Plantago media    Rödkämpar


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), spridd, 8 lokaler , 1987 (PDm)
GARPENBERG

Holmgruvan (artp.), (12G 6e , [6684250, 1520000] ), 1992 (Henrik Weibull)
Dormsjö (12G 8e , [6694182, 1521779] ), ängsmark,slänt med slagginslag mot ån, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Norn (12F 5j , ), ,frekvens m.allm. 1989 (CGr)
Hyttbacken (12G 5b , [6677080, 1506820] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (DABS)
HUSBY

Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ), gammal körväg i skog, 2014 (DABS)
Skogsbilvägen till kalkbrottet (artp.), (12G 9f , [6699938, 1527412] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Silvhytteå (artp.), (13G 1e , [6707528, 1520534] ), noterad , 2020 (Dennis Nyström)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ), diverse gräsmark, 2013 (HLe)
Silvhytteå (artp.), (13G 1e , [6707579, 1520574] ), gammal hyttmiljö, ängsmark, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ), ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark, 2002 (NGu)
STORA SKEDVI

Nyberget (13G 1a , [67071, 15047] ), kalkpåverad frodig blandskog, ~10 ex , 1987 (SJa)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ), gräsrik vägkant, 2011 (DABS)
SÄTER

Gruvsjön (12F 6i , [6684020, 1494060] ), fritidstomt i skogsmiljö, 2008 (DABS)
Grönåsen , f.d.torp (12F 6j , [66828, 14966] ), stig till ödetorpet, 1987 (HPe)
SILVBERG

Polacksund (12F 6f , [6684832, 1475399] ), vägkanter, 2015 (SNy)
V om Trollsjöheden W635 AV4927 (artp.), (12F 7f , [6689501, 1475620] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
STORA TUNA

Tuna Hästberg (12F 8d , [66908, 14655] ), ruderatmarker v.gamla gruvan (kalklinser finns i berget), ~50 ex. , 1987 (SNy)
Kontorsvägen 1, Idkerberget (12F 9d , [66956, 14680] ), igenväxt trädgårdsgång, rikligt , 1988 (IAn)
Forssa centrum (13F 1f , [6708767, 1479432] ), i gräsmatta, 2019 (SNy)
Mellstarondellen (13F 1f , [6709879, 1477022] ), sandig gräsyta, 2018 (SNy)
Mellsta rondellen (13F 1f , [6709922, 1477083] ), gräsyta, 2020 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714375, 1476548] ), beteshagen och udden mot norr, 2013 (SNy)
Häggenäs (artp.), (13F 2f , [6714430, 1476560] ), noterad , 2017 (Gunnar Bäck)
VIKA

Kråknäsgruvan (13F 1i , [67096, 14926] ), ~refl~ , ,frekvens m.allm. 2000 (SBm)
Stabergs trädgård (13F 3j , [6715970, 1498720] ), gräsmark under äppelträd, 2015 (JJa)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ), ~refl~ ,betad torräng, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
STORA KOPPARBERG

Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ), stationsområdet, 2015 (JJa)
SUNDBORN

Atlasruta (13G 4d ), ,frekvens ej bedömd 1990 (JEd)
SVÄRDSJÖ

Båtsveds kalkbrott 300 m S (artp.), (13G 7a , [6735784, 1503647] ), noterad , 2020 (Håkan Lernefalk, Ulrika Lernefalk)
Boränget, kalkbrott, 250 m NNV (artp.), (13G 7a , [6735981, 1503509] ), 2015 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Ön ,Kejsars (13G 7b , [6736310, 1506920] ), gräsmatta, 2008 (JWk)
Gruvbacken, Sjögruvan (artp.), (13G 7b , [6736444, 1505869] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Svärdsjö kyrka (artp.), (13G 7b , [6737035, 1506271] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Kyrkan (13G 7b , [67372, 15063] ), murkrön o sandiga gräsmattor, riklig , 1992 (JEd)
Svärdsjö kyrka. (artp.), (13G 7b , [6737202, 1506390] ), på och nedanför kyrkogårdsmur, noterad , 2007 (Bengt Nilsson, Åke Svensson, Charlotte Wigermo)
Ågs bruk (artp.), (13G 8c , [6740198, 1513098] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Ågs bruk (artp.), (13G 8c , [6740345, 1513064] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ågs bruk vid hyttan (13G 8c , [67404, 15131] ), hävdad gräsmark, flertal , 2007 (JJa & BCa & IPt)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Svartnäs skidstadion (artp.), (14G 0d , [6754903, 1518052] ), vägkant, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Svartnäs, brukslämning (14G 1d , [6755120, 1518070] ), torr ängsmark, rikligt , 2007 (IPt)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ), kulturmark, 2008 (NGu)
ENVIKEN

