. Kyrkan (G. & H. En), Fredriksberg (Bj.); *Nås Lindesnäs (Gs).

Tillägg 1970

P. supina. Ö. bl. a. *Leksand fl. (Bj., Mor.); *Älvdalen Rots skans (Kil.). V. Floda Flen (Bj.), Fagerberget (Bj. & G. En). *F. Idre Gränjesåsvallen (Bj.).

SBT .81 1987

P. supina, trampgröe. Bjursås Ljustjärnängarna, på stig! Leksand Åsleds berget mot N och V, vanlig på fuktig nött mark, t ex på stigar (LK).

Tillbaka