Plantago media ,  rödkämpar

DALARNES FLORA 1949

Plantago media L. - WAHLENBERG 1824 (Linne 1734).

Gammal synantrop, känd fr. alla snr (utom Avesta?) men ojämnt utbredd: a. inom siluromr. o. dess omgivn. (ända till Falun, Gagnef o. södra Älvdalen), spr. i nedre Västerdalarne, annars merendels ta. upp till Lillhamra (At), Älvdals-Asen! o. Transtrands älvbygd!; Älvdalens krpk 3 lok. (se VEST.). F. s.: Särna Ojvallberget (Iris Stenberg), Strupvallen!, Särnabyn!, bstomsjön!, Heden!; Idre Idrebyn (många år)!

Tillägg 1960

Plantago media. - B. ta. men småfläckvis o. fåtalig, klart »vild» endast på kalklok. (Bj.).

Tillägg 1970

Plantago media. - Transtrand Horrmund o. Särna Byggevallen (At).

SBT .81 1987

Plantago media, rödkämpar. Leksand flerstädes i byarna, riklig längs vissa avsnitt av gamla sockenvägen, t ex Budlera (S Leksboda)-Ytterboda. Noterad även från Sjugare; Västberg; Sätra; Plintsberg; Vargnäs; Åijer; Lima (LK).

Tillbaka