Grejsans fäbod (14F 3j , [67679, 14962] ), äng, 2007 (NGu)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ), hävdad slåtteräng, spridd , 2006 (HWk)
Larsbo (12F 3h , [6667769, 1489605] ), blockrik betesmark, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Snösjöns östra spets (12F 1d , [66595, 14685] ), skogsmark ,vid gammalt kalkbrott, några ex nära sjön , 2005 (IPt)
Snösjön Ö änden (12F 1d , [66595, 14685] ), strandkant, gräsmark med gles blandskog på kalkberggrund, flertal ex. , 1988 (HWk)
Flogbergets gruva (artp.), (12F 4e , [6670240, 1472120] ), 15 plantor , 2007 (Mikael Ohlson)
Limnäsudden (12F 4e , [6671520, 1471580] ), kalkbrott, 2013 (DABS)
Väg mot Starbo gård (12F 5e , [6675507, 1472021] ), vägkanter, 2015 (SNy)
Jätturns sydsida (12F 6e , [6683490, 1470710] ), gräsmark, riklig , 2009 (JJa)
LUDVIKA

Sörviks Dammsjön (12F 5c , [66753, 14640] ), ~refl~ ,kalkpåverkad barrskog, ,frekvens m.allm. 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Ö. stranden av Lövtjärn (12E 1h , [66573, 14395] ), ~refl~ ,kalkbrott, ,frekvens ej bedömd 1990 (GEn)
Burängsberg (12E 5j , [66764, 14469] ), gammal skogsväg, rikligt , 1989 (HWk)
Björnhyttan (12F 3b , [66673, 14553] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Forstäppan V om Sunnansjö (12F 5a , [66781, 14508] ), lieslagen gårdsbacke, t.rikligt , 1988 (HWk)
Mellan Norrbo o Täppan (12F 6a , [66835, 14526] ), ~refl~ ,gammalt kalkbrott "Sköla", ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Tansbäcken omr 36 (artp.), (12F 7b , [6687765, 1455667] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Kybäcksheden (12F 8a , [6692650, 1450270] ), gräsmark , betesmark, massvis , 2007 (IPt)
Bockmossen söder om Tuna- Hästberg, väg W646 (artp.), (12F 8d , [6690078, 1466659] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Österdalarna

GAGNEF

Brötjärna (13F 1b , [67091, 14572] ), vägkant, tämligen allmän , 2004 (AÖg)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707254, 1462641] ), vägkant , dike, 2010 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ), ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Björka (13F 2c , [6713070, 1460340] ), vägkant, rikligt , 2003 (IPt)
SV delen av Bodarna (13F 2c , [67134, 14621] ), ~refl~ ,sandig örtrik skogsmark +brant slänt mot älven, ,frekvens allm. 2002 (IPt)
Svedjan (13F 2c , [6714130, 1462140] ), betesmark, rikligt , 2003 (IPt)
Bystugan (artp.), (13F 2c , [6714276, 1462775] ), noterad , 2016 (Johan Niss)
Nedre Österfors (artp.), (13F 3b , [6719900, 1457152] ), betad öppen strandbrink vid österdalälven, 2009 (Magnus Bergström)
Österfors (13F 3b , [6719906, 1457206] ), ängsmark nära älven, rikligt , 2014 (IPt)
Älvudden (13F 3c , [6715090, 1463060] ), gräsmark, 1996 (JMa)
Hampgårdarna (13F 3c , [6718423, 1463123] ), vägkant, 2011 (IPt)
Österfors (artp.), (13F 4b , [6720376, 1457316] ), noterad , 1990 (Johan Niss)
Betad skog (artp.), (13F 4b , [6720861, 1457392] ), noterad , 1990 (Johan Niss)
Gråda (13F 4b , [6721176, 1458037] ), vägkant, 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722149, 1458528] ), vägkanter,ängsmark, t.rikligt , 2016 (IPt)
SV om sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [6720370, 1460740] ), ~refl~ ,vägkant och åker, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
ÅL

Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723527, 1457671] ), vägkant mot ängsmark, 2014 (IPt)
Sätergläntan (13F 5c , [6727312, 1462668] ), vägkant , dike, 2012 (IPt)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.), (13F 5e , [6727666, 1473736] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
BJURSÅS

Sågmyra vid Leksandsvägen (13F 6e , [67330, 14721] ), ~refl~ ,stenig mager buskig mark vid vattensamling, ,frekvens m.allm. 1999 (MBe)
Gopa, prosgårdarna (artp.), (13F 6e , [6734526, 1474062] ), noterad , 2015 (Bo karlstens)
Vid Ärtsjön (13F 6f , [6734229, 1479352] ), gammal ängsmark, 2020 (JJa)
Kullgärdet, väg W929 (artp.), (13F 6f , [6734700, 1479903] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ), betesmark, 2014 (JJa)
Rällsjöbo, Näset (13F 7e , [6738640, 1472870] ), vägkant, 2014 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ), gräsmark, 2014 (JJa)
Rällsjöbo (artp.), (13F 7e , [6739325, 1472001] ), på ängen mellan vägen, härbret och ladan., noterad , 2016 (Pär Karlsson)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ), vägkant, 2015 (JJa)
Baggarvsvägen (13F 7g , [67366, 14813] ), ~refl~ ,ängsmark, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ), torräng, 2008 (JJa & IPt)
Rog (13F 7h , [6736650, 1487160] ), vägkant längs gamlal tomter, 2008 (JJa & IPt)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ), vägkant, 2009 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481500] ), ~refl~ ,gräsbevuxen vägkant, ,frekvens ej bedömd 1999 (JJa)
SILJANSNÄS

Jordberg (13E 6g , [6730957, 1433291] ), fäbodvall, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ), hävdad fäbodvall, 2020 (IPt & KMa)
Almo Bäckängsgattu (artp.), (13E 7j , [6738519, 1448037] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Björken (13E 8j , [67413, 14482] ), torrt skogsbryn/hårdbacke, enstaka , 2008 (DABS)
Naturum (13E 8j , [6741869, 1448501] ), vägkant, 2019 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739583, 1451159] ), äng, 2018 (Kicki Marcus)
LEKSAND

Laknäs ( , ), a. , 1987 (JWm)
Kraftledningsgata (artp.), (13F 4b , [6721108, 1456750] ), friskäng, noterad , 2018 (Eva Grusell)
Västannor - Söder Rälta, väg W579 (artp.), (13F 5b , [6727216, 1458346] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Ö om Heden, väg W580 (artp.), (13F 6b , [6731646, 1455849] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732290, 1463720] ), vägkant, 2014 (JJa)
Ö. Rönnäs, Vånnvara (13F 6c , [6732566, 1464390] ), skogsbilväg / blandskog, 2020 (IPt)
Hisvåla, väg W929 (artp.), (13F 6c , [6734828, 1463109] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Vargnäs (13F 7b , [6738038, 1458030] ), vägkant, 2019 (IPt)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742443, 1453996] ), ängsmark,vägkanter, 2016 (DABS)
Plintsberg (artp.), (13F 8b , [6744830, 1458090] ), vägkant, skogsväg, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Plintsberg (13F 8b , [6744890, 1457080] ), vägdike, rukligt , 2012 (BBe)
Atlasruta (13F 8c ), vägkanter, allmän , 1986 (MKp)
Getsarvet (13F 8e , [6744770, 1472730] ), ängsmark, 2008 (JJa & IPt)
Atlasruta (13F 9b ), ,frekvens allm. 1999 (LKn)
Tällberg (artp.), (13F 9b , [6745583, 1455538] ), 2014 (Sverker Hultengren)
Sturänget, Tällberg (artp.), (13F 9b , [6745638, 1455460] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Tällberg strandbad (artp.), (13F 9b , [6745751, 1455016] ), noterad , 2019 (Per Ahlgren)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ), gräsmant längs grusväg, 2016 (JJa)
Kullsbjörken - Östanhol, väg W920 (artp.), (13F 9b , [6746545, 1458967] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Skansen, Kullsbjörken (artp.), (13F 9b , [6746914, 1459725] ), 2015 (Mathias Theander)
Risåsa (13F 9e , [6745310, 1471100] ), gräsbevuxen skogsväg, 2008 (JJa & IPt)
Östra Gansåsen (13F 9f , [6747710, 1477720] ), gräsmark, 2009 (JJa)
RÄTTVIK

Tina (artp.), (13F 9c , [6749430, 1460700] ), noterad , 2018 (Anders Helander)
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ), vägkanter och tomter, 2011 (SNy)
Mårtanberg längs Linnés väg genom byn (13F 9d , [6745590, 1468670] ), gräsmark utmed grusvägen, 2008 (JJa & IPt)
Stumsnäs, vid Skräddargården (14F 0a , [6752086, 1454143] ), igenväxande tomtmark, 2011 (IPt)
Rättvik (artp.), (14F 0c , [6752218, 1462560] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
Norr om kyrkan (artp.), (14F 0c , [6753009, 1461462] ), gräsmark, noterad , 2018 (Kerstin Frostberg)
Stiftsgården Rättvik (artp.), (14F 0c , [6753117, 1461471] ), noterad plantor/tuvor , 2016 (Henry Gudmundson)
Vid gamla Posten (14F 0c , [67533, 14631] ), plantering, enstaka , 2009 (GHa)
Hedsåsen (14F 0d , [67505, 14653] ), dike, enstaka , 2016 (GHa)
Råberget Tippen (artp.), (14F 0d , [6752059, 1467775] ), dike/vägren, 2 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Vägen mot Kalkbruket (14F 0d , [67540, 14651] ), vägren, enstaka , 2011 (GHa)
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [6751020, 1472510] ), gräsbevuxen vägkant, 2009 (JJa & IPt)
Övre Gärdsjö - Sörskog, väg W896 (artp.), (14F 0e , [6751843, 1472341] ), vägkant, noterad enstaka , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Amtjärn parkering (artp.), (14F 1c , [6758154, 1460854] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Atlasruta (14F 1d ), ängsbackar,beteshagar,vägkantero gårdar, frekvens:allmän >10 lok , 1986 (TLj)
Nedre Gärdsjö Täpp gården (artp.), (14F 1d , [6757135, 1468168] ), noterad , 2016 (Michael Löfroth)
Vitlingberg/Susstäkt (14F 1d , [67577, 14658] ), övergiven odling, tiotals , 2018 (GHa)
Blecket-Övre Gärdsjö, väg W898 (artp.), (14F 1e , [6756367, 1470219] ), vägkant, noterad allmän , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Born / Ingels (14F 1e , [6759700, 1470250] ), gräsbevuxen vägkant, 2009 (JJa & IPt)
Nyberget, 300 m NO om fäboden (14F 1g , [6755270, 1484850] ), vägkant gammal bruksväg, 2010 (IPt)
Dådran (14F 1h , [6758320, 1485520] ), gräsmark, 2015 (JJa)
Prästbodarna (artp.), (14F 1h , [6758550, 1487260] ), betesmark, ej inhängnada, men på fäbodvallen, 2008 (Stephen Mankelow)
Stormyren, väg W960 (artp.), (14F 2c , [6760000, 1464148] ), vägkant, noterad allmän , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Draggån vid Stormyren v om Östbjörka (14F 2c , [67608, 14618] ), vändplan, enstaka , 2017 (GHa)
Östbjörka, Dalhallavägen (artp.), (14F 2c , [6760806, 1463373] ), vägren, 5 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Östbjörka, Matsgården (14F 2c , [67612, 14644] ), bymiljö, spridd , 2019 (GHa)
Östbjörka, Kalktippen (artp.), (14F 2c , [6762427, 1463944] ), 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Östbjörka Rättvik (artp.), (14F 2d , [6761540, 1465120] ), 2014 (Kalle Bergström)
Nissabacken i Born, väg W889 (artp.), (14F 2e , [6760347, 1470831] ), vägkant, noterad enstaka , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Born (14F 2e , [67608, 14713] ), vägrenar, spridd, frekvens t. allm. , 2007 (GHa)
Södra Vålberget (14F 2h , [67644, 14892] ), igenvuxen fäbodvall, 2001 (PSö)
Nya Larsbodarna (14F 3b , [6766, 1458] ), ängsrester kring fäb.i staggäng, t.rikl. , 1988 (TLj & LBr)
Brandstjärn (14F 4e , [67739, 14705] ), ~refl~ ,vägren, spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Finnbacka by (14F 4h , [6770680, 1487450] ), vägkant, 2007 (DABS)
Dalstuga (14F 4i , [6771720, 1494200] ), gräsmark, 2007 (DABS)
Getryggen (14F 5i , [6778380, 1493100] ), vägkanter o. f.d. ängsmark, spridd , 1988 (TLj & LBr)
Flytåsen (14F 7i , [67861, 14902] ), kring gårdarna i byn o vägar, spridd , 1988 (TLj & LBr)
BODA

Solberga kalkbrott (14F 2d , [6763080, 1468050] ), vägren, frekvens t. allm. , 2007 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762118, 1470340] ), noterad , 2016 (Fredrik Enoksson)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762143, 1470335] ), slåtteräng, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762170, 1470339] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762208, 1470324] ), noterad , 2016 (Uno Pettersson)
Jutjärnsbäcken (artp.), (14F 2e , [6762893, 1470782] ), vägren, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6763140, 1470490] ), barrskog/vägren, 2008 (Gunnel Sundberg)
Mellan Lilla Flyten och Bodmyren (14F 3c , [6767050, 1464590] ), ~refl~ ,tipp för stenkross, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Björkallen genom Kyrkbyn (14F 3d , [67656, 14681] ), ~refl~ ,väg genom bebyggelse, ,frekvens t.allm. 2007 (GHa)
Styggforsen NR (artp.), (14F 3d , [6765776, 1466804] ), 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Boda (artp.), (14F 3d , [6766282, 1468170] ), noterad , 1983 (Ulf Gärdenfors)
Gammelgården Boda (artp.), (14F 3d , [6767364, 1467887] ), noterad , 2018 (Per Johansson)
Tora (artp.), (14F 3e , [6765000, 1471540] ), vägkant, 2008 (Gunnel Sundberg)
Söder om Ockrarna (14F 3e , [67679, 14706] ), vägren, frekvens allm. , 2007 (GHa)
"Kalkugnsveden",väg/stig (14F 4c , [67726, 14644] ), ~refl~ ,litet f.d. kalkbrott,några f.d.lindor,en av lindorna numera ansad till gräsmatta, liten stuga, ,frekvens m.allm. 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ), ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd, ,frekvens allm. 2001 (GHa)
ORE

Moränget (14F 5c , [67797, 14627] ), vägren, 2008 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67793, 14672] ), botten av gammalt grustag, enstaka , 2009 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ), ängsmark, flertal , 2018 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67780, 14700] ), gårdsplats, enstaka , 2017 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67803, 14628] ), vägren, enstaka , 2008 (GHa)
Furudal, Sahara (artp.), (14F 6c , [6784387, 1463937] ), grustag, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Vikbäckens mynning (artp.), (14F 6d , [6780261, 1465243] ), åkerväg, 5 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Finnpålsheden (artp.), (14F 6d , [6781358, 1467019] ), dike, 6 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Östanvik (artp.), (14F 6d , [6783173, 1468377] ), gårdstun med torrängsvegetation, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Kalkberget (14F 7c , [67871, 14649] ), längs gammal körväg, enstaka , 2009 (GHa)
nordväst Furudals bruk, bränt 2007 (artp.), (14F 7c , [6788388, 1464804] ), vildbränna, ungskog och äldre tall på sand, bränt 2007, noterad , 2017 (Lars-Ove Wikars)
Humotjärnsbäcken (artp.), (14F 7d , [6785580, 1468322] ), vägren, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Furudals bruk Golfbanan (artp.), (14F 7d , [6785692, 1467130] ), vägren, 30 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Furudals bruk (14F 7d , [67868, 14660] ), gräsmatta, tämligen rikligt , 2009 (GHa)
Väg 296/301 vid Gavelmyren (14F 7f , [67880, 14764] ), vägren, enstaka , 2017 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ), ,frekvens ej bedömd 1990 (JEd)
S.Djuptjärnen 300 m mot SSV (14F 8c , [67920, 14641] ), grusig skogsväg, 1990 (JEd)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792260, 1488796] ), gammal ängsmark, 1 m2 , 2013 (IPt)
Hermansborg (14F 9c , [67980, 14628] ), gårdsplats, enstaka , 2015 (GHa)
Tungsen (14F 9g , [67960, 14841] ), f.d.ängsmark o.gräsmtta, t.rikl. , 1988 (TLj & LBr)
Korsåsen (15F 0f , [68023, 14773] ), torr hackslog, spridd , 1988 (TLj & LBr)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14676] ), torrängar, fl. , 1988 (TLj & LBr)
ORSA

Lisselheds badplats, Orsasjön (artp.), (14E 4g , [6773887, 1434791] ), 2014 (Johan Svedholm)
Grivgatan (artp.), (14E 4h , [6773798, 1437793] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Atlasruta (14E 5h ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ), ,frekvens allm. 1986 (JEd)
Orsbleck, 2 km norr om (artp.), (14E 6i , [6782113, 1440932] ), noterad , 2019 (Lars-Olof Grund, Maria Grund)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens allm. 1986 (JEd)
Oreälv , Fredshammar , Orsa. (artp.), (14E 7i , [6786477, 1444288] ), noterad , 2017 (Lars Bruks)
Orsa flygfält (artp.), (14E 7i , [6786838, 1441587] ), noterad , 1988 (Bengt Oldhammer)
Tallhed, flygfältet vd "gamla skjutbanan" (14E 7i , [6787176, 1442374] ), 2005 (LBr)
Kallmora, Wests änge (artp.), (14E 7j , [6785478, 1445349] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Fredshammaqr 2 km NO-ut (14E 7j , [67879, 14459] ), torräng i sandig vägkant, 1990 (JEd & LBr)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ), 1987 (JEd)
Skräddar-Djurberga (14E 8j , [67945, 14485] ), artrik, torr betesmark, sparsam , 1987 (LBr)
Fröbäcken/Moränget (artp.), (14F 4a , [6773196, 1454537] ), vägren, 4 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Leskusänget (artp.), (14F 6a , [6784902, 1450617] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ), 1988 (JEd)
Täktsberg 1,5 km Ö-ut vid lv (14F 6c , [67824, 14607] ), vägkant, 1989 (JEd & LBr)
Leskusänget strax SO gården (14F 7a , [67851, 14508] ), torrängsrest på odlingsröse, 1989 (JEd & LBr)
SOLLERÖ

Sälen (artp.), (13E 8e , [6743937, 1421853] ), 2 plantor/tuvor , 2002 (Håkan Lernefalk)
Gesunda, gamla vägen till skidbacken (14E 0g , [6752183, 1430784] ), vägkant/dike, 2017 (IPt & SNy)
Rullbodarna (14E 0h , [6754420, 1435400] ), ängsmark, spridd på hela ön , 2009 (IPt)
Myckelby (14E 1g , [6756870, 1434740] ), gräsbevuxen vägkant, 2013 (DABS)
Sollerö kyrka, 200 m V om (artp.), (14E 1h , [6756126, 1435300] ), vägkant, 2010 (Hans Rydberg)
Agnmyren Sollerön (artp.), (14E 1h , [6757941, 1435534] ), noterad , 2016 (Thomas Westin)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ), gräsmark, 2013 (DABS)
MORA

Siljansfors försökspark (14E 0e , ), utmed gamla landsvägen, allmän , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors Skogsmuseum (artp.), (14E 0e , [6753441, 1422295] ), gräs- och rismark i låglandet, 2 dm2 , 2017 (Bernt Westin)
Siljansfors försökspark ,Nybruket (14E 0e , [6753620, 1422370] ), tomtmark, 1982 (Göran Thor)
Nya (artp.), (14E 2f , [6761403, 1427877] ), noterad , 2017 (Helena Brus)
Vikavägen (artp.), (14E 2f , [6762004, 1428561] ), noterad , 2017 (Helena Brus)
Berihol (artp.), (14E 2f , [6762239, 1427039] ), vägmark, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Mellan-Selbäck (artp.), (14E 2f , [6764370, 1426467] ), 2015 (Elias Weibull, Elvira Weibull, Anki Weibull, Henrik Weibull)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763618, 1449148] ), ängsmark, fäbodvall, 2011 (IPt)
Noret-Mora (artp.), (14E 3g , [6766469, 1434342] ), 2009 (Bengt Oldhammer)
Mora (artp.), (14E 3g , [6766488, 1432634] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
Mora vid Shellmacken (artp.), (14E 3g , [6766540, 1432500] ), gräsmatta, 2010 (Hans Rydberg)
500 m O om Bergkarlåsfloten (14E 3h , [6768730, 1437780] ), ~refl~ ,skogsmark, vägkanter, 2010 (SJo)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769294, 1445828] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
Bonäs (artp.), (14E 4f , [6773620, 1428520] ), på tallbevuxen fossil flygsandsdyn, noterad , 2006 (Charlotte Wigermo, Erik Ljungstrand, Bengt Nilsson, Åke Svensson)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Diket våmhusvägen (artp.), (14E 5f , [6775930, 1428619] ), noterad , 2016 (Fredrik Enoksson)
Daddbodarna (14F 4a , [6770196, 1452909] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
VÅMHUS

Indnäs fäbod (14E 6e , [6782670, 1421186] ), fäbodvall, 2014 (DABS)
Bönsaberg (14E 7d , [67869, 14194] ), artrik slåtteräng, sparsam , 1987 (LBr)
Nedre Bjönsabergs fäbodar (14E 7e , [6786970, 1420230] ), liten örtrik kulle i gräsmark, riklig , 2014 (LBr)
VENJAN

Gävunda (13E 8c , [6741167, 1410362] ), vägkant, 2015 (DABS)
Hållans fäbod (14D 1h , [67560, 13865] ), torr betesmark, sparsam , 1987 (LBr)
ÄLVDALEN

Vilan S om (artp.), (14D 5h , [6775421, 1385798] ), torr vägslänt, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Dysberg (artp.), (14D 6j , [6782928, 1399473] ), ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393470] ), gräsmark i anslutning till igenväxt tomtmark, 2010 (DABS)
Brunnsberg södra (artp.), (14D 9j , [6797576, 1398432] ), tomtmark, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Sovaldberg fäbod (artp.), (14E 6a , [6784490, 1401644] ), fäbodbmiljö med gräsmarker, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Sovaldberg (14E 6a , [67845, 14014] ), torr betesmark, spridd , 1987 (LBr)
Vålberg (artp.), (14E 7a , [6787921, 1400547] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Gåsvarv,åskulle vid älven (14E 7b , [67863, 14075] ), torräng med femfingerört,backruta,mm, riklig , 1987 (LBr)
Liden (14E 9b , [6795620, 1407450] ), ängsmark, 2009 (DABS)
Åsmyrens fäbod (15D 0j , [68024, 13957] ), betesmark, fåtalig , 1987 (LBr)
Rånäs NV (artp.), (15D 4e , [6823010, 1370058] ), gårdsmiljöer, torrbacke, gräsmark, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Gravendal (12E 1f , [6658463, 1428773] ), vägkant, 2018 (IPt & SNy)
Gravendal (artp.), (12E 1f , [6658842, 1428258] ), kulturmark i sv hörnet av byggdegården., noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Älghöjden torpet (artp.), (12E 2f , [6661117, 1427360] ), gårdsmiljö, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
FLODA

Lövsjön (12E 7h , [66886, 14379] ), ~refl~ ,gräsmark i gammal gårdsmiljö, ,frekvens ej bedömd 2000 (DABS)
Lövsjön (12E 7h , [6688713, 1437777] ), vägkanter i byn, 2013 (SNy & LNi)
LÖVSJÖN (12E 7h , [6688713, 1437777] ), vägkanter i byn, 2013 (SNy)
JÄRNA

Vakerskogen , Vändplan (12E 8b , [6692468, 1408248] ), vägkant, 2009 (DABS)
Vansbro station (13E 2c , [6711550, 1413350] ), ~refl~ ,bangård, 4 ex , 1999 (HLe)
MALUNG

Gökberg , Kvarnudden (12D 6i , [66838, 13931] ), ~refl~ ,f.d.boställe , husen rivna,marken skogsplanterad, ,frekvens ej bedömd 1996 (OSt)
Malungs kyrka (artp.), (13D 5h , [6729685, 1386661] ), grässlänt mot älven mellan kyrkan och älven, 2010 (Michael Andersson)
Mln Mosjöarna o Hallsjön S om jvg (13D 6g , [67329, 13845] ), ~refl~ ,linda, ,frekvens t.allm. 2004 (MNo)
Gammalsälen (13D 7d , [67350, 13675] ), torr betesmark, sparsam , 1987 (LBr)
Arvsälen (13D 7h , [67373, 13899] ), torr artrik betesmark, sparsam , 1987 (LBr)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens allm. 2000 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [67462, 13788] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens allm. 2009 (BGM)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ), fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter, 2019 (BGM)
Öje (artp.), (13D 9i , [6745293, 1394227] ), noterad , 2016 (Linnea Helmersson)
Norbergets fäbod (14D 0i , [67509, 13917] ), torr artrik betesmark, sparsam , 1987 (LBr)
LIMA

V. Tandö (13D 9d , [6749871, 1369726] ), vägslänt, rikligt , 2014 (IPt)
Lilla Moberget (artp.), (14C 7i , [6788287, 1341529] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Mosätern (14D 0c , [67508, 13633] ), torrängspari med bl.a.Poa alpina, mindre bestånd , 1987 (LBr)
Västra Tandö (14D 0d , [67507, 13694] ), torr mager gräsmark, 2016 (MNo)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ), skjutbaneområde, 2014 (IPt)
Torgås (artp.), (14D 3d , [6765123, 1366441] ), 2015 (Lennart Iselius)
N.Fenningbergets fäbodar (14D 3d , [6766, 1369] ), torrbacke,betad, m bl.a.fältgentiana, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Kinnvallsjösätern (14D 5a , [67756, 13512] ), torräng på sand, sparsamt , 1987 (LBr)
TRANSTRAND

Västerdalälvens Ö strand i Gusjön (artp.), (14D 4d , [6771129, 1366541] ), i strandkanten, noterad , 2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Transtrand (artp.), (14D 5d , [6777300, 1365500] ), vägkant, ängsmark, 2008 (Håkan Gustafsson)
Gerfastheden (artp.), (14D 7c , [6789170, 1361760] ), ängsmark, sandig, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13580] ), älvstranden och strandskogen, några ex på p-platsen , 2008 (MNo)
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [6802220, 1353560] ), vägkant, 2012 (HLe)
Fulunäs (artp.), (15D 0a , [6802260, 1353540] ), gräsmark, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Ersbo (artp.), (15D 0a , [6802570, 1350260] ), ängsmark, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Persberg ca 400 m SV-ut (15D 0b , [68009, 13564] ), örtrik SV-vänd gransluttning i stigkant, 1994 (JEd)
Hormunds kraftverk (artp.), (15D 0b , [6802596, 1358266] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Särna Camping vid restaurangen (artp.), (15D 8b , [6844968, 1359328] ), grässlänt, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Hammaren (artp.), (15D 8c , [6843820, 1361320] ), 1 plantor , 2012 (Bård Řyvind Bredesen)
Kryptjärns fäbod (15D 8d , [68440, 13669] ), torrängsparti i betesmark, några kvm , 1987 (LBr)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ), 1989 (DABS)
IDRE

Atlasruta (16C 1h , [68590, 13381] ), ~refl~ant,tallhed resp örtsänka i tallhed, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Idrebyn ,fl! (16C 2h , [6864, 1336] ), torräng,gräsmatta,vägkanter, 1988 (DABS)
Häggesundet vid Idresjön (16C 2i , [68617, 13425] ), torr gräsmark vid gård, t.sparsamt , 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [6861770, 1342560] ), igenväxande linda med torrbackskanter, riklig , 2019 (LBr)
Hösthådammen (16C 3g , [68686, 13303] ), grusmark,vägkant, 1988 (DABS)
Idrebyn ,fl! (16C 3h , [6865, 1337] ), torräng,gräsmatta,vägkanter, 1988 (DABS)
Nipfjällets NR, sommarparkeringen (artp.), (16C 4i , [6873589, 1343438] ), 2015 (Per Johansson)

Dalarnes Flora